Σελίδες με τις περισσότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Σελίδα για τους Πολίτες‏‎ (342 αναθεωρήσεις)
 2. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (220 αναθεωρήσεις)
 3. Παλαιός Πίνακας υπηρεσιών‏‎ (155 αναθεωρήσεις)
 4. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (122 αναθεωρήσεις)
 5. Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας‏‎ (120 αναθεωρήσεις)
 6. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ‏‎ (119 αναθεωρήσεις)
 7. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων‏‎ (105 αναθεωρήσεις)
 8. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας‏‎ (86 αναθεωρήσεις)
 9. Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας‏‎ (85 αναθεωρήσεις)
 10. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (83 αναθεωρήσεις)
 11. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 12. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 13. Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (80 αναθεωρήσεις)
 14. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 15. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 16. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 17. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 18. Άδεια άνευ αποδοχών‏‎ (74 αναθεωρήσεις)
 19. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 20. Βεβαίωση για την Απόδειξη της Ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 21. Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 22. Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 23. Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 24. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 25. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Κανονικές Εγκαταστάσεις‏‎ (69 αναθεωρήσεις)
 26. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 27. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ενδιαιτήματος - Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 28. Τρίμηνο Βοήθημα‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 29. Σεμινάρια εκμάθησης του wiki υπηρεσιών‏‎ (67 αναθεωρήσεις)
 30. Αρχική σελίδα‏‎ (66 αναθεωρήσεις)
 31. Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα‏‎ (66 αναθεωρήσεις)
 32. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων‏‎ (65 αναθεωρήσεις)
 33. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 34. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 35. Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (63 αναθεωρήσεις)
 36. Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 37. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 38. Χορήγηση Άδειας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 39. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 40. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 41. Μητρώο Κρατικών Οχημάτων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 42. Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών‏‎ (60 αναθεωρήσεις)
 43. Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 44. Αναστολή ή Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας ή/και Αναστολή ή Ανάκληση της Εγκρισης Εγκατάστασης/Μονάδας Παραγωγής η Διαχείρισης ΖΥΠ η ΠΠ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 45. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 46. Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 47. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 48. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων‏‎ (57 αναθεωρήσεις)
 49. Απόφαση Αναγνώρισης Ομάδων - Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 50. Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 51. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 52. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (55 αναθεωρήσεις)
 53. Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 54. Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 55. Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 56. Χαρακτηρισμός Γης Χαμηλής ή Υψηλής Παραγωγικότητας‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 57. Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 58. Σχολικές εκδρομές: Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου και Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 59. Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 60. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 61. Καταχώρηση Εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 62. Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 63. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 64. Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 65. Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 66. Χορήγηση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 67. Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 68. Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 69. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 70. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 71. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 72. Τελωνισμός οχήματος‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 73. Επιδότηση Λόγω Ασθενείας‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 74. Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 75. Εξόφληση Χ.Ε από Υ.Δ.Ε‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 76. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 77. Έγκριση Θεώρησης Εισόδου για Οικογενειακή Επανένωση Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 78. Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 79. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 80. Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς‏‎ (48 αναθεωρήσεις)
 81. Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (48 αναθεωρήσεις)
 82. Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 83. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 84. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 85. Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 86. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 87. Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Θανόντος‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 88. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 89. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 90. Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 91. Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 92. Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 93. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 94. Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 95. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 96. Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Ιατρού‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 97. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 98. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 99. Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 100. Αναγνώριση Σωματείου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).