Σελίδες με τις περισσότερες κατηγορίες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (5 κατηγορίες)
 2. Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων‏‎ (5 κατηγορίες)
 3. Ειδική Άδεια (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 4. Χορήγηση επιδόματος κατοικίας υπαλλήλου στην αλλοδαπή‏‎ (5 κατηγορίες)
 5. Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ‏‎ (5 κατηγορίες)
 6. Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (5 κατηγορίες)
 7. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ‏‎ (5 κατηγορίες)
 8. Διεκπεραίωση Εγγράφων (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 9. Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων‏‎ (5 κατηγορίες)
 10. Καταστάσεις δαπανών‏‎ (5 κατηγορίες)
 11. Επιστημονική Ανάθεση Ιατρού με ειδικότητα σε τμήμα της Κλινικής‏‎ (5 κατηγορίες)
 12. Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας‏‎ (5 κατηγορίες)
 13. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία‏‎ (5 κατηγορίες)
 14. Χορήγηση Αντίγραφου Εδαφολογικής Ανάλυσης, Συνιστώμενης Λίπανσης και Άρδευσης και Εκτυπώσιμων Εδαφολογικών Στοιχείων‏‎ (5 κατηγορίες)
 15. Βεβαίωση Αγροτικού Αυτοκινήτου‏‎ (5 κατηγορίες)
 16. Διαβιβαστικά προς ΥΔΕ‏‎ (5 κατηγορίες)
 17. Επιτροπή Αστυνόμευσης Ρεμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 18. Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 19. Έκδοση απόφασης καταχώρησης, πριν την κύρωση αναδασμού μεταβολών από μεταβιβάσεις εν ζωή-συνέπεια θανάτου-δικαστικές πράξεις‏‎ (5 κατηγορίες)
 20. Ενημέρωση Πολιτών & Μαθητών για την Λήψη Προληπτικών Μέτρων και Τρόπων Αντιμετώπισης σε Περίπτωση Εκτάκτων Αναγκών‏‎ (5 κατηγορίες)
 21. Δημιουργία ΠΜΣ‏‎ (5 κατηγορίες)
 22. Αυτεπάγγελτοι Έλεγχοι Δημοτικών Παιδικών Χαρών‏‎ (5 κατηγορίες)
 23. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 24. Βεβαίωση Οχήματος Κτηνοτρόφων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων (Κτηνοτρόφος, Μεταφορέας, Επιχείρηση)‏‎ (5 κατηγορίες)
 25. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας‏‎ (5 κατηγορίες)
 26. Παροχή Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 27. Χορήγηση Αντιγράφου Άδειας Οδήγησης Λόγω Απώλειας ή Κλοπής‏‎ (5 κατηγορίες)
 28. Διαβιβαστικά προς άλλες υπηρεσίες‏‎ (5 κατηγορίες)
 29. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο‏‎ (5 κατηγορίες)
 30. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (5 κατηγορίες)
 31. Έξοδα Κηδείας (Δήμοι)‏‎ (5 κατηγορίες)
 32. Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 33. Χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών‏‎ (5 κατηγορίες)
 34. Επιστροφή Δικαιολογητικών Μελέτης Διάθεσης Λυμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 35. Αίτηση Παραίτησης για Απονομή Σύνταξης‏‎ (5 κατηγορίες)
 36. Έκδοση Τίτλου Αναδασμού‏‎ (5 κατηγορίες)
 37. Έκδοση απόφασης παραχ. κατά χρ. με το Ν. 4099/2012 σε κατά κύριο επάγ. αγρότες ή ανέργους εγ. σε ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγρ. ακ. με την 95/75 ΠΥΣ.‏‎ (5 κατηγορίες)
 38. Δήλωση Θανάτου Φυσικού Προσώπου στη Δ.Ο.Υ.‏‎ (5 κατηγορίες)
 39. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού‏‎ (5 κατηγορίες)
 40. Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής‏‎ (5 κατηγορίες)
 41. Μετάθεση για Λόγους Υγείας‏‎ (5 κατηγορίες)
 42. Πληθοπορισμός‏‎ (5 κατηγορίες)
 43. Έκδοση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας‏‎ (5 κατηγορίες)
 44. Τροποποιήσεις της απόφασης ανασυγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων‏‎ (5 κατηγορίες)
 45. Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου‏‎ (5 κατηγορίες)
 46. Έκδοση ενταλμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 47. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος Άσκησης Επαγγέλματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 48. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Erasmus+ Σπουδές‏‎ (5 κατηγορίες)
 49. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρ. σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων‏‎ (5 κατηγορίες)
 50. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)‏‎ (5 κατηγορίες)

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).