Σελίδες με τις περισσότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Σελίδα για τους Πολίτες‏‎ (342 αναθεωρήσεις)
 2. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (220 αναθεωρήσεις)
 3. Παλαιός Πίνακας υπηρεσιών‏‎ (155 αναθεωρήσεις)
 4. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (122 αναθεωρήσεις)
 5. Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας‏‎ (120 αναθεωρήσεις)
 6. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ‏‎ (119 αναθεωρήσεις)
 7. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων‏‎ (105 αναθεωρήσεις)
 8. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας‏‎ (86 αναθεωρήσεις)
 9. Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας‏‎ (85 αναθεωρήσεις)
 10. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (83 αναθεωρήσεις)
 11. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 12. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας‏‎ (81 αναθεωρήσεις)
 13. Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (80 αναθεωρήσεις)
 14. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 15. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (78 αναθεωρήσεις)
 16. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 17. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (75 αναθεωρήσεις)
 18. Άδεια άνευ αποδοχών‏‎ (74 αναθεωρήσεις)
 19. Βεβαίωση για την Απόδειξη της Ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 20. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων‏‎ (73 αναθεωρήσεις)
 21. Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 22. Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης‏‎ (71 αναθεωρήσεις)
 23. Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 24. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (70 αναθεωρήσεις)
 25. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Κανονικές Εγκαταστάσεις‏‎ (69 αναθεωρήσεις)
 26. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ενδιαιτήματος - Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 27. Τρίμηνο Βοήθημα‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 28. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)‏‎ (68 αναθεωρήσεις)
 29. Σεμινάρια εκμάθησης του wiki υπηρεσιών‏‎ (67 αναθεωρήσεις)
 30. Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα‏‎ (66 αναθεωρήσεις)
 31. Αρχική σελίδα‏‎ (65 αναθεωρήσεις)
 32. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων‏‎ (65 αναθεωρήσεις)
 33. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 34. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος‏‎ (64 αναθεωρήσεις)
 35. Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (63 αναθεωρήσεις)
 36. Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 37. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 38. Χορήγηση Άδειας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους‏‎ (62 αναθεωρήσεις)
 39. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 40. Μητρώο Κρατικών Οχημάτων‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 41. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου‏‎ (61 αναθεωρήσεις)
 42. Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών‏‎ (60 αναθεωρήσεις)
 43. Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 44. Αναστολή ή Ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας ή/και Αναστολή ή Ανάκληση της Εγκρισης Εγκατάστασης/Μονάδας Παραγωγής η Διαχείρισης ΖΥΠ η ΠΠ‏‎ (59 αναθεωρήσεις)
 45. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 46. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 47. Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (58 αναθεωρήσεις)
 48. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων‏‎ (57 αναθεωρήσεις)
 49. Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 50. Απόφαση Αναγνώρισης Ομάδων - Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 51. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα‏‎ (56 αναθεωρήσεις)
 52. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού‏‎ (55 αναθεωρήσεις)
 53. Χαρακτηρισμός Γης Χαμηλής ή Υψηλής Παραγωγικότητας‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 54. Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 55. Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 56. Σχολικές εκδρομές: Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου και Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 57. Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 58. Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (54 αναθεωρήσεις)
 59. Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 60. Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 61. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 62. Καταχώρηση Εμπόρων Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων‏‎ (53 αναθεωρήσεις)
 63. Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 64. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 65. Χορήγηση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 66. Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων‏‎ (52 αναθεωρήσεις)
 67. Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 68. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 69. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 70. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 71. Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (51 αναθεωρήσεις)
 72. Επιδότηση Λόγω Ασθενείας‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 73. Εξόφληση Χ.Ε από Υ.Δ.Ε‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 74. Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 75. Τελωνισμός οχήματος‏‎ (50 αναθεωρήσεις)
 76. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 77. Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 78. Έγκριση Θεώρησης Εισόδου για Οικογενειακή Επανένωση Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 79. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης‏‎ (49 αναθεωρήσεις)
 80. Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (48 αναθεωρήσεις)
 81. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 82. Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 83. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 84. Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 85. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 86. Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης‏‎ (47 αναθεωρήσεις)
 87. Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Θανόντος‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 88. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 89. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ‏‎ (46 αναθεωρήσεις)
 90. Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 91. Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 92. Παροχή Περιβαλλοντικής Πληροφορίας - Στοιχείων‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 93. Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 94. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 95. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)‏‎ (45 αναθεωρήσεις)
 96. Αναγνώριση Σωματείου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 97. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 98. Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Ιατρού‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 99. Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 100. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου‏‎ (44 αναθεωρήσεις)
 101. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων - Πρόχειρο Kατάλυμα‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 102. Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 103. Biennale (Μπιεννάλε) Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 104. Χορήγηση Άδειας Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων (ΠΔ.77/1998 (ΦΕΚ 71/Α/07-04-1998))‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 105. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Τρομώδη Νόσο‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 106. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 107. Διαχείριση Εισερχομένων -Εξερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)‏‎ (43 αναθεωρήσεις)
 108. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης‏‎ (42 αναθεωρήσεις)
 109. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Οικογενειακή Επανένωση‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 110. 'Εκδοση Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 111. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 112. Athens School Festival‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 113. Απόσπαση Εκπαιδευτικού στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 114. Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 115. Διάθεση εκπαιδευτικών πενταετούς θητείας από Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου‏‎ (41 αναθεωρήσεις)
 116. Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ενάριθμου Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (περιφέρεια)‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 117. Παρακολούθηση διακρατικής υιοθεσίας‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 118. Άδεια Γομωτή Πυροδότη‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 119. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά μουσική ειδίκευση-Πρόσληψη στη γενική παιδεία και σε μουσικά σχολεία‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 120. Ενημερότητες (ΔΟΥ)‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 121. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών ΑΤΔΥΠΔΣ‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 122. Αιτήματα πολιτών‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 123. Καταβολή Επιχορήγησης Επένδυσης των Επενδυτικών Νόμων‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 124. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (40 αναθεωρήσεις)
 125. Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 126. Διαδικασία Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 127. Απογραφή Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων (ΕΦΚΑ)‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 128. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 129. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 130. Δικαιολογητικά για Ανέργους‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 131. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 132. Έκδοση απόφασης για συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίων‏‎ (39 αναθεωρήσεις)
 133. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 134. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Έργα Οδοποιίας‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 135. Κατατακτήριες Εξετάσεις‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 136. Μαθητικός Διαγωνισμός με Θέμα το Ολοκαύτωμα‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 137. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μηχανολογικών), για Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή της σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 138. Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανασφάλιστου Ασθενή‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 139. Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 140. Παραχωρήσεις ακινήτων με δημοπρασία‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 141. Διαχείριση κάλυψης νέας θέσης απασχόλησης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 142. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση‏‎ (38 αναθεωρήσεις)
 143. Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 144. Έκθεση Ελέγχου Παρακολούθησης - Λειτουργίας Ομάδας - Οργάνωσης Παραγωγών‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 145. Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 146. Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 147. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 148. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) Α'‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 149. Αυτοψία ΙΚΤΕΟ‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 150. Βεβαίωση Καταλληλότητας για Γεωργική Εκμετάλλευση Αγροτεμαχίου‏‎ (37 αναθεωρήσεις)
 151. Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 152. Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 153. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 154. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 155. Σύνταξη Μηνιαίων Στατιστικών & Ετήσιου Απολογισμού‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 156. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 157. Απόδοση Β΄ Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 158. Έλεγχος Τριετίας στις Συντάξεις λόγω Θανάτου‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 159. Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 160. Έλεγχος Χρηματικών Ενταλμάτων‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 161. Χορήγηση ασφαλιστικής παροχής‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 162. Αποζημίωση απόλυσης βάσει του ΠΔ 410/88‏‎ (36 αναθεωρήσεις)
 163. Χορήγηση Τιμολογίου Αγροτικού Ρεύματος‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 164. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 165. Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας από οικείο Δήμο (Σχολείο, Σχολική Επιτροπή)‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 166. Έλεγχος Επενδύσεων στον επενδυτικό Νόμο Ν.3908/11‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 167. Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 168. Βεβαίωση καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων και ποτών‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 169. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Ψυκτικού.‏‎ (35 αναθεωρήσεις)
 170. ∆ιενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης στο Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 10.000 Ανέργων, Ηλικίας 30-49 ετών‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 171. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 172. Καθορισμός της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου αλλοδαπής αναγνωρισθέντος από Έλληνα πατέρα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ι.‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 173. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 174. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 175. Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 176. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 177. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΜΕ‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 178. Κατανομή ποσών από ειδικό κρατικό λαχείο‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 179. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων και μεταγραφέντος τίτλου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 180. Υπαγωγή Επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/11‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 181. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και Δ΄ ειδικότητας‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 182. Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 183. Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από Ειδικό Ληξιαρχείο‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 184. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 185. Έκδοση Πιστοποιητικού Δημοσίευσης ή Μη Διαθήκης‏‎ (34 αναθεωρήσεις)
 186. Διενέργεια εράνων (& με SMS) & λαχειοφόρων & φιλανθρωπικών αγορών‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 187. Έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 188. Ίδρυση Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 189. Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 190. Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 191. Μεταβίβαση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας ΜΕ‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 192. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 193. Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό Εξαγωγής Ζωικών Υποπροιόντων σε Τρίτες Χώρες‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 194. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 195. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς αλλοδαπούς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 196. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορείου Δημοσίας ΛΔΧ‏‎ (33 αναθεωρήσεις)
 197. Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 198. Έκδοση Κάρτας Ανεργίας‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 199. Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 200. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Φυσικό Πρόσωπο‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 201. Βεβαίωση Οχήματος Κτηνοτρόφων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων (Κτηνοτρόφος, Μεταφορέας, Επιχείρηση)‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 202. Ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 203. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 204. Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 205. Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 206. Παροχή αποσπάσματος εκπομπής‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 207. Επικύρωση εγγράφων για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)‏‎ (32 αναθεωρήσεις)
 208. Διορισμός Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε.Β.Π.- Ε.Ε.Π.‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 209. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 210. Αναγγελία πτώχευσης‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 211. Διορισμός Διοικητικού Υπαλλήλου ΑΕΙ/ΤΕΙ‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 212. Υποβολή υποψηφιότητας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 213. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 214. Διαδικασία Επιλογής ΥΕΚΦΕ‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 215. Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 216. Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 217. Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 218. Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης (ολοσχερής διαγραφή)‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 219. Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 220. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 221. Μετάθεση για Λόγους Υγείας‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 222. Γνωστοποίηση επέκτασης - ανανέωσης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 223. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού‏‎ (31 αναθεωρήσεις)
 224. Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 225. Βεβαίωση Διαθέσιμης Πίστωσης επί Σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης από Δ.Υ.Ε.Ε.‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 226. Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 227. Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης μετά την καταβολή οφειλόμενου τιμήματος‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 228. Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 229. Αναγνώριση Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού Τίτλου‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 230. Έκδοση Πιστοποιητικού Γενικής Εκκρεμοδικίας‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 231. Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (30 αναθεωρήσεις)
 232. Διαχείριση ένστασης ΙΚΑ‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 233. Διαδικασία για την διενέργεια αναδασμού‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 234. Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 235. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 236. Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 237. Έκδοση Εντολής Μετακίνησης Σχολικών Συμβούλων‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 238. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 239. Χορήγηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Αναισθητοποίησης και Θανάτωσης Ζώων (Γουνοφόρων κ.λ.π)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 240. Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής/ελέγχου‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 241. Αδειοδότηση Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 242. Εξόφληση Δικαιούχων (περιφέρεια)‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 243. Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 244. Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων & Προγραμμάτων‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 245. Βεβαίωση Προσωρινής Ακινησίας οχήματος‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 246. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας σπουδαστή ΤΕΙ Θεσσαλίας‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 247. Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 248. Υποβολή Αιτημάτων Υποστήριξης όσον αφορά Τεχνικά Θέματα‏‎ (29 αναθεωρήσεις)
 249. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 250. Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 251. Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΑΠΘ)‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 252. Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο ΑΠΘ‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 253. Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 254. Χρηματοδότηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων του ΟΠΑΝΔΑ μέσω χορηγιών.‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 255. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 256. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 257. Εγγραφή σε Κολυμβητήρια (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 258. Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου‏‎ (28 αναθεωρήσεις)
 259. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 260. Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη)‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 261. Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 262. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 263. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 264. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 265. Ένταξη Καθηγητή Α.Ε.Ι. σε Κατηγορία Μερικής Απασχόλησης‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 266. Διαδικασία Διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 267. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό σε Ποινική Υπόθεση (Εφετείο Θεσσαλονίκης)‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 268. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS εκ κατασκευής‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 269. Νηολόγηση αεροσκάφους‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 270. Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων & Ταχυδρομικές Επιταγές -Ταυτοποιήσεις‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 271. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 272. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 273. Έκδοση προκήρυξης πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 274. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (νοσοκομεία)‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 275. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Erasmus+ Σπουδές‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 276. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 277. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδαπούς πολίτες κρατών -μελών της Ε.Ε., κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Κ.Ε.Ι.‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 278. Ενοικίαση έντυπου μουσικού υλικού (παρτιτούρων)‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 279. Παρακολούθηση Εκκρεμών Δικαστικών Υποθέσεων‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 280. Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 281. Έκδοση Απόφασης πρόσθετων όρων διασφάλισης ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 (παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011)‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 282. Χορήγηση Άδειας Άνευ Αποδοχών Σε Καθηγητή Α.Ε.Ι.‏‎ (27 αναθεωρήσεις)
 283. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 284. Γνωμοδότηση για την Αγορά Γης με Επιδότηση Επιτοκίου Δανείου‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 285. Ενημέρωση Δημόσιου υπάλληλου με σεμινάριο‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 286. Χορήγηση Παραπληγικού Επιδόματος‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 287. Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 288. Έγκριση προϋπολογισμού εποπτευόμενου φορέα ΓΓΕΤ‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 289. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 290. Οικονομική Διαχείριση (Δήμοι)‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 291. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 292. Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 293. Χορήγηση Άδειας και Πινακίδων ΦΙΧ Αγροτικού‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 294. Χορήγηση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών Εκπαιδευτικού‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 295. Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 296. Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ ) ΑΠΘ‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 297. Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 298. Βεβαίωση-Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης.‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 299. Βεβαίωση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 300. Δημιουργία Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή (ΑΠΘ)‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 301. Κατάθεση Αίτησης Θεραπείας μετά από Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 302. Προμήθεια Εξοπλισμού - Λογισμικού - Αναλωσίμων (περιφέρεια)‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 303. Προσωρινή Παραλαβή Δημόσιου Έργου‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 304. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 3 Ν.3213/2003‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 305. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα‏‎ (26 αναθεωρήσεις)
 306. Έγκριση πράξης αίτησης μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 307. Πληρωμή Εμπειρογνώμονα Φυσικού Αντικειμένου ΓΓΕΤ‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 308. Απευθείας Ανάθεση Προμηθειών ή Υπηρεσιών‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 309. Χορήγηση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης αποβιωσάντων από Δ.Ο.Υ.‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 310. Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 311. Νέος Πίνακας Υπηρεσιών‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 312. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δήμοι)‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 313. Άδεια Για Προσωπικούς Λόγους Μελών ΔΕΠ‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 314. Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 315. Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 316. Άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 317. Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 318. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΛΙΧ‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 319. Απόσπαση Υπαλλήλου από άλλο Φορέα σε Πανεπιστήμια‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 320. Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 321. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων & μη μεταγραφέντος τίτλου Αναδασμού‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 322. Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 323. Επιστροφή Φόρου Αποβιώσαντα‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 324. Χορήγηση Βεβαίωσης Κρεοπώλη-Εκδοροσφαγέα‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 325. Μεταφορά ανθρώπινης σωρού‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 326. Χορήγηση Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 327. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 328. ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία (προσχέδιο)‏‎ (25 αναθεωρήσεις)
 329. Περιορισμός Κατηγοριών Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για Λόγους Υγείας ή Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 330. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 331. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 332. Παραλαβή και Εκκαθάριση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 333. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 334. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 335. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκδηλώσεων – Τεχνική Υποστήριξη και Φωτογραφική Κάλυψη‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 336. Άδεια αναρρωτική μετά από απόφαση Α/θμιας υγειονομικής επιτροπής‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 337. Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 338. Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 339. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 340. Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 341. Τελωνισμός και Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 342. Εγγραφή νηπίου‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 343. Έλεγχος Κοινόχρηστων Χώρων‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 344. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 345. Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση & θεώρηση βιβλίων‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 346. Χορήγηση Πιστοποιητικού σε Φοιτητή/τρια Τμημάτων Α.Π.Θ.‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 347. Υποβολή Άρθρου για Περιοδικό "Βυζαντινά" (ΚΒΕ ΑΠΘ)‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 348. Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 349. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 350. Είσοδος εκπαιδευτικών, τριτέκνων και πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια και στο Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 351. Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 352. Πληροφοριακή Εργασία‏‎ (24 αναθεωρήσεις)
 353. Απευθείας Ανάθεση Έργου (ΑΠΘ)‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 354. Γνωμοδότηση για την Επιδότηση της Αμοιβής των Μηχανικών για Αγροτικές Κατασκευές‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 355. Τμήμα μισθοδοσίας (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 356. Γενική άδεια Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όλων των Ειδικοτήτων και Κατηγοριών‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 357. ΕΚΛΟΓΗ ΔΕΠ‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 358. Αίτηση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 359. Καταχώριση αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 360. Έκδοση Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 361. Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 362. Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 363. Επιστροφή Επιδικασθέντων Τόκων‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 364. Εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 365. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 366. Καταχώριση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 367. Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 368. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Πετρελαιοκίνητα Οχήματα‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 369. Κατασταλτικός Έλεγχος Εσόδων ΟΤΑ‏‎ (23 αναθεωρήσεις)
 370. Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ΑΕΙ‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 371. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Φορτηγών Αυτοκινήτων Άνευ Εγκαταστάσεων Αντλιών Καυσίμων‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 372. Χορήγηση Αντιγράφου Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Λόγω Απώλειας‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 373. Δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 374. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 375. Πράξη Εφαρμογής‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 376. Επιστημονική Ανάθεση Ιατρού με ειδικότητα σε τμήμα της Κλινικής‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 377. Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 378. Έλεγχος τήρησης των όρων, των αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 379. Διόρθωση μεταγραφέντος τίτλου κυριότητας‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 380. Προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 381. Βεβαίωση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σταθμού Αυτοκινήτων‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 382. Αίτηση Παραίτησης για Απονομή Σύνταξης‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 383. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή.‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 384. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 385. Άδεια συνδικαλιστική‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 386. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Δημοσίας χρήσης ΛΔΧ‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 387. Χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών‏‎ (22 αναθεωρήσεις)
 388. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 389. Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 390. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 391. Αίτηση άδειας υπαλλήλου ΑΠΘ‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 392. Ένταξη Διοικητικού Υπαλλήλου Α.Ε.Ι. σε Θέση Ε.ΔΙ.Π.‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 393. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) - Λιμενικά Έργα‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 394. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Στεγασμένου Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου Οχημάτων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 395. Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 396. Άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 397. Διορισμός ή Αντικατάσταση Μελών Διοικήσεων Εποπτευομένων Φορέων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 398. Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης με Κοινοτικού Τύπου‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 399. Αίτηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 400. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών σε Εταιρεία‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 401. Αναπομπή αποφάσεων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 402. Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 403. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών σε Φυσικό Πρόσωπο‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 404. Αντικατάσταση Κρατικών Πινακίδων Αυτοκίνητου λόγω Φθοράς ή Απώλειας ή Κλοπής‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 405. Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 406. Επιβολή Προστίμου Μη Έκδοσης Φορολογικού Στοιχείου‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 407. Άδεια Τέλεσης Αγώνων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 408. Βεβαίωση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Πλυντηρίου Αυτοκινήτων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 409. Ανάθεση προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 410. Αλλαγή Επωνυμίας Δημόσιας Βιβλιοθήκης‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 411. Θεώρηση μελετών για την ίδρυση και λειτουργία και επέκταση ιδιωτικών κλινικών‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 412. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 413. Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Ελαφρών Οχημάτων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 414. Απόσυρση - καταστροφή άχρηστου εξοπλισμού‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 415. Χορήγηση Άδειας Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 416. Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 417. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 418. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Δημοσίας Χρήσης ΕΔΧ‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 419. Παρακολούθηση Ιδιωτικής Υιοθεσίας‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 420. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 421. Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 422. Παραλαβή αγροτικών ακινήτων που διαχειρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 423. Απόλυση εκπαιδευτικού Δ.Ε. λόγω απόφασης επιβολής ποινής οριστικής παύσης από Πειθαρχικό Συμβούλιο‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 424. Χορήγηση Ταξιδιωτικού Εγγράφου (TDV)‏‎ (21 αναθεωρήσεις)
 425. Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα - Νομική Σχολή Α.Π.Θ.‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 426. Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (περιφέρεια)‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 427. Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Α-Β-Γ‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 428. Κύρωση ή Ακύρωση Πράξεων Αναλογισμού Αποζημίωσης, Τακτοποίησης, Προσκύρωσης.‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 429. Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 430. Προσδιορισμός προμήθειας μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 431. Αλλαγή φορέα βιοτεχνικής μονάδας‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 432. Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 433. Απόφαση συγκρότησης Α΄ θμιας επιτροπής αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.)‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 434. Προβολή Εκδηλώσεων Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 435. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 436. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθειών Δήμων‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 437. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 438. Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 439. Αρχειοθέτηση και Διακίνηση των Εγγράφων‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 440. Έλεγχος καταγγελίας αυθαιρέτου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 441. Περιφέρεια‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 442. Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 443. Προμήθεια Αγαθών ή Υπηρεσιών Εξωσυμβατικά‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 444. Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 445. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (ΥΠΠΕΘ)‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 446. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ ή A΄ Τάξης‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 447. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 448. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ανηλίκου λόγω φοίτησης‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 449. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 450. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 451. Άδεια λοχείας‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 452. Υπηρεσία Πρακτικής Άσκησης‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 453. Δήλωση βάφτισης‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 454. Βεβαίωση Αγροτικού Αυτοκινήτου‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 455. Υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 456. Διαδικασία Δήλωσης Αποχώρησης Εταίρου από Ομόρρυθμη Εταιρία και μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής του σε άλλον ή στους άλλους εταίρους.‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 457. Διενέργεια Ενταφιασμών‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 458. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών)‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 459. Χορήγηση Επιστημονικής Άδειας με αποδοχές σε μέλος Δ.Ε.Π‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 460. Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων‏‎ (20 αναθεωρήσεις)
 461. Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 462. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Ανεξάρτητης Μονάδας Ρ‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 463. Ένορκη Βεβαίωση Ενώπιον Ειρηνοδίκη Για Μη Δικαστική Χρήση‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 464. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον δικαστικής αρχής‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 465. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Δεύτερης Γενιάς‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 466. Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 467. Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 468. Δήμος Θεσσαλονίκης - Δημοτικές, Κοινοτικές Αρμοδιότητες‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 469. Νέα άδεια ΕΔΧ Ν4070/2012‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 470. Χορήγηση Αντιγράφου Ποινικής Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 471. Εκτιμητικός έλεγχος των εισφορών σε είδος Ανώνυμης Εταιρείας‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 472. Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας οχήματος λόγω αλλαγής Κινητήρα‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 473. Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 474. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 475. Κλοπή (ΑΠΘ)‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 476. Έκδοση Απόφασης Επιχορήγησης Προγράμματος ΝΘΕ 25-66 ετών‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 477. Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 478. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΝΠΙΔ Φορέα Γενικής Κυβέρνησης‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 479. Διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 480. Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 481. Εκπαιδευτικές Άδειες Μελών ΔΕΠ‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 482. Βεβαίωση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 483. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Θεάτρου‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 484. Βήματα Διαδικασίας‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 485. Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στην Πολεμική Αεροπορία‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 486. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 487. Διαδικασία συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής και κρίση διδακτορικής διατριβής‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 488. Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 489. Δήλωση Τρίτου Κατά ΚΕΔΕ‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 490. Διενέργεια Ελέγχου Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΘ): Ίδρυση Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 491. Εξετάσεις Ελληνομάθειας‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 492. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 493. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 494. Χορήγηση Κωδικού Εγγραφής σε Επιχειρήσεις Ζωοτροφών‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 495. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Κτηνιατρείου (Ιατρείου Ζώων)‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 496. Χορήγηση Σημειώματος Προσάρτησης Ρυμουλκούμενου για Επιβατικό Όχημα Ιδιωτικής Χρήσης‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 497. Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων και Ποτών‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 498. Έλεγχος Απολογισμών‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 499. Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων ΠΕ‏‎ (19 αναθεωρήσεις)
 500. Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (19 αναθεωρήσεις)

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).