Σύντομες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 2. (ιστορικό) ‎Παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών ‎[50 bytes]
 3. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας ‎[50 bytes]
 4. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών γομώσεων και πυροδοτήσεων υπονόμων, καθώς και αποκολλήσεων επισφαλών όγκων ‎[50 bytes]
 5. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις ‎[50 bytes]
 6. (ιστορικό) ‎Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων ‎[50 bytes]
 7. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 8. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες ‎[50 bytes]
 9. (ιστορικό) ‎Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή ‎[54 bytes]
 10. (ιστορικό) ‎Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ‎[54 bytes]
 11. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ ‎[54 bytes]
 12. (ιστορικό) ‎Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διάθεση ανοικτών γεωχωρικών ή μη δεδομένων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 13. (ιστορικό) ‎Τήρηση στατιστικών δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 14. (ιστορικό) ‎Τήρηση αρχείου καταγραφής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ‎[56 bytes]
 15. (ιστορικό) ‎Εκπλήρωση του έργου του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας ‎[56 bytes]
 16. (ιστορικό) ‎Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ‎[58 bytes]
 17. (ιστορικό) ‎Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 18. (ιστορικό) ‎Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 19. (ιστορικό) ‎Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου ‎[58 bytes]
 20. (ιστορικό) ‎Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας Κρήτης ‎[58 bytes]
 21. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ‎[58 bytes]
 22. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ‎[58 bytes]
 23. (ιστορικό) ‎Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 24. (ιστορικό) ‎Επιχειρήσεις:Πίνακας ‎[61 bytes]
 25. (ιστορικό) ‎Εσωτερική διαδικασία:Πίνακας ‎[61 bytes]
 26. (ιστορικό) ‎Ποινικό Τμήμα ‎[62 bytes]
 27. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ‎[62 bytes]
 28. (ιστορικό) ‎Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ‎[64 bytes]
 29. (ιστορικό) ‎Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ‎[64 bytes]
 30. (ιστορικό) ‎Τμήμα Επαγγέλματος ‎[64 bytes]
 31. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ Β’ 3376/2013) ‎[64 bytes]
 32. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (αρ. 20 του Ν.3965/2011) ‎[64 bytes]
 33. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (περ. 1 της υποπαρ. Ε2 του Ν.4093/2012) ‎[64 bytes]
 34. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ‎[64 bytes]
 35. (ιστορικό) ‎Γραφείο Πρυτανείας (ΑΠΘ) ‎[67 bytes]
 36. (ιστορικό) ‎Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας λόγω εγκατάσταση συστήματος Υγραεροκίνησης. ‎[69 bytes]
 37. (ιστορικό) ‎Συστεγάσεις φαρμακείων ‎[71 bytes]
 38. (ιστορικό) ‎Εισήγηση και γνωμοδότηση επί ΜΠΕ έργων ή δραστηριότητων Α κατηγορίας ‎[71 bytes]
 39. (ιστορικό) ‎Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ‎[72 bytes]
 40. (ιστορικό) ‎Γενικό Χημείο του Κράτους ‎[72 bytes]
 41. (ιστορικό) ‎Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Διεύθυνση) ‎[73 bytes]
 42. (ιστορικό) ‎Wiki υπηρεσιών:Αγορά ‎[76 bytes]
 43. (ιστορικό) ‎Τηλεφωνική παροχή πληροφόρησης σχετικά με τον Ν. 2190/20 ‎[76 bytes]
 44. (ιστορικό) ‎Υπηρεσία:Πίνακας ‎[76 bytes]
 45. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονικός:Πίνακας ‎[77 bytes]
 46. (ιστορικό) ‎Χειρόγραφος:Πίνακας ‎[77 bytes]
 47. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ‎[77 bytes]
 48. (ιστορικό) ‎Νομική Υπηρεσία (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 49. (ιστορικό) ‎Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ‎[77 bytes]
 50. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (περιφέρεια) ‎[77 bytes]

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).