Άρθρα με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 2. Χωρίς περιεχόμενο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 3. Xορήγηση αναρρωτικής άδειας μέσω της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 4. Ακατάχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 5. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 6. Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 7. ΝΠΔΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 8. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 9. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 10. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 11. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 12. Ο.Α.Ε.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 13. Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 14. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 15. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 16. Σχολική Επιτροπή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 17. Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 18. Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (200000)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 19. Υπαγωγές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 20. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 21. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Εξαγωγή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 22. Εισηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 23. Υπηρεσίες κτηρίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 24. Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 25. Υποβολές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 26. Πανελλαδικές Εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 27. Λιμενικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 28. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 29. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 30. Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 31. ΑΔΕΙΑ ΓΟΜΩΤΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 32. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 33. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 34. ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 35. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 36. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου ια λόγους συνυπηρέτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 37. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 38. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 39. Έγκριση Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 40. ΚΛΟΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 41. Χωρισμός τμήματων των Δημοσίων ΙΕΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 42. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 43. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 44. ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 45. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 46. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 47. Ο.Α.Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 48. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 49. Καταγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 50. ΥΠ.ΕΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 51. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 52. Σωματεία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 53. Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 54. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 55. Καταχώρηση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 56. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 57. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 58. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 59. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 60. Υπηρεσίες μετανάστευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 61. Τ.Ε.Β.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 62. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 63. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 64. ΤΕΙ Αθήνας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 65. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 66. Δικαιολογητικά για ανέργους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 67. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 68. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 69. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 70. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμποριου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 71. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 72. Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 73. Σ.Δ.Ο.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 74. Υπουργείο Δικαιοσύνης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 75. Δοκιμστικο Λήμμα για Επίδειξη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 76. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης δημότη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 77. Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 78. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 79. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 80. Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 81. Ενοικιαση εντυπου μουσικου υλικου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 82. Βεβαιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 83. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 84. Free software‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 85. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 86. Διακρατική Υιοθεσία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 87. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 88. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δοκιμή‏‎ (1 αναθεώρηση)
 89. Ο.Γ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 90. ΥΠ.ΟΙΚ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 91. Άδεια Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 92. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 93. Διαχείριση θεμάτων Προσωπικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 94. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πορϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 95. Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 96. Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 97. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 98. Αναγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 99. Υπηρεσίες οικογένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 100. Εταιρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 101. Τ.Ε.Ι.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 102. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 103. Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 104. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 105. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 106. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 107. Αναπομπη αποφασεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 108. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 109. Μετάταξη νοσηλευτών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 110. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΠΔ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 111. Θεώρηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 112. Έκδοση χρηματικού εντάλματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 113. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 114. ΕΜΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 115. 'Εκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 116. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 117. Εξελιξη μελους ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 118. Χορήγηση-ανανέωση-αντικατάσταση δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 119. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 120. ΚΥΡΩΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 17-07-23 .‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 121. Home‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 122. Αδειοδότηση λατομείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 123. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 124. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 125. Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 126. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 127. Ο.Τ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 128. Άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 129. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 130. ΥΠΑΠΕΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 131. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Π.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 132. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 133. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 134. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 135. Άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 136. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 137. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 138. Προγραμματισμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 139. Αναγγελια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 140. Εταιρίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 141. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 142. Λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 143. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 144. Λογιστήριο ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 145. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 146. ΑΔΕΙΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 147. ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 148. Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση ΜΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 149. Άδειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 150. ΣΔΟΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 151. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ελλάδα)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 152. Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 153. ΕΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 154. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.Φ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 155. Ιδρύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 156. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων: Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 157. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 158. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 159. ΕΤΑΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 160. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.).‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 161. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 162. Μετροπή Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 163. Έλεγχοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 164. Για Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 165. Κατάλογοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 166. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 167. Νηολογηση αεροσκάφους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 168. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου Ή Αθλητικής Σχολής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 169. Εγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 170. ΥΠΕΘΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 171. Απόσπαση εκπαιδευτικού από την οργανική του σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 172. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 173. Οργάνωση ημερίδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 174. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ADR‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 175. Αριστοτέλειο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 176. Υπηρεσίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 177. Εκδοση Διπλώματος Οδήγησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 178. Υπηρεσίες σύνταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 179. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 180. Λήμματα με προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 181. Δικαστήρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 182. Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 183. ΑΔΙΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 184. Τακτικός Έλεγχος Ασφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 185. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 186. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 187. Ε.Κ.Π.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 188. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 189. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 190. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 191. Θεώρηση βιβλίων Αθλητικού Σωματείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 192. Αποζημίωση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 193. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 194. Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών-υπεθ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 195. ΕΤΑΙΡΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 196. Internet‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 197. Εγγραφές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 198. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 199. Αλλαγή Στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 200. Περιφερειακή ενότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 201. Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 202. Εγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 203. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 204. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 205. ΔΙ.ΠΑ.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 206. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 207. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 208. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 209. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ATP‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 210. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 211. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 212. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 213. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 214. Εκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 215. Εταιρείες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 216. Πάντειο Πανεπιστήμιο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 217. Δημοπράτηση Μη συγχρηματοδοτούμενου έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 218. Αναρτήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 219. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 220. Πρόστιμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 221. Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 222. Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων αυτοκίνητου λόγω φθοράς ή απώλειας ή κλοπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 223. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 224. Ε.Μ.Π.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 225. Παραχωρήσεις αιθουσών στα πολιτιστικά κέντρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 226. Απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 227. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 228. Αίτηση ενίσχυσης Επιχειρησιακού Ταμείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 229. Διαδικασία έγκρισης προγράμματων ΠΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 230. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 231. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 232. ΕΤΑΙΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 233. Επένδυση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 234. Άδεια Ίδρυσης μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 235. Πλήρη λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 236. Επενδύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 237. Εγκριση μετακίνησης εκτός εδρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 238. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 239. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 240. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 241. Κατατακτήριες εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 242. Δήμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 243. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 244. Καταχώρηση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 245. Δειγνατοληψία Υγρών Αποβλήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 246. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 247. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 248. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 249. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων+‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 250. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 251. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 252. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 253. Πρότυπο λήμμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 254. Θεωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 255. Άδειες Ιδιωτικών ΙΕΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 256. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 257. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 258. Διαδικασία Πλήρωμης Διεθνούς Οργανισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 259. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα ή δραστηριότητες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 260. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 261. BPMN‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 262. Αδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 263. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 264. ΕΤΑΙΡΙΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 265. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 266. Χορηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 267. TAYTOTHTA‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 268. Καλλικράτης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 269. Πιστοποίηση Υπογραφής για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 270. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 271. Εθελοντικές Συνεργασίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 272. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 273. Διαχείριση ένστασης ικα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 274. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 275. Καταχωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 276. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 277. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου Σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 278. Αστυνομία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 279. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 280. Έκδοση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 281. Εκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 282. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 283. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠ.ΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 284. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 285. Πρόγραμμα Διαύγεια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 286. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ανεξάρτητης μονάδας Ρ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 287. ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 288. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μακροχρόνια Ανέργων στον Τομέα της Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 289. Άδειες ασκήσεων επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 290. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 291. Διαδικασία Δημοπράτησης Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 292. Ε.Τ.Α.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 293. Χορήγηση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης αποβιωσάντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 294. Φεκ Αποζημιώσεων Σχολικών Αγώνων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 295. Χορήγηση δελτιων μετακίνησης ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 296. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 297. Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 298. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 299. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 300. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου Κατ’ εξαίρεση Των Πληθυσμιακών Ορίων (Για Συστέγαση)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 301. Αλλαγή γνωστικού αντικειμενου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 302. Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 303. Συνάλλαγμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 304. Άδεια Ανατροφής Παιδιού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 305. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 306. Άδεια Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων (ΦΕΚ .... )‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 307. Πολιτική ασφαλείας ΠΣ Υπ. Παιδείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 308. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 309. ΔΙΑΥΓΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 310. Διαχείριση μονάδων του φορέα των οποίων οι Προϊστάμενοι τους έχουν δικαίωμα τελικής υπογραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 311. Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 312. Αρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 313. Δελτίο Ταυτότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 314. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 315. Αναγνώριση Επαγελματικών Προσόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 316. Εκδοση εγκριτικης αποφασης για συμπληρωματικο επιδομα μητροτητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 317. Προμηθεια στολων και υποδηματων Φιλαρμονικης ορχηστρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 318. Υπηρεσίες των Δήμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 319. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 320. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 321. ΑΝAΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 322. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 323. Άδειες εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 324. ΑΡΓΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 325. Υπουργείο Εσωτερικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 326. Τεχνικη αξιολογηση προσφορών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 327. ΕΚΠΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 328. Χορήγηση διατροφικού επιδόματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 329. Εξέταση Μαθητή/τριας Με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 330. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 331. ΕΟΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 332. Αδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 333. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 334. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος ΕΔΧ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 335. Αιτήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 336. Τμήμα Διοικητικής εποπτείας φορέων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 337. Κατάσχεση Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 338. Πληροφοριακή εργασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 339. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 340. Εθιμοτυπία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 341. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 342. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 343. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 344. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 345. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS Εκ κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 346. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Σε Εταιρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 347. Υπηρεσίες Απώλειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 348. Αστυνομική ταυτότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 349. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 350. Άδεια άσκησης επαγγέλματος μαίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 351. Εκδόσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 352. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 353. ΤΣΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 354. Άδεια εργοδηγού ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 355. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 356. Τήρηση φεκ Φυσικής Αγωγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 357. Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 358. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 359. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 360. ΑΡΓΙΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 361. Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 362. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ -ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 363. Αίτηση Τροποποίησης στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 364. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ/ΚΟΥ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 365. Κ.Α.Π.Η.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 366. Πειθαρχική διαδικασία (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 367. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 368. Αδειοδοτηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 369. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 370. ΕΥΡΩ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 371. Χορηγηση άδειας λειτουργίας θυννείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 372. Κατάθεση Έφεσης κατά ποινικής απόφασης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 373. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 374. Τμήμα μισθοδοσιας (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 375. Διαχείρηση Εισερχομένων Εξερχομένων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 376. Νομοθεσία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 377. Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 378. ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 379. Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 380. Γνωστοποιήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 381. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 382. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 383. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 384. Προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 385. Διεκπεραίωση αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15000 ατόμων ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης ηλικίας άνω των 50 ετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 386. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Σε Φυσικό Πρόσωπο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 387. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (Περιφέρεια)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 388. Άδεια Τομής οδοστρώματος Εθνικών Οδών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 389. Έλεγχος πρατηρίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 390. Δηλώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 391. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 392. Έκδοση αδειών μελών ΔΕΠ ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 393. Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 394. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 395. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα Των Τροφίμων Και Στη Διαχείριση Των ΖΥΠ - ΠΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 396. Ελεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων,Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 397. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 1923 ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 398. Μετάθεση για λόγους υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 399. Πυροσβεστικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 400. Θεωρήσεις μπλόκ ναρκωτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 401. Χορήγηση αντιγράφου ποινικής απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 402. ΑΣΚΤ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 403. Μεταβίβαση Ενάριθμου Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 404. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 405. Έκδοση τίτλου Αναδασμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 406. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 407. Θεώρηση γνησίου υπογραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 408. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 409. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 410. ΚΑΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 411. Crowdsourcing‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 412. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 413. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 414. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 415. Χορηγηση βεβαιωσης φοιτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 416. Αιτηση μεταγραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 417. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 418. Γνωμοδοτήσεις Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (Κλειστών & Υπαίθριων)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 419. Πιστοποιητικά‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 420. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορειου Δημόσιας Χρήσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 421. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 422. Εγγραφη μεταπτυχιακου φοιτητη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 423. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 424. Έκδοση Απόφασης για χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ προς εξαγωγικές επιχειρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 425. ΥΠΟΥΡΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 426. Διαχείριση αρχείων ρττσρφγσφγ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 427. Ομογενής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 428. Σύνταγμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 429. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργιας Ευκτήριου Οίκου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 430. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 431. Απόφαση ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 432. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 433. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής ΕγκατάστασηςΤριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 434. Προβολή Εκδηλώσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 435. Αναγγελία λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 436. Καταχώριση και Εγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 437. Υπηρεσίες ΟΑΕΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 438. Διεκπεραιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 439. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 440. Εφαρμογή Σ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 441. Χορήγηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 442. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 443. Ελεγχος Αρδευτικών Υδάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 444. Ανοικτό λογισμικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 445. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 446. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου και χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 447. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 448. Μετακινησεις υπαλληλων (ΥΠΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 449. Φορείς Ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 450. ΕΛ.ΑΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 451. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 452. Πειραμα‏‎ (1 αναθεώρηση)
 453. EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 454. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 455. Αιτηση μεταγραφης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 456. Μορφοποίηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 457. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 410/68, 720/77 ΚΑΙ 1337/83 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 458. Σχέδιο Καλλικράτης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 459. ΔΙΠΑΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 460. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 461. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 462. Ειδικός Τεχνικός Ελεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 463. Καταχώρηση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 464. Αρχεία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 465. ΠΙΝΑΚΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 466. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 467. Έναρξη Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 468. Υπηρεσίες των Υπουργείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 469. Πίνακες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 470. Χορήγηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 471. Άδεια εγκατάστασης ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 472. Υποβολή Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 473. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 474. Χορήγηση άδειας για προσωπικού λόγους σε μέλη ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 475. Α.Π.Θ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 476. Ελεύθερο Λογισμικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 477. ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 478. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 479. Ρ.Α.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 480. Στατιστικά Διαδικασίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 481. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 482. Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 483. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ΚΤΕΟ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 484. ΕΛ.Υ.Τ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 485. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 486. Βικιπαίδεια:Scripts‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 487. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 488. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 489. Περιβάλλον‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 490. ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 491. Εγγραφή Μαθητή Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 492. Έλεγχος Άδειας Απόσταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 493. Νόμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 494. Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 495. Εγκρίσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 496. ΟΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 497. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 498. Κατασταλτικος έλεγχος εσόδων δήμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 499. Απόφαση Αλλαγής Κλιμακίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 500. Σύνταγμα της Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).