Σελίδες με τις περισσότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 250.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Σελίδα για τους Πολίτες‏‎ (342 αναθεωρήσεις)
 2. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (220 αναθεωρήσεις)
 3. Παλαιός Πίνακας υπηρεσιών‏‎ (155 αναθεωρήσεις)
 4. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (122 αναθεωρήσεις)
 5. Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας‏‎ (120 αναθεωρήσεις)
 6. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ‏‎ (119 αναθεωρήσεις)
 7. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων‏‎ (105 αναθεωρήσεις)
 8. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας‏‎ (86 αναθεωρήσεις)
 9. Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας‏‎ (85 αναθεωρήσεις)
 10. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (83 αναθεωρήσεις)
 11. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 12. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 13. Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (80 αναθεωρήσεις)
 14. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 15. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 16. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 17. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 18. Άδεια άνευ αποδοχών‏‎ (74 αναθεωρήσεις)
 19. Βεβαίωση για την Απόδειξη της Ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 20. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 21. Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 22. Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 23. Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 24. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 25. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Κανονικές Εγκαταστάσεις‏‎ (69 αναθεωρήσεις)
 26. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ενδιαιτήματος - Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 27. Τρίμηνο Βοήθημα‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 28. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 29. Σεμινάρια εκμάθησης του wiki υπηρεσιών‏‎ (67 αναθεωρήσεις)
 30. Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα‏‎ (66 αναθεωρήσεις)
 31. Αρχική σελίδα‏‎ (65 αναθεωρήσεις)
 32. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων‏‎ (65 αναθεωρήσεις)
 33. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 34. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 35. Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (63 αναθεωρήσεις)
 36. Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 37. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 38. Χορήγηση Άδειας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 39. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 40. Μητρώο Κρατικών Οχημάτων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 41. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 42. Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών‏‎ (60 αναθεωρήσεις)
 43. Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 44. Αναστολή ή Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας ή/και Αναστολή ή Ανάκληση της Εγκρισης Εγκατάστασης/Μονάδας Παραγωγής η Διαχείρισης ΖΥΠ η ΠΠ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 45. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 46. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 47. Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 48. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων‏‎ (57 αναθεωρήσεις)
 49. Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 50. Απόφαση Αναγνώρισης Ομάδων - Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 51. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 52. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (55 αναθεωρήσεις)
 53. Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 54. Χαρακτηρισμός Γης Χαμηλής ή Υψηλής Παραγωγικότητας‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 55. Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 56. Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 57. Σχολικές εκδρομές: Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου και Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 58. Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 59. Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 60. Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 61. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 62. Καταχώρηση Εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 63. Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 64. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 65. Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 66. Χορήγηση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 67. Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 68. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 69. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 70. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 71. Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 72. Επιδότηση Λόγω Ασθενείας‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 73. Εξόφληση Χ.Ε από Υ.Δ.Ε‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 74. Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 75. Τελωνισμός οχήματος‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 76. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 77. Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 78. Έγκριση Θεώρησης Εισόδου για Οικογενειακή Επανένωση Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 79. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 80. Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (48 αναθεωρήσεις)
 81. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 82. Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 83. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 84. Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 85. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 86. Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 87. Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Θανόντος‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 88. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 89. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 90. Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 91. Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 92. Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 93. Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 94. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 95. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 96. Αναγνώριση Σωματείου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 97. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 98. Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Ιατρού‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 99. Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 100. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 101. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Πρόχειρο Kατάλυμα‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 102. Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 103. Biennale (Μπιεννάλε) Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 104. Χορήγηση Άδειας Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων (ΠΔ.77/1998 (ΦΕΚ 71/Α/07-04-1998))‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 105. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Τρομώδη Νόσο‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 106. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 107. Διαχείριση Εισερχομένων -Εξερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 108. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης‏‎ (42 αναθεωρήσεις)
 109. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Οικογενειακή Επανένωση‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 110. 'Εκδοση Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 111. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 112. Athens School Festival‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 113. Απόσπαση Εκπαιδευτικού στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 114. Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 115. Διάθεση εκπαιδευτικών πενταετούς θητείας από Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 116. Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ενάριθμου Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (περιφέρεια)‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 117. Παρακολούθηση διακρατικής υιοθεσίας‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 118. Άδεια Γομωτή Πυροδότη‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 119. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά μουσική ειδίκευση-Πρόσληψη στη γενική παιδεία και σε μουσικά σχολεία‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 120. Ενημερότητες (ΔΟΥ)‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 121. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών ΑΤΔΥΠΔΣ‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 122. Αιτήματα πολιτών‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 123. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 124. Καταβολή Επιχορήγησης Επένδυσης των Επενδυτικών Νόμων‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 125. Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 126. Διαδικασία Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 127. Απογραφή Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων (ΕΦΚΑ)‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 128. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 129. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 130. Δικαιολογητικά για Ανέργους‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 131. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 132. Έκδοση απόφασης για συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίων‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 133. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 134. Μαθητικός Διαγωνισμός με Θέμα το Ολοκαύτωμα‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 135. Κατατακτήριες Εξετάσεις‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 136. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Έργα Οδοποιίας‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 137. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μηχανολογικών), για Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή της σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 138. Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανασφάλιστου Ασθενή‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 139. Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 140. Παραχωρήσεις ακινήτων με δημοπρασία‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 141. Διαχείριση κάλυψης νέας θέσης απασχόλησης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 142. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 143. Έκθεση Ελέγχου Παρακολούθησης - Λειτουργίας Ομάδας - Οργάνωσης Παραγωγών‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 144. Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 145. Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 146. Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 147. Βεβαίωση Καταλληλότητας για Γεωργική Εκμετάλλευση Αγροτεμαχίου‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 148. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 149. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) Α'‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 150. Αυτοψία ΙΚΤΕΟ‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 151. Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 152. Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 153. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 154. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 155. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 156. Σύνταξη Μηνιαίων Στατιστικών & Ετήσιου Απολογισμού‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 157. Απόδοση Β΄ Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 158. Έλεγχος Τριετίας στις Συντάξεις λόγω Θανάτου‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 159. Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 160. Έλεγχος Χρηματικών Ενταλμάτων‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 161. Χορήγηση ασφαλιστικής παροχής‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 162. Αποζημίωση απόλυσης βάσει του ΠΔ 410/88‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 163. Χορήγηση Τιμολογίου Αγροτικού Ρεύματος‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 164. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 165. Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας από οικείο Δήμο (Σχολείο, Σχολική Επιτροπή)‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 166. Έλεγχος Επενδύσεων στον επενδυτικό Νόμο Ν.3908/11‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 167. Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 168. Βεβαίωση καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων και ποτών‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 169. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Ψυκτικού.‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 170. ∆ιενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης στο Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 10.000 Ανέργων, Ηλικίας 30-49 ετών‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 171. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 172. Καθορισμός της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου αλλοδαπής αναγνωρισθέντος από Έλληνα πατέρα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ι.‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 173. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 174. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 175. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 176. Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 177. Κατανομή ποσών από ειδικό κρατικό λαχείο‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 178. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΜΕ‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 179. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων και μεταγραφέντος τίτλου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 180. Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/11‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 181. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και Δ΄ ειδικότητας‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 182. Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 183. Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από Ειδικό Ληξιαρχείο‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 184. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 185. Έκδοση Πιστοποιητικού Δημοσίευσης ή Μη Διαθήκης‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 186. Διενέργεια εράνων (& με SMS) & λαχειοφόρων & φιλανθρωπικών αγορών‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 187. Έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 188. Ίδρυση Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 189. Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 190. Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 191. Μεταβίβαση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας ΜΕ‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 192. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 193. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Ζωικών Υποπροιόντων σε Τρίτες Χώρες‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 194. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 195. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς αλλοδαπούς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 196. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορείου Δημοσίας ΛΔΧ‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 197. Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 198. Έκδοση Κάρτας Ανεργίας‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 199. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Φυσικό Πρόσωπο‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 200. Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 201. Βεβαίωση Οχήματος Κτηνοτρόφων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων (Κτηνοτρόφος, Μεταφορέας, Επιχείρηση)‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 202. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 203. Ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 204. Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 205. Παροχή αποσπάσματος εκπομπής‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 206. Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 207. Επικύρωση εγγράφων για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 208. Διορισμός Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε.Β.Π.- Ε.Ε.Π.‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 209. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 210. Υποβολή υποψηφιότητας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 211. Διορισμός Διοικητικού Υπαλλήλου ΑΕΙ/ΤΕΙ‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 212. Αναγγελία πτώχευσης‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 213. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 214. Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 215. Διαδικασία Επιλογής ΥΕΚΦΕ‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 216. Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 217. Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 218. Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης (ολοσχερής διαγραφή)‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 219. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 220. Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 221. Μετάθεση για Λόγους Υγείας‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 222. Γνωστοποίηση επέκτασης - ανανέωσης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 223. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 224. Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 225. Βεβαίωση Διαθέσιμης Πίστωσης επί Σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης από Δ.Υ.Ε.Ε.‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 226. Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 227. Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης μετά την καταβολή οφειλόμενου τιμήματος‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 228. Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 229. Αναγνώριση Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού Τίτλου‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 230. Έκδοση Πιστοποιητικού Γενικής Εκκρεμοδικίας‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 231. Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 232. Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 233. Διαδικασία για την διενέργεια αναδασμού‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 234. Διαχείριση ένστασης ΙΚΑ‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 235. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 236. Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 237. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 238. Έκδοση Εντολής Μετακίνησης Σχολικών Συμβούλων‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 239. Χορήγηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Αναισθητοποίησης και Θανάτωσης Ζώων (Γουνοφόρων κ.λ.π)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 240. Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής/ελέγχου‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 241. Αδειοδότηση Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 242. Εξόφληση Δικαιούχων (περιφέρεια)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 243. Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 244. Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων & Προγραμμάτων‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 245. Βεβαίωση Προσωρινής Ακινησίας οχήματος‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 246. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας σπουδαστή ΤΕΙ Θεσσαλίας‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 247. Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 248. Υποβολή Αιτημάτων Υποστήριξης όσον αφορά Τεχνικά Θέματα‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 249. Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 250. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό‏‎ (28 αναθεωρήσεις)

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).