Άρθρα με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Αμκα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 2. Προμηθεια στολων και υποδηματων Φιλαρμονικης ορχηστρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 3. Υπηρεσίες σύνταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 4. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 5. Έκδοση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 6. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 7. Άδεια εγκατάστασης ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 8. Απόφαση Αλλαγής Κλιμακίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 9. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 10. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου και χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 11. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 12. Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 13. Πειραμα‏‎ (1 αναθεώρηση)
 14. Φεκ Αποζημιώσεων Σχολικών Αγώνων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 15. Εισηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 16. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 17. Εξελιξη μελους ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 18. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 19. Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών Εντός Του Κράτους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 20. Πιστοποιητικά‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 21. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 22. Πληροφοριακή εργασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 23. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 24. Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 25. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 26. Ομογενής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 27. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 28. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 29. ΕΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 30. Αποκεντρωμένες διοικήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 31. Βικιπαίδεια:Scripts‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 32. Επιτόπιος έλεγχος μελισσοκόμου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 33. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 34. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 35. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 36. Υπηρεσίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 37. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 38. Κύκλος ζωής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 39. Πίνακες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 40. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 41. Λημματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 42. Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 43. Έκδοση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση)
 44. ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 45. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 46. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠ.ΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 47. Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση ΜΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 48. Δέσμευση Τροφίμων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 49. Ι.Κ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 50. Υπουργείο Εσωτερικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 51. ΚΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 52. Περιβάλλον‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 53. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.Φ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 54. 'Εκδοση Βεβαίωσης Αποδοχών Συντάξεων 'ΕΦΚΑ‏‎ (1 αναθεώρηση)
 55. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 56. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 57. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων+‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 58. Μορφοποίηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 59. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 410/68, 720/77 ΚΑΙ 1337/83 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 60. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 61. Ε.Κ.Π.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 62. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 63. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 64. Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 65. Επιστροφή Φόρου Θανόντα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 66. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 67. Βικιπαίδεια:Κατηγοριοποίηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 68. ΕΜΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 69. Προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 70. Ακατάχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 71. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 72. ΠΙΝΑΚΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 73. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 74. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δοκιμή‏‎ (1 αναθεώρηση)
 75. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 76. Διαχείριση ένστασης ικα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 77. Παραλαβή δημοσίου έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 78. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 79. Παραχώρηση αιγίδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 80. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 81. Στατιστικά Διαδικασίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 82. Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 83. Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 84. Έγκριση Για Κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 85. ΚΛΟΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 86. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 87. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 88. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ/ΚΟΥ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 89. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 90. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού Σε Κράτη Μέλη Του Συμβουλίου Της Ευρώπης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 91. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 92. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 93. Έγκριση νομιμότητας οικονομικών καταστάσεων χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 94. Νόμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 95. Συνάλλαγμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 96. Βεβαίωση αγροτικού αυτοκινήτου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 97. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 98. ΟΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 99. Ε.Μ.Π.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 100. Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 101. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 102. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 103. Αποκεντρωμένη Διοίκηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 104. Έκδοση Απόφασης για χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ προς εξαγωγικές επιχειρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 105. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 106. Βικιπαίδεια:Πρότυπα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 107. Έκδοση τίτλου Αναδασμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 108. Προβολή Εκδηλώσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 109. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 110. Άδεια Λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 111. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 112. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (Περιφέρεια)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 113. Έκδοση αδειών μελών ΔΕΠ ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 114. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 115. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 116. Πυροσβεστικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 117. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 118. Διαχείριση μονάδων του φορέα των οποίων οι Προϊστάμενοι τους έχουν δικαίωμα τελικής υπογραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 119. Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 120. Τεχνικη αξιολογηση προσφορών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 121. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 122. Αναγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 123. Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 124. 'Εκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 125. Αναπομπη αποφασεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 126. ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 127. Ν.Π.Δ.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 128. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 129. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 130. Νόμος 3982‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 131. Καταγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 132. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 133. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 134. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 135. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 136. Καταχώρηση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 137. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 138. Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικου στην Πολεμική Αεροπορία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 139. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 140. ΕΤΑΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 141. Εγγραφές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 142. Υπηρεσίες των Δήμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 143. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 144. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 145. Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 146. ΤΣΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 147. Τήρηση φεκ Φυσικής Αγωγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 148. Εγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 149. Παραλαβή και Εκκαθάριση Αρχικής Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 150. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 151. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 152. Θεώρηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 153. Παραχώρηση αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 154. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ADR‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 155. Αναγγελια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 156. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα ή δραστηριότητες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 157. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 158. Φορείς Ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 159. Εκδοση Διπλώματος Οδήγησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 160. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 161. Έγκριση Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 162. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 163. Περιοχή περιβαντολλογικών πληροφοριών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 164. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 165. ΑΝAΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 166. Free software‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 167. Τμήμα Διοικητικής εποπτείας φορέων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 168. Ν.Π.Ι.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 169. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου Κατ’ εξαίρεση Των Πληθυσμιακών Ορίων (Για Συστέγαση)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 170. ΑΡΓΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 171. Xορήγηση αναρρωτικής άδειας μέσω της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 172. Αξιολόγηση των Αιτήσεων Υπαγωγής στα Προγράμματα Απασχόλησης της ΔΥΠΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 173. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 174. Χορήγηση Άδειας Οδήγησης στη Διεύθυνση Μεταφορών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 175. Ε.Τ.Α.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 176. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 177. Βεβαιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 178. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 179. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 180. Αδειοδότηση λατομείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 181. Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 182. ΕΤΑΙΡΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 183. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 184. Εταιρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 185. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 186. Πανελλαδικές Εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 187. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 188. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 189. Διαχείρηση Εισερχομένων Εξερχομένων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 190. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 191. Λιμενικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 192. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 193. ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 194. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ανεξάρτητης μονάδας Ρ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 195. Εγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 196. Ρ.Α.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 197. Έλεγχος πρατηρίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 198. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμποριου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 199. Χορήγηση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης αποβιωσάντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 200. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ATP‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 201. Διεκπεραίωση αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15000 ατόμων ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης ηλικίας άνω των 50 ετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 202. Έκδοση και εκτύπωση μισθολογικής κατάστασης (Για εκπαιδευτικούς σκοπούς)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 203. Ιδρύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 204. Χορήγηση δελτιων μετακίνησης ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 205. Διεκπεραιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 206. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα Των Τροφίμων Και Στη Διαχείριση Των ΖΥΠ - ΠΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 207. ΚΥΡΩΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 17-07-23 .‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 208. Εκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 209. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 210. Χορηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 211. Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 212. Home‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 213. Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 214. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 215. ΝΠΔΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 216. ΑΡΓΙΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 217. Τμήμα μισθοδοσιας (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 218. Ο.Α.Ε.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 219. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 220. Αίτηση ενίσχυσης Επιχειρησιακού Ταμείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 221. Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 222. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 223. Σύνταγμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 224. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 225. Έκδοση Διαβατηρίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 226. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 227. ΕΤΑΙΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 228. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 229. Υπηρεσίες Απώλειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 230. Εταιρίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 231. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 232. Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 233. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 234. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 235. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 236. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 237. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 238. Εγκριση μετακίνησης εκτός εδρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 239. Διαχείριση αρχείων ρττσρφγσφγ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 240. ΡΑΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 241. Θεώρηση βιβλίων Αθλητικού Σωματείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 242. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 243. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 244. Χορήγηση διατροφικού επιδόματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 245. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 246. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 247. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.).‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 248. Εξέταση Μαθητή/τριας Με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 249. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 250. Αναρτήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 251. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 1923 ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 252. Κατάλογοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 253. ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 254. Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων αυτοκίνητου λόγω φθοράς ή απώλειας ή κλοπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 255. ΑΣΚΤ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 256. Ο.Α.Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 257. Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 258. Σχέδιο Καλλικράτης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 259. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ -ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 260. ΥΠΟΥΡΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 261. Άδεια Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 262. Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 263. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 264. Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 265. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πορϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 266. ΕΤΑΙΡΙΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 267. Αλλαγή Στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 268. Εταιρείες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 269. Λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 270. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 271. Πρωθυπουργός της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 272. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 273. Απόσπαση εκπαιδευτικού από την οργανική του σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 274. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 275. Εθελοντικές Συνεργασίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 276. Μετάταξη νοσηλευτών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 277. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 278. Αριστοτέλειο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 279. Άδειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 280. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ΚΤΕΟ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 281. Έναρξη Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 282. Εκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 283. Α.Π.Θ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 284. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων: Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 285. Aίτημα Πληρωμής Δικαιούχου Επενδυτικού Σχεδίου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 286. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 287. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 288. Internet‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 289. Επένδυση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 290. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 291. Επενδύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 292. Ο.Γ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 293. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορειου Δημόσιας Χρήσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 294. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 295. Αίτηση Συμμετοχής σε εργαστήριο επιμόρφωσης στην Καινοτομία για Δημοσίους Υπαλλήλους‏‎ (1 αναθεώρηση)
 296. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 297. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 298. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 299. Αποζημίωση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 300. Άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 301. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 302. Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (200000)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 303. Σύνταγμα της Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 304. ΕΚΠΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 305. Αδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 306. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Π.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 307. ΕΟΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 308. Σύνταξη και Διεκπεραίωση Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας -Διοικητική Υποστήριξη Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 309. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Σε Εταιρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 310. Άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 311. Υπηρεσίες ΟΑΕΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 312. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 313. Για Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 314. Λήμματα με προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 315. Υπηρεσίες των Υπουργείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 316. Χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 317. Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 318. Έκδοση απαλλακτικού για την αγορά επενδυτικών αγαθών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 319. Λογιστήριο ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 320. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 321. Υποβολή Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 322. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 323. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου Ή Αθλητικής Σχολής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 324. Θεωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 325. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 326. Ρύθμιση εργατικών κατοικιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 327. Ταυτότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 328. Χορήγηση αντιγράφου ποινικής απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 329. Εκδοση εγκριτικης αποφασης για συμπληρωματικο επιδομα μητροτητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 330. Α.Σ.Κ.Τ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 331. BPMN‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 332. Χορηγηση άδειας λειτουργίας θυννείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 333. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 334. My school‏‎ (1 αναθεώρηση)
 335. Ο.Τ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 336. Συνοπτικός Διαγωνισμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 337. Απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 338. Αίτηση Τροποποίησης στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 339. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 340. Κατατακτήριες εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 341. Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 342. Καταχώρηση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 343. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 344. Υπεύθυνη Δήλωση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 345. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Σε Φυσικό Πρόσωπο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 346. Έλεγχος Άδειας Απόσταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 347. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 348. Υπηρεσίες γέννησης/βάφτισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 349. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 350. Διακοπή διατροφικού επιδόματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 351. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 352. Υπηρεσίες υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 353. ΤΕΒΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 354. Χορήγηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 355. Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 356. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 357. ΔΙ.ΠΑ.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 358. Εθιμοτυπία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 359. Δήμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 360. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 361. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS Εκ κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 362. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 363. Αναγνώριση Επαγελματικών Προσόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 364. Ένορκη Βεβαίωση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 365. Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών-υπεθ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 366. Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 367. Έρευνες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 368. Εκδόσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 369. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 370. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 371. Καλλικράτης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 372. Χορηγηση βεβαιωσης φοιτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 373. Μετροπή Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 374. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ή/και ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 375. Νηολογηση αεροσκάφους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 376. Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 377. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 378. Καταχωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 379. Οργάνωση ημερίδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 380. Αδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 381. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 382. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 383. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 384. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου Σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 385. Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 386. ΕΥΡΩ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 387. Αλλαγή γνωστικού αντικειμενου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 388. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 389. Υπηρεσίες εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 390. Πάντειο Πανεπιστήμιο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 391. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 392. Υπηρεσίες χωρίς περιεχόμενο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 393. Χορήγηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 394. Χορήγηση άδειας για προσωπικού λόγους σε μέλη ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 395. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 396. Σ.Δ.Ο.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 397. Παραχωρήσεις αιθουσών στα πολιτιστικά κέντρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 398. Άδειες Ιδιωτικών ΙΕΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 399. Αστυνομία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 400. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 401. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 402. Δημοπράτηση Μη συγχρηματοδοτούμενου έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 403. ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 404. TAYTOTHTA‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 405. Περιφερειακή ενότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 406. Τμήμα Μελετών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 407. Ελεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων,Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 408. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μακροχρόνια Ανέργων στον Τομέα της Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 409. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 410. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 411. Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 412. Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 413. Άδεια Ίδρυσης μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 414. Σχολική Επιτροπή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 415. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 416. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 417. Έκδοση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 418. ΕΛ.ΑΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 419. Αδειοδοτηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 420. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 421. Διαδικασία έγκρισης προγράμματων ΠΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 422. Αιτήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 423. Έκδοση χρηματικού εντάλματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 424. Προγραμματισμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 425. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 426. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 427. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 428. Υπηρεσίες κίνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 429. Τ.Ε.Β.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 430. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 431. ΤΕΙ Αθήνας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 432. Χορήγηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 433. Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 434. Υποβολή αίτησης επιδόματος εσπα νεοεισερχομένων στ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 435. Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 436. Εγγραφη μεταπτυχιακου φοιτητη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 437. Χορήγηση άδειας του Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 438. ΔΙΑΥΓΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 439. Αρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 440. Άδειες ασκήσεων επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 441. Δειγνατοληψία Υγρών Αποβλήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 442. Κ.Α.Π.Η.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 443. ΑΔΕΙΑ ΓΟΜΩΤΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 444. Χορήγηση-ανανέωση-αντικατάσταση δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 445. Ελεγχος Αρδευτικών Υδάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 446. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 447. Κατάσχεση Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 448. Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 449. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας λόγω Μεταβίβασης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 450. Δοκιμή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 451. Σωματεία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 452. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 453. Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου σπουδών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 454. ΕΛ.Υ.Τ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 455. Υπαγωγές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 456. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 457. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 458. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 459. Υπηρεσίες κτηρίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 460. Τ.Ε.Ι.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 461. Εγγραφή Μαθητή Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 462. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 463. Υποβολές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 464. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 465. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 466. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 467. Θεωρήσεις μπλόκ ναρκωτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 468. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 469. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 470. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 471. ΣΔΟΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 472. Αναγγελία λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 473. Άδειες εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 474. Θεώρηση γνησίου υπογραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 475. Ειδικός Τεχνικός Ελεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 476. Αστυνομική ταυτότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 477. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης δημότη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 478. ΚΑΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 479. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 480. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 481. Crowdsourcing‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 482. Κατάθεση Έφεσης κατά ποινικής απόφασης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 483. Δικαιολογητικά για ανέργους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 484. Ανοικτό λογισμικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 485. Πιστοποίηση Υπογραφής για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 486. Ελεύθερο Λογισμικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 487. Διαδικασία Δημοπράτησης Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 488. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 489. Άδεια Ανατροφής Παιδιού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 490. ΥΠ.ΕΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 491. Διαδικασία Πλήρωμης Διεθνούς Οργανισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 492. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 493. Άδεια Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων (ΦΕΚ .... )‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 494. ΕΛΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 495. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 496. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 497. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4177 ΚΑΙ ΥΑ Α2-718/2014‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 498. Αιτηση μεταγραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 499. Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 500. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).