Σύντομες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 250.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ιστορικό) ‎Εισαγγελία Αρείου Πάγου ‎[45 bytes]
 2. (ιστορικό) ‎Εισαγγελίες Εφετών ‎[45 bytes]
 3. (ιστορικό) ‎Εισαγγελίες Πρωτοδικών ‎[45 bytes]
 4. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 5. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ‎[47 bytes]
 6. (ιστορικό) ‎Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 7. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ‎[47 bytes]
 8. (ιστορικό) ‎Ιόνιο Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 9. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Αιγαίου ‎[47 bytes]
 10. (ιστορικό) ‎Πολυτεχνείο Κρήτης ‎[47 bytes]
 11. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Κρήτης ‎[47 bytes]
 12. (ιστορικό) ‎Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ‎[47 bytes]
 13. (ιστορικό) ‎Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ‎[47 bytes]
 14. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Πειραιώς ‎[47 bytes]
 15. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‎[47 bytes]
 16. (ιστορικό) ‎Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ‎[47 bytes]
 17. (ιστορικό) ‎Φιλαρμονικές ‎[48 bytes]
 18. (ιστορικό) ‎Δημοτικές Σχολές ‎[48 bytes]
 19. (ιστορικό) ‎Αθλητικοί Οργανισμοί (Δημοτικά Στάδια, Γυμναστήρια κ.λπ.) ‎[48 bytes]
 20. (ιστορικό) ‎Φορείς Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού ‎[48 bytes]
 21. (ιστορικό) ‎Σχολικές Επιτροπές ‎[48 bytes]
 22. (ιστορικό) ‎Δημοτικά και Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία ‎[48 bytes]
 23. (ιστορικό) ‎Δημοτικοί Οργανισμοί Τουρισμού κ.ά. ‎[48 bytes]
 24. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Ωδεία ‎[48 bytes]
 25. (ιστορικό) ‎Λιμενικά Γραφεία ‎[48 bytes]
 26. (ιστορικό) ‎Δήμος Αθηναίων – Εθνικός Κήπος ‎[48 bytes]
 27. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Θέατρα – Κινηματογράφοι ‎[48 bytes]
 28. (ιστορικό) ‎Δημοτικές Βιβλιοθήκες ‎[48 bytes]
 29. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί ‎[48 bytes]
 30. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιοκομεία και Νηπιαγωγεία του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Κ. Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ ‎[48 bytes]
 31. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιακοί Σταθμοί των Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών (Ι.Β.Σ.Α.), Θεσσαλονίκης (Ι.Β.Σ.Θ.) και Λάρισας (Ι.Β.Σ.Λ.) ‎[48 bytes]
 32. (ιστορικό) ‎Προγράμματα Παιδικών Σταθμών του Ε.Ο.Π. ‎[48 bytes]
 33. (ιστορικό) ‎Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας ‎[48 bytes]
 34. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Ιατρεία ‎[48 bytes]
 35. (ιστορικό) ‎Γηροκομεία ‎[48 bytes]
 36. (ιστορικό) ‎Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) ‎[48 bytes]
 37. (ιστορικό) ‎Πολιτιστικά – Πνευματικά Κέντρα ‎[48 bytes]
 38. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Μουσεία – Πινακοθήκες ‎[48 bytes]
 39. (ιστορικό) ‎Επιμελητήρια ‎[49 bytes]
 40. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης για μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασίου-αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών ‎[50 bytes]
 41. (ιστορικό) ‎Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ ‎[50 bytes]
 42. (ιστορικό) ‎Χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων ‎[50 bytes]
 43. (ιστορικό) ‎Απόφαση απαλλαγής από καταβολή προβλεπόμενων δασμών, Φ.Π.Α., καθώς και του ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχημάτων ‎[50 bytes]
 44. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια ‎[50 bytes]
 45. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ‎[50 bytes]
 46. (ιστορικό) ‎Χορήγηση βεβαίωσης αρτιότητας-καταλληλότητα εξοπλισμού βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας ‎[50 bytes]
 47. (ιστορικό) ‎Εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους ‎[50 bytes]
 48. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή επέκτασης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ‎[50 bytes]
 49. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ‎[50 bytes]
 50. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εγκατάστασης-λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης-διακίνησης υγρ. καυσίμων,υγραερίων,λιπαντικών,ασφάλτου από 10.000-50.000κμ ‎[50 bytes]
 51. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 52. (ιστορικό) ‎Παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών ‎[50 bytes]
 53. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας ‎[50 bytes]
 54. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών γομώσεων και πυροδοτήσεων υπονόμων, καθώς και αποκολλήσεων επισφαλών όγκων ‎[50 bytes]
 55. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις ‎[50 bytes]
 56. (ιστορικό) ‎Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων ‎[50 bytes]
 57. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 58. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες ‎[50 bytes]
 59. (ιστορικό) ‎Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή ‎[54 bytes]
 60. (ιστορικό) ‎Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ‎[54 bytes]
 61. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ ‎[54 bytes]
 62. (ιστορικό) ‎Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διάθεση ανοικτών γεωχωρικών ή μη δεδομένων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 63. (ιστορικό) ‎Τήρηση στατιστικών δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 64. (ιστορικό) ‎Τήρηση αρχείου καταγραφής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ‎[56 bytes]
 65. (ιστορικό) ‎Εκπλήρωση του έργου του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας ‎[56 bytes]
 66. (ιστορικό) ‎Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ‎[58 bytes]
 67. (ιστορικό) ‎Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 68. (ιστορικό) ‎Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 69. (ιστορικό) ‎Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου ‎[58 bytes]
 70. (ιστορικό) ‎Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας Κρήτης ‎[58 bytes]
 71. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ‎[58 bytes]
 72. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ‎[58 bytes]
 73. (ιστορικό) ‎Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 74. (ιστορικό) ‎Εσωτερική διαδικασία:Πίνακας ‎[61 bytes]
 75. (ιστορικό) ‎Επιχειρήσεις:Πίνακας ‎[61 bytes]
 76. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ‎[62 bytes]
 77. (ιστορικό) ‎Ποινικό Τμήμα ‎[62 bytes]
 78. (ιστορικό) ‎Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ‎[64 bytes]
 79. (ιστορικό) ‎Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ‎[64 bytes]
 80. (ιστορικό) ‎Τμήμα Επαγγέλματος ‎[64 bytes]
 81. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ Β’ 3376/2013) ‎[64 bytes]
 82. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (αρ. 20 του Ν.3965/2011) ‎[64 bytes]
 83. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (περ. 1 της υποπαρ. Ε2 του Ν.4093/2012) ‎[64 bytes]
 84. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ‎[64 bytes]
 85. (ιστορικό) ‎Γραφείο Πρυτανείας (ΑΠΘ) ‎[67 bytes]
 86. (ιστορικό) ‎Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας λόγω εγκατάσταση συστήματος Υγραεροκίνησης. ‎[69 bytes]
 87. (ιστορικό) ‎Συστεγάσεις φαρμακείων ‎[71 bytes]
 88. (ιστορικό) ‎Εισήγηση και γνωμοδότηση επί ΜΠΕ έργων ή δραστηριότητων Α κατηγορίας ‎[71 bytes]
 89. (ιστορικό) ‎Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ‎[72 bytes]
 90. (ιστορικό) ‎Γενικό Χημείο του Κράτους ‎[72 bytes]
 91. (ιστορικό) ‎Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Διεύθυνση) ‎[73 bytes]
 92. (ιστορικό) ‎Wiki υπηρεσιών:Αγορά ‎[76 bytes]
 93. (ιστορικό) ‎Τηλεφωνική παροχή πληροφόρησης σχετικά με τον Ν. 2190/20 ‎[76 bytes]
 94. (ιστορικό) ‎Υπηρεσία:Πίνακας ‎[76 bytes]
 95. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονικός:Πίνακας ‎[77 bytes]
 96. (ιστορικό) ‎Χειρόγραφος:Πίνακας ‎[77 bytes]
 97. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ‎[77 bytes]
 98. (ιστορικό) ‎Νομική Υπηρεσία (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 99. (ιστορικό) ‎Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ‎[77 bytes]
 100. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 101. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 102. (ιστορικό) ‎Διοικητικά Εφετεία ‎[79 bytes]
 103. (ιστορικό) ‎Διοικητικά Πρωτοδικεία ‎[79 bytes]
 104. (ιστορικό) ‎Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ‎[79 bytes]
 105. (ιστορικό) ‎Πταισματοδικεία ‎[82 bytes]
 106. (ιστορικό) ‎Ειρηνοδικεία ‎[82 bytes]
 107. (ιστορικό) ‎Πρωτοδικεία ‎[82 bytes]
 108. (ιστορικό) ‎Εφετεία ‎[82 bytes]
 109. (ιστορικό) ‎Άρειος Πάγος ‎[82 bytes]
 110. (ιστορικό) ‎Ακαδημία Αθηνών (Ν.4398/1929) ‎[84 bytes]
 111. (ιστορικό) ‎Εργαλειοθήκη ‎[84 bytes]
 112. (ιστορικό) ‎Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ‎[85 bytes]
 113. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ‎[85 bytes]
 114. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης ‎[85 bytes]
 115. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ‎[85 bytes]
 116. (ιστορικό) ‎Τελωνειακές Περιφέρειες ‎[85 bytes]
 117. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ‎[85 bytes]
 118. (ιστορικό) ‎Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) ‎[85 bytes]
 119. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ‎[85 bytes]
 120. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (Π.Δ. 91/2013) ‎[87 bytes]
 121. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Π.Δ. 84/2013) ‎[87 bytes]
 122. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Π.Δ. 103/2013) ‎[87 bytes]
 123. (ιστορικό) ‎Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) (Π.Δ. 101/2013) ‎[87 bytes]
 124. (ιστορικό) ‎Δηλώσεις ωραρίου ‎[87 bytes]
 125. (ιστορικό) ‎Δημιουργία φωτοαντιγράφων ‎[87 bytes]
 126. (ιστορικό) ‎Τακτοποίηση ΙΚΑ ‎[87 bytes]
 127. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 102/2013) ‎[87 bytes]
 128. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ. 100/2013) ‎[87 bytes]
 129. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 90/2013) ‎[87 bytes]
 130. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Δ. 87/2013) ‎[87 bytes]
 131. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Π.Δ. 104/2013) ‎[87 bytes]
 132. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Π.Δ. 83/2013) ‎[87 bytes]
 133. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 94/2013) ‎[87 bytes]
 134. (ιστορικό) ‎Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 82/2013) ‎[87 bytes]
 135. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Π.Δ. 6 9/2013) ‎[87 bytes]
 136. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Π.Δ. 95/2013) ‎[87 bytes]
 137. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική φόρμα:Πίνακας ‎[88 bytes]
 138. (ιστορικό) ‎Ασφάλιση οχημάτων ‎[89 bytes]
 139. (ιστορικό) ‎Αλλαγή κινητήρα οχήματος ‎[89 bytes]
 140. (ιστορικό) ‎Έκδοση Βεβαιώσεων ‎[90 bytes]
 141. (ιστορικό) ‎ΔΑΥΚ (συνταξιούχοι) ‎[93 bytes]
 142. (ιστορικό) ‎Έκτακτες ενέργειες ‎[93 bytes]
 143. (ιστορικό) ‎Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ‎[93 bytes]
 144. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ‎[93 bytes]
 145. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Πατρών ‎[93 bytes]
 146. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (π.δ. 88/2013 (Α ́ 129)) ‎[93 bytes]
 147. (ιστορικό) ‎Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ‎[93 bytes]
 148. (ιστορικό) ‎Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ‎[93 bytes]
 149. (ιστορικό) ‎Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ‎[93 bytes]
 150. (ιστορικό) ‎Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) ‎[93 bytes]
 151. (ιστορικό) ‎Οριστική δήλωση ΦΜΥ ‎[94 bytes]
 152. (ιστορικό) ‎Καθορισμός αποδοχών ‎[95 bytes]
 153. (ιστορικό) ‎Προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ‎[95 bytes]
 154. (ιστορικό) ‎Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ‎[95 bytes]
 155. (ιστορικό) ‎Κατάρτιση και επικαιροποίηση Προγραμμάτων που δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ‎[95 bytes]
 156. (ιστορικό) ‎Κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ‎[95 bytes]
 157. (ιστορικό) ‎Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), έργων ή δραστηριοτήτων ΕΝΤΟΣ περιοχών Natura 2000 ‎[96 bytes]
 158. (ιστορικό) ‎Συντονισμός έργου ‎[96 bytes]
 159. (ιστορικό) ‎Συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίες και συσκέψεις ‎[96 bytes]
 160. (ιστορικό) ‎Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων ή αναφορών, καταμέτρηση και καταχώρηση στοιχείων ‎[96 bytes]
 161. (ιστορικό) ‎Παράσταση υπαλλήλου σε δίκη υπόθεσης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος ‎[96 bytes]
 162. (ιστορικό) ‎Διαχείριση Επενδυτικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου ‎[96 bytes]
 163. (ιστορικό) ‎Τήρηση φυσικού αρχείου ‎[98 bytes]
 164. (ιστορικό) ‎Οικονομικού (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 165. (ιστορικό) ‎Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 166. (ιστορικό) ‎Διοικητικού Οικονομικού (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 167. (ιστορικό) ‎Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 168. (ιστορικό) ‎Σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής ‎[100 bytes]
 169. (ιστορικό) ‎Εκπόνηση Β΄φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ‎[100 bytes]
 170. (ιστορικό) ‎Εκπόνηση Α΄φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος - Στρατηγικός Σχεδιασμός ‎[100 bytes]
 171. (ιστορικό) ‎Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου ‎[100 bytes]
 172. (ιστορικό) ‎Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ετήσια βάση (Τροποποίηση Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης-ΕΠΔ) ‎[100 bytes]
 173. (ιστορικό) ‎Αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της περιφερειακής περιόδου) ‎[100 bytes]
 174. (ιστορικό) ‎Κατάρτιση Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης ‎[100 bytes]
 175. (ιστορικό) ‎Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων ‎[100 bytes]
 176. (ιστορικό) ‎Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ‎[100 bytes]
 177. (ιστορικό) ‎Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης ‎[100 bytes]
 178. (ιστορικό) ‎Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος ‎[100 bytes]
 179. (ιστορικό) ‎Συμμετοχή στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο των μεσοχρόνιων εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ‎[100 bytes]
 180. (ιστορικό) ‎Υπολογισμός επιστροφών ‎[101 bytes]
 181. (ιστορικό) ‎Αυτοτελή τμήματα περιφέρειας ‎[104 bytes]
 182. (ιστορικό) ‎Εξόφληση επιταγών ‎[106 bytes]
 183. (ιστορικό) ‎Αποστολή στοιχείων ΕΔΟΕΑΠ ‎[106 bytes]
 184. (ιστορικό) ‎Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου ‎[106 bytes]
 185. (ιστορικό) ‎Χορήγηση μειωμένου ωραρίου ‎[106 bytes]
 186. (ιστορικό) ‎Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ‎[108 bytes]
 187. (ιστορικό) ‎Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ‎[108 bytes]
 188. (ιστορικό) ‎Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ‎[108 bytes]
 189. (ιστορικό) ‎Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ‎[108 bytes]
 190. (ιστορικό) ‎Συνήγορος του Πολίτη ‎[108 bytes]
 191. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ ‎[109 bytes]
 192. (ιστορικό) ‎Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης ‎[109 bytes]
 193. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ‎[109 bytes]
 194. (ιστορικό) ‎Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ‎[110 bytes]
 195. (ιστορικό) ‎Δημόσιες Βιβλιοθήκες ‎[110 bytes]
 196. (ιστορικό) ‎Αγορά υπηρεσιακού αυτοκινήτου ‎[112 bytes]
 197. (ιστορικό) ‎Ετήσιες καταστάσεις διοίκησης ‎[112 bytes]
 198. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη - Διαχείριση SOFTWARE ‎[112 bytes]
 199. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» ‎[112 bytes]
 200. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ‎[112 bytes]
 201. (ιστορικό) ‎Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ‎[112 bytes]
 202. (ιστορικό) ‎Ένωση Ελλήνων Φυσικών ‎[112 bytes]
 203. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ‎[112 bytes]
 204. (ιστορικό) ‎Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) ‎[112 bytes]
 205. (ιστορικό) ‎Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) ‎[113 bytes]
 206. (ιστορικό) ‎Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ‎[113 bytes]
 207. (ιστορικό) ‎Ελληνική Στατιστική Αρχή ‎[113 bytes]
 208. (ιστορικό) ‎Αποζημίωση ελεγκτή ιατρού ΕΣΥ ‎[113 bytes]
 209. (ιστορικό) ‎Αποστολή στοιχείων ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ ‎[113 bytes]
 210. (ιστορικό) ‎Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‎[113 bytes]
 211. (ιστορικό) ‎Συνήγορος του Καταναλωτή ‎[113 bytes]
 212. (ιστορικό) ‎Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ‎[113 bytes]
 213. (ιστορικό) ‎Εθνική Αναλογιστική Αρχή ‎[113 bytes]
 214. (ιστορικό) ‎Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ‎[113 bytes]
 215. (ιστορικό) ‎Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ‎[113 bytes]
 216. (ιστορικό) ‎Επιτροπή (Προστασίας) Ανταγωνισμού ‎[113 bytes]
 217. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας ίδρυσης / λειτουργίας / Έγκρισης σχεδιαγραμμάτων / Ανανέωση / Αλλαγή εκμεταλλευτή Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ‎[115 bytes]
 218. (ιστορικό) ‎Τιμοληψίες τροφίμων ‎[115 bytes]
 219. (ιστορικό) ‎Τιμοληψίες καυσίμων ‎[115 bytes]
 220. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας ‎[115 bytes]
 221. (ιστορικό) ‎Απολογιστικά στοιχεία εξαμήνου ‎[116 bytes]
 222. (ιστορικό) ‎Πειθαρχικό Συμβούλιo ΕΔΧ ‎[116 bytes]
 223. (ιστορικό) ‎Μεταφορά φακέλων επαγγελματικών αδειών (Από ή σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα) ‎[117 bytes]
 224. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη - Διαχείριση ΔΙΚΤΥΩΝ ‎[118 bytes]
 225. (ιστορικό) ‎Καταχώρηση πειθαρχικών υποθέσεων ‎[118 bytes]
 226. (ιστορικό) ‎Απόσυρση υπηρεσιακού αυτοκινήτου ‎[118 bytes]
 227. (ιστορικό) ‎Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είτε αυτεπάγγελτα είτε λόγω καταγγελιών. ‎[119 bytes]
 228. (ιστορικό) ‎Χορήγηση βεβαίωσης σε υπαλλήλους ‎[119 bytes]
 229. (ιστορικό) ‎Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π) ‎[120 bytes]
 230. (ιστορικό) ‎Τροποποίηση τοποθέτησης υπαλλήλου ‎[121 bytes]
 231. (ιστορικό) ‎Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.) ‎[122 bytes]
 232. (ιστορικό) ‎Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών ‎[123 bytes]
 233. (ιστορικό) ‎Αποστολή στοιχείων σε επιμελητήρια ‎[123 bytes]
 234. (ιστορικό) ‎Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου ΤΣΑΥ ‎[123 bytes]
 235. (ιστορικό) ‎Άνοιγμα νέας μισθολογικής καρτέλας ‎[123 bytes]
 236. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ‎[123 bytes]
 237. (ιστορικό) ‎Απαλλοτριώσεις - Επιτάξεις ‎[123 bytes]
 238. (ιστορικό) ‎Διαχείριση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που αφορούν την περιφέρεια ‎[123 bytes]
 239. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας ‎[123 bytes]
 240. (ιστορικό) ‎Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ‎[123 bytes]
 241. (ιστορικό) ‎Ελεγκτικό Συνέδριο ‎[123 bytes]
 242. (ιστορικό) ‎Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ‎[123 bytes]
 243. (ιστορικό) ‎Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών ‎[124 bytes]
 244. (ιστορικό) ‎Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας (περιφέρεια) ‎[125 bytes]
 245. (ιστορικό) ‎Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων ‎[125 bytes]
 246. (ιστορικό) ‎Ετήσιος πίνακας προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ ‎[126 bytes]
 247. (ιστορικό) ‎Προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό ‎[126 bytes]
 248. (ιστορικό) ‎Σύνταξη καταλόγου ενόρκων για το Μ.Ο.Δ. ‎[126 bytes]
 249. (ιστορικό) ‎Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις κατόπιν νομοθετικού ελέγχου. ‎[126 bytes]
 250. (ιστορικό) ‎Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (περιφέρεια) ‎[127 bytes]

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).