Σελίδες με τις περισσότερες κατηγορίες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Διαχείριση Εισερχομένων -Εξερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)‏‎ (14 κατηγορίες)
 2. Οικονομική Διαχείριση (Δήμοι)‏‎ (14 κατηγορίες)
 3. Γνωμοδότηση Χορήγησης Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων‏‎ (10 κατηγορίες)
 4. Εξυπηρέτηση Πολιτών σε Θέματα Σχετικά με ΟΓΑ‏‎ (9 κατηγορίες)
 5. Συμβούλιο της Ευρώπης‏‎ (9 κατηγορίες)
 6. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα‏‎ (9 κατηγορίες)
 7. Ανάρτηση Περιεχομένων στο Διαδικτυακό Τόπο (ΔΤ) του Δήμου Θεσσαλονίκης‏‎ (9 κατηγορίες)
 8. Βεβαίωση και Είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ και Παραβόλων για Χορήγηση Άδειας Μουσικής‏‎ (8 κατηγορίες)
 9. Εξυπηρέτηση Κοινού (Δήμοι)‏‎ (8 κατηγορίες)
 10. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις αθλητικού περιεχομένου‏‎ (8 κατηγορίες)
 11. Σύνταξη και Διεκπεραίωση Αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας -Διοικητική Υποστήριξη Συμβουλίου‏‎ (8 κατηγορίες)
 12. Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Συμβουλίου Κοινότητας‏‎ (8 κατηγορίες)
 13. Χορήγηση Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων‏‎ (8 κατηγορίες)
 14. Χορήγηση Προέγκρισης ΚΥΕ‏‎ (8 κατηγορίες)
 15. Κατάλογος των ελληνικών υποδιαιρέσεων του ΑΕΠ‏‎ (8 κατηγορίες)
 16. Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και Επικύρωση Αντιγράφων Εγγράφων‏‎ (8 κατηγορίες)
 17. Τετάρτη‏‎ (8 κατηγορίες)
 18. Οργάνωση Πολιτιστικών, Κοινωνικών, και Αθλητικών Εκδηλώσεων‏‎ (8 κατηγορίες)
 19. Πέμπτη‏‎ (8 κατηγορίες)
 20. Έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Κατοικίας‏‎ (8 κατηγορίες)
 21. Κάρτα Μονίμου Κατοίκου‏‎ (8 κατηγορίες)
 22. Διαδίκτυο‏‎ (7 κατηγορίες)
 23. Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας‏‎ (7 κατηγορίες)
 24. Infobox‏‎ (7 κατηγορίες)
 25. Διαχείριση προνοιακού επιδόματος ειδικών αναγκών‏‎ (6 κατηγορίες)
 26. Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών‏‎ (6 κατηγορίες)
 27. Ηλεκτρονικές εγγραφές για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου‏‎ (6 κατηγορίες)
 28. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (νοσοκομεία)‏‎ (6 κατηγορίες)
 29. Αναγνώριση Σωματείου‏‎ (6 κατηγορίες)
 30. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών‏‎ (6 κατηγορίες)
 31. Καταχωρήσεις ενταλμάτων - Έλεγχος με extre τραπεζών‏‎ (6 κατηγορίες)
 32. Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα‏‎ (6 κατηγορίες)
 33. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου‏‎ (6 κατηγορίες)
 34. Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση & θεώρηση βιβλίων‏‎ (6 κατηγορίες)
 35. Περιφέρειες της Ελλάδας‏‎ (6 κατηγορίες)
 36. Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών‏‎ (6 κατηγορίες)
 37. Παροχή Βοηθήματος ΚΕΑ‏‎ (6 κατηγορίες)
 38. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων Ηλεκτρονικά‏‎ (6 κατηγορίες)
 39. Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ‏‎ (6 κατηγορίες)
 40. Επιτροπή Αστυνόμευσης Ρεμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 41. Παροχή Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 42. Μετάθεση για Λόγους Υγείας‏‎ (5 κατηγορίες)
 43. Χορήγηση Αντιγράφου Άδειας Οδήγησης Λόγω Απώλειας ή Κλοπής‏‎ (5 κατηγορίες)
 44. Εγγραφή Νηπίων‏‎ (5 κατηγορίες)
 45. Χορήγηση και θεώρηση καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 46. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας‏‎ (5 κατηγορίες)
 47. Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 48. Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)‏‎ (5 κατηγορίες)
 49. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ‏‎ (5 κατηγορίες)
 50. 'Εκδοση Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης‏‎ (5 κατηγορίες)
 51. Επιστροφή Δικαιολογητικών Μελέτης Διάθεσης Λυμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 52. Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου‏‎ (5 κατηγορίες)
 53. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής‏‎ (5 κατηγορίες)
 54. Βεβαίωση-Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης.‏‎ (5 κατηγορίες)
 55. Βεβαίωση Οχήματος Κτηνοτρόφων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων (Κτηνοτρόφος, Μεταφορέας, Επιχείρηση)‏‎ (5 κατηγορίες)
 56. Χορήγηση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού Αλλοδαπού Τίτλου Σπουδών‏‎ (5 κατηγορίες)
 57. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ)‏‎ (5 κατηγορίες)
 58. Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας‏‎ (5 κατηγορίες)
 59. Αίτηση Χρηματοδότησης από την ΕΚΤ‏‎ (5 κατηγορίες)
 60. Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων‏‎ (5 κατηγορίες)
 61. Χορήγηση επιδόματος κατοικίας υπαλλήλου στην αλλοδαπή‏‎ (5 κατηγορίες)
 62. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο‏‎ (5 κατηγορίες)
 63. Γνωμοδότηση για την Αγορά Γης με Επιδότηση Επιτοκίου Δανείου‏‎ (5 κατηγορίες)
 64. Έκδοση Τίτλου Αναδασμού‏‎ (5 κατηγορίες)
 65. Αίτηση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ‏‎ (5 κατηγορίες)
 66. Έκδοση απόφασης καταχώρησης, πριν την κύρωση αναδασμού μεταβολών από μεταβιβάσεις εν ζωή-συνέπεια θανάτου-δικαστικές πράξεις‏‎ (5 κατηγορίες)
 67. Διαβιβαστικά προς ΥΔΕ‏‎ (5 κατηγορίες)
 68. Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβουλίου‏‎ (5 κατηγορίες)
 69. Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων‏‎ (5 κατηγορίες)
 70. Γνωμοδότηση για την Επιδότηση της Αμοιβής των Μηχανικών για Αγροτικές Κατασκευές‏‎ (5 κατηγορίες)
 71. Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ‏‎ (5 κατηγορίες)
 72. Παρακολούθηση Προϋπολογισμών ΝΠΔΔ του Δήμου Θεσσαλονίκης‏‎ (5 κατηγορίες)
 73. Διεκπεραίωση Εγγράφων (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 74. Διαβιβαστικά προς άλλες υπηρεσίες‏‎ (5 κατηγορίες)
 75. Βεβαίωση Αγροτικού Αυτοκινήτου‏‎ (5 κατηγορίες)
 76. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)‏‎ (5 κατηγορίες)
 77. Πληθοπορισμός‏‎ (5 κατηγορίες)
 78. Δημιουργία ΠΜΣ‏‎ (5 κατηγορίες)
 79. Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ‏‎ (5 κατηγορίες)
 80. Έξοδα Κηδείας (Δήμοι)‏‎ (5 κατηγορίες)
 81. Έκδοση απόφασης παραχ. κατά χρ. με το Ν. 4099/2012 σε κατά κύριο επάγ. αγρότες ή ανέργους εγ. σε ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγρ. ακ. με την 95/75 ΠΥΣ.‏‎ (5 κατηγορίες)
 82. Έκδοση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας‏‎ (5 κατηγορίες)
 83. Χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών‏‎ (5 κατηγορίες)
 84. Παραλαβή Αρχείων Ιατρικών Αποτελεσμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 85. Υπηρεσία Εκπαίδευσης Προσωπικού ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 86. Αυτεπάγγελτοι Έλεγχοι Δημοτικών Παιδικών Χαρών‏‎ (5 κατηγορίες)
 87. Έγγραφή στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο‏‎ (5 κατηγορίες)
 88. Εξόφληση Δικαιούχων (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 89. Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής‏‎ (5 κατηγορίες)
 90. Έκδοση Πιστοποιητικού Δημοσίευσης ή Μη Διαθήκης‏‎ (5 κατηγορίες)
 91. Δήλωση Θανάτου Φυσικού Προσώπου στη Δ.Ο.Υ.‏‎ (5 κατηγορίες)
 92. Εξέταση - Παρακολούθηση καταγγελιών και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων‏‎ (5 κατηγορίες)
 93. Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων‏‎ (5 κατηγορίες)
 94. Εγγραφή σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών‏‎ (5 κατηγορίες)
 95. Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (5 κατηγορίες)
 96. Έκδοση ενταλμάτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 97. Καταστάσεις δαπανών‏‎ (5 κατηγορίες)
 98. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Erasmus+ Σπουδές‏‎ (5 κατηγορίες)
 99. Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων‏‎ (5 κατηγορίες)
 100. Αποφάσεις διενέργειας ιδιωτικών υιοθεσιών - διακρατικών‏‎ (5 κατηγορίες)
 101. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρ. σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων‏‎ (5 κατηγορίες)
 102. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων‏‎ (5 κατηγορίες)
 103. Ειδική Άδεια (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 104. Απόσπαση (περιφέρεια)‏‎ (5 κατηγορίες)
 105. Υποβολή Αιτημάτων Δημοτών προς ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 106. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος Άσκησης Επαγγέλματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 107. Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες‏‎ (5 κατηγορίες)
 108. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού‏‎ (5 κατηγορίες)
 109. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων οι οποίες έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων‏‎ (5 κατηγορίες)
 110. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία‏‎ (5 κατηγορίες)
 111. Χορήγηση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες‏‎ (5 κατηγορίες)
 112. Διαδικασίες ελέγχου‏‎ (5 κατηγορίες)
 113. Τροποποιήσεις της απόφασης ανασυγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων‏‎ (5 κατηγορίες)
 114. Αίτηση Παραίτησης για Απονομή Σύνταξης‏‎ (5 κατηγορίες)
 115. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ‏‎ (5 κατηγορίες)
 116. Χορήγηση Αντίγραφου Εδαφολογικής Ανάλυσης, Συνιστώμενης Λίπανσης και Άρδευσης και Εκτυπώσιμων Εδαφολογικών Στοιχείων‏‎ (5 κατηγορίες)
 117. Ενημέρωση Πολιτών & Μαθητών για την Λήψη Προληπτικών Μέτρων και Τρόπων Αντιμετώπισης σε Περίπτωση Εκτάκτων Αναγκών‏‎ (5 κατηγορίες)
 118. Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (5 κατηγορίες)
 119. Βεβαίωση έγκρισης οδικού οχήματος για μεταφορά ζώντων ζώων‏‎ (5 κατηγορίες)
 120. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος‏‎ (5 κατηγορίες)
 121. Επιστημονική Ανάθεση Ιατρού με ειδικότητα σε τμήμα της Κλινικής‏‎ (5 κατηγορίες)
 122. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (4 κατηγορίες)
 123. Εγκρίσεις κίνησης αυτοκινήτων εκτός Διοικητικής Περιφέρειας‏‎ (4 κατηγορίες)
 124. Έγκριση μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων‏‎ (4 κατηγορίες)
 125. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή‏‎ (4 κατηγορίες)
 126. Έκδοση Κλειδαρίθμου‏‎ (4 κατηγορίες)
 127. Αίτηση Ποινικής Δίωξης (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 128. Θεώρηση βιβλίων αθλητικών συλλόγων, Ένωσης, Ομοσπονδίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 129. Χορήγηση Επιμορφωτικής Άδειας σε Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 130. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου‏‎ (4 κατηγορίες)
 131. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΝΠΙΔ Φορέα Γενικής Κυβέρνησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 132. Διορισμός Διοικητικού Υπαλλήλου ΑΕΙ/ΤΕΙ‏‎ (4 κατηγορίες)
 133. Κατάσχεση /Πλειστηριασμός Ακίνητης Περιουσίας (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 134. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (4 κατηγορίες)
 135. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)‏‎ (4 κατηγορίες)
 136. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκδηλώσεων – Τεχνική Υποστήριξη και Φωτογραφική Κάλυψη‏‎ (4 κατηγορίες)
 137. Τήρηση Εθιμοτυπίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 138. Προϋπολογισμός (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 139. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (4 κατηγορίες)
 140. Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 141. Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη)‏‎ (4 κατηγορίες)
 142. Πληρωμή Προμηθευτή (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 143. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας‏‎ (4 κατηγορίες)
 144. Απόφαση ορισμού μελών Επιτροπών αδειοδότησης (Θεάτρων - Κινηματογράφων - Σταυλισμών κλπ) χωρικής αρμοδιότητας μας‏‎ (4 κατηγορίες)
 145. Έκδοση τίτλων κυριότητας (άρθρο 21 του Ν. 4061/12).‏‎ (4 κατηγορίες)
 146. Επικύρωση Ένορκης Βεβαίωσης Φοιτητή ή Πτυχιούχου Φαρμακευτικής‏‎ (4 κατηγορίες)
 147. Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (4 κατηγορίες)
 148. Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση‏‎ (4 κατηγορίες)
 149. Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα‏‎ (4 κατηγορίες)
 150. Έκδοση άδειας εργασίας αλλοδάπου με πολιτικό άσυλο ή αιτούντος πολιτικό άσυλο‏‎ (4 κατηγορίες)
 151. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 152. Διοικητική Υποστήριξη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών‏‎ (4 κατηγορίες)
 153. Άδεια ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων‏‎ (4 κατηγορίες)
 154. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη‏‎ (4 κατηγορίες)
 155. Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 156. Έλεγχος δραστικών ουσιών- ετικέτες προγραμμάτων ΥΠΑΑΤ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ πρωτ. ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ σε διαβιβαστικών προς το ΠΚΦ Θεσ/νίκης‏‎ (4 κατηγορίες)
 157. Κυκλοφοριακή σύνδεση‏‎ (4 κατηγορίες)
 158. Έκδοση απ. ορ. εκπρ. κατά τη σύν. συμβάσ. μεταβίβ. ακινήτων (ορ. συμβόλαια) που αν. στην κυριότητα του Ελλ. Δημ. και δ. από το Υπ. Αγρ. Αν. και την Π.‏‎ (4 κατηγορίες)
 159. Οργάνωση και Υποστήριξη Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 160. Βεβαίωση Εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα‏‎ (4 κατηγορίες)
 161. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 162. Προϋπολογισμός δικαιούχων διατροφικού επιδόματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 163. Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου ως προς τη Συνάφεια‏‎ (4 κατηγορίες)
 164. Έλεγχος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 165. Έκδοση Βεβαίωσης Γέννησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 166. Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 167. Υγειονομικοί έλεγχοι σε ανθυγιεινές εστίες μετά από παράπονα πολιτών‏‎ (4 κατηγορίες)
 168. Έκδοση απόφασης α) συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής και β) διόρθωσης των στοιχείων κυρωμένων αναδασμών, της π. 1 του άρθρου 22 του Ν. 674/1977.‏‎ (4 κατηγορίες)
 169. Δικαιολογητικά για Ανέργους‏‎ (4 κατηγορίες)
 170. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή‏‎ (4 κατηγορίες)
 171. Απόφαση συγκρότησης Α΄ θμιας επιτροπής αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.)‏‎ (4 κατηγορίες)
 172. Έκδοση τίτλων κυριότητας για ακίν. που παραχωρ. με το από 24.04.1985 Π.Δ., το Α. 3 του Ν. 666/77, το Α. 2 του Ν. 3147/2003, το Α. 24 του Α.Κ. και το Α. 12 του Α.Ν. 1832/1951‏‎ (4 κατηγορίες)
 173. Διαδικασία Ελέγχου Δαπανών ΑΠΘ‏‎ (4 κατηγορίες)
 174. Ανανέωση Αδείας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 175. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 176. Διαχείριση Προηγμένης Ψηφιακής Υπογραφής‏‎ (4 κατηγορίες)
 177. Γενική άδεια Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όλων των Ειδικοτήτων και Κατηγοριών‏‎ (4 κατηγορίες)
 178. Εκδόσεις νέων βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων‏‎ (4 κατηγορίες)
 179. Τροποποίηση εγγραφής στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο‏‎ (4 κατηγορίες)
 180. Χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού‏‎ (4 κατηγορίες)
 181. Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος - εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων‏‎ (4 κατηγορίες)
 182. Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (4 κατηγορίες)
 183. Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο‏‎ (4 κατηγορίες)
 184. Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου‏‎ (4 κατηγορίες)
 185. Εξυπηρέτηση Πολιτών (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 186. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη‏‎ (4 κατηγορίες)
 187. Χορήγηση προθεσμίας για απομάκρυνση σταβλισμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 188. Ανανεώσεις παλαιών βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων‏‎ (4 κατηγορίες)
 189. Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 190. Εισήγηση για έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 191. Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου‏‎ (4 κατηγορίες)
 192. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό‏‎ (4 κατηγορίες)
 193. Έκδοση Μηνιαίων και Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών‏‎ (4 κατηγορίες)
 194. Αποφάσεις χορήγησης Αναρρωτικών-Εκπαιδευτικών-Αιμοδοτικών Αδειών‏‎ (4 κατηγορίες)
 195. Υπερωρίες (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 196. Επέκταση Άδειας Οδήγησης σε Ερασιτεχνική (Β) ή Μοτοσικλέτα (ΑΜ/Α1/Α2/Α)‏‎ (4 κατηγορίες)
 197. Άδειες και ανανεώσεις αδειών για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 198. Χορήγηση Άδειας Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων (ΠΔ.77/1998 (ΦΕΚ 71/Α/07-04-1998))‏‎ (4 κατηγορίες)
 199. Ανακλητικές αναλήψεις ποσών‏‎ (4 κατηγορίες)
 200. Έλεγχος καταγγελιών για οικόσιτα ζώα και ανθυγιεινών εστιών‏‎ (4 κατηγορίες)
 201. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ιδιώτη‏‎ (4 κατηγορίες)
 202. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων‏‎ (4 κατηγορίες)
 203. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (4 κατηγορίες)
 204. Αποστολή εντύπου εγγράφου Υπουργού Υγείας στο σύνολο των δικαιούχων διατροφικού επιδόματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 205. Μεταβίβαση Άδειας και Πινακίδων Κυκλοφορίας ΜΕ‏‎ (4 κατηγορίες)
 206. Έκδοση απόφασης ανάκλησης παραχωρήσεων κατά το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα, (άρθρο 36 του Ν. 4061/2012).‏‎ (4 κατηγορίες)
 207. Απόφαση συγκρότησης επιτροπών ελέγχου & παραλαβής δράσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 208. Καταχώρηση στο μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων‏‎ (4 κατηγορίες)
 209. Επιστροφή Δικαιολογητικών για άδεια μουσικών οργάνων‏‎ (4 κατηγορίες)
 210. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου‏‎ (4 κατηγορίες)
 211. Εγγραφή στο Βιβλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου‏‎ (4 κατηγορίες)
 212. Έλεγχος αιτήσεων/καταστάσεων χορήγησης - θεώρησης Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ‏‎ (4 κατηγορίες)
 213. Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 214. Την ανακοίνωση κατακύρωσης οριστικού αναδόχου.‏‎ (4 κατηγορίες)
 215. Βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων για την μεταφορά τροφίμων και κινητών καντινών‏‎ (4 κατηγορίες)
 216. Παραχώρηση Χρήσης με Καταβολή Μισθώματος των Αιθουσών του Δημαρχιακού Μεγάρου‏‎ (4 κατηγορίες)
 217. Έκδοση Διορθωτικής Βεβαίωσης Στοιχείων Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου‏‎ (4 κατηγορίες)
 218. Διενέργεια εράνων (& με SMS) & λαχειοφόρων & φιλανθρωπικών αγορών‏‎ (4 κατηγορίες)
 219. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα η μη, τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειόδοτησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ‏‎ (4 κατηγορίες)
 220. Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 221. Μηνιαίο Δελτίο 3 (για ΝΠΙΔ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 222. Έκδοση και Αποστολή Αρχείων ΑΠΔ (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 223. Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (4 κατηγορίες)
 224. Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή‏‎ (4 κατηγορίες)
 225. Έλεγχοι και Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (4 κατηγορίες)
 226. Χορήγηση πρόσθετης πράξης/επαναπροσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 227. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 228. Βεβαίωση για την παροχή εκλογικής εργασίας υπαλλήλων‏‎ (4 κατηγορίες)
 229. Ίδρυση Ενορίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 230. Εκπαίδευση νέων κρεοπωλών / εκδοροσφαγέων‏‎ (4 κατηγορίες)
 231. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας‏‎ (4 κατηγορίες)
 232. Συνταξιοδοτήσεις -Αποχωρήσεις (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 233. Ενημέρωση - Υποστήριξη των χρηστών‏‎ (4 κατηγορίες)
 234. Έκδοση αποφάσεων ακύρωσης τίτλων κυριότητας (άρθρο 20 Ν.1644/86)‏‎ (4 κατηγορίες)
 235. Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών -Αιμοδοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης‏‎ (4 κατηγορίες)
 236. Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο ΑΠΘ‏‎ (4 κατηγορίες)
 237. Άδειες μεταφοράς οστών‏‎ (4 κατηγορίες)
 238. Πρωτοβάθμια επιτροπή εξέτασης παρατυπιών, παραβάσεων και επιβολής προστίμων σε κρεοπωλεία : εξέταση πρακτικών ελέγχων & επιβολή προστίμων‏‎ (4 κατηγορίες)
 239. Χορήγηση Άδειας Άνευ Αποδοχών Σε Καθηγητή Α.Ε.Ι.‏‎ (4 κατηγορίες)
 240. Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου & Χορήγηση Στοιχείων‏‎ (4 κατηγορίες)
 241. Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 242. Διαχείριση Εισερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 243. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας‏‎ (4 κατηγορίες)
 244. Χορήγηση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.‏‎ (4 κατηγορίες)
 245. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 246. Κατάλογος δήμων της Ελλάδας‏‎ (4 κατηγορίες)
 247. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων‏‎ (4 κατηγορίες)
 248. Μεταφορά ανθρώπινης σωρού‏‎ (4 κατηγορίες)
 249. Κατανομή ποσών από ειδικό κρατικό λαχείο‏‎ (4 κατηγορίες)
 250. Χορήγηση κωδικού αριθμού χρήστη ή κέντρου συλλογής ζωικών υποπροϊόντων‏‎ (4 κατηγορίες)
 251. Επιλογή Ωραρίου (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 252. Διαδικασία Σύνταξης, Έκδοσης, Εκτέλεσης & Ελέγχου Σφράγισης‏‎ (4 κατηγορίες)
 253. Διακοπή Φοίτησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 254. Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ATP‏‎ (4 κατηγορίες)
 255. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου‏‎ (4 κατηγορίες)
 256. Έκδοση και Διαχείριση Αποφάσεων Δημάρχου για Επιβολή Τελών και Προστίμων για Αυθαίρετη Χρήση Κ.Χ. και Έξοδα Μεταφοράς και Αποθήκευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 257. Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014‏‎ (4 κατηγορίες)
 258. Προσωρινή Παραλαβή Δημόσιου Έργου‏‎ (4 κατηγορίες)
 259. Απευθείας Ανάθεση Έργου (ΑΠΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 260. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων‏‎ (4 κατηγορίες)
 261. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής‏‎ (4 κατηγορίες)
 262. Εκπαιδευτικές Άδειες Μελών ΔΕΠ‏‎ (4 κατηγορίες)
 263. Περιπολικό‏‎ (4 κατηγορίες)
 264. Άδεια Τέλεσης Αγώνων‏‎ (4 κατηγορίες)
 265. Πρακτικά αποσφράγισης προσφορών‏‎ (4 κατηγορίες)
 266. Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 267. Εγγραφές μητρώου ζωοτροφών‏‎ (4 κατηγορίες)
 268. Διαδικασία Απόκτησης Κλειδαρίθμου για Πρόσβαση στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου (Ένσημα)‏‎ (4 κατηγορίες)
 269. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης‏‎ (4 κατηγορίες)
 270. Βεβαίωση Προσωρινής Ακινησίας οχήματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 271. Βεβαίωση μη οφειλών‏‎ (4 κατηγορίες)
 272. Χορήγηση Αντιγράφου Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών Λόγω Απώλειας‏‎ (4 κατηγορίες)
 273. Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 274. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης της καταλληλότητας και της επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων και σχολικών μονάδων‏‎ (4 κατηγορίες)
 275. Εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών‏‎ (4 κατηγορίες)
 276. Έκδοση Βεβαίωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Πρώτη Ηλεκτροδότηση‏‎ (4 κατηγορίες)
 277. Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 278. Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης από Ιδιωτική Γεώτρηση‏‎ (4 κατηγορίες)
 279. Εκτιμητικός έλεγχος των εισφορών σε είδος Ανώνυμης Εταιρείας‏‎ (4 κατηγορίες)
 280. Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 281. Έκδοση απόφασης αναπομπής του αναδασμού στην Επιτροπή Αναδασμού (άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 674/77). Την έκδοση απόφασης κύρωσης αναδασμού.‏‎ (4 κατηγορίες)
 282. Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού για βοοειδή , χοιροειδή , αιγοπρόβατα σφαγής/εκτροφής/αναπαραγωγής‏‎ (4 κατηγορίες)
 283. Επιστροφή Φόρου Αποβιώσαντα‏‎ (4 κατηγορίες)
 284. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και Πινακίδων ΜΕ‏‎ (4 κατηγορίες)
 285. Διακοπή διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών‏‎ (4 κατηγορίες)
 286. Βεβαιώσεις πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών‏‎ (4 κατηγορίες)
 287. Έκδοση Αδειών Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ‏‎ (4 κατηγορίες)
 288. Παραχώρηση αιγίδας (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 289. Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών‏‎ (4 κατηγορίες)
 290. Τροποποίηση προϋπολογισμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 291. Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 292. Γνωστοποίηση επέκτασης - ανανέωσης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής‏‎ (4 κατηγορίες)
 293. Μετακινήσεις Υπαλλήλων (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 294. Κατάρτιση και Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης -Υποβολή Στοιχείων Προϋπολογισμού & Απολογισμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 295. Υποστήριξη χρηστών στην ανάρτηση πράξεων στο πρόγραμμα Διαύγεια‏‎ (4 κατηγορίες)
 296. Βεβαίωση για χορήγηση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου‏‎ (4 κατηγορίες)
 297. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών‏‎ (4 κατηγορίες)
 298. Ίδρυση Πολιτιστικού Συλλόγου‏‎ (4 κατηγορίες)
 299. Γνωμοδοτήσεις για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (κλειστών & υπαίθριων)‏‎ (4 κατηγορίες)
 300. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη‏‎ (4 κατηγορίες)
 301. Θεώρηση μελετών για την ίδρυση και λειτουργία και επέκταση ιδιωτικών κλινικών‏‎ (4 κατηγορίες)
 302. Χορήγηση Κοινοτικής Άδειας Εμπορευματικών Μεταφορών σε Εταιρεία‏‎ (4 κατηγορίες)
 303. Ενημέρωση -Επικοινωνία -Επιμέλεια & Διαχείριση Σχέσεων του ΔΘ με τον Ηλεκτρονικό Έντυπο Τύπο & ΜΜΕ‏‎ (4 κατηγορίες)
 304. Έκδοση αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 305. Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης‏‎ (4 κατηγορίες)
 306. Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών‏‎ (4 κατηγορίες)
 307. Απόφαση έκδοσης τοπικών υγειονομικών διατάξεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 308. Έκδοση βεβαίωσης-καταλληλότητας-άδειας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 309. Χορήγηση από τον ΟΓΑ βεβαίωσης λήψεως - μη λήψεως ισόβιας σύνταξης - πολυτεκνικού επιδόματος - επιδόματος τρίτου παιδιού‏‎ (4 κατηγορίες)
 310. Οριοθέτηση Υδατορέματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 311. Χορήγηση Άδειας Εγκεκριμένου Αποθηκευτή‏‎ (4 κατηγορίες)
 312. Αναλήψεις ποσών‏‎ (4 κατηγορίες)
 313. Έγκριση αιτημάτων παράλληλης στήριξης‏‎ (4 κατηγορίες)
 314. Copyleft‏‎ (4 κατηγορίες)
 315. Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων‏‎ (4 κατηγορίες)
 316. Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 317. Χορήγηση Βεβαίωσης Κρεοπώλη-Εκδοροσφαγέα‏‎ (4 κατηγορίες)
 318. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής‏‎ (4 κατηγορίες)
 319. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου‏‎ (4 κατηγορίες)
 320. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και Δ΄ ειδικότητας‏‎ (4 κατηγορίες)
 321. Παρακολούθηση Συμβάσεων Συμμετοχής του ΔΘ στα Κέρδη Δημοτικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 322. Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας Ηλεκτρονικά‏‎ (4 κατηγορίες)
 323. Εκλογές Μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ‏‎ (4 κατηγορίες)
 324. Διεκπεραίωση αιτήματος πληρωμής για προγράμματα‏‎ (4 κατηγορίες)
 325. Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής‏‎ (4 κατηγορίες)
 326. Αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα‏‎ (4 κατηγορίες)
 327. Διοργάνωση Εκδηλώσεων -Ανάπτυξη Δράσεων για Θέματα Νεολαίας, Εθελοντισμού & Κινητοποίησης των Πολιτών‏‎ (4 κατηγορίες)
 328. Αναγγελία σε Πλειστηριασμό Επισπεύσει τρίτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 329. Πρωτοκόλληση εγγράφων (ΑΠΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 330. Γνωμοδοτήσεις επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων‏‎ (4 κατηγορίες)
 331. Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς‏‎ (4 κατηγορίες)
 332. Έκδοση αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012».‏‎ (4 κατηγορίες)
 333. Πληροφοριακή Εργασία‏‎ (4 κατηγορίες)
 334. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας‏‎ (4 κατηγορίες)
 335. Σύνταξη Μηνιαίων Στατιστικών & Ετήσιου Απολογισμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 336. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016‏‎ (4 κατηγορίες)
 337. Καταχώρηση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων ΔΣ και ελεγκτών ΑΕ‏‎ (4 κατηγορίες)
 338. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Κτηνιατρείου (Ιατρείου Ζώων)‏‎ (4 κατηγορίες)
 339. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 340. Θεώρηση Άδειας Ηλεκτρολόγου‏‎ (4 κατηγορίες)
 341. Λογιστήριο (ΟΠΑΝΔΑ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 342. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 343. Προέλεγχος καταστημάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 344. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας‏‎ (4 κατηγορίες)
 345. Οικονομική Παρακολούθηση του Συστήματος των έργων‏‎ (4 κατηγορίες)
 346. Επιστροφή δικαιολογητικών καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος‏‎ (4 κατηγορίες)
 347. Διαχείριση Ψηφιοποιημένου Αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης‏‎ (4 κατηγορίες)
 348. Ηλεκτρονική Διαδικασία Απόκτησης Κλειδαρίθμου για Πρόσβαση στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου (Ένσημα)‏‎ (4 κατηγορίες)
 349. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ ή A΄ Τάξης‏‎ (4 κατηγορίες)
 350. Έκδοση άδειας μετακίνησης για άμεση σφαγή λόγω βρουκέλλωσης/φυματίωσης/ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών‏‎ (4 κατηγορίες)
 351. Απόφαση Άδειας Απουσίας Φαρμακοποιού και πρόσκαιρου κλεισίματος Φαρμακείου‏‎ (4 κατηγορίες)
 352. Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 353. Αρχειοθέτηση και Διακίνηση των Εγγράφων‏‎ (4 κατηγορίες)
 354. Καταχωρήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των συμβάσεων.‏‎ (4 κατηγορίες)
 355. Τήρηση -Ενημέρωση Μητρώου Υπαλλήλων‏‎ (4 κατηγορίες)
 356. Διαβιβαστικά σε άλλες υπηρεσίες‏‎ (4 κατηγορίες)
 357. Αναγγελία σε Πτώχευση /Εκκαθάριση (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 358. Χορηγήσεις Αποφάσεων για: Α) Εγγραφή, Β) Διαγραφή, και Γ) Χορήγηση Υπολοίπου Ποσού, για το Διατροφικό Επίδομα‏‎ (4 κατηγορίες)
 359. Βεβαίωση διαγραφής μεταγραφής αγροτικού μηχανήματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 360. Αναρτήσεις στη Διαύγεια‏‎ (4 κατηγορίες)
 361. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων προς το Υπουργείο Υγείας‏‎ (4 κατηγορίες)
 362. Περιφέρεια Αττικής‏‎ (4 κατηγορίες)
 363. Αίτηση για Έκδοση Βεβαίωσης ΤΑΠ‏‎ (4 κατηγορίες)
 364. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 365. Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας από οικείο Δήμο (Σχολείο, Σχολική Επιτροπή)‏‎ (4 κατηγορίες)
 366. Αυτεπάγγελτος Έλεγχος Γεώτρησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 367. Διαδικασία Δημοσιεύσεων Διακηρύξεων Δημοπρασιών Μίσθωσης -Εκμίσθωσης Ακινήτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 368. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους‏‎ (4 κατηγορίες)
 369. Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα‏‎ (4 κατηγορίες)
 370. Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 371. Έκδοση Βεβαιώσεων -Πιστοποιητικών (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 372. Διενέργεια Ενταφιασμών‏‎ (4 κατηγορίες)
 373. Χορήγηση Πιστοποιητικού Προπτυχιακών Σπουδών σε Φοιτητή/τρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 374. Δημιουργία φακέλου για ακίνητα που καταπατούνται κατόπιν καταγγελίας και αποστολή στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας‏‎ (4 κατηγορίες)
 375. Χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων κτηνοτρόφων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων‏‎ (4 κατηγορίες)
 376. Διαδικασία Μετατάξεων (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 377. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή.‏‎ (4 κατηγορίες)
 378. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (4 κατηγορίες)
 379. Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία‏‎ (4 κατηγορίες)
 380. Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης‏‎ (4 κατηγορίες)
 381. Παραχώρηση χώρων Βαφοπούλειου Πνευαμτικού Κέντρου για διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων‏‎ (4 κατηγορίες)
 382. Έκδοση Κάρτας Ανεργίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 383. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 384. Γονική Άδεια Ανατροφής Τέκνων (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 385. Πιστοποιητικά εξαγωγής ζωοτροφών‏‎ (4 κατηγορίες)
 386. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)‏‎ (4 κατηγορίες)
 387. Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων‏‎ (4 κατηγορίες)
 388. Έλεγχος Απολογισμών‏‎ (4 κατηγορίες)
 389. Προσόντα Μακροχρόνια Ανέργων για πρόσληψη στον Τομέα της Υγείας‏‎ (4 κατηγορίες)
 390. Χειρισμός καταγγελίας περιστατικού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 391. Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις‏‎ (4 κατηγορίες)
 392. Αναζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 393. Εφαρμογή προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτην. μέτρων εξυγ. του ζωικού κεφαλαίου‏‎ (4 κατηγορίες)
 394. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς‏‎ (4 κατηγορίες)
 395. Υγειονομικοί έλεγχοι εντός ωραρίου σε καταστήματα‏‎ (4 κατηγορίες)
 396. Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση‏‎ (4 κατηγορίες)
 397. Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας νομής και κατοχής από Εκκλησιαστική Επιτροπή‏‎ (4 κατηγορίες)
 398. Βεβαίωση τριμελούς επιτροπής για χορήγηση-ανανέωση παραγωγικάς άδειας πωλητή λαïκών αγορών για διάθεση προïόντων φυτικής προέλευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 399. Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία‏‎ (4 κατηγορίες)
 400. Έκδοση Βεβαιώσεων Υπηρεσίας & Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών‏‎ (4 κατηγορίες)
 401. Χορήγηση Βεβαίωσης Υπηρεσίας (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 402. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και δεν ασκείται από άλλο ανώτερο όργανο‏‎ (4 κατηγορίες)
 403. Χορήγηση Πιστοποιητικού Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 404. Μεταβίβαση και Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Ενάριθμου Επιβατηγού Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 405. Προσφυγές σε Βάρος Αποφάσεων Δημάρχου για Οφειλές ΔΤ -ΔΦ -ΤΑΠ που Αφορούν Ηλεκτροδοτούμενα και μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα‏‎ (4 κατηγορίες)
 406. Παρακολούθηση διακρατικής υιοθεσίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 407. Έκδοση Αποφάσεων Χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων σε Καρκινοπαθείς και μη‏‎ (4 κατηγορίες)
 408. Συμβολή στη διαδικασία εκλογών‏‎ (4 κατηγορίες)
 409. Αίτηση Μετάθεσης σε πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 410. Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)‏‎ (4 κατηγορίες)
 411. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Μονίμων & Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων‏‎ (4 κατηγορίες)
 412. Υποβολή αιτημάτων προς την Αποκεντρ. Διοίκηση για έγκριση μετακίνησης των αυτοκινήτων εκτός ορίων‏‎ (4 κατηγορίες)
 413. Έλεγχος Αρδευτικών Υδάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 414. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 415. Διαχείριση Αποθήκης (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 416. Απογραφή Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων (ΕΦΚΑ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 417. Άδεια Εκτέλεσης Αγώνων‏‎ (4 κατηγορίες)
 418. Ορισμός Μελών Επιτροπών (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 419. Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας ΕΙΧ λόγω Μεταβίβασης‏‎ (4 κατηγορίες)
 420. Παραγγελία Εμβολίων και Διάφορα έγγραφα εμβολιασμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 421. Εργολαβίες (ΑΠΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 422. Αίτημα Πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση‏‎ (4 κατηγορίες)
 423. Συμμετοχή του Προσωπικού σε Συσκέψεις & Ασκήσεις της Πολιτικής Προστασίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 424. Ελληνική Αστυνομία‏‎ (4 κατηγορίες)
 425. Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος‏‎ (4 κατηγορίες)
 426. Υποστήριξη και Λειτουργία Τμήματος (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 427. Προσφυγή κατά Διάταξης Ανακριτή‏‎ (4 κατηγορίες)
 428. Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (4 κατηγορίες)
 429. Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων-docs.auth‏‎ (4 κατηγορίες)
 430. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού‏‎ (4 κατηγορίες)
 431. Εκμισθώσεις Δημοτικών Ακινήτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 432. Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 433. Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 434. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δήμοι)‏‎ (4 κατηγορίες)
 435. Διορισμός Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου‏‎ (4 κατηγορίες)
 436. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Επώνυμης Αιτιολογημένης Καταγγελίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 437. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών‏‎ (4 κατηγορίες)
 438. Έλεγχος τήρησης των όρων, των αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 439. Θεωρήσεις μελισσοκομικών βιβλιαρίων για πολλαπλασιασμό‏‎ (4 κατηγορίες)
 440. Λειτουργία -Διαχείριση Δημοτικής Τράπεζας Αίματος‏‎ (4 κατηγορίες)
 441. Υγειονομικοί έλεγχοι και γνωμοδοτήσεις Αδειών Χρήσης Μουσικών Οργάνων καταστημάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 442. Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 443. Έκδοση απόφαση κήρυξης περιοχής υπό εκούσιο και αναγκαστικό αναδασμό, (παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 674 1977).‏‎ (4 κατηγορίες)
 444. Χορήγηση άδειας για προσωπικούς λόγους σε μέλη ΔΕΠ‏‎ (4 κατηγορίες)
 445. Σύνταξη Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας‏‎ (4 κατηγορίες)
 446. Προμήθεια Εξοπλισμού - Λογισμικού - Αναλωσίμων (περιφέρεια)‏‎ (4 κατηγορίες)
 447. Εγγραφή Μαθητή σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)‏‎ (4 κατηγορίες)
 448. Καταχώρηση παρασκευαστηρίου καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 449. Τίτλος διαδικασίας εξετάσεων οδοντιατρικών ειδικοτήτων‏‎ (4 κατηγορίες)
 450. Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων και Ποτών‏‎ (4 κατηγορίες)
 451. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (4 κατηγορίες)
 452. Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής‏‎ (4 κατηγορίες)
 453. Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων‏‎ (4 κατηγορίες)
 454. Έκδοση απόφασης διενέργειας εκούσιου αναδασμού, (παρ. 5 του άρθρου 4 Ν. 674/1977).‏‎ (4 κατηγορίες)
 455. Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταβλισμού‏‎ (4 κατηγορίες)
 456. Μετεγγραφές (ΥΠΠΕΘ)‏‎ (4 κατηγορίες)
 457. Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β‏‎ (4 κατηγορίες)
 458. Άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών‏‎ (4 κατηγορίες)
 459. Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου‏‎ (4 κατηγορίες)
 460. Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων ΠΕ‏‎ (3 κατηγορίες)
 461. Στέρηση Φορολογικής Ενημερότητας‏‎ (3 κατηγορίες)
 462. Ανανέωση άδειας λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών‏‎ (3 κατηγορίες)
 463. Την απόφαση χορήγησης άδειας άσκησης Διδακτικού Έργου με ή χωρίς αμοιβή στους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Π.Ε.Φ‏‎ (3 κατηγορίες)
 464. Βλάβη υλικού νέας τεχνολογίας‏‎ (3 κατηγορίες)
 465. Ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού‏‎ (3 κατηγορίες)
 466. Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (ΥΠΠΕΘ)‏‎ (3 κατηγορίες)
 467. Κυκλοφοριακή Σύνδεση Εγκατάστασης‏‎ (3 κατηγορίες)
 468. Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανασφάλιστου Ασθενή‏‎ (3 κατηγορίες)
 469. Εκπαίδευση - υποστήριξη χρηστών αναφορικά με την ανάρτηση περιεχομένου στα 2 sites‏‎ (3 κατηγορίες)
 470. Άδεια Γομωτή Πυροδότη‏‎ (3 κατηγορίες)
 471. Συντήρηση servers‏‎ (3 κατηγορίες)
 472. Αποφάσεις τόσο για άνοιγμα όσο και για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών προς τις Τράπεζες συνεργασίας της Π.Ε.‏‎ (3 κατηγορίες)
 473. Αιτήματα Δημοτών‏‎ (3 κατηγορίες)
 474. Καθορισμός Μισθοδοσίας της προηγούμενης 5ετίας για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται για την συμπλήρωση του ΔΑΥΚ‏‎ (3 κατηγορίες)
 475. Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια)‏‎ (3 κατηγορίες)
 476. Έκδοση απόφασης πράξης κατάτμησης από τον Περιφερειάρχη για ακίνητο, με εισήγηση της Δ. Χωρ. Σχεδ., όταν με απόφαση της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ.‏‎ (3 κατηγορίες)
 477. Πραγματοποίηση ελέγχου φυτοϋγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου στα μεταποιημένα‏‎ (3 κατηγορίες)
 478. Άδεια εγκατάστασης μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων‏‎ (3 κατηγορίες)
 479. Σύνταξη πινάκων κανονικών αδειών υπαλλήλων ΔΔΟ‏‎ (3 κατηγορίες)
 480. Επέκταση Eιδικής Άδειας Οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)‏‎ (3 κατηγορίες)
 481. Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)‏‎ (3 κατηγορίες)
 482. Είσπραξη Ημερήσιων Τακτοποιητέων Εισπράξεων‏‎ (3 κατηγορίες)
 483. Επιδότηση Λόγω Ασθενείας‏‎ (3 κατηγορίες)
 484. Βεβαίωση Διαθέσιμης Πίστωσης επί Σχεδίου Ανάληψης Δαπάνης από Δ.Υ.Ε.Ε.‏‎ (3 κατηγορίες)
 485. Έλεγχος Γεώτρησης κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή‏‎ (3 κατηγορίες)
 486. Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Πλυντηρίου αυτοκινήτων‏‎ (3 κατηγορίες)
 487. Έλεγχος Λογιστικής Συμφωνίας Λογαριασμών Συν/μενων‏‎ (3 κατηγορίες)
 488. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)‏‎ (3 κατηγορίες)
 489. Τεχνικός έλεγχος καυσαερίων (Κ.Ε.Κ)‏‎ (3 κατηγορίες)
 490. Διαδικασία ορκωμοσίας φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ‏‎ (3 κατηγορίες)
 491. Έλεγχος ηλεκτρονικής καταγραφής τιμολογίων‏‎ (3 κατηγορίες)
 492. Έκδοση, προπαρασκευαστικών, υπομνηστικών εγγράφων και εγγράφων που παρέχουν οδηγίες ή απαντήσεις προς Υπουργεία, Απ. Δ., και Γ.Δ. της ΠΔΜ‏‎ (3 κατηγορίες)
 493. Καταχώριση Χρηματικού Εντάλματος‏‎ (3 κατηγορίες)
 494. Θεωρήσεις μπλοκ ναρκωτικών‏‎ (3 κατηγορίες)
 495. Χορήγηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Η/Ζ‏‎ (3 κατηγορίες)
 496. Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (3 κατηγορίες)
 497. Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών‏‎ (3 κατηγορίες)
 498. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής‏‎ (3 κατηγορίες)
 499. Αποστολή εκθέσεων υγειονομικών επιθεωρήσεων στην εισαγγελία πρωτοδικών‏‎ (3 κατηγορίες)
 500. Έκδοση Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας‏‎ (3 κατηγορίες)

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).