Εκτενείς σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 251 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ιστορικό) ‎Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ‎[10.180 bytes]
 2. (ιστορικό) ‎Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Εργασιών Νομικών Προσώπων ‎[10.108 bytes]
 3. (ιστορικό) ‎Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων & Ταχυδρομικές Επιταγές -Ταυτοποιήσεις ‎[10.099 bytes]
 4. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Διαθέσιμης Πίστωσης επί Σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης από Δ.Υ.Ε.Ε. ‎[10.096 bytes]
 5. (ιστορικό) ‎Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού ‎[10.089 bytes]
 6. (ιστορικό) ‎Πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980 ‎[10.086 bytes]
 7. (ιστορικό) ‎Διαχείριση προνοιακού επιδόματος ειδικών αναγκών ‎[10.066 bytes]
 8. (ιστορικό) ‎Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων ‎[10.051 bytes]
 9. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Θεάτρου ‎[10.050 bytes]
 10. (ιστορικό) ‎Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών ‎[9.961 bytes]
 11. (ιστορικό) ‎Εγγραφή Ατομικής Επιχείρησης στο ΓΕΜΗ ‎[9.919 bytes]
 12. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή. ‎[9.914 bytes]
 13. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και Δ΄ ειδικότητας ‎[9.905 bytes]
 14. (ιστορικό) ‎Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος ‎[9.893 bytes]
 15. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορείου Δημοσίας ΛΔΧ ‎[9.823 bytes]
 16. (ιστορικό) ‎Διορισμός ή Αντικατάσταση Μελών Διοικήσεων Εποπτευομένων Φορέων ‎[9.819 bytes]
 17. (ιστορικό) ‎Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου ‎[9.801 bytes]
 18. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ‎[9.795 bytes]
 19. (ιστορικό) ‎Αίτηση Υιοθεσίας Ανηλίκου ‎[9.775 bytes]
 20. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ‎[9.772 bytes]
 21. (ιστορικό) ‎Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων ‎[9.762 bytes]
 22. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Κτηνιατρείου (Ιατρείου Ζώων) ‎[9.732 bytes]
 23. (ιστορικό) ‎Διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων ‎[9.729 bytes]
 24. (ιστορικό) ‎Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής/ελέγχου ‎[9.724 bytes]
 25. (ιστορικό) ‎Εγγραφή Νηπίων και Βρεφών σε παιδικό σταθμό ‎[9.710 bytes]
 26. (ιστορικό) ‎Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο) ‎[9.698 bytes]
 27. (ιστορικό) ‎Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ ‎[9.698 bytes]
 28. (ιστορικό) ‎Μεταβίβαση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας ΜΕ ‎[9.695 bytes]
 29. (ιστορικό) ‎Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ‎[9.691 bytes]
 30. (ιστορικό) ‎Άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ‎[9.673 bytes]
 31. (ιστορικό) ‎Καταγγελία- Δήλωση Απασχόλησης Μισθωτού σε Εργοδότη ‎[9.648 bytes]
 32. (ιστορικό) ‎Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ‎[9.641 bytes]
 33. (ιστορικό) ‎Διαδικασία πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού για τα Π.Α.γ.Ο. ‎[9.593 bytes]
 34. (ιστορικό) ‎Παροχή Βοηθήματος ΚΕΑ ‎[9.576 bytes]
 35. (ιστορικό) ‎Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου ‎[9.563 bytes]
 36. (ιστορικό) ‎Απόφαση Αναγνώρισης Ομάδων - Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών ‎[9.506 bytes]
 37. (ιστορικό) ‎Είσπραξη Ημερήσιων Τακτοποιητέων Εισπράξεων ‎[9.506 bytes]
 38. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Δημοσίας Χρήσης ΕΔΧ ‎[9.491 bytes]
 39. (ιστορικό) ‎Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας Ηλεκτρονικά ‎[9.481 bytes]
 40. (ιστορικό) ‎Wiki υπηρεσιών:Πρότυπα ‎[9.478 bytes]
 41. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΜΕ ‎[9.476 bytes]
 42. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου & Χορήγηση Στοιχείων ‎[9.475 bytes]
 43. (ιστορικό) ‎Απευθείας Ανάθεση Έργου (ΑΠΘ) ‎[9.430 bytes]
 44. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Αναισθητοποίησης και Θανάτωσης Ζώων (Γουνοφόρων κ.λ.π) ‎[9.415 bytes]
 45. (ιστορικό) ‎Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου ‎[9.388 bytes]
 46. (ιστορικό) ‎Wiki υπηρεσιών και διαδικασιών:Πρότυπα ‎[9.379 bytes]
 47. (ιστορικό) ‎Αίτηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ‎[9.358 bytes]
 48. (ιστορικό) ‎Διαδικασία Τμήματος Σχολαζουσών Κληρονομιών ‎[9.353 bytes]
 49. (ιστορικό) ‎Διαδικασίες αξιολόγησης καταγγελιών ‎[9.346 bytes]
 50. (ιστορικό) ‎Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ‎[9.312 bytes]
 51. (ιστορικό) ‎Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας) ‎[9.306 bytes]
 52. (ιστορικό) ‎Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής ‎[9.306 bytes]
 53. (ιστορικό) ‎Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ‎[9.306 bytes]
 54. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων Ηλεκτρονικά ‎[9.291 bytes]
 55. (ιστορικό) ‎Αρχείο Εσόδων -Εξόδων (Δήμοι) ‎[9.264 bytes]
 56. (ιστορικό) ‎Επιστροφή Φόρου Αποβιώσαντα ‎[9.243 bytes]
 57. (ιστορικό) ‎Εποπτεία Αθλητικού Σωματείου ‎[9.226 bytes]
 58. (ιστορικό) ‎Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανασφάλιστου Ασθενή ‎[9.220 bytes]
 59. (ιστορικό) ‎Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα - Νομική Σχολή Α.Π.Θ. ‎[9.212 bytes]
 60. (ιστορικό) ‎Μετακίνηση προσωπικού από Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα ‎[9.194 bytes]
 61. (ιστορικό) ‎Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου ‎[9.184 bytes]
 62. (ιστορικό) ‎Διαδικασία Διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ‎[9.141 bytes]
 63. (ιστορικό) ‎Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων ‎[9.109 bytes]
 64. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων ΦΙΧ Επαγγελματικού (Μεταβίβαση / Ανανέωση) ‎[9.079 bytes]
 65. (ιστορικό) ‎Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ‎[9.076 bytes]
 66. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Δημοσίας χρήσης ΛΔΧ ‎[9.072 bytes]
 67. (ιστορικό) ‎Παραχώρηση χώρων Βαφοπούλειου Πνευαμτικού Κέντρου για διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων ‎[9.058 bytes]
 68. (ιστορικό) ‎Δήλωση Τρίτου Κατά ΚΕΔΕ ‎[9.047 bytes]
 69. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση Μ.Ε. ‎[9.024 bytes]
 70. (ιστορικό) ‎Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Τρομώδη Νόσο ‎[8.992 bytes]
 71. (ιστορικό) ‎Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα ‎[8.973 bytes]
 72. (ιστορικό) ‎Αποφάσεις Δήμων ‎[8.953 bytes]
 73. (ιστορικό) ‎Εισήγηση για έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ‎[8.945 bytes]
 74. (ιστορικό) ‎Έναρξη Δραστηριότητας Υποκαταστήματος Αλλοδαπής ‎[8.915 bytes]
 75. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Άνευ Αποδοχών Σε Καθηγητή Α.Ε.Ι. ‎[8.914 bytes]
 76. (ιστορικό) ‎Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους ‎[8.908 bytes]
 77. (ιστορικό) ‎Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση ‎[8.898 bytes]
 78. (ιστορικό) ‎Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ‎[8.860 bytes]
 79. (ιστορικό) ‎Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Ιατρού ‎[8.859 bytes]
 80. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ενδιαιτήματος - Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων ‎[8.844 bytes]
 81. (ιστορικό) ‎Επέκταση από Β στην κατηγορία C1/C και χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων ταυτόχρονα ‎[8.816 bytes]
 82. (ιστορικό) ‎Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων ‎[8.815 bytes]
 83. (ιστορικό) ‎Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος ‎[8.809 bytes]
 84. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) ‎[8.773 bytes]
 85. (ιστορικό) ‎Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα ‎[8.735 bytes]
 86. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων οι οποίες έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων ‎[8.730 bytes]
 87. (ιστορικό) ‎Επαναχορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας από Ακινησία ‎[8.727 bytes]
 88. (ιστορικό) ‎Χορήγηση κάρτας εισόδου οχήματος στο ΑΠΘ ‎[8.725 bytes]
 89. (ιστορικό) ‎Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή ‎[8.696 bytes]
 90. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών πλακών ‎[8.667 bytes]
 91. (ιστορικό) ‎Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες ‎[8.664 bytes]
 92. (ιστορικό) ‎Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα ‎[8.647 bytes]
 93. (ιστορικό) ‎Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα ‎[8.644 bytes]
 94. (ιστορικό) ‎Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων ‎[8.631 bytes]
 95. (ιστορικό) ‎Σύνταγμα της Ελλάδας ‎[8.613 bytes]
 96. (ιστορικό) ‎Δήμοι της Ελλάδας ‎[8.599 bytes]
 97. (ιστορικό) ‎Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου ‎[8.570 bytes]
 98. (ιστορικό) ‎Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ‎[8.541 bytes]
 99. (ιστορικό) ‎Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Δεύτερης Γενιάς ‎[8.540 bytes]
 100. (ιστορικό) ‎Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ ‎[8.512 bytes]
 101. (ιστορικό) ‎Επέκταση από Β στην κατηγορία D1/D και χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών ταυτόχρονα ‎[8.491 bytes]
 102. (ιστορικό) ‎Αίτηση για Έκδοση Βεβαίωσης ΤΑΠ ‎[8.470 bytes]
 103. (ιστορικό) ‎Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011) ‎[8.461 bytes]
 104. (ιστορικό) ‎Ίδρυση Πολιτιστικού Συλλόγου ‎[8.453 bytes]
 105. (ιστορικό) ‎Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων ‎[8.449 bytes]
 106. (ιστορικό) ‎Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια) ‎[8.447 bytes]
 107. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΛΙΧ ‎[8.440 bytes]
 108. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων ΦΙΧ Επαγγελματικού (Νέα Καταχώρηση) ‎[8.432 bytes]
 109. (ιστορικό) ‎Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής ‎[8.420 bytes]
 110. (ιστορικό) ‎Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς ‎[8.414 bytes]
 111. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων-docs.auth ‎[8.405 bytes]
 112. (ιστορικό) ‎Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες Μετάφρασης ‎[8.384 bytes]
 113. (ιστορικό) ‎Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία ‎[8.351 bytes]
 114. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας ‎[8.329 bytes]
 115. (ιστορικό) ‎Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών ‎[8.318 bytes]
 116. (ιστορικό) ‎Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων (Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία) ‎[8.311 bytes]
 117. (ιστορικό) ‎Ένταξη Διοικητικού Υπαλλήλου Α.Ε.Ι. σε Θέση Ε.ΔΙ.Π. ‎[8.301 bytes]
 118. (ιστορικό) ‎Αποζημίωση Σπουδαστών ΤΕΙ ‎[8.296 bytes]
 119. (ιστορικό) ‎Περιορισμός Κατηγοριών Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για Λόγους Υγείας ή Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος ‎[8.280 bytes]
 120. (ιστορικό) ‎Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ ‎[8.268 bytes]
 121. (ιστορικό) ‎Δικαιολογητικά για Ανέργους ‎[8.259 bytes]
 122. (ιστορικό) ‎Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών ‎[8.253 bytes]
 123. (ιστορικό) ‎Σεμινάρια εκμάθησης του wiki υπηρεσιών ‎[8.236 bytes]
 124. (ιστορικό) ‎Μετατροπή σε Ελληνική, Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης των οποίων οι κάτοχοι είναι ομογενείς ‎[8.224 bytes]
 125. (ιστορικό) ‎Πληρωμή Εμπειρογνώμονα Φυσικού Αντικειμένου ΓΓΕΤ ‎[8.198 bytes]
 126. (ιστορικό) ‎Προσωρινή Παραλαβή Δημόσιου Έργου ‎[8.183 bytes]
 127. (ιστορικό) ‎Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος Άσκησης Επαγγέλματος ‎[8.181 bytes]
 128. (ιστορικό) ‎Γνωμοδότηση για την Αγορά Γης με Επιδότηση Επιτοκίου Δανείου ‎[8.180 bytes]
 129. (ιστορικό) ‎Παρακολούθηση Ταμειακών Λογαριασμών (Δήμοι) ‎[8.174 bytes]
 130. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων ‎[8.173 bytes]
 131. (ιστορικό) ‎Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων ‎[8.145 bytes]
 132. (ιστορικό) ‎Διαδικασίες ελέγχου ‎[8.140 bytes]
 133. (ιστορικό) ‎Επέκταση Άδειας Οδήγησης από Β σε C1/C ή D1/D Κατηγορία ‎[8.126 bytes]
 134. (ιστορικό) ‎Τι είναι το wiki diadikasies.gr ‎[8.084 bytes]
 135. (ιστορικό) ‎Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‎[8.083 bytes]
 136. (ιστορικό) ‎Μεταβίβαση -Επικύρωση Μεταβίβασης ΦΙΧ ή ΛΙΧ ‎[8.071 bytes]
 137. (ιστορικό) ‎Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 4399/16 ‎[8.061 bytes]
 138. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ‎[8.057 bytes]
 139. (ιστορικό) ‎Δημοσίευση Ιδιόγραφης Διαθήκης ‎[8.053 bytes]
 140. (ιστορικό) ‎Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Γενική αποποίηση ‎[8.020 bytes]
 141. (ιστορικό) ‎Μετατροπή σε Ελληνική, Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από ΗΠΑ / Καναδά /Αυστραλία / Ιαπωνία / Νότια Αφρική / Νότια Κορέα ‎[8.017 bytes]
 142. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Καταλληλότητας για Γεωργική Εκμετάλλευση Αγροτεμαχίου ‎[7.986 bytes]
 143. (ιστορικό) ‎Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ‎[7.980 bytes]
 144. (ιστορικό) ‎Νηολόγηση αεροσκάφους ‎[7.975 bytes]
 145. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από Ειδικό Ληξιαρχείο ‎[7.970 bytes]
 146. (ιστορικό) ‎Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ‎[7.965 bytes]
 147. (ιστορικό) ‎Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση ‎[7.959 bytes]
 148. (ιστορικό) ‎Παραλαβή και Εκκαθάριση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 ‎[7.935 bytes]
 149. (ιστορικό) ‎Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών ‎[7.902 bytes]
 150. (ιστορικό) ‎Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ ‎[7.901 bytes]
 151. (ιστορικό) ‎Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών ‎[7.861 bytes]
 152. (ιστορικό) ‎Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής ‎[7.859 bytes]
 153. (ιστορικό) ‎Αιτήματα πολιτών ‎[7.853 bytes]
 154. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Καταλληλότητας σε Μεταποιητικές Επιχειρήσεις ‎[7.842 bytes]
 155. (ιστορικό) ‎Άδεια Ίδρυσης Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων (Π.Δ. 79/2007) ‎[7.792 bytes]
 156. (ιστορικό) ‎Απόλυση εκπαιδευτικού Δ.Ε. λόγω απόφασης επιβολής ποινής οριστικής παύσης από Πειθαρχικό Συμβούλιο ‎[7.790 bytes]
 157. (ιστορικό) ‎Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού ‎[7.766 bytes]
 158. (ιστορικό) ‎Διακοπή χορήγησης Διατροφικού Επιδόματος ‎[7.733 bytes]
 159. (ιστορικό) ‎Αίτηση Υποψηφίου για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ‎[7.716 bytes]
 160. (ιστορικό) ‎Τελωνισμός οχήματος ‎[7.704 bytes]
 161. (ιστορικό) ‎Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων ‎[7.700 bytes]
 162. (ιστορικό) ‎Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών ‎[7.697 bytes]
 163. (ιστορικό) ‎Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού (Δήμοι) ‎[7.695 bytes]
 164. (ιστορικό) ‎Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο) ‎[7.675 bytes]
 165. (ιστορικό) ‎Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο) ‎[7.658 bytes]
 166. (ιστορικό) ‎Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ ‎[7.653 bytes]
 167. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών ‎[7.651 bytes]
 168. (ιστορικό) ‎Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων ‎[7.650 bytes]
 169. (ιστορικό) ‎Διενέργεια εράνων (& με SMS) & λαχειοφόρων & φιλανθρωπικών αγορών ‎[7.647 bytes]
 170. (ιστορικό) ‎Απόσπαση Εκπαιδευτικού στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων ‎[7.647 bytes]
 171. (ιστορικό) ‎Χορήγηση ασφαλιστικής παροχής ‎[7.647 bytes]
 172. (ιστορικό) ‎Αιτήματα Δημοτών ‎[7.645 bytes]
 173. (ιστορικό) ‎Οργάνωση και Υλοποίηση Εκδηλώσεων – Τεχνική Υποστήριξη και Φωτογραφική Κάλυψη ‎[7.628 bytes]
 174. (ιστορικό) ‎Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ‎[7.614 bytes]
 175. (ιστορικό) ‎Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ ‎[7.579 bytes]
 176. (ιστορικό) ‎Έκθεση Ελέγχου Παρακολούθησης - Λειτουργίας Ομάδας - Οργάνωσης Παραγωγών ‎[7.568 bytes]
 177. (ιστορικό) ‎Έκδοση Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ ‎[7.546 bytes]
 178. (ιστορικό) ‎Έγκριση πράξης αίτησης μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών ‎[7.496 bytes]
 179. (ιστορικό) ‎Θεώρηση γνησίου υπογραφής ατόμου που δεν δύναται να μετακινηθεί ‎[7.492 bytes]
 180. (ιστορικό) ‎Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη ‎[7.488 bytes]
 181. (ιστορικό) ‎Ετήσια Τέλη Επιχειρήσεων Ζωοτροφών ‎[7.482 bytes]
 182. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης ‎[7.467 bytes]
 183. (ιστορικό) ‎Αρχική σελίδα ‎[7.458 bytes]
 184. (ιστορικό) ‎Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ‎[7.428 bytes]
 185. (ιστορικό) ‎Συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων ‎[7.420 bytes]
 186. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Τιμολογίου Αγροτικού Ρεύματος ‎[7.360 bytes]
 187. (ιστορικό) ‎Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ‎[7.354 bytes]
 188. (ιστορικό) ‎Εξόφληση Χ.Ε από Υ.Δ.Ε ‎[7.352 bytes]
 189. (ιστορικό) ‎Γνωμοδοτήσεις για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (κλειστών & υπαίθριων) ‎[7.337 bytes]
 190. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Συστεγασμένων Φαρμακείων ‎[7.336 bytes]
 191. (ιστορικό) ‎Μετεγγραφές (ΥΠΠΕΘ) ‎[7.326 bytes]
 192. (ιστορικό) ‎Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων ‎[7.317 bytes]
 193. (ιστορικό) ‎Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου ως προς τη Συνάφεια ‎[7.314 bytes]
 194. (ιστορικό) ‎Διαχείριση κάλυψης νέας θέσης απασχόλησης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ‎[7.314 bytes]
 195. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος Μικτής Χρήσης ‎[7.312 bytes]
 196. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Κωδικού Εγγραφής σε Επιχειρήσεις Ζωοτροφών ‎[7.303 bytes]
 197. (ιστορικό) ‎Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) κατόπιν μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης ‎[7.302 bytes]
 198. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών ‎[7.296 bytes]
 199. (ιστορικό) ‎Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες ‎[7.295 bytes]
 200. (ιστορικό) ‎Προμήθεια Εξοπλισμού - Λογισμικού - Αναλωσίμων (περιφέρεια) ‎[7.260 bytes]
 201. (ιστορικό) ‎Αλλαγή φορέα βιοτεχνικής μονάδας ‎[7.254 bytes]
 202. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου ‎[7.240 bytes]
 203. (ιστορικό) ‎Υποβολή υποψηφιότητας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ‎[7.227 bytes]
 204. (ιστορικό) ‎Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής ‎[7.227 bytes]
 205. (ιστορικό) ‎Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων ‎[7.226 bytes]
 206. (ιστορικό) ‎Άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών ‎[7.211 bytes]
 207. (ιστορικό) ‎Απογραφή Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων (ΕΦΚΑ) ‎[7.183 bytes]
 208. (ιστορικό) ‎Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ) ‎[7.177 bytes]
 209. (ιστορικό) ‎Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος ‎[7.170 bytes]
 210. (ιστορικό) ‎Μετατροπή σε Ελληνική, Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), την Ισλανδία , Νορβηγία και Λιχτενστάϊν ‎[7.169 bytes]
 211. (ιστορικό) ‎Έλεγχος καταγγελίας αυθαιρέτου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13 ‎[7.167 bytes]
 212. (ιστορικό) ‎Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (ΥΠΠΕΘ) ‎[7.167 bytes]
 213. (ιστορικό) ‎Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ‎[7.165 bytes]
 214. (ιστορικό) ‎Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)- Τουριστικές εγκαταστάσεις ‎[7.150 bytes]
 215. (ιστορικό) ‎Έλεγχος Χρηματικών Ενταλμάτων ‎[7.139 bytes]
 216. (ιστορικό) ‎Απόσπαση Υπαλλήλων Περιφερειών ‎[7.137 bytes]
 217. (ιστορικό) ‎Διαδικασία Δήλωσης Αποχώρησης Εταίρου από Ομόρρυθμη Εταιρία και μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής του σε άλλον ή στους άλλους εταίρους. ‎[7.111 bytes]
 218. (ιστορικό) ‎Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων ΠΕ ‎[7.072 bytes]
 219. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Καταλληλότητας Καντίνας ‎[7.045 bytes]
 220. (ιστορικό) ‎Έλεγχος Απολογισμών ‎[7.045 bytes]
 221. (ιστορικό) ‎Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής ‎[7.045 bytes]
 222. (ιστορικό) ‎Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων ‎[7.038 bytes]
 223. (ιστορικό) ‎Προτεινόμενο πρόγραμμα ‎[7.031 bytes]
 224. (ιστορικό) ‎Παρακολούθηση διακρατικής υιοθεσίας ‎[7.027 bytes]
 225. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου ‎[7.026 bytes]
 226. (ιστορικό) ‎Δήλωση Τρίτου Κατ' άρθρο 985 ΚΠολΔ ‎[7.013 bytes]
 227. (ιστορικό) ‎Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας ‎[6.990 bytes]
 228. (ιστορικό) ‎Συμβούλιο της Επικρατείας ‎[6.984 bytes]
 229. (ιστορικό) ‎Έκδοση Βεβαίωσης Ιατρικής Καταλληλότητας ‎[6.957 bytes]
 230. (ιστορικό) ‎Επέκταση Επαγ/κής Άδειας Οδήγησης σε C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE κατηγορία ‎[6.951 bytes]
 231. (ιστορικό) ‎Αγορά και Πώληση χρυσής λίρας (Τράπεζα της Ελλάδος) ‎[6.926 bytes]
 232. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών ‎[6.926 bytes]
 233. (ιστορικό) ‎Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ‎[6.916 bytes]
 234. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών Εκπαιδευτικού ‎[6.914 bytes]
 235. (ιστορικό) ‎Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Ζωικών Υποπροιόντων σε Τρίτες Χώρες ‎[6.897 bytes]
 236. (ιστορικό) ‎Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ ‎[6.889 bytes]
 237. (ιστορικό) ‎Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ‎[6.883 bytes]
 238. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) ‎[6.874 bytes]
 239. (ιστορικό) ‎Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων ‎[6.841 bytes]
 240. (ιστορικό) ‎Επέκταση Άδειας Οδήγησης σε Ερασιτεχνική (Β) ή Μοτοσικλέτα (ΑΜ/Α1/Α2/Α) ‎[6.837 bytes]
 241. (ιστορικό) ‎Αδειοδότηση Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών) ‎[6.782 bytes]
 242. (ιστορικό) ‎Αίτηση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ ‎[6.760 bytes]
 243. (ιστορικό) ‎Εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών επιτηδευματία ‎[6.747 bytes]
 244. (ιστορικό) ‎Υποβολή αίτησης πρόσβασης σε ιατρικό φάκελο ‎[6.737 bytes]
 245. (ιστορικό) ‎Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ‎[6.729 bytes]
 246. (ιστορικό) ‎Μετατροπή σε Ελληνική, Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από Ελβετία ‎[6.700 bytes]
 247. (ιστορικό) ‎Προετοιμασία Εκδήλωσης "Οι Σπουδές στο Α.Π.Θ." ‎[6.685 bytes]
 248. (ιστορικό) ‎Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς ‎[6.675 bytes]
 249. (ιστορικό) ‎Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Α-Β-Γ ‎[6.670 bytes]
 250. (ιστορικό) ‎Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη) ‎[6.670 bytes]

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).