Σελίδες με τις περισσότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 20 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 20.

Εμφάνιση (20 προηγουμένων | 20 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Σελίδα για τους Πολίτες‏‎ (342 αναθεωρήσεις)
 2. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (220 αναθεωρήσεις)
 3. Παλαιός Πίνακας υπηρεσιών‏‎ (155 αναθεωρήσεις)
 4. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (122 αναθεωρήσεις)
 5. Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας‏‎ (120 αναθεωρήσεις)
 6. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ‏‎ (119 αναθεωρήσεις)
 7. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων‏‎ (105 αναθεωρήσεις)
 8. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας‏‎ (86 αναθεωρήσεις)
 9. Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας‏‎ (85 αναθεωρήσεις)
 10. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (83 αναθεωρήσεις)
 11. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 12. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 13. Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (80 αναθεωρήσεις)
 14. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 15. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 16. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 17. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 18. Άδεια άνευ αποδοχών‏‎ (74 αναθεωρήσεις)
 19. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 20. Βεβαίωση για την Απόδειξη της Ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη‏‎ (73 αναθεωρήσεις)

Εμφάνιση (20 προηγουμένων | 20 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).