Σελίδες χωρίς διαγλωσσικούς συνδέσμους

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι ακόλουθες σελίδες δεν συνδέουν σε εκδόσεις σε άλλες γλώσσες.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. 'Εκδοση Άδειας Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου σε ΚΥΕ
 2. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων
 3. Athens School Festival
 4. Biennale (Μπιεννάλε) Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου
 5. Copyleft
 6. ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία (προσχέδιο)
 7. Eμβολιασμοί μετακινούμενου πληθυσμού
 8. Eνημέρωση για την αντιμετώπιση ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα
 9. Eνημέρωση για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες
 10. Infobox
 11. Test ask query
 12. Wiki
 13. Wiki υπηρεσιών:Scripts
 14. Wiki υπηρεσιών:Αγορά
 15. Wiki υπηρεσιών:Οδηγίες
 16. Wiki υπηρεσιών:Πρότυπα
 17. Wiki υπηρεσιών και διαδικασιών:Ιστορία της Ελληνικής Βικιπαίδειας
 18. Wiki υπηρεσιών και διαδικασιών:Πηγές βιβλίων
 19. Wiki υπηρεσιών και διαδικασιών:Πρότυπα
 20. Xορήγηση αναρρωτικής άδειας μέσω της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής σε Εκπαιδευτικούς
 21. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού
 22. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή
 23. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικών Λειτουργών
 24. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη
 25. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης
 26. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής
 27. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
 28. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου
 29. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
 30. Άδεια Ίδρυσης
 31. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
 32. Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου
 33. Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
 34. Άδεια Ίδρυσης Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων (Π.Δ. 79/2007)
 35. Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
 36. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων
 37. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων
 38. Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων
 39. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα
 40. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου
 41. Άδεια Ανέγερσης Χώρου Λατρείας
 42. Άδεια Ανατροφής Παιδιού (ΥΠΠΕΘ)
 43. Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
 44. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
 45. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών)
 46. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας
 47. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας
 48. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης
 49. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης
 50. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού
 51. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού
 52. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή
 53. Άδεια Για Προσωπικούς Λόγους Μελών ΔΕΠ
 54. Άδεια Γομωτή Πυροδότη
 55. Άδεια Διδασκαλίας (περιφέρεια)
 56. Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους
 57. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 58. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 59. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 60. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 61. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών)
 62. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας
 63. Άδεια Εκτέλεσης Αγώνων
 64. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 65. Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας
 66. Άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού
 67. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού
 68. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς
 69. Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού
 70. Άδεια Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου
 71. Άδεια Κύησης (περιφέρεια)
 72. Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών
 73. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων
 74. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων
 75. Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)
 76. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων
 77. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου
 78. Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (κρεοπωλείο)
 79. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων
 80. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
 81. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)
 82. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι (έως 65 χιλιόμετρα)
 83. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (πάνω από 65 χιλιόμετρα και διάρκειας κάτω των 8 ωρών)
 84. Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια)
 85. Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου
 86. Άδεια Συνεργάτη επιχειρήσεων οδικής βοήθειας /Ανανέωση
 87. Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας
 88. Άδεια Τέλεσης Αγώνων
 89. Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών
 90. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας
 91. Άδεια άνευ αποδοχών
 92. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων
 93. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη-Επισκέπτριας Υγείας
 94. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 95. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας
 96. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή
 97. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ Τάξης
 98. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
 99. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου
 100. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).