Άρθρα με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 50.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 2. Αίτηση μεταδημότευσης ενηλικού για την ανάκτηση αρχικής δημοτικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 3. Πληροφοριακή εργασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 4. Αδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 5. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 6. Απολυτήριο λυκείου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 7. ΥΠ.ΟΙΚ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 8. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 9. Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 10. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 11. Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Από Ιδιωτική Γεώτρηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 12. Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 13. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 14. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 15. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 16. Διεκπεραίωση αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15000 ατόμων ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης ηλικίας άνω των 50 ετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 17. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Εξαγωγή Ζωικών Υποπροιόντων σε Τρίτες Χώρες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 18. Υπηρεσίες οικογένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 19. ΔΙ.ΠΑ.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 20. Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 21. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 22. Αρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 23. Καταχώριση και Εγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 24. Μετάθεση για λόγους υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 25. Αναγνώριση Επαγελματικών Προσόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 26. Μεταβίβαση Ενάριθμου Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 27. Ρ.Α.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 28. Μετακινησεις υπαλληλων (ΥΠΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 29. Ε.Κ.Π.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 30. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 31. Σοφία 1‏‎ (1 αναθεώρηση)
 32. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 33. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 34. Άδεια άσκησης επαγγέλματος μαίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 35. Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικου στην Πολεμική Αεροπορία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 36. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 37. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 38. Άδεια εργοδηγού ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 39. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 40. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 41. Αδειοδοτηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 42. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 43. Αιτήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 44. ΥΠΑΠΕΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 45. Χορήγηση Αδειας Φαρμακειου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 46. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης δημότη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 47. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 48. Αλλαγή γνωστικού αντικειμενου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 49. Διαχείριση αρχείων ρττσρφγσφγ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 50. Προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).