Σελίδες με τις περισσότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 2. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (55 αναθεωρήσεις)
 3. Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 4. Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 5. Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 6. Χαρακτηρισμός Γης Χαμηλής ή Υψηλής Παραγωγικότητας‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 7. Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 8. Σχολικές εκδρομές: Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου και Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 9. Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 10. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 11. Καταχώρηση Εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 12. Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 13. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 14. Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 15. Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 16. Χορήγηση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 17. Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 18. Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 19. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 20. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 21. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 22. Τελωνισμός οχήματος‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 23. Επιδότηση Λόγω Ασθενείας‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 24. Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 25. Εξόφληση Χ.Ε από Υ.Δ.Ε‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 26. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 27. Έγκριση Θεώρησης Εισόδου για Οικογενειακή Επανένωση Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 28. Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 29. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 30. Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς‏‎ (48 αναθεωρήσεις)
 31. Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (48 αναθεωρήσεις)
 32. Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 33. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 34. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 35. Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 36. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 37. Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Θανόντος‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 38. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 39. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 40. Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 41. Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 42. Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 43. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 44. Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 45. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 46. Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Ιατρού‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 47. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 48. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 49. Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 50. Αναγνώριση Σωματείου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).