Σύντομες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ιστορικό) ‎Εισαγγελία Αρείου Πάγου ‎[45 bytes]
 2. (ιστορικό) ‎Εισαγγελίες Εφετών ‎[45 bytes]
 3. (ιστορικό) ‎Εισαγγελίες Πρωτοδικών ‎[45 bytes]
 4. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 5. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ‎[47 bytes]
 6. (ιστορικό) ‎Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 7. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ‎[47 bytes]
 8. (ιστορικό) ‎Ιόνιο Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 9. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Αιγαίου ‎[47 bytes]
 10. (ιστορικό) ‎Πολυτεχνείο Κρήτης ‎[47 bytes]
 11. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Κρήτης ‎[47 bytes]
 12. (ιστορικό) ‎Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ‎[47 bytes]
 13. (ιστορικό) ‎Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ‎[47 bytes]
 14. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Πειραιώς ‎[47 bytes]
 15. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‎[47 bytes]
 16. (ιστορικό) ‎Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ‎[47 bytes]
 17. (ιστορικό) ‎Φιλαρμονικές ‎[48 bytes]
 18. (ιστορικό) ‎Δημοτικές Σχολές ‎[48 bytes]
 19. (ιστορικό) ‎Αθλητικοί Οργανισμοί (Δημοτικά Στάδια, Γυμναστήρια κ.λπ.) ‎[48 bytes]
 20. (ιστορικό) ‎Φορείς Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού ‎[48 bytes]
 21. (ιστορικό) ‎Σχολικές Επιτροπές ‎[48 bytes]
 22. (ιστορικό) ‎Δημοτικά και Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία ‎[48 bytes]
 23. (ιστορικό) ‎Δημοτικοί Οργανισμοί Τουρισμού κ.ά. ‎[48 bytes]
 24. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Ωδεία ‎[48 bytes]
 25. (ιστορικό) ‎Λιμενικά Γραφεία ‎[48 bytes]
 26. (ιστορικό) ‎Δήμος Αθηναίων – Εθνικός Κήπος ‎[48 bytes]
 27. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Θέατρα – Κινηματογράφοι ‎[48 bytes]
 28. (ιστορικό) ‎Δημοτικές Βιβλιοθήκες ‎[48 bytes]
 29. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί ‎[48 bytes]
 30. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιοκομεία και Νηπιαγωγεία του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Κ. Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ ‎[48 bytes]
 31. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιακοί Σταθμοί των Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών (Ι.Β.Σ.Α.), Θεσσαλονίκης (Ι.Β.Σ.Θ.) και Λάρισας (Ι.Β.Σ.Λ.) ‎[48 bytes]
 32. (ιστορικό) ‎Προγράμματα Παιδικών Σταθμών του Ε.Ο.Π. ‎[48 bytes]
 33. (ιστορικό) ‎Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας ‎[48 bytes]
 34. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Ιατρεία ‎[48 bytes]
 35. (ιστορικό) ‎Γηροκομεία ‎[48 bytes]
 36. (ιστορικό) ‎Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) ‎[48 bytes]
 37. (ιστορικό) ‎Πολιτιστικά – Πνευματικά Κέντρα ‎[48 bytes]
 38. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Μουσεία – Πινακοθήκες ‎[48 bytes]
 39. (ιστορικό) ‎Επιμελητήρια ‎[49 bytes]
 40. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης για μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασίου-αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών ‎[50 bytes]
 41. (ιστορικό) ‎Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ ‎[50 bytes]
 42. (ιστορικό) ‎Χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων ‎[50 bytes]
 43. (ιστορικό) ‎Απόφαση απαλλαγής από καταβολή προβλεπόμενων δασμών, Φ.Π.Α., καθώς και του ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχημάτων ‎[50 bytes]
 44. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια ‎[50 bytes]
 45. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ‎[50 bytes]
 46. (ιστορικό) ‎Χορήγηση βεβαίωσης αρτιότητας-καταλληλότητα εξοπλισμού βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας ‎[50 bytes]
 47. (ιστορικό) ‎Εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους ‎[50 bytes]
 48. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή επέκτασης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ‎[50 bytes]
 49. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ‎[50 bytes]
 50. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εγκατάστασης-λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης-διακίνησης υγρ. καυσίμων,υγραερίων,λιπαντικών,ασφάλτου από 10.000-50.000κμ ‎[50 bytes]
 51. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 52. (ιστορικό) ‎Παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών ‎[50 bytes]
 53. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας ‎[50 bytes]
 54. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών γομώσεων και πυροδοτήσεων υπονόμων, καθώς και αποκολλήσεων επισφαλών όγκων ‎[50 bytes]
 55. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις ‎[50 bytes]
 56. (ιστορικό) ‎Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων ‎[50 bytes]
 57. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 58. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες ‎[50 bytes]
 59. (ιστορικό) ‎Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή ‎[54 bytes]
 60. (ιστορικό) ‎Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ‎[54 bytes]
 61. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ ‎[54 bytes]
 62. (ιστορικό) ‎Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διάθεση ανοικτών γεωχωρικών ή μη δεδομένων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 63. (ιστορικό) ‎Τήρηση στατιστικών δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 64. (ιστορικό) ‎Τήρηση αρχείου καταγραφής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ‎[56 bytes]
 65. (ιστορικό) ‎Εκπλήρωση του έργου του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας ‎[56 bytes]
 66. (ιστορικό) ‎Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ‎[58 bytes]
 67. (ιστορικό) ‎Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 68. (ιστορικό) ‎Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 69. (ιστορικό) ‎Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου ‎[58 bytes]
 70. (ιστορικό) ‎Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας Κρήτης ‎[58 bytes]
 71. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ‎[58 bytes]
 72. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ‎[58 bytes]
 73. (ιστορικό) ‎Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 74. (ιστορικό) ‎Επιχειρήσεις:Πίνακας ‎[61 bytes]
 75. (ιστορικό) ‎Εσωτερική διαδικασία:Πίνακας ‎[61 bytes]
 76. (ιστορικό) ‎Ποινικό Τμήμα ‎[62 bytes]
 77. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ‎[62 bytes]
 78. (ιστορικό) ‎Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ‎[64 bytes]
 79. (ιστορικό) ‎Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ‎[64 bytes]
 80. (ιστορικό) ‎Τμήμα Επαγγέλματος ‎[64 bytes]
 81. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ Β’ 3376/2013) ‎[64 bytes]
 82. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (αρ. 20 του Ν.3965/2011) ‎[64 bytes]
 83. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (περ. 1 της υποπαρ. Ε2 του Ν.4093/2012) ‎[64 bytes]
 84. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ‎[64 bytes]
 85. (ιστορικό) ‎Γραφείο Πρυτανείας (ΑΠΘ) ‎[67 bytes]
 86. (ιστορικό) ‎Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας λόγω εγκατάσταση συστήματος Υγραεροκίνησης. ‎[69 bytes]
 87. (ιστορικό) ‎Συστεγάσεις φαρμακείων ‎[71 bytes]
 88. (ιστορικό) ‎Εισήγηση και γνωμοδότηση επί ΜΠΕ έργων ή δραστηριότητων Α κατηγορίας ‎[71 bytes]
 89. (ιστορικό) ‎Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ‎[72 bytes]
 90. (ιστορικό) ‎Γενικό Χημείο του Κράτους ‎[72 bytes]
 91. (ιστορικό) ‎Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Διεύθυνση) ‎[73 bytes]
 92. (ιστορικό) ‎Wiki υπηρεσιών:Αγορά ‎[76 bytes]
 93. (ιστορικό) ‎Τηλεφωνική παροχή πληροφόρησης σχετικά με τον Ν. 2190/20 ‎[76 bytes]
 94. (ιστορικό) ‎Υπηρεσία:Πίνακας ‎[76 bytes]
 95. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονικός:Πίνακας ‎[77 bytes]
 96. (ιστορικό) ‎Χειρόγραφος:Πίνακας ‎[77 bytes]
 97. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ‎[77 bytes]
 98. (ιστορικό) ‎Νομική Υπηρεσία (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 99. (ιστορικό) ‎Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ‎[77 bytes]
 100. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (περιφέρεια) ‎[77 bytes]

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).