Σελίδες χωρίς διαγλωσσικούς συνδέσμους

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι ακόλουθες σελίδες δεν συνδέουν σε εκδόσεις σε άλλες γλώσσες.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 150.

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού
 3. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή
 5. Άδεια Για Προσωπικούς Λόγους Μελών ΔΕΠ
 6. Άδεια Γομωτή Πυροδότη
 7. Άδεια Διδασκαλίας (περιφέρεια)
 8. Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους
 9. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 10. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 11. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 12. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 13. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών)
 14. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας
 15. Άδεια Εκτέλεσης Αγώνων
 16. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 17. Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας
 18. Άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού
 19. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού
 20. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς
 21. Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού
 22. Άδεια Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου
 23. Άδεια Κύησης (περιφέρεια)
 24. Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών
 25. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων
 26. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων
 27. Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)
 28. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων
 29. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου
 30. Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (κρεοπωλείο)
 31. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων
 32. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
 33. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)
 34. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι (έως 65 χιλιόμετρα)
 35. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (πάνω από 65 χιλιόμετρα και διάρκειας κάτω των 8 ωρών)
 36. Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια)
 37. Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου
 38. Άδεια Συνεργάτη επιχειρήσεων οδικής βοήθειας /Ανανέωση
 39. Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας
 40. Άδεια Τέλεσης Αγώνων
 41. Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών
 42. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας
 43. Άδεια άνευ αποδοχών
 44. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων
 45. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη-Επισκέπτριας Υγείας
 46. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 47. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας
 48. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή
 49. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ Τάξης
 50. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
 51. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου
 52. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών
 53. Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτών
 54. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτών
 55. Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης τροφίμων ΚΥΑ 15523/2006
 56. Άδεια ίδρυσης καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων
 57. Άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 58. Άδεια ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων
 59. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου
 60. Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)
 61. Άδεια αναρρωτική μετά από απόφαση Α/θμιας υγειονομικής επιτροπής
 62. Άδεια αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού
 63. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων
 64. Άδεια εγκατάστασης Ο.Τ.Κ.Ζ.
 65. Άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
 66. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών
 67. Άδεια εγκατάστασης μεταποιητικής μονάδας
 68. Άδεια εγκατάστασης μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 69. Άδεια εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης
 70. Άδεια εκμετάλλευσης δανειοθαλάμων
 71. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου
 72. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών
 73. Άδεια εμπορίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 74. Άδεια εξετάσεων (περιφέρεια)
 75. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 76. Άδεια καταστήματος εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων
 77. Άδεια κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων
 78. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων
 79. Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
 80. Άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ (επικίνδυνων και μη)
 81. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ΚΥΑ 15523/2006
 82. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007
 83. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής
 84. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
 85. Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
 86. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων/κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 87. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων ή κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 88. Άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών
 89. Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας
 90. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 91. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών (catering)
 92. Άδεια λειτουργίας μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 93. Άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 94. Άδεια λοχείας
 95. Άδεια μεταλλευτικών ερευνών
 96. Άδεια συνδικαλιστική
 97. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
 98. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ
 99. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 100. Άδειες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).