Σελίδες με τις περισσότερες κατηγορίες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 250.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Διαχείριση Εισερχομένων -Εξερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)‏‎ (14 κατηγορίες)
 2. Οικονομική Διαχείριση (Δήμοι)‏‎ (14 κατηγορίες)
 3. Γνωμοδότηση Χορήγησης Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων‏‎ (10 κατηγορίες)
 4. Συμβούλιο της Ευρώπης‏‎ (9 κατηγορίες)
 5. Ανάρτηση Περιεχομένων στο Διαδικτυακό Τόπο (ΔΤ) του Δήμου Θεσσαλονίκης‏‎ (9 κατηγορίες)
 6. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα‏‎ (9 κατηγορίες)
 7. Εξυπηρέτηση Πολιτών σε Θέματα Σχετικά με ΟΓΑ‏‎ (9 κατηγορίες)
 8. Σύνταξη και Διεκπεραίωση Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας -Διοικητική Υποστήριξη Συμβουλίου‏‎ (8 κατηγορίες)
 9. Κατάλογος των ελληνικών υποδιαιρέσεων του ΑΕΠ‏‎ (8 κατηγορίες)
 10. Έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Κατοικίας‏‎ (8 κατηγορίες)
 11. Χορήγηση Προέγκρισης ΚΥΕ‏‎ (8 κατηγορίες)
 12. Πέμπτη‏‎ (8 κατηγορίες)
 13. Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Συμβουλίου Κοινότητας‏‎ (8 κατηγορίες)
 14. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις αθλητικού περιεχομένου‏‎ (8 κατηγορίες)
 15. Κάρτα Μονίμου Κατοίκου‏‎ (8 κατηγορίες)
 16. Εξυπηρέτηση Κοινού (Δήμοι)‏‎ (8 κατηγορίες)
 17. Χορήγηση Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων‏‎ (8 κατηγορίες)
 18. Βεβαίωση και Είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ και Παραβόλων για Χορήγηση Άδειας Μουσικής‏‎ (8 κατηγορίες)
 19. Τετάρτη‏‎ (8 κατηγορίες)
 20. Οργάνωση Πολιτιστικών, Κοινωνικών, και Αθλητικών Εκδηλώσεων‏‎ (8 κατηγορίες)
 21. Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και Επικύρωση Αντιγράφων Εγγράφων‏‎ (8 κατηγορίες)
 22. Infobox‏‎ (7 κατηγορίες)
 23. Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας‏‎ (7 κατηγορίες)
 24. Διαδίκτυο‏‎ (7 κατηγορίες)
 25. Περιφέρειες της Ελλάδας‏‎ (6 κατηγορίες)
 26. Καταχωρήσεις ενταλμάτων - Έλεγχος με extre τραπεζών‏‎ (6 κατηγορίες)
 27. Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα‏‎ (6 κατηγορίες)
 28. Αναγνώριση Σωματείου‏‎ (6 κατηγορίες)
 29. Παροχή Βοηθήματος ΚΕΑ‏‎ (6 κατηγορίες)
 30. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου‏‎ (6 κατηγορίες)
 31. Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ‏‎ (6 κατηγορίες)
 32. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (νοσοκομεία)‏‎ (6 κατηγορίες)
 33. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου‏‎ (6 κατηγορίες)
 34. Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση & θεώρηση βιβλίων‏‎ (6 κατηγορίες)
 35. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών‏‎ (6 κατηγορίες)
 36. Διαχείριση προνοιακού επιδόματος ειδικών αναγκών‏‎ (6 κατηγορίες)
 37. Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών‏‎ (6 κατηγορίες)
 38. Γνωμοδότηση για την Αγορά Γης με Επιδότηση Επιτοκίου Δανείου‏‎ (5 κατηγορίες)
 39. Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)‏‎ (5 κατηγορίες)
 40. Βεβαίωση-Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης.‏‎ (5 κατηγορίες)
 41. Εξόφληση Δικαιούχων (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 42. Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβουλίου‏‎ (5 κατηγορίες)
 43. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 44. Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών‏‎ (5 κατηγορίες)
 45. Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων‏‎ (5 κατηγορίες)
 46. Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ‏‎ (5 κατηγορίες)
 47. Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες‏‎ (5 κατηγορίες)
 48. Γνωμοδότηση για την Επιδότηση της Αμοιβής των Μηχανικών για Αγροτικές Κατασκευές‏‎ (5 κατηγορίες)
 49. Χορήγηση επιδόματος κατοικίας υπαλλήλου στην αλλοδαπή‏‎ (5 κατηγορίες)
 50. Βεβαίωση έγκρισης οδικού οχήματος για μεταφορά ζώντων ζώων‏‎ (5 κατηγορίες)
 51. 'Εκδοση Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης‏‎ (5 κατηγορίες)
 52. Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (5 κατηγορίες)
 53. Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων‏‎ (5 κατηγορίες)
 54. Ειδική Άδεια (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 55. Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (5 κατηγορίες)
 56. Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ‏‎ (5 κατηγορίες)
 57. Διεκπεραίωση Εγγράφων (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 58. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ‏‎ (5 κατηγορίες)
 59. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία‏‎ (5 κατηγορίες)
 60. Χορήγηση Αντίγραφου Εδαφολογικής Ανάλυσης, Συνιστώμενης Λίπανσης και Άρδευσης και Εκτυπώσιμων Εδαφολογικών Στοιχείων‏‎ (5 κατηγορίες)
 61. Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων‏‎ (5 κατηγορίες)
 62. Επιστημονική Ανάθεση Ιατρού με ειδικότητα σε τμήμα της Κλινικής‏‎ (5 κατηγορίες)
 63. Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας‏‎ (5 κατηγορίες)
 64. Καταστάσεις δαπανών‏‎ (5 κατηγορίες)
 65. Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 66. Επιτροπή Αστυνόμευσης Ρεμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 67. Βεβαίωση Αγροτικού Αυτοκινήτου‏‎ (5 κατηγορίες)
 68. Χορήγηση Αντιγράφου Άδειας Οδήγησης Λόγω Απώλειας ή Κλοπής‏‎ (5 κατηγορίες)
 69. Διαβιβαστικά προς ΥΔΕ‏‎ (5 κατηγορίες)
 70. Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 71. Χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών‏‎ (5 κατηγορίες)
 72. Αυτεπάγγελτοι Έλεγχοι Δημοτικών Παιδικών Χαρών‏‎ (5 κατηγορίες)
 73. Δημιουργία ΠΜΣ‏‎ (5 κατηγορίες)
 74. Ενημέρωση Πολιτών & Μαθητών για την Λήψη Προληπτικών Μέτρων και Τρόπων Αντιμετώπισης σε Περίπτωση Εκτάκτων Αναγκών‏‎ (5 κατηγορίες)
 75. Έκδοση απόφασης καταχώρησης, πριν την κύρωση αναδασμού μεταβολών από μεταβιβάσεις εν ζωή-συνέπεια θανάτου-δικαστικές πράξεις‏‎ (5 κατηγορίες)
 76. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 77. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας‏‎ (5 κατηγορίες)
 78. Βεβαίωση Οχήματος Κτηνοτρόφων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων (Κτηνοτρόφος, Μεταφορέας, Επιχείρηση)‏‎ (5 κατηγορίες)
 79. Παροχή Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 80. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο‏‎ (5 κατηγορίες)
 81. Διαβιβαστικά προς άλλες υπηρεσίες‏‎ (5 κατηγορίες)
 82. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (5 κατηγορίες)
 83. Έξοδα Κηδείας (Δήμοι)‏‎ (5 κατηγορίες)
 84. Επιστροφή Δικαιολογητικών Μελέτης Διάθεσης Λυμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 85. Αίτηση Παραίτησης για Απονομή Σύνταξης‏‎ (5 κατηγορίες)
 86. Έκδοση Τίτλου Αναδασμού‏‎ (5 κατηγορίες)
 87. Δήλωση Θανάτου Φυσικού Προσώπου στη Δ.Ο.Υ.‏‎ (5 κατηγορίες)
 88. Έκδοση απόφασης παραχ. κατά χρ. με το Ν. 4099/2012 σε κατά κύριο επάγ. αγρότες ή ανέργους εγ. σε ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγρ. ακ. με την 95/75 ΠΥΣ.‏‎ (5 κατηγορίες)
 89. Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής‏‎ (5 κατηγορίες)
 90. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού‏‎ (5 κατηγορίες)
 91. Μετάθεση για Λόγους Υγείας‏‎ (5 κατηγορίες)
 92. Πληθοπορισμός‏‎ (5 κατηγορίες)
 93. Έκδοση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας‏‎ (5 κατηγορίες)
 94. Χορήγηση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες‏‎ (5 κατηγορίες)
 95. Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου‏‎ (5 κατηγορίες)
 96. Τροποποιήσεις της απόφασης ανασυγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων‏‎ (5 κατηγορίες)
 97. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος Άσκησης Επαγγέλματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 98. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Erasmus+ Σπουδές‏‎ (5 κατηγορίες)
 99. Έκδοση ενταλμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 100. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)‏‎ (5 κατηγορίες)
 101. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρ. σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων‏‎ (5 κατηγορίες)
 102. Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 103. Εγγραφή σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών‏‎ (5 κατηγορίες)
 104. Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων‏‎ (5 κατηγορίες)
 105. Απόσπαση (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 106. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ)‏‎ (5 κατηγορίες)
 107. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (5 κατηγορίες)
 108. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής‏‎ (5 κατηγορίες)
 109. Χορήγηση και θεώρηση καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 110. Έκδοση Πιστοποιητικού Δημοσίευσης ή Μη Διαθήκης‏‎ (5 κατηγορίες)
 111. Παρακολούθηση Προϋπολογισμών ΝΠΔΔ του Δήμου Θεσσαλονίκης‏‎ (5 κατηγορίες)
 112. Έγγραφή στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο‏‎ (5 κατηγορίες)
 113. Αίτηση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ‏‎ (5 κατηγορίες)
 114. Αποφάσεις διενέργειας ιδιωτικών υιοθεσιών - διακρατικών‏‎ (5 κατηγορίες)
 115. Παραλαβή Αρχείων Ιατρικών Αποτελεσμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 116. Απόφαση ορισμού μελών Επιτροπών αδειοδότησης (Θεάτρων - Κινηματογράφων - Σταυλισμών κλπ) χωρικής αρμοδιότητας μας‏‎ (4 κατηγορίες)
 117. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Επώνυμης Αιτιολογημένης Καταγγελίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 118. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης‏‎ (4 κατηγορίες)
 119. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 120. Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 121. Απευθείας Ανάθεση Έργου (ΑΠΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 122. Εγγραφή Μαθητή σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)‏‎ (4 κατηγορίες)
 123. Βεβαίωση μη οφειλών‏‎ (4 κατηγορίες)
 124. Βεβαιώσεις πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών‏‎ (4 κατηγορίες)
 125. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών‏‎ (4 κατηγορίες)
 126. Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 127. Γνωστοποίηση επέκτασης - ανανέωσης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής‏‎ (4 κατηγορίες)
 128. Διενέργεια εράνων (& με SMS) & λαχειοφόρων & φιλανθρωπικών αγορών‏‎ (4 κατηγορίες)
 129. Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη)‏‎ (4 κατηγορίες)
 130. Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου‏‎ (4 κατηγορίες)
 131. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών σε Εταιρεία‏‎ (4 κατηγορίες)
 132. Προϋπολογισμός (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 133. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 134. Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών‏‎ (4 κατηγορίες)
 135. Κατάρτιση και Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης -Υποβολή Στοιχείων Προϋπολογισμού & Απολογισμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 136. Διακοπή Φοίτησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 137. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας‏‎ (4 κατηγορίες)
 138. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη‏‎ (4 κατηγορίες)
 139. Χορήγηση πρόσθετης πράξης/επαναπροσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 140. Εφαρμογή προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτην. μέτρων εξυγ. του ζωικού κεφαλαίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 141. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 142. Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων‏‎ (4 κατηγορίες)
 143. Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης‏‎ (4 κατηγορίες)
 144. Βεβαίωση για χορήγηση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου‏‎ (4 κατηγορίες)
 145. Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα‏‎ (4 κατηγορίες)
 146. Διαχείριση Εισερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 147. Απόφαση συγκρότησης Α΄ θμιας επιτροπής αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.)‏‎ (4 κατηγορίες)
 148. Έγκριση μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων‏‎ (4 κατηγορίες)
 149. Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 150. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (4 κατηγορίες)
 151. Θεώρηση Άδειας Ηλεκτρολόγου‏‎ (4 κατηγορίες)
 152. Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 153. Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου‏‎ (4 κατηγορίες)
 154. Εγγραφή Νηπίων‏‎ (4 κατηγορίες)
 155. Έκδοση απ. ορ. εκπρ. κατά τη σύν. συμβάσ. μεταβίβ. ακινήτων (ορ. συμβόλαια) που αν. στην κυριότητα του Ελλ. Δημ. και δ. από το Υπ. Αγρ. Αν. και την Π.‏‎ (4 κατηγορίες)
 156. Διαδικασία Ελέγχου Δαπανών ΑΠΘ‏‎ (4 κατηγορίες)
 157. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους‏‎ (4 κατηγορίες)
 158. Συμβολή στη διαδικασία εκλογών‏‎ (4 κατηγορίες)
 159. Έκδοση τίτλων κυριότητας (άρθρο 21 του Ν. 4061/12).‏‎ (4 κατηγορίες)
 160. Παραχώρηση χώρων Βαφοπούλειου Πνευαμτικού Κέντρου για διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 161. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (4 κατηγορίες)
 162. Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής‏‎ (4 κατηγορίες)
 163. Χορήγηση κωδικού αριθμού χρήστη ή κέντρου συλλογής ζωικών υποπροϊόντων‏‎ (4 κατηγορίες)
 164. Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή‏‎ (4 κατηγορίες)
 165. Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 166. Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 167. Αναλήψεις ποσών‏‎ (4 κατηγορίες)
 168. Έκδοση Βεβαίωσης Γέννησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 169. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ ή A΄ Τάξης‏‎ (4 κατηγορίες)
 170. Έλεγχος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 171. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκδηλώσεων – Τεχνική Υποστήριξη και Φωτογραφική Κάλυψη‏‎ (4 κατηγορίες)
 172. Προϋπολογισμός δικαιούχων διατροφικού επιδόματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 173. Έκδοση απόφασης α) συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής και β) διόρθωσης των στοιχείων κυρωμένων αναδασμών, της π. 1 του άρθρου 22 του Ν. 674/1977.‏‎ (4 κατηγορίες)
 174. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας‏‎ (4 κατηγορίες)
 175. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και Δ΄ ειδικότητας‏‎ (4 κατηγορίες)
 176. Χορήγηση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.‏‎ (4 κατηγορίες)
 177. Συνταξιοδοτήσεις -Αποχωρήσεις (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 178. Διακοπή διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών‏‎ (4 κατηγορίες)
 179. Καταχώρηση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων ΔΣ και ελεγκτών ΑΕ‏‎ (4 κατηγορίες)
 180. Γνωμοδοτήσεις για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (κλειστών & υπαίθριων)‏‎ (4 κατηγορίες)
 181. Πληρωμή Προμηθευτή (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 182. Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών -Αιμοδοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης‏‎ (4 κατηγορίες)
 183. Έκδοση άδειας εργασίας αλλοδάπου με πολιτικό άσυλο ή αιτούντος πολιτικό άσυλο‏‎ (4 κατηγορίες)
 184. Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση‏‎ (4 κατηγορίες)
 185. Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία‏‎ (4 κατηγορίες)
 186. Απόφαση συγκρότησης επιτροπών ελέγχου & παραλαβής δράσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 187. Υποβολή αιτημάτων προς την Αποκεντρ. Διοίκηση για έγκριση μετακίνησης των αυτοκινήτων εκτός ορίων‏‎ (4 κατηγορίες)
 188. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 189. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (4 κατηγορίες)
 190. Λογιστήριο (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 191. Εργολαβίες (ΑΠΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 192. Έλεγχος δραστικών ουσιών- ετικέτες προγραμμάτων ΥΠΑΑΤ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ πρωτ. ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ σε διαβιβαστικών προς το ΠΚΦ Θεσ/νίκης‏‎ (4 κατηγορίες)
 193. Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 194. Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ενάριθμου Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 195. Μετεγγραφές (ΥΠΠΕΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 196. Την ανακοίνωση κατακύρωσης οριστικού αναδόχου.‏‎ (4 κατηγορίες)
 197. Έκδοση Κλειδαρίθμου‏‎ (4 κατηγορίες)
 198. Ίδρυση Ενορίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 199. Τροποποίηση προϋπολογισμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 200. Καταχωρήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των συμβάσεων.‏‎ (4 κατηγορίες)
 201. Έκδοση τίτλων κυριότητας για ακίν. που παραχωρ. με το από 24.04.1985 Π.Δ., το Α. 3 του Ν. 666/77, το Α. 2 του Ν. 3147/2003, το Α. 24 του Α.Κ. και το Α. 12 του Α.Ν. 1832/1951‏‎ (4 κατηγορίες)
 202. Γονική Άδεια Ανατροφής Τέκνων (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 203. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων‏‎ (4 κατηγορίες)
 204. Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων-docs.auth‏‎ (4 κατηγορίες)
 205. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (4 κατηγορίες)
 206. Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 207. Έκδοση απόφασης ανάκλησης παραχωρήσεων κατά το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα, (άρθρο 36 του Ν. 4061/2012).‏‎ (4 κατηγορίες)
 208. Παρακολούθηση διακρατικής υιοθεσίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 209. Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου‏‎ (4 κατηγορίες)
 210. Γνωμοδοτήσεις επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων‏‎ (4 κατηγορίες)
 211. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας ΕΙΧ λόγω Μεταβίβασης‏‎ (4 κατηγορίες)
 212. Έκδοση Διορθωτικής Βεβαίωσης Στοιχείων Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου‏‎ (4 κατηγορίες)
 213. Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης από Ιδιωτική Γεώτρηση‏‎ (4 κατηγορίες)
 214. Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος - εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων‏‎ (4 κατηγορίες)
 215. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 216. Αίτημα Πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση‏‎ (4 κατηγορίες)
 217. Βεβαίωση διαγραφής μεταγραφής αγροτικού μηχανήματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 218. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 219. Έκδοση και Αποστολή Αρχείων ΑΠΔ (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 220. Χορήγηση από τον ΟΓΑ βεβαίωσης λήψεως - μη λήψεως ισόβιας σύνταξης - πολυτεκνικού επιδόματος - επιδόματος τρίτου παιδιού‏‎ (4 κατηγορίες)
 221. Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 222. Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος‏‎ (4 κατηγορίες)
 223. Αναρτήσεις στη Διαύγεια‏‎ (4 κατηγορίες)
 224. Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (4 κατηγορίες)
 225. Ελληνική Αστυνομία‏‎ (4 κατηγορίες)
 226. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 227. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και δεν ασκείται από άλλο ανώτερο όργανο‏‎ (4 κατηγορίες)
 228. Έκδοση αποφάσεων ακύρωσης τίτλων κυριότητας (άρθρο 20 Ν.1644/86)‏‎ (4 κατηγορίες)
 229. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)‏‎ (4 κατηγορίες)
 230. Παραγγελία Εμβολίων και Διάφορα έγγραφα εμβολιασμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 231. Διεκπεραίωση αιτήματος πληρωμής για προγράμματα‏‎ (4 κατηγορίες)
 232. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ιδιώτη‏‎ (4 κατηγορίες)
 233. Έλεγχος καταγγελιών για οικόσιτα ζώα και ανθυγιεινών εστιών‏‎ (4 κατηγορίες)
 234. Εκμισθώσεις Δημοτικών Ακινήτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 235. Πρωτοβάθμια επιτροπή εξέτασης παρατυπιών, παραβάσεων και επιβολής προστίμων σε κρεοπωλεία : εξέταση πρακτικών ελέγχων & επιβολή προστίμων‏‎ (4 κατηγορίες)
 236. Εγγραφή στο Βιβλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου‏‎ (4 κατηγορίες)
 237. Διαδικασία Σύνταξης, Έκδοσης, Εκτέλεσης & Ελέγχου Σφράγισης‏‎ (4 κατηγορίες)
 238. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή.‏‎ (4 κατηγορίες)
 239. Έκδοση και Διαχείριση Αποφάσεων Δημάρχου για Επιβολή Τελών και Προστίμων για Αυθαίρετη Χρήση Κ.Χ. και Έξοδα Μεταφοράς και Αποθήκευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 240. Επικύρωση Ένορκης Βεβαίωσης Φοιτητή ή Πτυχιούχου Φαρμακευτικής‏‎ (4 κατηγορίες)
 241. Έλεγχοι και Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (4 κατηγορίες)
 242. Υποστήριξη και Λειτουργία Τμήματος (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 243. Έλεγχος αιτήσεων/καταστάσεων χορήγησης - θεώρησης Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ‏‎ (4 κατηγορίες)
 244. Αναγγελία σε Πλειστηριασμό Επισπεύσει τρίτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 245. Χορήγηση Βεβαίωσης Κρεοπώλη-Εκδοροσφαγέα‏‎ (4 κατηγορίες)
 246. Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο ΑΠΘ‏‎ (4 κατηγορίες)
 247. Διαδικασία Απόκτησης Κλειδαρίθμου για Πρόσβαση στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου (Ένσημα)‏‎ (4 κατηγορίες)
 248. Αναζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 249. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων‏‎ (4 κατηγορίες)
 250. Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο‏‎ (4 κατηγορίες)

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).