Σύντομες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ιστορικό) ‎Εισαγγελία Αρείου Πάγου ‎[45 bytes]
 2. (ιστορικό) ‎Εισαγγελίες Εφετών ‎[45 bytes]
 3. (ιστορικό) ‎Εισαγγελίες Πρωτοδικών ‎[45 bytes]
 4. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 5. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ‎[47 bytes]
 6. (ιστορικό) ‎Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 7. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ‎[47 bytes]
 8. (ιστορικό) ‎Ιόνιο Πανεπιστήμιο ‎[47 bytes]
 9. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Αιγαίου ‎[47 bytes]
 10. (ιστορικό) ‎Πολυτεχνείο Κρήτης ‎[47 bytes]
 11. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Κρήτης ‎[47 bytes]
 12. (ιστορικό) ‎Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ‎[47 bytes]
 13. (ιστορικό) ‎Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ‎[47 bytes]
 14. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Πειραιώς ‎[47 bytes]
 15. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‎[47 bytes]
 16. (ιστορικό) ‎Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ‎[47 bytes]
 17. (ιστορικό) ‎Φιλαρμονικές ‎[48 bytes]
 18. (ιστορικό) ‎Δημοτικές Σχολές ‎[48 bytes]
 19. (ιστορικό) ‎Αθλητικοί Οργανισμοί (Δημοτικά Στάδια, Γυμναστήρια κ.λπ.) ‎[48 bytes]
 20. (ιστορικό) ‎Φορείς Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού ‎[48 bytes]
 21. (ιστορικό) ‎Σχολικές Επιτροπές ‎[48 bytes]
 22. (ιστορικό) ‎Δημοτικά και Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία ‎[48 bytes]
 23. (ιστορικό) ‎Δημοτικοί Οργανισμοί Τουρισμού κ.ά. ‎[48 bytes]
 24. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Ωδεία ‎[48 bytes]
 25. (ιστορικό) ‎Λιμενικά Γραφεία ‎[48 bytes]
 26. (ιστορικό) ‎Δήμος Αθηναίων – Εθνικός Κήπος ‎[48 bytes]
 27. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Θέατρα – Κινηματογράφοι ‎[48 bytes]
 28. (ιστορικό) ‎Δημοτικές Βιβλιοθήκες ‎[48 bytes]
 29. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί ‎[48 bytes]
 30. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιοκομεία και Νηπιαγωγεία του Π.Ι.Κ.Π.Α. και του Κ. Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ ‎[48 bytes]
 31. (ιστορικό) ‎Βρεφονηπιακοί Σταθμοί των Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών (Ι.Β.Σ.Α.), Θεσσαλονίκης (Ι.Β.Σ.Θ.) και Λάρισας (Ι.Β.Σ.Λ.) ‎[48 bytes]
 32. (ιστορικό) ‎Προγράμματα Παιδικών Σταθμών του Ε.Ο.Π. ‎[48 bytes]
 33. (ιστορικό) ‎Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας ‎[48 bytes]
 34. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Ιατρεία ‎[48 bytes]
 35. (ιστορικό) ‎Γηροκομεία ‎[48 bytes]
 36. (ιστορικό) ‎Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) ‎[48 bytes]
 37. (ιστορικό) ‎Πολιτιστικά – Πνευματικά Κέντρα ‎[48 bytes]
 38. (ιστορικό) ‎Δημοτικά Μουσεία – Πινακοθήκες ‎[48 bytes]
 39. (ιστορικό) ‎Επιμελητήρια ‎[49 bytes]
 40. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης για μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασίου-αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών ‎[50 bytes]
 41. (ιστορικό) ‎Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ ‎[50 bytes]
 42. (ιστορικό) ‎Χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων ‎[50 bytes]
 43. (ιστορικό) ‎Απόφαση απαλλαγής από καταβολή προβλεπόμενων δασμών, Φ.Π.Α., καθώς και του ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχημάτων ‎[50 bytes]
 44. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια ‎[50 bytes]
 45. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ‎[50 bytes]
 46. (ιστορικό) ‎Χορήγηση βεβαίωσης αρτιότητας-καταλληλότητα εξοπλισμού βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας ‎[50 bytes]
 47. (ιστορικό) ‎Εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους ‎[50 bytes]
 48. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή επέκτασης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ‎[50 bytes]
 49. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ‎[50 bytes]
 50. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εγκατάστασης-λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης-διακίνησης υγρ. καυσίμων,υγραερίων,λιπαντικών,ασφάλτου από 10.000-50.000κμ ‎[50 bytes]
 51. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 52. (ιστορικό) ‎Παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών ‎[50 bytes]
 53. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας ‎[50 bytes]
 54. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών γομώσεων και πυροδοτήσεων υπονόμων, καθώς και αποκολλήσεων επισφαλών όγκων ‎[50 bytes]
 55. (ιστορικό) ‎Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις ‎[50 bytes]
 56. (ιστορικό) ‎Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων ‎[50 bytes]
 57. (ιστορικό) ‎Έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών ‎[50 bytes]
 58. (ιστορικό) ‎Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες ‎[50 bytes]
 59. (ιστορικό) ‎Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή ‎[54 bytes]
 60. (ιστορικό) ‎Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ‎[54 bytes]
 61. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΕΙ ‎[54 bytes]
 62. (ιστορικό) ‎Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διάθεση ανοικτών γεωχωρικών ή μη δεδομένων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 63. (ιστορικό) ‎Τήρηση στατιστικών δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας ‎[56 bytes]
 64. (ιστορικό) ‎Τήρηση αρχείου καταγραφής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ‎[56 bytes]
 65. (ιστορικό) ‎Εκπλήρωση του έργου του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας ‎[56 bytes]
 66. (ιστορικό) ‎Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ‎[58 bytes]
 67. (ιστορικό) ‎Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 68. (ιστορικό) ‎Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 69. (ιστορικό) ‎Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου ‎[58 bytes]
 70. (ιστορικό) ‎Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας Κρήτης ‎[58 bytes]
 71. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ‎[58 bytes]
 72. (ιστορικό) ‎Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ‎[58 bytes]
 73. (ιστορικό) ‎Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος ‎[58 bytes]
 74. (ιστορικό) ‎Εσωτερική διαδικασία:Πίνακας ‎[61 bytes]
 75. (ιστορικό) ‎Επιχειρήσεις:Πίνακας ‎[61 bytes]
 76. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ‎[62 bytes]
 77. (ιστορικό) ‎Ποινικό Τμήμα ‎[62 bytes]
 78. (ιστορικό) ‎Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ‎[64 bytes]
 79. (ιστορικό) ‎Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού ‎[64 bytes]
 80. (ιστορικό) ‎Τμήμα Επαγγέλματος ‎[64 bytes]
 81. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ Β’ 3376/2013) ‎[64 bytes]
 82. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (αρ. 20 του Ν.3965/2011) ‎[64 bytes]
 83. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (περ. 1 της υποπαρ. Ε2 του Ν.4093/2012) ‎[64 bytes]
 84. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ‎[64 bytes]
 85. (ιστορικό) ‎Γραφείο Πρυτανείας (ΑΠΘ) ‎[67 bytes]
 86. (ιστορικό) ‎Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας λόγω εγκατάσταση συστήματος Υγραεροκίνησης. ‎[69 bytes]
 87. (ιστορικό) ‎Συστεγάσεις φαρμακείων ‎[71 bytes]
 88. (ιστορικό) ‎Εισήγηση και γνωμοδότηση επί ΜΠΕ έργων ή δραστηριότητων Α κατηγορίας ‎[71 bytes]
 89. (ιστορικό) ‎Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ‎[72 bytes]
 90. (ιστορικό) ‎Γενικό Χημείο του Κράτους ‎[72 bytes]
 91. (ιστορικό) ‎Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Διεύθυνση) ‎[73 bytes]
 92. (ιστορικό) ‎Wiki υπηρεσιών:Αγορά ‎[76 bytes]
 93. (ιστορικό) ‎Τηλεφωνική παροχή πληροφόρησης σχετικά με τον Ν. 2190/20 ‎[76 bytes]
 94. (ιστορικό) ‎Υπηρεσία:Πίνακας ‎[76 bytes]
 95. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονικός:Πίνακας ‎[77 bytes]
 96. (ιστορικό) ‎Χειρόγραφος:Πίνακας ‎[77 bytes]
 97. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ‎[77 bytes]
 98. (ιστορικό) ‎Νομική Υπηρεσία (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 99. (ιστορικό) ‎Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ‎[77 bytes]
 100. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 101. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων (περιφέρεια) ‎[77 bytes]
 102. (ιστορικό) ‎Διοικητικά Εφετεία ‎[79 bytes]
 103. (ιστορικό) ‎Διοικητικά Πρωτοδικεία ‎[79 bytes]
 104. (ιστορικό) ‎Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ‎[79 bytes]
 105. (ιστορικό) ‎Πταισματοδικεία ‎[82 bytes]
 106. (ιστορικό) ‎Ειρηνοδικεία ‎[82 bytes]
 107. (ιστορικό) ‎Πρωτοδικεία ‎[82 bytes]
 108. (ιστορικό) ‎Εφετεία ‎[82 bytes]
 109. (ιστορικό) ‎Άρειος Πάγος ‎[82 bytes]
 110. (ιστορικό) ‎Ακαδημία Αθηνών (Ν.4398/1929) ‎[84 bytes]
 111. (ιστορικό) ‎Εργαλειοθήκη ‎[84 bytes]
 112. (ιστορικό) ‎Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ‎[85 bytes]
 113. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ‎[85 bytes]
 114. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης ‎[85 bytes]
 115. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ‎[85 bytes]
 116. (ιστορικό) ‎Τελωνειακές Περιφέρειες ‎[85 bytes]
 117. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ‎[85 bytes]
 118. (ιστορικό) ‎Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) ‎[85 bytes]
 119. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ‎[85 bytes]
 120. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (Π.Δ. 91/2013) ‎[87 bytes]
 121. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Π.Δ. 84/2013) ‎[87 bytes]
 122. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Π.Δ. 103/2013) ‎[87 bytes]
 123. (ιστορικό) ‎Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) (Π.Δ. 101/2013) ‎[87 bytes]
 124. (ιστορικό) ‎Δηλώσεις ωραρίου ‎[87 bytes]
 125. (ιστορικό) ‎Δημιουργία φωτοαντιγράφων ‎[87 bytes]
 126. (ιστορικό) ‎Τακτοποίηση ΙΚΑ ‎[87 bytes]
 127. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 102/2013) ‎[87 bytes]
 128. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ. 100/2013) ‎[87 bytes]
 129. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 90/2013) ‎[87 bytes]
 130. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Δ. 87/2013) ‎[87 bytes]
 131. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Π.Δ. 104/2013) ‎[87 bytes]
 132. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Π.Δ. 83/2013) ‎[87 bytes]
 133. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 94/2013) ‎[87 bytes]
 134. (ιστορικό) ‎Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 82/2013) ‎[87 bytes]
 135. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Π.Δ. 6 9/2013) ‎[87 bytes]
 136. (ιστορικό) ‎Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Π.Δ. 95/2013) ‎[87 bytes]
 137. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική φόρμα:Πίνακας ‎[88 bytes]
 138. (ιστορικό) ‎Ασφάλιση οχημάτων ‎[89 bytes]
 139. (ιστορικό) ‎Αλλαγή κινητήρα οχήματος ‎[89 bytes]
 140. (ιστορικό) ‎Έκδοση Βεβαιώσεων ‎[90 bytes]
 141. (ιστορικό) ‎ΔΑΥΚ (συνταξιούχοι) ‎[93 bytes]
 142. (ιστορικό) ‎Έκτακτες ενέργειες ‎[93 bytes]
 143. (ιστορικό) ‎Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ‎[93 bytes]
 144. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ‎[93 bytes]
 145. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Πατρών ‎[93 bytes]
 146. (ιστορικό) ‎Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (π.δ. 88/2013 (Α ́ 129)) ‎[93 bytes]
 147. (ιστορικό) ‎Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ‎[93 bytes]
 148. (ιστορικό) ‎Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ‎[93 bytes]
 149. (ιστορικό) ‎Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ‎[93 bytes]
 150. (ιστορικό) ‎Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) ‎[93 bytes]
 151. (ιστορικό) ‎Οριστική δήλωση ΦΜΥ ‎[94 bytes]
 152. (ιστορικό) ‎Καθορισμός αποδοχών ‎[95 bytes]
 153. (ιστορικό) ‎Προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ‎[95 bytes]
 154. (ιστορικό) ‎Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ‎[95 bytes]
 155. (ιστορικό) ‎Κατάρτιση και επικαιροποίηση Προγραμμάτων που δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ‎[95 bytes]
 156. (ιστορικό) ‎Κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ‎[95 bytes]
 157. (ιστορικό) ‎Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), έργων ή δραστηριοτήτων ΕΝΤΟΣ περιοχών Natura 2000 ‎[96 bytes]
 158. (ιστορικό) ‎Συντονισμός έργου ‎[96 bytes]
 159. (ιστορικό) ‎Συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίες και συσκέψεις ‎[96 bytes]
 160. (ιστορικό) ‎Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων ή αναφορών, καταμέτρηση και καταχώρηση στοιχείων ‎[96 bytes]
 161. (ιστορικό) ‎Παράσταση υπαλλήλου σε δίκη υπόθεσης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος ‎[96 bytes]
 162. (ιστορικό) ‎Διαχείριση Επενδυτικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου ‎[96 bytes]
 163. (ιστορικό) ‎Τήρηση φυσικού αρχείου ‎[98 bytes]
 164. (ιστορικό) ‎Οικονομικού (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 165. (ιστορικό) ‎Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 166. (ιστορικό) ‎Διοικητικού Οικονομικού (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 167. (ιστορικό) ‎Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση) ‎[98 bytes]
 168. (ιστορικό) ‎Σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής ‎[100 bytes]
 169. (ιστορικό) ‎Εκπόνηση Β΄φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ‎[100 bytes]
 170. (ιστορικό) ‎Εκπόνηση Α΄φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος - Στρατηγικός Σχεδιασμός ‎[100 bytes]
 171. (ιστορικό) ‎Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου ‎[100 bytes]
 172. (ιστορικό) ‎Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ετήσια βάση (Τροποποίηση Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης-ΕΠΔ) ‎[100 bytes]
 173. (ιστορικό) ‎Αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της περιφερειακής περιόδου) ‎[100 bytes]
 174. (ιστορικό) ‎Κατάρτιση Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης ‎[100 bytes]
 175. (ιστορικό) ‎Συμμετοχή στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο των μεσοχρόνιων εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ‎[100 bytes]
 176. (ιστορικό) ‎Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος ‎[100 bytes]
 177. (ιστορικό) ‎Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης ‎[100 bytes]
 178. (ιστορικό) ‎Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ‎[100 bytes]
 179. (ιστορικό) ‎Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων ‎[100 bytes]
 180. (ιστορικό) ‎Υπολογισμός επιστροφών ‎[101 bytes]
 181. (ιστορικό) ‎Αυτοτελή τμήματα περιφέρειας ‎[104 bytes]
 182. (ιστορικό) ‎Χορήγηση μειωμένου ωραρίου ‎[106 bytes]
 183. (ιστορικό) ‎Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου ‎[106 bytes]
 184. (ιστορικό) ‎Αποστολή στοιχείων ΕΔΟΕΑΠ ‎[106 bytes]
 185. (ιστορικό) ‎Εξόφληση επιταγών ‎[106 bytes]
 186. (ιστορικό) ‎Συνήγορος του Πολίτη ‎[108 bytes]
 187. (ιστορικό) ‎Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ‎[108 bytes]
 188. (ιστορικό) ‎Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ‎[108 bytes]
 189. (ιστορικό) ‎Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ‎[108 bytes]
 190. (ιστορικό) ‎Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ‎[108 bytes]
 191. (ιστορικό) ‎Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ‎[109 bytes]
 192. (ιστορικό) ‎Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης ‎[109 bytes]
 193. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ ‎[109 bytes]
 194. (ιστορικό) ‎Δημόσιες Βιβλιοθήκες ‎[110 bytes]
 195. (ιστορικό) ‎Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ‎[110 bytes]
 196. (ιστορικό) ‎Αγορά υπηρεσιακού αυτοκινήτου ‎[112 bytes]
 197. (ιστορικό) ‎Ετήσιες καταστάσεις διοίκησης ‎[112 bytes]
 198. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη - Διαχείριση SOFTWARE ‎[112 bytes]
 199. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» ‎[112 bytes]
 200. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ‎[112 bytes]
 201. (ιστορικό) ‎Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ‎[112 bytes]
 202. (ιστορικό) ‎Ένωση Ελλήνων Φυσικών ‎[112 bytes]
 203. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ‎[112 bytes]
 204. (ιστορικό) ‎Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) ‎[112 bytes]
 205. (ιστορικό) ‎Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) ‎[113 bytes]
 206. (ιστορικό) ‎Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ‎[113 bytes]
 207. (ιστορικό) ‎Ελληνική Στατιστική Αρχή ‎[113 bytes]
 208. (ιστορικό) ‎Αποζημίωση ελεγκτή ιατρού ΕΣΥ ‎[113 bytes]
 209. (ιστορικό) ‎Αποστολή στοιχείων ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ ‎[113 bytes]
 210. (ιστορικό) ‎Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‎[113 bytes]
 211. (ιστορικό) ‎Συνήγορος του Καταναλωτή ‎[113 bytes]
 212. (ιστορικό) ‎Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ‎[113 bytes]
 213. (ιστορικό) ‎Εθνική Αναλογιστική Αρχή ‎[113 bytes]
 214. (ιστορικό) ‎Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ‎[113 bytes]
 215. (ιστορικό) ‎Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ‎[113 bytes]
 216. (ιστορικό) ‎Επιτροπή (Προστασίας) Ανταγωνισμού ‎[113 bytes]
 217. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας ίδρυσης / λειτουργίας / Έγκρισης σχεδιαγραμμάτων / Ανανέωση / Αλλαγή εκμεταλλευτή Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ‎[115 bytes]
 218. (ιστορικό) ‎Τιμοληψίες τροφίμων ‎[115 bytes]
 219. (ιστορικό) ‎Τιμοληψίες καυσίμων ‎[115 bytes]
 220. (ιστορικό) ‎Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας ‎[115 bytes]
 221. (ιστορικό) ‎Απολογιστικά στοιχεία εξαμήνου ‎[116 bytes]
 222. (ιστορικό) ‎Πειθαρχικό Συμβούλιo ΕΔΧ ‎[116 bytes]
 223. (ιστορικό) ‎Μεταφορά φακέλων επαγγελματικών αδειών (Από ή σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα) ‎[117 bytes]
 224. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη - Διαχείριση ΔΙΚΤΥΩΝ ‎[118 bytes]
 225. (ιστορικό) ‎Καταχώρηση πειθαρχικών υποθέσεων ‎[118 bytes]
 226. (ιστορικό) ‎Απόσυρση υπηρεσιακού αυτοκινήτου ‎[118 bytes]
 227. (ιστορικό) ‎Χορήγηση βεβαίωσης σε υπαλλήλους ‎[119 bytes]
 228. (ιστορικό) ‎Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είτε αυτεπάγγελτα είτε λόγω καταγγελιών. ‎[119 bytes]
 229. (ιστορικό) ‎Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π) ‎[120 bytes]
 230. (ιστορικό) ‎Τροποποίηση τοποθέτησης υπαλλήλου ‎[121 bytes]
 231. (ιστορικό) ‎Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.) ‎[122 bytes]
 232. (ιστορικό) ‎Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών ‎[123 bytes]
 233. (ιστορικό) ‎Αποστολή στοιχείων σε επιμελητήρια ‎[123 bytes]
 234. (ιστορικό) ‎Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου ΤΣΑΥ ‎[123 bytes]
 235. (ιστορικό) ‎Άνοιγμα νέας μισθολογικής καρτέλας ‎[123 bytes]
 236. (ιστορικό) ‎Πρακτική Άσκηση ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ‎[123 bytes]
 237. (ιστορικό) ‎Απαλλοτριώσεις - Επιτάξεις ‎[123 bytes]
 238. (ιστορικό) ‎Διαχείριση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων που αφορούν την περιφέρεια ‎[123 bytes]
 239. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας ‎[123 bytes]
 240. (ιστορικό) ‎Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ‎[123 bytes]
 241. (ιστορικό) ‎Ελεγκτικό Συνέδριο ‎[123 bytes]
 242. (ιστορικό) ‎Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ‎[123 bytes]
 243. (ιστορικό) ‎Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών ‎[124 bytes]
 244. (ιστορικό) ‎Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας (περιφέρεια) ‎[125 bytes]
 245. (ιστορικό) ‎Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων ‎[125 bytes]
 246. (ιστορικό) ‎Ετήσιος πίνακας προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ ‎[126 bytes]
 247. (ιστορικό) ‎Προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό ‎[126 bytes]
 248. (ιστορικό) ‎Σύνταξη καταλόγου ενόρκων για το Μ.Ο.Δ. ‎[126 bytes]
 249. (ιστορικό) ‎Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις κατόπιν νομοθετικού ελέγχου. ‎[126 bytes]
 250. (ιστορικό) ‎Υπολογισμός εκτός έδρας μετακινήσεων ‎[127 bytes]
 251. (ιστορικό) ‎Καταχώρηση επενδυτικών σχεδίων και στοιχείων τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων ‎[127 bytes]
 252. (ιστορικό) ‎Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (περιφέρεια) ‎[127 bytes]
 253. (ιστορικό) ‎Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (περιφέρεια) ‎[127 bytes]
 254. (ιστορικό) ‎Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων ‎[128 bytes]
 255. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ‎[128 bytes]
 256. (ιστορικό) ‎Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ‎[130 bytes]
 257. (ιστορικό) ‎Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ‎[130 bytes]
 258. (ιστορικό) ‎Παροχή στοιχείων προς Διευθύνσεις και Φορείς ‎[130 bytes]
 259. (ιστορικό) ‎Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση:Πίνακας ‎[131 bytes]
 260. (ιστορικό) ‎Κατάθεση από τον Αιτούντα:Πίνακας ‎[131 bytes]
 261. (ιστορικό) ‎Επιμέλεια για την αλληλογραφία ‎[131 bytes]
 262. (ιστορικό) ‎Παραπομπή στην ανώτατη υγειονομική επιτροπή (ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ) ‎[133 bytes]
 263. (ιστορικό) ‎Εντολή μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας ‎[133 bytes]
 264. (ιστορικό) ‎Εξυπηρέτηση πελατών τηλεφωνικά - Πληροφορίες ‎[133 bytes]
 265. (ιστορικό) ‎Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ‎[133 bytes]
 266. (ιστορικό) ‎Ανακλήσεις Αποφάσεων Δημάρχου ‎[134 bytes]
 267. (ιστορικό) ‎Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής ‎[134 bytes]
 268. (ιστορικό) ‎Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία ‎[134 bytes]
 269. (ιστορικό) ‎Διαβιβάσεις εγγράφων προς ενημερωση των ΠΕ ‎[135 bytes]
 270. (ιστορικό) ‎Συναλλαγές με τράπεζες και εφορίες ‎[135 bytes]
 271. (ιστορικό) ‎Επιτροπή του άρθρου 9 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/20 ‎[137 bytes]
 272. (ιστορικό) ‎Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων ‎[137 bytes]
 273. (ιστορικό) ‎Πολίτες:Πίνακας ‎[138 bytes]
 274. (ιστορικό) ‎Καθημερινή προετοιμασία λειτουργίας Μηχανημάτων ‎[138 bytes]
 275. (ιστορικό) ‎Επίβλεψη μελέτης ‎[138 bytes]
 276. (ιστορικό) ‎Επίβλεψη Έργου ‎[138 bytes]
 277. (ιστορικό) ‎Εισήγηση προς αρμόδια αρχή και περιφερειακό συμβούλιο ‎[138 bytes]
 278. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση Απαλλαγής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Α.Π.Ε ‎[138 bytes]
 279. (ιστορικό) ‎Αλλαγή ελαστικών οχήματος ‎[139 bytes]
 280. (ιστορικό) ‎Επικαιροποίηση μητρώου κρατικών αυτοκινήτων ‎[139 bytes]
 281. (ιστορικό) ‎Διαχείριση διαδικασιών Π.Σ.Ε.Α ‎[140 bytes]
 282. (ιστορικό) ‎Κατάθεση φακέλου - Έκδοση Δ.Ε.Ε. ‎[140 bytes]
 283. (ιστορικό) ‎Ληξιαρχική πράξη θανάτου ‎[141 bytes]
 284. (ιστορικό) ‎Διαχείριση e-Πασηθέα ‎[143 bytes]
 285. (ιστορικό) ‎Προετοιμασία δημοπράτησης έργου, δημοπράτηση, σύμβαση ‎[144 bytes]
 286. (ιστορικό) ‎Γνωμοδότηση επί μελέτης ΠΕΣΔΑ και διαβίβαση γνωμοδοτήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο ‎[144 bytes]
 287. (ιστορικό) ‎Γνωμοδότηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που Αφορά σε Έργα Διαπεριφεριακών Ενοτήτων ‎[144 bytes]
 288. (ιστορικό) ‎Τμήμα Εφαρμογών ‎[145 bytes]
 289. (ιστορικό) ‎Έκδοση νέας άδειας Δημοσίας σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος οχήματος Δημοσίας Χρήσης ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ. ‎[145 bytes]
 290. (ιστορικό) ‎Επίβλεψη server rooms ‎[147 bytes]
 291. (ιστορικό) ‎Ημερήσιος Δειγματοληπτικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ‎[147 bytes]
 292. (ιστορικό) ‎Προσάρτηση Ρυμουλκούμενου - Επικαθημένου ‎[148 bytes]
 293. (ιστορικό) ‎Απόφαση χορήγ. άδειας άσκησης Ιδιωτ. Έργου με αμοιβή έπειτα από απλή, θετική, σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσ. Συμβ. στους υπαλλήλους των υπηρεσιών ‎[149 bytes]
 294. (ιστορικό) ‎Σύνταξη προϋπολογισμού ‎[149 bytes]
 295. (ιστορικό) ‎Ανάκληση δεσμεύσεων ‎[149 bytes]
 296. (ιστορικό) ‎Σύνταξη Κατάστασης Δαπάνης ‎[149 bytes]
 297. (ιστορικό) ‎Περιφερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. (15) ‎[150 bytes]
 298. (ιστορικό) ‎Αυτοδίκαιη μονιμοποίηση υπαλλήλου ‎[150 bytes]
 299. (ιστορικό) ‎Τήρηση μητρώου μισθοδοτούμενων ελληνικού δημοσίου ‎[150 bytes]
 300. (ιστορικό) ‎Τμήμα Β' - Υπηρεσιακής Εξέλιξης ‎[151 bytes]
 301. (ιστορικό) ‎Διακίνηση και παραλαβή Δ.Τ.Ε. - Κ.Ε.Κ. - Ενδεικτικών σημάτων ‎[151 bytes]
 302. (ιστορικό) ‎Συμβάσεις ΙΔΟΧ, Μερικής Απασχόλησης, Σύμβαση Έργου ‎[151 bytes]
 303. (ιστορικό) ‎Πληρωμή επιχειρησιάκων προγραμμάτων ‎[152 bytes]
 304. (ιστορικό) ‎Άνοιγμα - Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών ‎[152 bytes]
 305. (ιστορικό) ‎Υπολογισμός και διεκπεραίωση τακτικής μισθοδοσίας ‎[152 bytes]
 306. (ιστορικό) ‎Βεβαιώσεις ΙΚΑ ‎[152 bytes]
 307. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Κρήτης ‎[152 bytes]
 308. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ‎[152 bytes]
 309. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Πελοποννήσου ‎[152 bytes]
 310. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ‎[152 bytes]
 311. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ‎[152 bytes]
 312. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Ηπείρου ‎[152 bytes]
 313. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Θεσσαλίας ‎[152 bytes]
 314. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ‎[152 bytes]
 315. (ιστορικό) ‎Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ‎[152 bytes]
 316. (ιστορικό) ‎Υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων ‎[153 bytes]
 317. (ιστορικό) ‎Ενημέρωση ΔΝΤ ‎[154 bytes]
 318. (ιστορικό) ‎Χορήγηση εφάπαξ ‎[154 bytes]
 319. (ιστορικό) ‎Ηλεκτρονική ανάρτηση ‎[154 bytes]
 320. (ιστορικό) ‎Εφορίες ‎[155 bytes]
 321. (ιστορικό) ‎Χάραξη αριθμού ασφαλείας οχήματος ‎[155 bytes]
 322. (ιστορικό) ‎Έλεγχος σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού ‎[157 bytes]
 323. (ιστορικό) ‎Έλεγχος έργων ή δραστηριοτήτων - Διαπίστωση παράβασης - Επιβολή κυρώσεων ‎[157 bytes]
 324. (ιστορικό) ‎Έλεγχος σταυλικών εγκαταστάσεων ‎[157 bytes]
 325. (ιστορικό) ‎Τεχνικών Έργων (Διεύθυνση) ‎[157 bytes]
 326. (ιστορικό) ‎Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Διεύθυνση) ‎[157 bytes]
 327. (ιστορικό) ‎Ανοιχτά Δεδομένα ‎[158 bytes]
 328. (ιστορικό) ‎Πειθαρχικά συμβούλια εφέσεων εργαζομένων ΚΤΕΛ. ‎[158 bytes]
 329. (ιστορικό) ‎Συνεργασία με τους κτηνιάτρους του ιδιωτικού τομέα ‎[158 bytes]
 330. (ιστορικό) ‎Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων & περιβαλλοντικής νομοθεσίας ‎[159 bytes]
 331. (ιστορικό) ‎Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων ‎[160 bytes]
 332. (ιστορικό) ‎Τροποποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ‎[160 bytes]
 333. (ιστορικό) ‎Θεώρηση Ατομικών μπλοκ Συντήρησης σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίου και νερού ‎[161 bytes]
 334. (ιστορικό) ‎Χορήγηση έγκρισης εργασιών αποξήλωσης υλικών που περιέχουν αμίαντο ‎[161 bytes]
 335. (ιστορικό) ‎Ανάρτηση προκηρύξεων ‎[162 bytes]
 336. (ιστορικό) ‎Μηνιαίο Πρόγραμμα Φύλαξης Νέου Δημαρχείου ‎[162 bytes]
 337. (ιστορικό) ‎Βεβαίωση διοικητικών προστίμων στις αρμόδιες ΔΟΥ ‎[163 bytes]
 338. (ιστορικό) ‎Υποβολή προτάσεων-Υλοποίηση και Παρακολούθηση Εγκεκριμένων Εργων ‎[163 bytes]
 339. (ιστορικό) ‎Ένδικα Μέσα (Δήμοι) ‎[164 bytes]
 340. (ιστορικό) ‎Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ‎[164 bytes]
 341. (ιστορικό) ‎Σύνταξη Προκήρυξης ‎[165 bytes]
 342. (ιστορικό) ‎Διενέργεια Διαγωνισμού ‎[165 bytes]
 343. (ιστορικό) ‎Σύνταξη εισήγησης προς οικονομική επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ‎[165 bytes]
 344. (ιστορικό) ‎Δέσμευση πίστωσης ‎[165 bytes]
 345. (ιστορικό) ‎Σύνταξη σύμβασης για διαγωνισμό ‎[165 bytes]
 346. (ιστορικό) ‎Συντονισμός συμβαλλόμενων για υπογραφή σύμβασης ‎[165 bytes]
 347. (ιστορικό) ‎Τις ενέργειες για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και εργασιών για τις ανάγκες της Π.Ε.Φ ‎[165 bytes]
 348. (ιστορικό) ‎Διακηρύξεις προμηθειών διαφόρων ειδών ‎[165 bytes]
 349. (ιστορικό) ‎Την απογραφή εξοπλισμού, την καταγραφή και παρακολούθηση μεταβολών χρέωσης. ‎[165 bytes]
 350. (ιστορικό) ‎Τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων έργων ή δραστηριοτήτων ‎[165 bytes]
 351. (ιστορικό) ‎Ενημέρωση Πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ) ‎[165 bytes]
 352. (ιστορικό) ‎Σύνταξη εισήγησης προκήρυξης διαγωνισμών προς Οικονομική Επιτροπή ‎[165 bytes]
 353. (ιστορικό) ‎Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών ‎[165 bytes]
 354. (ιστορικό) ‎Ανάρτηση σύμβασης στο e-procurement και στο πρόγραμμα Διαύγεια ‎[165 bytes]
 355. (ιστορικό) ‎Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (μεγαλύτερων από 200.000) ‎[165 bytes]
 356. (ιστορικό) ‎Πραγματοποίηση Ανοικτών Διαγωνισμών (200.000 μικ. μεγ.60.000) ‎[165 bytes]
 357. (ιστορικό) ‎Υλοποίηση σχετικών με την Διαφάνεια θεμάτων ‎[165 bytes]
 358. (ιστορικό) ‎Διαχείριση υπογραφόντων του φορέα (επεξεργασία, πρόσθεση τελικών υπογραφόντων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων του Φορέα) ‎[165 bytes]
 359. (ιστορικό) ‎Διαχείριση της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ‎[165 bytes]
 360. (ιστορικό) ‎Υποβολή αιτημάτων υποστήριξης όσον αφορά τεχνικά θέματα ‎[165 bytes]
 361. (ιστορικό) ‎Ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών για θέματα Διαφάνειας, εγγράφως και πραγματοποιώντας ενημερωτικές συναντήσεις ‎[165 bytes]
 362. (ιστορικό) ‎Διαχείριση αποθήκης υλικών ‎[165 bytes]
 363. (ιστορικό) ‎Διαχείριση αιτημάτων προέγκρισης δαπάνης ‎[165 bytes]
 364. (ιστορικό) ‎Ανάρτηση αιτήματος προμηθείας στο e-procurement και στο πρόγραμμα Διαύγεια ‎[165 bytes]
 365. (ιστορικό) ‎Σύνταξη σύμβασης για προμήθειες αξίας άνω των 2500 € ‎[165 bytes]
 366. (ιστορικό) ‎Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου ‎[166 bytes]
 367. (ιστορικό) ‎Μεταφορά επιταγών προς Τραπεζικά Ιδρύματα και ΔΕΚΟ ‎[167 bytes]
 368. (ιστορικό) ‎Καθημερινή μεταφορά εγγράφων από / προς ΕΛΤΑ ‎[167 bytes]
 369. (ιστορικό) ‎Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ‎[167 bytes]
 370. (ιστορικό) ‎Την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας. ‎[167 bytes]
 371. (ιστορικό) ‎Διαχείριση μη τεχνικών έργων ‎[167 bytes]
 372. (ιστορικό) ‎Έλεγχος εγγράφων επιβατηγού και δίκυκλου ‎[167 bytes]
 373. (ιστορικό) ‎Εφαρμογή του συστήματος κτηνιατρικής πληροφόρησης TRACES ‎[167 bytes]
 374. (ιστορικό) ‎Σύνταξη μηνιαίων ηλεκτρονικών καρτών παρουσίας υπαλλήλων ‎[167 bytes]
 375. (ιστορικό) ‎Αρχειοθέτηση εγγράφων ‎[167 bytes]
 376. (ιστορικό) ‎Πρωτοκόλληση εγγράφων ‎[167 bytes]
 377. (ιστορικό) ‎Σύνταξη & Διεκπεραίωση Αποζημιώσεων ‎[167 bytes]
 378. (ιστορικό) ‎Απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων μηνιαίως ‎[167 bytes]
 379. (ιστορικό) ‎Σύνταξη & Διεκπεραίωση Μισθοδοσίας Εργαζομένων ‎[167 bytes]
 380. (ιστορικό) ‎Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (ΔΑΥΚ) ‎[167 bytes]
 381. (ιστορικό) ‎Σύνταξη Εγγράφων - ΔΑΥΚ (Συνταξιούχων της υπηρεσίας μας) ‎[167 bytes]
 382. (ιστορικό) ‎Έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας σύμφωνα με το ν.δ. 3789/1957 ‎[167 bytes]
 383. (ιστορικό) ‎Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‎[167 bytes]
 384. (ιστορικό) ‎Μεταβολή στοιχείων εγκατάστασης τροφίμων ‎[169 bytes]
 385. (ιστορικό) ‎Προγράμματα υγείας (Αιμοληψία, Εμβολιασμός) ‎[169 bytes]
 386. (ιστορικό) ‎Εισαγωγές ζωοτροφών- εκτελωνισμός ‎[169 bytes]
 387. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη σε αναλώσιμα (εκτός από μελανάκια-τόνερ) υπολογιστών σε όλες τις Υπηρεσίες ‎[169 bytes]
 388. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη σε αναλώσιμα υπολογιστών σε όλες τις Υπηρεσίες της Π.Ε. τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ‎[169 bytes]
 389. (ιστορικό) ‎Γνωμοδότηση επί ΤΕΠΕΜ ‎[169 bytes]
 390. (ιστορικό) ‎Πιστοποίηση εγκατάστασης συστήματος ανάκτησης ατμών σε πρατήρια υγρών καυσίμων ‎[169 bytes]
 391. (ιστορικό) ‎Γνωμοδότηση επί μελετών στα πλαίσια διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή ΣΜΠΕ ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων ‎[169 bytes]
 392. (ιστορικό) ‎ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ Ν.Σ.Κ. ‎[169 bytes]
 393. (ιστορικό) ‎Έκδοση ετήσιας έκθεσης απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών του Τμήματος και τήρηση αρχείου ‎[169 bytes]
 394. (ιστορικό) ‎Πολιτική ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) - Βελτίωση της επικοινωνίας με τους servers της ΠΔΜ (για όλες τις εφαρμογές OTS) ‎[169 bytes]
 395. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας επαγγέλματος ‎[169 bytes]
 396. (ιστορικό) ‎Χορήγηση άδειας βοηθού χειριστή και χειριστή μηχανημάτων ‎[169 bytes]
 397. (ιστορικό) ‎Εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού ‎[169 bytes]
 398. (ιστορικό) ‎Επικαιροποίηση τηλεφωνικού καταλόγου ‎[169 bytes]
 399. (ιστορικό) ‎Συντήρηση εξοπλισμού στα γραφεία Αιρετών υπαλλήλων και τις αίθουσες συνεδριάσεων ‎[169 bytes]
 400. (ιστορικό) ‎Μελέτη-προδιαγραφές για τις ανάγκες υλικών πληροφορικής και συναφούς εξοπλισμού ‎[169 bytes]
 401. (ιστορικό) ‎Υποστήριξη μηχανήματος και του προγράμματος καταγραφής παρουσίας των υπαλλήλων με χρήση καρτών ‎[169 bytes]
 402. (ιστορικό) ‎Αναβάθμιση και Διαμόρφωση Infokiosk ‎[169 bytes]
 403. (ιστορικό) ‎Συμμετοχή σε σεμινάρια ‎[169 bytes]
 404. (ιστορικό) ‎Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ‎[170 bytes]
 405. (ιστορικό) ‎Ψηφιοποίηση Αδειών Οδήγησης ‎[170 bytes]
 406. (ιστορικό) ‎Γραμματειακή υποστήριξη - Πρωτοκόλληση ‎[170 bytes]
 407. (ιστορικό) ‎Ανάληψη Δέσμευσης προς Υ.Δ.Ε. Γρεβενών ‎[170 bytes]
 408. (ιστορικό) ‎Προεδρία της Δημοκρατίας ‎[171 bytes]
 409. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού ‎[171 bytes]
 410. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ‎[171 bytes]
 411. (ιστορικό) ‎Γενική γραμματεία συντονισμού ‎[171 bytes]
 412. (ιστορικό) ‎Τα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας και τις βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλων. ‎[172 bytes]
 413. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογιας ‎[173 bytes]
 414. (ιστορικό) ‎Διαχείριση της εφαρμογής ticketing της OTS ‎[173 bytes]
 415. (ιστορικό) ‎Εκκλησία της Ελλάδος ‎[174 bytes]
 416. (ιστορικό) ‎Έκδοση των τίτλων κυριότητας για τα άρθρα 22, 23 και 36 του Ν. 4061/2012, ((Παρ. 7α, β και γ του άρθρου 37 Ν. 4235/2014). ‎[174 bytes]
 417. (ιστορικό) ‎Δημιουργία - εγκατάσταση στους χρήστες e-mail της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ‎[174 bytes]
 418. (ιστορικό) ‎Έλεγχος & Διαβίβαση δικαιολογητικών ‎[174 bytes]
 419. (ιστορικό) ‎Διαδικασίες διακίνησης εγγράφων ‎[175 bytes]
 420. (ιστορικό) ‎Μετάταξη με τις διατάξεις του αρ. 72 του ν. 3852/2010 ως φορέας υποδοχής ‎[175 bytes]
 421. (ιστορικό) ‎Διαβιβάσεις εγγράφων προς Δ/νση Οικονομικού και ενημέρωση των ΠΕ ‎[175 bytes]
 422. (ιστορικό) ‎Δημιουργία νέου ιστοχώρου ‎[175 bytes]
 423. (ιστορικό) ‎Παροχή πληροφόρησης μετά από εισαγγελική έρευνα ‎[175 bytes]
 424. (ιστορικό) ‎Διαχείριση σε περίπτωση κανονικότητας του δείγματος ‎[175 bytes]
 425. (ιστορικό) ‎Επιχορηγήσεις - Χρηματοδοτήσεις - Μεταφορές Κεφαλαίων ‎[176 bytes]
 426. (ιστορικό) ‎Μετάταξη με τις διατάξεις του αρ. 246 του ν. 3852/2010 ως φορέας υποδοχής ‎[176 bytes]
 427. (ιστορικό) ‎Ενημέρωση και καταγραφή ατομικού φακέλου μεταταγμένου υπαλλήλου ‎[176 bytes]
 428. (ιστορικό) ‎Θεώρηση βιβλίων καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων ‎[176 bytes]
 429. (ιστορικό) ‎Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι ‎[176 bytes]
 430. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (ΥΠΠΕΘ) ‎[177 bytes]
 431. (ιστορικό) ‎Χάραξη - Αλλαγή αριθμού πλαισίου ΕΙΧ, ΦΙΧ,ΔΙΧ, ΕΔΧ, ΦΔΧ, ΛΔΧ. ‎[177 bytes]
 432. (ιστορικό) ‎Αναβαθμίσεις εφαρμογών ΟΠΣ ‎[177 bytes]
 433. (ιστορικό) ‎Μεταφορά έδρας σε άλλη περιφερειακή ενότητα ‎[177 bytes]
 434. (ιστορικό) ‎Διαγραφή Ανώνυμης εταιρείας ‎[177 bytes]
 435. (ιστορικό) ‎Έγκριση Εκπαιδευτικών Εκδρομών και Επισκέψεων ‎[177 bytes]
 436. (ιστορικό) ‎Μετάταξη με τις διατάξεις του αρ. 72 του ν. 3852/2010 ως φορέας προέλευσης ‎[179 bytes]
 437. (ιστορικό) ‎Χορήγηση καρτών ελέγχου καυσαεριών τύπου Α και Β ‎[180 bytes]
 438. (ιστορικό) ‎Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων άνω των 3,5Τ ‎[180 bytes]
 439. (ιστορικό) ‎Μετάταξη με τις διατάξεις του αρ. 246 του ν. 3852/2010 ως φορέας προέλευσης ‎[180 bytes]
 440. (ιστορικό) ‎Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ‎[181 bytes]
 441. (ιστορικό) ‎ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΚΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ‎[181 bytes]
 442. (ιστορικό) ‎ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ‎[181 bytes]
 443. (ιστορικό) ‎Τις καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων (Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ., κ.λ.π.) ‎[182 bytes]
 444. (ιστορικό) ‎Ολοκλήρωση Επενδυτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου ‎[182 bytes]
 445. (ιστορικό) ‎Υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων στον Αναπτυξιακό Νόμο ‎[182 bytes]
 446. (ιστορικό) ‎Παροχή πληροφοριών σε επιχειρήσεις/επενδυτές ‎[182 bytes]
 447. (ιστορικό) ‎ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214. ‎[182 bytes]
 448. (ιστορικό) ‎Τις καταστάσεις δαπανών από το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ‎[182 bytes]
 449. (ιστορικό) ‎Τα έγγραφα που αφορούν την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας. ‎[182 bytes]
 450. (ιστορικό) ‎Εργολαβικές συμβάσεις έργων και μελετών που εκτελεί η ΔΤΕ της αντίστοιχης Π.Ε μετά την κατακύρωσή τους από το αρμόδιο όργανο ‎[182 bytes]
 451. (ιστορικό) ‎Χορήγηση βεβαιώσεων παραμεθορίου ‎[182 bytes]
 452. (ιστορικό) ‎Άδεια Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου ‎[182 bytes]
 453. (ιστορικό) ‎Ένταξη και Δημοπράτηση έργου ‎[182 bytes]
 454. (ιστορικό) ‎Καταστάσεις BCG (από ιδιώτη γιατρό και από σχολεία) ‎[182 bytes]
 455. (ιστορικό) ‎Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Ε.Δ.Χ. ‎[183 bytes]
 456. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Πιστοποιητικού έγκρισης οδικού μέσου μεταφοράς Ζώων (Βεβαίωση Καταλληλότητας) ‎[184 bytes]
 457. (ιστορικό) ‎Άδειες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών ‎[184 bytes]
 458. (ιστορικό) ‎Έλεγχος δικαιολογητικών υγραεριοκίνησης οχήματος ‎[184 bytes]
 459. (ιστορικό) ‎Διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων ‎[184 bytes]
 460. (ιστορικό) ‎Αντικατάσταση άδειας Μ.Ε ‎[184 bytes]
 461. (ιστορικό) ‎Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ‎[184 bytes]
 462. (ιστορικό) ‎Αιτήματα Αγοράς Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου ‎[185 bytes]
 463. (ιστορικό) ‎Επιθεώρηση οχήματος καινούργιου ή μεταχειρισμένου ‎[185 bytes]
 464. (ιστορικό) ‎Έκδοση και ανανέωση άδειας οχήματος κλειστού χώρου ‎[185 bytes]
 465. (ιστορικό) ‎Μίσθωση οχημάτων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές Ν.4093/2012 ‎[185 bytes]
 466. (ιστορικό) ‎Έλεγχος Εποπτεία ΚΤΕΛ Ν.2963/2001 ‎[185 bytes]
 467. (ιστορικό) ‎Έκδοση φύλλου διακοπής μισθοδοσίας ‎[186 bytes]
 468. (ιστορικό) ‎Βεβαιώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία ‎[186 bytes]
 469. (ιστορικό) ‎Έλεγχος μέσων συσκευασίας ‎[186 bytes]
 470. (ιστορικό) ‎Προετοιμασία φακέλου πληρωμής ‎[186 bytes]
 471. (ιστορικό) ‎Παροχή πληροφοριών-Διατύπωση προτάσεων σε φορείς και Υπουργεία ‎[186 bytes]
 472. (ιστορικό) ‎Πραγματοποίηση διοικητικής αποβολής ‎[186 bytes]
 473. (ιστορικό) ‎Την αλληλογραφία με την Τράπεζα Ελλάδος και τις Τράπεζες με την οποία συνεργάζεται η Π.Ε.Φ ‎[186 bytes]
 474. (ιστορικό) ‎Σύστημα Οικονομικής Λογιστικής Παρακολούθησης Χρηματοδότησης Προγραμμάτων -Δράσεων ‎[187 bytes]
 475. (ιστορικό) ‎Ανάκληση -Ανατροπή Υποχρεώσεων ‎[187 bytes]
 476. (ιστορικό) ‎Έλεγχος τήρησης πινακίδας ‎[187 bytes]
 477. (ιστορικό) ‎Ανάκληση άδειας μουσικών οργάνων ‎[187 bytes]
 478. (ιστορικό) ‎Προσωρινή σφράγιση φαρμακείου ‎[188 bytes]
 479. (ιστορικό) ‎ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ‎[188 bytes]
 480. (ιστορικό) ‎ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ‎[188 bytes]
 481. (ιστορικό) ‎Έλεγχος ποιότητας αρδευτικών υδάτων ‎[188 bytes]
 482. (ιστορικό) ‎Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Περιφερειακής Ενότητας ‎[188 bytes]
 483. (ιστορικό) ‎Απολογισμός Περιφερειακής Ενότητας ‎[188 bytes]
 484. (ιστορικό) ‎Τα διαβιβαστικά δαπανών προς την Υ.Δ.Ε.Την αλληλογραφία επανέκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ‎[188 bytes]
 485. (ιστορικό) ‎Αποστολή δαπανών για έκδοση Ενταλμάτων (μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών) ‎[188 bytes]
 486. (ιστορικό) ‎Τις καταστάσεις πληρωμής δαπάνης (πρωτόκολλα παραλαβής) προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. ‎[188 bytes]
 487. (ιστορικό) ‎Κοινωνικές έρευνες με εντολή εισαγγελέα (περιπτώσεις υπό συνεχή παρακολούθηση) ‎[188 bytes]
 488. (ιστορικό) ‎Διάφορες περιπτώσεις Κοινωνικής Στήριξης - Συμβουλευτικής ‎[188 bytes]
 489. (ιστορικό) ‎Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών (αρμοδιότητα 9) ‎[188 bytes]
 490. (ιστορικό) ‎Χορήγηση Κοινοτικών αδειών ( Εφαρμογή κανονισμού (ΕΟΚ) με αριθμό 881/92 - 1072/2009 ) ‎[189 bytes]
 491. (ιστορικό) ‎Εκποίηση Αντικειμένων με Αξία (Δήμοι) ‎[190 bytes]
 492. (ιστορικό) ‎Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής ‎[190 bytes]
 493. (ιστορικό) ‎Προγραμματισμός, Σύνταξη συνολικών πινάκων, 'Εκδοση εγγράφων μετακινήσεων του προσωπικού της Διεύθυνσης και τήρηση αρχείου αυτών ‎[190 bytes]
 494. (ιστορικό) ‎Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (περιφέρεια) ‎[191 bytes]
 495. (ιστορικό) ‎ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ‎[191 bytes]
 496. (ιστορικό) ‎Διοικητική πράξη μετακίνησης Μικτού κλιμακίου ελέγχου ‎[192 bytes]
 497. (ιστορικό) ‎Διεκπεραίωση εισερχόμενης και εξερχόμενης Αλληλογραφίας ‎[192 bytes]
 498. (ιστορικό) ‎Αποστολή δειγμάτων-εισαγομένων προϊόντων-εξαγομένων σε εργαστήρια Π.Κ.Π.Φ. Για ανάλυση με διαβιβαστικό αρ.πρωτ. ‎[192 bytes]
 499. (ιστορικό) ‎Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ΣΥΡΜΩΝ (Ρ+Ρ) ‎[194 bytes]
 500. (ιστορικό) ‎Ακύρωση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων / επιβατών ‎[194 bytes]

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).