Άρθρα με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 2. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 3. Αναγνώριση Επαγελματικών Προσόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 4. ΔΙ.ΠΑ.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 5. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος μαίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 7. Πληροφοριακή εργασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 8. Αρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 9. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 10. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 11. ΥΠ.ΟΙΚ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 12. Διεκπεραίωση αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15000 ατόμων ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης ηλικίας άνω των 50 ετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 13. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 14. Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 15. Άδεια εργοδηγού ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 16. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 17. Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Από Ιδιωτική Γεώτρηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 18. Καταχώριση και Εγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 19. Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 20. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 21. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Εξαγωγή Ζωικών Υποπροιόντων σε Τρίτες Χώρες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 22. Αίτηση μεταδημότευσης ενηλικού για την ανάκτηση αρχικής δημοτικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 23. Υπηρεσίες οικογένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 24. Αδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 25. Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 26. Ε.Κ.Π.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 27. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 28. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 29. Μετάθεση για λόγους υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 30. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 31. Απολυτήριο λυκείου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 32. Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικου στην Πολεμική Αεροπορία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 33. Μεταβίβαση Ενάριθμου Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 34. Ρ.Α.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 35. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 36. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 37. Μετακινησεις υπαλληλων (ΥΠΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 38. Σοφία 1‏‎ (1 αναθεώρηση)
 39. Πειραμα‏‎ (1 αναθεώρηση)
 40. Φεκ Αποζημιώσεων Σχολικών Αγώνων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 41. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργιας Ευκτήριου Οίκου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 42. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 43. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 44. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής ΕγκατάστασηςΤριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 45. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 46. Άδεια Τομής οδοστρώματος Εθνικών Οδών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 47. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 48. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 49. Πιστοποιητικά‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 50. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 51. Διαχείριση αρχείων ρττσρφγσφγ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 52. Ο.Α.Ε.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 53. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 54. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ADR‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 55. ΥΠΑΠΕΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 56. Αστυνομική ταυτότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 57. Χορήγηση Αδειας Φαρμακειου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 58. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ή/και ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 59. Καταχώρηση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 60. Διεκπεραιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 61. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 62. Εκδοση Διπλώματος Οδήγησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 63. Προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 64. Αίτηση Τροποποίησης στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 65. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 66. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Εξαγωγή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 67. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης δημότη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 68. Χορήγηση Πιστοποιητικού σε Φοιτητή/τρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 69. Αδειοδοτηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 70. Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 71. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 72. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 73. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 74. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 75. Αιτήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 76. Ε.Μ.Π.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 77. Αλλαγή γνωστικού αντικειμενου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 78. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 79. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 80. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 81. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου και χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 82. ΡΑΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 83. Σοφία 5‏‎ (1 αναθεώρηση)
 84. Περιβάλλον‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 85. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 86. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 87. Περιορισμοσ‏‎ (1 αναθεώρηση)
 88. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 89. Χωρήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μέλος ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 90. Εγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 91. Ο.Α.Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 92. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 93. Κατασταλτικος έλεγχος εσόδων δήμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 94. Άδεια διέλευσης οχημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 95. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ATP‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 96. ΥΠΕΘΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 97. Εκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 98. Προβολή Εκδηλώσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 99. Υπηρεσίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 100. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 101. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 102. Υπηρεσίες σύνταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 103. Πίνακες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 104. 'Εκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 105. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 106. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 107. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 108. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 109. Ι.Κ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 110. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα ή δραστηριότητες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 111. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 112. Υπουργείο Εσωτερικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 113. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 114. Διακοπή διατροφικού επιδόματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 115. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 116. Αναγγελία λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 117. Γνωστοποιήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 118. Χωρίς περιεχόμενο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 119. Νομοθεσία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 120. ΔΙΑΥΓΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 121. Εγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 122. Απόφαση ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 123. Ο.Γ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 124. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 125. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 126. Ανοικτό λογισμικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 127. ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 128. Δημοπράτηση Μη συγχρηματοδοτούμενου έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 129. Εταιρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 130. Έκδοση ευρωπαικης καρτας ασφαλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 131. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 132. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 133. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 134. Αιτηση μεταγραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 135. Ε.Τ.Α.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 136. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 137. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 138. Παραλαβή δημοσίου έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 139. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 140. Αποκεντρωμένες διοικήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 141. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 142. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 143. Παραχώρηση αιγίδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 144. Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 145. Ρύθμιση εργατικών κατοικιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 146. Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 147. ΕΤΑΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 148. ΚΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 149. Στατιστικά Διαδικασίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 150. Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 151. Εγγραφές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 152. Μορφοποίηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 153. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ/ΚΟΥ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 154. Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 155. Χωρισμός τμήματων των Δημοσίων ΙΕΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 156. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 157. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 158. Εγκριση μετακίνησης εκτός εδρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 159. Ο.Τ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 160. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 161. Δήμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 162. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 163. Αρχεία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 164. Άδεια εγκατάστασης ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 165. ΑΔΕΙΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 166. Δειγνατοληψία Υγρών Αποβλήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 167. Επιστροφη σε ΑΦΜ αποβιωσαντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 168. Εκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 169. Εταιρίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 170. Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 171. ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 172. ΤΣΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 173. Free software‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 174. Αιτηση μεταγραφης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 175. Έλεγχοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 176. Τήρηση φεκ Φυσικής Αγωγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 177. Βικιπαίδεια:Scripts‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 178. Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 179. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 180. Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 181. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 182. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 183. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 184. ΕΤΑΙΡΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 185. ΚΛΟΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 186. Εξέταση Μαθητή/τριας Με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 187. Γνωμοδοτήσεις Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (Κλειστών & Υπαίθριων)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 188. Φορείς Ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 189. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 190. Περιοχή περιβαντολλογικών πληροφοριών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 191. Επένδυση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 192. Άδεια Λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 193. Απόφαση Αλλαγής Κλιμακίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 194. Επενδύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 195. Έκδοση Τίτλου Αναδασμού:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 196. Εθελοντικές Συνεργασίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 197. Έκδοση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 198. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 199. Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης λόγω αλλαγής Κινητήρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 200. ΑΔΙΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 201. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 202. Οργάνωση ημερίδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 203. Σύνταγμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 204. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠ.ΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 205. Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 206. Εκδοση αποφασης εγκρισης κρατικου οχηματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 207. Κατερινα‏‎ (1 αναθεώρηση)
 208. Απευθείας Ανάθεση Έργου (ΑΠΘ):Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 209. Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών Εντός Του Κράτους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 210. Έγκριση Για Κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 211. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 212. ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 213. Home‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 214. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 215. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ -ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 216. Xορήγηση αναρρωτικής άδειας μέσω της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 217. Βικιπαίδεια:Κατηγοριοποίηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 218. ΕΚΠΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 219. Θεώρηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 220. Παραλαβή και Εκκαθάριση Αρχικής Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 221. Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση ΜΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 222. Αποκεντρωμένη Διοίκηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 223. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 224. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 225. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 226. Παραχώρηση αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 227. Τεχνικη αξιολογηση προσφορών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 228. Σ.Δ.Ο.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 229. ΕΤΑΙΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 230. Έκδοση Απόφασης για χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ προς εξαγωγικές επιχειρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 231. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 232. Ν. 4620-2019.pdf‏‎ (1 αναθεώρηση)
 233. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 234. Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 235. Τμήμα Διοικητικής εποπτείας φορέων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 236. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου Κατ’ εξαίρεση Των Πληθυσμιακών Ορίων (Για Συστέγαση)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 237. Καταγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 238. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 239. Σχέδιο Καλλικράτης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 240. Ανανεώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 241. ΑΙΤΗΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 242. Δελτίο Ταυτότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 243. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS Εκ κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 244. Καταχώρηση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 245. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 246. Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 247. Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 248. Αξιολογήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 249. Εκδοση εγκριτικης αποφασης για συμπληρωματικο επιδομα μητροτητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 250. Κατηγορίες εξυπηρετούμενων από τα Στρατιωτικά Πρατήρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 251. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 252. Εταιρείες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 253. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 254. Κύκλος ζωής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 255. Λημματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 256. Υπηρεσίες των Δήμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 257. Πανελλαδικές Εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 258. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 259. Πρωθυπουργός της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 260. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 261. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 262. Έγκριση νομιμότητας οικονομικών καταστάσεων χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 263. Βικιπαίδεια:Πρότυπα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 264. ΕΟΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 265. Ιδρύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 266. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 267. Διαδικασία έγκρισης προγράμματων ΠΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 268. Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 269. Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 270. ΕΤΑΙΡΙΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 271. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 272. Διακρατική Υιοθεσία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 273. Έκδοση Διαβατηρίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 274. Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 275. Ν.Π.Δ.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 276. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 277. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 278. Ντίνα 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 279. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 280. Εθιμοτυπία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 281. Πιστοποιητικό Περί Μη Αποποίησης Κληρονομίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 282. Τμήμα μισθοδοσιας (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 283. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 284. Συνοπτικός Διαγωνισμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 285. Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 286. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 287. Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (200000)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 288. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 289. Σύνταγμα της Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 290. Εκδοση καρτας μονιμου κατοικιας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 291. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 292. Σύνταξη και Διεκπεραίωση Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας -Διοικητική Υποστήριξη Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 293. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου ια λόγους συνυπηρέτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 294. Υπηρεσίες Απώλειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 295. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού Σε Κράτη Μέλη Του Συμβουλίου Της Ευρώπης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 296. Δικαιολογητικά για ανέργους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 297. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 298. Βεβαίωση αγροτικού αυτοκινήτου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 299. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 300. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 301. Έγκριση Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 302. BPMN‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 303. Έκδοση τίτλου Αναδασμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 304. Διαδικασία Δημοπράτησης Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 305. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 306. Internet‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 307. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 308. Αλλαγή χρώματος στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 309. Θεώρηση βιβλίων Αθλητικού Σωματείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 310. Διαδικασία Πλήρωμης Διεθνούς Οργανισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 311. ΣΔΟΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 312. ΚΥΡΩΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 17-07-23 .‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 313. Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 314. Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 315. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πορϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 316. Ν.Π.Ι.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 317. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 318. Εγγραφής για Εξωτερικούς Χρήστες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 319. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (Περιφέρεια)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 320. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 321. Τμημα μισθοδοσιας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 322. Διαχείριση θεμάτων Προσωπικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 323. Έκδοση αδειών μελών ΔΕΠ ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 324. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 325. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 326. Δηλώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 327. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 328. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 329. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 330. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμποριου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 331. Εκδόσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 332. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 333. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 334. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 335. Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 336. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 337. Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 338. Υποβολή Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 339. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 340. PEIR‏‎ (1 αναθεώρηση)
 341. Ακατάχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 342. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 343. Αμκα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 344. ΕΛ.ΑΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 345. Ταυτότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 346. Μετάταξη νοσηλευτών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 347. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 348. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 349. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 350. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.).‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 351. Άδεια Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 352. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 353. Κατάλογοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 354. ΝΠΔΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 355. Εγγραφη μεταπτυχιακου φοιτητη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 356. Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 357. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 358. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 359. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα Των Τροφίμων Και Στη Διαχείριση Των ΖΥΠ - ΠΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 360. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορειου Δημόσιας Χρήσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 361. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 362. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 363. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 364. ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 365. Ειδικός Τεχνικός Ελεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 366. ΥΠΟΥΡΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 367. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 368. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 369. Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 370. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 371. Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας)‏‎ (1 αναθεώρηση)
 372. Υπηρεσίες ΟΑΕΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 373. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 374. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 375. Χορήγηση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 376. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 377. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 378. Ελεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων,Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 379. ΤΕΒΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 380. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 381. Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 382. Δοκιμαστική Υπηρεσία πληρωμή Εμπειρογνώμονα Φυσικού Αντικειμένου ΓΓΕΤ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 383. Θεωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 384. Ακαταχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 385. Βεβαιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 386. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 387. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ανεξάρτητης μονάδας Ρ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 388. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 389. ΕΛ.Υ.Τ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 390. Πρόστιμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 391. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 392. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ΚΤΕΟ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 393. Χορήγηση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης αποβιωσάντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 394. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 395. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 396. Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 397. Άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 398. ΕΥΡΩ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 399. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Π.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 400. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 401. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 402. Έλεγχος πρατηρίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 403. Χορηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 404. ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 405. Άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 406. Αναγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 407. Ντινα 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 408. ΔΙΠΑΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 409. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 410. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 411. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 412. Σχολική Επιτροπή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 413. Αναπομπη αποφασεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 414. ΑΝAΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 415. Άδειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 416. Προγραμματισμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 417. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Σε Εταιρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 418. Αίτηση για τη μεταδημότευση ενηλίκου και την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 419. Δικαιούχοι εισόδου στα Στρατιωτικά Πρατήρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 420. Πάντειο Πανεπιστήμιο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 421. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 422. Ελεγχος Αρδευτικών Υδάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 423. Λιμενικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 424. Υπηρεσίες των Υπουργείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 425. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 426. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων: Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 427. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 428. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 429. TAYTOTHTA‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 430. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 431. ΕΛΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 432. Πρότυπο λήμμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 433. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 434. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 435. Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 436. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 437. Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών-υπεθ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 438. Χορήγηση δελτιων μετακίνησης ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 439. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 440. Καλλικράτης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 441. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 442. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 443. Αναγγελια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 444. Έναρξη Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 445. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 446. Εγκρίσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 447. Περιφερειακή ενότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 448. ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 449. Α.Π.Θ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 450. Κατατακτήριες εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 451. Σωματεία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 452. Ειδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 453. Καταχώρηση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 454. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 455. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 456. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 457. Υπεύθυνη Δήλωση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 458. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 459. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Σε Φυσικό Πρόσωπο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 460. Λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 461. Υπηρεσίες γέννησης/βάφτισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 462. Δικαστήρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 463. Τ.Ε.Β.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 464. Ελεύθερο Λογισμικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 465. Υπηρεσίες υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 466. ΤΕΙ Αθήνας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 467. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 468. Έγκριση Οχήματος / Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων: Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 469. Crowdsourcing‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 470. Αδειοδότηση λατομείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 471. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 472. Υποβολή αίτησης επιδόματος εσπα νεοεισερχομένων στ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 473. Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 474. Test1‏‎ (1 αναθεώρηση)
 475. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 476. Παραχωρήσεις αιθουσών στα πολιτιστικά κέντρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 477. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 478. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 479. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4177 ΚΑΙ ΥΑ Α2-718/2014‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 480. Υπουργείο Δικαιοσύνης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 481. Γεννησης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 482. Χορήγηση διατροφικού επιδόματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 483. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 484. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 485. Εγγραφή Μαθητή Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 486. Μετροπή Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 487. Τμήμα Μελετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 488. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 489. Δέσμευση Τροφίμων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 490. Αριστοτέλειο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 491. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 492. Α.Σ.Κ.Τ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 493. Καταχωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 494. Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 495. Ομογενής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 496. Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 497. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 1923 ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 498. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 499. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου Σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 500. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).