Σελίδες χωρίς διαγλωσσικούς συνδέσμους

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι ακόλουθες σελίδες δεν συνδέουν σε εκδόσεις σε άλλες γλώσσες.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 300.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού
 2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή
 3. Άδεια Για Προσωπικούς Λόγους Μελών ΔΕΠ
 4. Άδεια Γομωτή Πυροδότη
 5. Άδεια Διδασκαλίας (περιφέρεια)
 6. Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους
 7. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 8. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 9. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 10. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 11. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών)
 12. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας
 13. Άδεια Εκτέλεσης Αγώνων
 14. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 15. Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας
 16. Άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού
 17. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού
 18. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς
 19. Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού
 20. Άδεια Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου
 21. Άδεια Κύησης (περιφέρεια)
 22. Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών
 23. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων
 24. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων
 25. Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)
 26. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων
 27. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου
 28. Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (κρεοπωλείο)
 29. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων
 30. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
 31. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)
 32. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι (έως 65 χιλιόμετρα)
 33. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (πάνω από 65 χιλιόμετρα και διάρκειας κάτω των 8 ωρών)
 34. Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια)
 35. Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου
 36. Άδεια Συνεργάτη επιχειρήσεων οδικής βοήθειας /Ανανέωση
 37. Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας
 38. Άδεια Τέλεσης Αγώνων
 39. Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών
 40. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας
 41. Άδεια άνευ αποδοχών
 42. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων
 43. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη-Επισκέπτριας Υγείας
 44. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 45. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας
 46. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή
 47. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ Τάξης
 48. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
 49. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου
 50. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών
 51. Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτών
 52. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτών
 53. Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης τροφίμων ΚΥΑ 15523/2006
 54. Άδεια ίδρυσης καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων
 55. Άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 56. Άδεια ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων
 57. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου
 58. Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)
 59. Άδεια αναρρωτική μετά από απόφαση Α/θμιας υγειονομικής επιτροπής
 60. Άδεια αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού
 61. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων
 62. Άδεια εγκατάστασης Ο.Τ.Κ.Ζ.
 63. Άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
 64. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών
 65. Άδεια εγκατάστασης μεταποιητικής μονάδας
 66. Άδεια εγκατάστασης μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 67. Άδεια εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης
 68. Άδεια εκμετάλλευσης δανειοθαλάμων
 69. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου
 70. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών
 71. Άδεια εμπορίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 72. Άδεια εξετάσεων (περιφέρεια)
 73. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 74. Άδεια καταστήματος εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων
 75. Άδεια κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων
 76. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων
 77. Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
 78. Άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ (επικίνδυνων και μη)
 79. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ΚΥΑ 15523/2006
 80. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007
 81. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής
 82. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
 83. Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
 84. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων/κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 85. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων ή κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 86. Άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών
 87. Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας
 88. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 89. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών (catering)
 90. Άδεια λειτουργίας μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 91. Άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 92. Άδεια λοχείας
 93. Άδεια μεταλλευτικών ερευνών
 94. Άδεια συνδικαλιστική
 95. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
 96. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ
 97. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 98. Άδειες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών
 99. Άδειες και ανανεώσεις αδειών για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
 100. Άδειες μεταφοράς οστών
 101. Άλλες διοικητικές διεκπεραιώσεις του Ν.3982/2011
 102. Άνοιγμα - Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
 103. Άνοιγμα νέας μισθολογικής καρτέλας
 104. Άρειος Πάγος
 105. Άρση (απόσυρση) από την κυκλοφορία κρατικού οχήματος
 106. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
 107. Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 108. Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας)
 109. Άρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)
 110. Άσκηση ελέγχου για την τήρηση των όρων υγιεινής κατάστασης, ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος στα σφαγεία
 111. Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 112. Άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ε.Φ.Δ. για πράξεις ιδ. επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχ. προγρ. που συγχρηματοδοτούνται από Ε.Ε..
 113. Άφιξη Δικαστικών Αντιπροσώπων (προς Περιφερειακές Ενότητες)
 114. Έγγραφή στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο
 115. Έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώρηση όλων των βιβλίων
 116. Έγγραφα και αιτήματα προς τις ΔΕΚΟ που αφορούν στη διαδικασία σύνδεσης- διακοπής των παροχών στις υπηρεσίες της Π.Ε.
 117. Έγγραφα που αφορούν την παραλαβή εκλογικού υλικού
 118. Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου
 119. Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης
 120. Έγκριση Διάθεση Επεξεργασμένων Λυμάτων σε χαρακτηρισμένο αποδέκτη
 121. Έγκριση Εκπαιδευτικών Εκδρομών και Επισκέψεων
 122. Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία
 123. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)
 124. Έγκριση Θέσης σε Κυκλοφορία Κρατικού Οχήματος
 125. Έγκριση Θεώρησης Εισόδου για Οικογενειακή Επανένωση Πολίτη Τρίτης Χώρας
 126. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών
 127. Έγκριση Νομιμότητας Καταχώρησης Ελεγκτών (Γενική Συνέλευση)
 128. Έγκριση Νομιμότητας Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών
 129. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)
 130. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Τρομώδη Νόσο
 131. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση
 132. Έγκριση Οριστικής Εξαγωγής του ME
 133. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
 134. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων
 135. Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων
 136. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Έργου
 137. Έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας σύμφωνα με το ν.δ. 3789/1957
 138. Έγκριση αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 139. Έγκριση αιτημάτων παράλληλης στήριξης
 140. Έγκριση ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδρομών
 141. Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 142. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις
 143. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια
 144. Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων
 145. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο
 146. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο πατατοπαραγωγών
 147. Έγκριση ειδικών αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 148. Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων
 149. Έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών υλικών
 150. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ ΠΕ
 151. Έγκριση κόμβων, εισόδων-εξόδων
 152. Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία
 153. Έγκριση μετακίνησης εκτός εδρας
 154. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας
 155. Έγκριση μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων
 156. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 157. Έγκριση περιβαντολογικών όρων για έργα που δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 158. Έγκριση πράξης αίτησης μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών
 159. Έγκριση προϋπολογισμού εποπτευόμενου φορέα ΓΓΕΤ
 160. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών
 161. Έγκριση στοιχείων μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας
 162. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο
 163. Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 164. Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ
 165. Έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες
 166. Έκδοση, προπαρασκευαστικών, υπομνηστικών εγγράφων και εγγράφων που παρέχουν οδηγίες ή απαντήσεις προς Υπουργεία, Απ. Δ., και Γ.Δ. της ΠΔΜ
 167. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ
 168. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ιδιώτη
 169. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο
 170. Έκδοση - Ανανέωση συνταγολογίων
 171. Έκδοση - διόρθωση - ακύρωση τίτλων κυριότητας
 172. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Οικογενειακή Επανένωση
 173. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Δεύτερης Γενιάς
 174. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)
 175. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)
 176. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Φυσικό Πρόσωπο
 177. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)
 178. Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 179. Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου
 180. Έκδοση Αποφάσεων Χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων σε Καρκινοπαθείς και μη
 181. Έκδοση Απόφασης Έγκριση Μαθητικών Δρομολογίων
 182. Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης από την Υ.Δ.Ε.
 183. Έκδοση Απόφασης Επιχορήγησης Προγράμματος ΝΘΕ 25-66 ετών
 184. Έκδοση Απόφασης Καθορισμός δρομολογίων ΚΤΕΛ Ν.2963/2001
 185. Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας
 186. Έκδοση Απόφασης Υπεραστικής γραμμής Λεωφορείων Ν.2963/2001
 187. Έκδοση Απόφασης επανακαθορισμός παλιών και καθορισμός νέων χώρων Στάθμευσης Ταξί (Πιάτσες)
 188. Έκδοση Απόφασης νέας στάσης Υπεραστικών Συγκοινωνιών Ν2963/2001
 189. Έκδοση Απόφασης πρόσθετων όρων διασφάλισης ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 (παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011)
 190. Έκδοση Βεβαίωσης Αγροτικού Αυτοκινήτου
 191. Έκδοση Βεβαίωσης Ιατρικής Καταλληλότητας
 192. Έκδοση Βεβαίωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Πρώτη Ηλεκτροδότηση
 193. Έκδοση Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για Είσπραξη Εσόδων (Δ2-Δ36)
 194. Έκδοση Βεβαιώσεων
 195. Έκδοση Βεβαιώσεων -Πιστοποιητικών (Δήμοι)
 196. Έκδοση Βεβαιώσεων Υπηρεσίας & Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών
 197. Έκδοση Δελτίου Ελεύθερης Χρήσης Οχήματος Προερχόμενο από Τρίτη Χώρα
 198. Έκδοση Διαβιβαστικών προς Υ.Δ.Ε.
 199. Έκδοση Διορθωτικής Βεβαίωσης Στοιχείων Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
 200. Έκδοση Διπλώματος Οδήγησης
 201. Έκδοση Εντολής Μετακίνησης Σχολικών Συμβούλων
 202. Έκδοση Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
 203. Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
 204. Έκδοση Μηνιαίων και Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών
 205. Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων (Δήμοι)
 206. Έκδοση Πιστοποιητικού (δικαστήρια)
 207. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη
 208. Έκδοση Πιστοποιητικού Γενικής Εκκρεμοδικίας
 209. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς
 210. Έκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών
 211. Έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Κατοικίας
 212. Έκδοση Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας
 213. Έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 214. Έκδοση Στατιστικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
 215. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
 216. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 217. Έκδοση άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων
 218. Έκδοση άδειας ίδρυσης Ωδείου
 219. Έκδοση άδειας εμπορίας καταστημάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 220. Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 221. Έκδοση άδειας εργασίας αλλοδάπου με πολιτικό άσυλο ή αιτούντος πολιτικό άσυλο
 222. Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος - εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
 223. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος
 224. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης
 225. Έκδοση άδειας λειτουργίας
 226. Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 227. Έκδοση άδειας μετακίνησης για άμεση σφαγή λόγω βρουκέλλωσης/φυματίωσης/ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών
 228. Έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων
 229. Έκδοση αδειών και εγκρίσεων σε οχήματα μεταφοράς Ζωικών υποπροϊόντων και τήρηση μητρώου αυτών
 230. Έκδοση ανάκλησης απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οφειλών από παραχωρήσεις ακινήτων
 231. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 232. Έκδοση απ. ορ. εκπρ. κατά τη σύν. συμβάσ. μεταβίβ. ακινήτων (ορ. συμβόλαια) που αν. στην κυριότητα του Ελλ. Δημ. και δ. από το Υπ. Αγρ. Αν. και την Π.
 233. Έκδοση απαλλακτικού ΦΠΑ για την αγορά επενδυτικών αγαθών
 234. Έκδοση αποφάσεων ακύρωσης τίτλων κυριότητας (άρθρο 20 Ν.1644/86)
 235. Έκδοση αποφάσεων ανάκλησης για διενέργεια αναδασμού σε περίπτωση απράκτου προθεσμίας 3 ετών
 236. Έκδοση αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης
 237. Έκδοση αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012».
 238. Έκδοση αποφάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Ν. 674/77 περί αναδασμού.
 239. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης αδειών (αναρρωτικών, ανατροφής, εξετάσεων, άνευ αποδοχών, ειδικών αδειών)
 240. Έκδοση απόφ. διαπ. πράξης για παραχ. κατά κυριότ. δρόμων κυρωμένων διανομών αγροκτημ. και συνοικ. κυρωμ. αναδ. στους οικ. δήμους ή στους κατ.
 241. Έκδοση απόφαση κήρυξης περιοχής υπό εκούσιο και αναγκαστικό αναδασμό, (παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 674 1977).
 242. Έκδοση απόφασης έγκρισης μελέτης που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή (απευθείας ανάθεση)
 243. Έκδοση απόφασης α) συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής και β) διόρθωσης των στοιχείων κυρωμένων αναδασμών, της π. 1 του άρθρου 22 του Ν. 674/1977.
 244. Έκδοση απόφασης ανάκλησης παραχωρήσεων κατά το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα, (άρθρο 36 του Ν. 4061/2012).
 245. Έκδοση απόφασης ανάκλησης της παραχώρησης χρήσης λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού (άρθρο 6 του Ν. 4061/12).
 246. Έκδοση απόφασης αναπομπής του αναδασμού στην Επιτροπή Αναδασμού (άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 674/77). Την έκδοση απόφασης κύρωσης αναδασμού.
 247. Έκδοση απόφασης για διόρθωση ή ακύρωση τίτλου ο οποίος εκδόθηκε με τους όρους και περιορισμούς του από 24.04.85 Π.Δ.
 248. Έκδοση απόφασης για μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασίου-αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών
 249. Έκδοση απόφασης για συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίων
 250. Έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).