Σελίδες χωρίς διαγλωσσικούς συνδέσμους

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι ακόλουθες σελίδες δεν συνδέουν σε εκδόσεις σε άλλες γλώσσες.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 500.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. 'Εκδοση Άδειας Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου σε ΚΥΕ
 2. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πρόσληψη Αναπληρωτών-Ωρομισθίων
 3. Athens School Festival
 4. Biennale (Μπιεννάλε) Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου
 5. Copyleft
 6. ERASMUS+ Μετακίνηση ΔΕΠ για διδασκαλία (προσχέδιο)
 7. Eμβολιασμοί μετακινούμενου πληθυσμού
 8. Eνημέρωση για την αντιμετώπιση ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα
 9. Eνημέρωση για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες
 10. Infobox
 11. Test ask query
 12. Wiki
 13. Wiki υπηρεσιών:Scripts
 14. Wiki υπηρεσιών:Αγορά
 15. Wiki υπηρεσιών:Οδηγίες
 16. Wiki υπηρεσιών:Πρότυπα
 17. Wiki υπηρεσιών και διαδικασιών:Ιστορία της Ελληνικής Βικιπαίδειας
 18. Wiki υπηρεσιών και διαδικασιών:Πηγές βιβλίων
 19. Wiki υπηρεσιών και διαδικασιών:Πρότυπα
 20. Xορήγηση αναρρωτικής άδειας μέσω της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής σε Εκπαιδευτικούς
 21. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού
 22. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή
 23. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικών Λειτουργών
 24. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη
 25. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης
 26. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής
 27. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
 28. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου
 29. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
 30. Άδεια Ίδρυσης
 31. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
 32. Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου
 33. Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
 34. Άδεια Ίδρυσης Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων (Π.Δ. 79/2007)
 35. Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
 36. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προιόντων
 37. Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων
 38. Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων
 39. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα
 40. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου
 41. Άδεια Ανέγερσης Χώρου Λατρείας
 42. Άδεια Ανατροφής Παιδιού (ΥΠΠΕΘ)
 43. Άδεια Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
 44. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
 45. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών)
 46. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας
 47. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας
 48. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης
 49. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης
 50. Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού
 51. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού
 52. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή
 53. Άδεια Για Προσωπικούς Λόγους Μελών ΔΕΠ
 54. Άδεια Γομωτή Πυροδότη
 55. Άδεια Διδασκαλίας (περιφέρεια)
 56. Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους
 57. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 58. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 59. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας
 60. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
 61. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών)
 62. Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας
 63. Άδεια Εκτέλεσης Αγώνων
 64. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 65. Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης Ειδικότητας
 66. Άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού
 67. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού
 68. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς
 69. Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού
 70. Άδεια Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου
 71. Άδεια Κύησης (περιφέρεια)
 72. Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών
 73. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων
 74. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων
 75. Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)
 76. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων
 77. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου
 78. Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (κρεοπωλείο)
 79. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων
 80. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
 81. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)
 82. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι (έως 65 χιλιόμετρα)
 83. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (πάνω από 65 χιλιόμετρα και διάρκειας κάτω των 8 ωρών)
 84. Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια)
 85. Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου
 86. Άδεια Συνεργάτη επιχειρήσεων οδικής βοήθειας /Ανανέωση
 87. Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας
 88. Άδεια Τέλεσης Αγώνων
 89. Άδεια Τομής Οδοστρώματος Εθνικών Οδών
 90. Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας
 91. Άδεια άνευ αποδοχών
 92. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων/Διατροφολόγων
 93. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη-Επισκέπτριας Υγείας
 94. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 95. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας
 96. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή
 97. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ Τάξης
 98. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
 99. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου
 100. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών
 101. Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτών
 102. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτών
 103. Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης τροφίμων ΚΥΑ 15523/2006
 104. Άδεια ίδρυσης καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων
 105. Άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 106. Άδεια ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων
 107. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου
 108. Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)
 109. Άδεια αναρρωτική μετά από απόφαση Α/θμιας υγειονομικής επιτροπής
 110. Άδεια αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού
 111. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων
 112. Άδεια εγκατάστασης Ο.Τ.Κ.Ζ.
 113. Άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
 114. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών
 115. Άδεια εγκατάστασης μεταποιητικής μονάδας
 116. Άδεια εγκατάστασης μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 117. Άδεια εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης
 118. Άδεια εκμετάλλευσης δανειοθαλάμων
 119. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου
 120. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών
 121. Άδεια εμπορίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 122. Άδεια εξετάσεων (περιφέρεια)
 123. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 124. Άδεια καταστήματος εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων
 125. Άδεια κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων
 126. Άδεια λειτουργίας Ιατρείου ή Κτηνιατρείου και Κλινικής Ζώων ή Κτηνιατρικής Κλινικής-Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προυποθέσεων
 127. Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
 128. Άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ (επικίνδυνων και μη)
 129. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ΚΥΑ 15523/2006
 130. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007
 131. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής
 132. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
 133. Άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
 134. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων/κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 135. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων ή κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 136. Άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών
 137. Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας
 138. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 139. Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών (catering)
 140. Άδεια λειτουργίας μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 141. Άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 142. Άδεια λοχείας
 143. Άδεια μεταλλευτικών ερευνών
 144. Άδεια συνδικαλιστική
 145. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
 146. Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ
 147. Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 148. Άδειες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών
 149. Άδειες και ανανεώσεις αδειών για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
 150. Άδειες μεταφοράς οστών
 151. Άλλες διοικητικές διεκπεραιώσεις του Ν.3982/2011
 152. Άνοιγμα - Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
 153. Άνοιγμα νέας μισθολογικής καρτέλας
 154. Άρειος Πάγος
 155. Άρση (απόσυρση) από την κυκλοφορία κρατικού οχήματος
 156. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
 157. Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 158. Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας)
 159. Άρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)
 160. Άσκηση ελέγχου για την τήρηση των όρων υγιεινής κατάστασης, ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος στα σφαγεία
 161. Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 162. Άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ε.Φ.Δ. για πράξεις ιδ. επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχ. προγρ. που συγχρηματοδοτούνται από Ε.Ε..
 163. Άφιξη Δικαστικών Αντιπροσώπων (προς Περιφερειακές Ενότητες)
 164. Έγγραφή στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο
 165. Έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώρηση όλων των βιβλίων
 166. Έγγραφα και αιτήματα προς τις ΔΕΚΟ που αφορούν στη διαδικασία σύνδεσης- διακοπής των παροχών στις υπηρεσίες της Π.Ε.
 167. Έγγραφα που αφορούν την παραλαβή εκλογικού υλικού
 168. Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου
 169. Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης
 170. Έγκριση Διάθεση Επεξεργασμένων Λυμάτων σε χαρακτηρισμένο αποδέκτη
 171. Έγκριση Εκπαιδευτικών Εκδρομών και Επισκέψεων
 172. Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία
 173. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)
 174. Έγκριση Θέσης σε Κυκλοφορία Κρατικού Οχήματος
 175. Έγκριση Θεώρησης Εισόδου για Οικογενειακή Επανένωση Πολίτη Τρίτης Χώρας
 176. Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών
 177. Έγκριση Νομιμότητας Καταχώρησης Ελεγκτών (Γενική Συνέλευση)
 178. Έγκριση Νομιμότητας Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών
 179. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)
 180. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Τρομώδη Νόσο
 181. Έγκριση Οικονομικών Αποζημιώσεων και Ενισχύσεων Επιβολής Μέτρων Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου για Φυματίωση, Βρουκέλλωση και Λεύκωση
 182. Έγκριση Οριστικής Εξαγωγής του ME
 183. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
 184. Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων
 185. Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων
 186. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Έργου
 187. Έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας σύμφωνα με το ν.δ. 3789/1957
 188. Έγκριση αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 189. Έγκριση αιτημάτων παράλληλης στήριξης
 190. Έγκριση ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδρομών
 191. Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 192. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις
 193. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια
 194. Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων
 195. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο
 196. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο πατατοπαραγωγών
 197. Έγκριση ειδικών αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 198. Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων
 199. Έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών υλικών
 200. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ ΠΕ
 201. Έγκριση κόμβων, εισόδων-εξόδων
 202. Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία
 203. Έγκριση μετακίνησης εκτός εδρας
 204. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας
 205. Έγκριση μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων
 206. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 207. Έγκριση περιβαντολογικών όρων για έργα που δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 208. Έγκριση πράξης αίτησης μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών
 209. Έγκριση προϋπολογισμού εποπτευόμενου φορέα ΓΓΕΤ
 210. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών
 211. Έγκριση στοιχείων μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας
 212. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο
 213. Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 214. Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ
 215. Έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες
 216. Έκδοση, προπαρασκευαστικών, υπομνηστικών εγγράφων και εγγράφων που παρέχουν οδηγίες ή απαντήσεις προς Υπουργεία, Απ. Δ., και Γ.Δ. της ΠΔΜ
 217. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ
 218. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ιδιώτη
 219. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο
 220. Έκδοση - Ανανέωση συνταγολογίων
 221. Έκδοση - διόρθωση - ακύρωση τίτλων κυριότητας
 222. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Οικογενειακή Επανένωση
 223. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Δεύτερης Γενιάς
 224. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)
 225. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)
 226. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Φυσικό Πρόσωπο
 227. Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)
 228. Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 229. Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου
 230. Έκδοση Αποφάσεων Χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων σε Καρκινοπαθείς και μη
 231. Έκδοση Απόφασης Έγκριση Μαθητικών Δρομολογίων
 232. Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης από την Υ.Δ.Ε.
 233. Έκδοση Απόφασης Επιχορήγησης Προγράμματος ΝΘΕ 25-66 ετών
 234. Έκδοση Απόφασης Καθορισμός δρομολογίων ΚΤΕΛ Ν.2963/2001
 235. Έκδοση Απόφασης Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας
 236. Έκδοση Απόφασης Υπεραστικής γραμμής Λεωφορείων Ν.2963/2001
 237. Έκδοση Απόφασης επανακαθορισμός παλιών και καθορισμός νέων χώρων Στάθμευσης Ταξί (Πιάτσες)
 238. Έκδοση Απόφασης νέας στάσης Υπεραστικών Συγκοινωνιών Ν2963/2001
 239. Έκδοση Απόφασης πρόσθετων όρων διασφάλισης ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 (παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011)
 240. Έκδοση Βεβαίωσης Αγροτικού Αυτοκινήτου
 241. Έκδοση Βεβαίωσης Ιατρικής Καταλληλότητας
 242. Έκδοση Βεβαίωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Πρώτη Ηλεκτροδότηση
 243. Έκδοση Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για Είσπραξη Εσόδων (Δ2-Δ36)
 244. Έκδοση Βεβαιώσεων
 245. Έκδοση Βεβαιώσεων -Πιστοποιητικών (Δήμοι)
 246. Έκδοση Βεβαιώσεων Υπηρεσίας & Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών
 247. Έκδοση Δελτίου Ελεύθερης Χρήσης Οχήματος Προερχόμενο από Τρίτη Χώρα
 248. Έκδοση Διαβιβαστικών προς Υ.Δ.Ε.
 249. Έκδοση Διορθωτικής Βεβαίωσης Στοιχείων Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
 250. Έκδοση Διπλώματος Οδήγησης
 251. Έκδοση Εντολής Μετακίνησης Σχολικών Συμβούλων
 252. Έκδοση Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
 253. Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
 254. Έκδοση Μηνιαίων και Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών
 255. Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων (Δήμοι)
 256. Έκδοση Πιστοποιητικού (δικαστήρια)
 257. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη
 258. Έκδοση Πιστοποιητικού Γενικής Εκκρεμοδικίας
 259. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς
 260. Έκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών
 261. Έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Κατοικίας
 262. Έκδοση Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας
 263. Έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 264. Έκδοση Στατιστικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
 265. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
 266. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 267. Έκδοση άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων
 268. Έκδοση άδειας ίδρυσης Ωδείου
 269. Έκδοση άδειας εμπορίας καταστημάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 270. Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 271. Έκδοση άδειας εργασίας αλλοδάπου με πολιτικό άσυλο ή αιτούντος πολιτικό άσυλο
 272. Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος - εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
 273. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος
 274. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης
 275. Έκδοση άδειας λειτουργίας
 276. Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 277. Έκδοση άδειας μετακίνησης για άμεση σφαγή λόγω βρουκέλλωσης/φυματίωσης/ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών
 278. Έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων
 279. Έκδοση αδειών και εγκρίσεων σε οχήματα μεταφοράς Ζωικών υποπροϊόντων και τήρηση μητρώου αυτών
 280. Έκδοση ανάκλησης απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οφειλών από παραχωρήσεις ακινήτων
 281. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 282. Έκδοση απ. ορ. εκπρ. κατά τη σύν. συμβάσ. μεταβίβ. ακινήτων (ορ. συμβόλαια) που αν. στην κυριότητα του Ελλ. Δημ. και δ. από το Υπ. Αγρ. Αν. και την Π.
 283. Έκδοση απαλλακτικού ΦΠΑ για την αγορά επενδυτικών αγαθών
 284. Έκδοση αποφάσεων ακύρωσης τίτλων κυριότητας (άρθρο 20 Ν.1644/86)
 285. Έκδοση αποφάσεων ανάκλησης για διενέργεια αναδασμού σε περίπτωση απράκτου προθεσμίας 3 ετών
 286. Έκδοση αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης
 287. Έκδοση αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012».
 288. Έκδοση αποφάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Ν. 674/77 περί αναδασμού.
 289. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης αδειών (αναρρωτικών, ανατροφής, εξετάσεων, άνευ αποδοχών, ειδικών αδειών)
 290. Έκδοση απόφ. διαπ. πράξης για παραχ. κατά κυριότ. δρόμων κυρωμένων διανομών αγροκτημ. και συνοικ. κυρωμ. αναδ. στους οικ. δήμους ή στους κατ.
 291. Έκδοση απόφαση κήρυξης περιοχής υπό εκούσιο και αναγκαστικό αναδασμό, (παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 674 1977).
 292. Έκδοση απόφασης έγκρισης μελέτης που εκπονήθηκε από ιδιώτη μελετητή (απευθείας ανάθεση)
 293. Έκδοση απόφασης α) συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής και β) διόρθωσης των στοιχείων κυρωμένων αναδασμών, της π. 1 του άρθρου 22 του Ν. 674/1977.
 294. Έκδοση απόφασης ανάκλησης παραχωρήσεων κατά το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα, (άρθρο 36 του Ν. 4061/2012).
 295. Έκδοση απόφασης ανάκλησης της παραχώρησης χρήσης λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού (άρθρο 6 του Ν. 4061/12).
 296. Έκδοση απόφασης αναπομπής του αναδασμού στην Επιτροπή Αναδασμού (άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 674/77). Την έκδοση απόφασης κύρωσης αναδασμού.
 297. Έκδοση απόφασης για διόρθωση ή ακύρωση τίτλου ο οποίος εκδόθηκε με τους όρους και περιορισμούς του από 24.04.85 Π.Δ.
 298. Έκδοση απόφασης για μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασίου-αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών
 299. Έκδοση απόφασης για συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίων
 300. Έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών
 301. Έκδοση απόφασης διαπιστωτικής πράξης για παραχώρηση δρόμων κυρωμένων διανομών σε όμορους ιδιοκτήτες, (Παρ. 9 του άρθρου 37 Ν. 4235/2014)
 302. Έκδοση απόφασης διενέργειας εκούσιου αναδασμού, (παρ. 5 του άρθρου 4 Ν. 674/1977).
 303. Έκδοση απόφασης διόρθ. των στ. αναδασμού μετά την κύρωση/ακύρωση τίτλων κυριότητας, στάδια ελέγχου, σύνταξης διαγρ. και πιν. μεταβολής.
 304. Έκδοση απόφασης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (άρθρο 12 του Ν. 4061/12).
 305. Έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
 306. Έκδοση απόφασης καταχώρησης, πριν την κύρωση αναδασμού μεταβολών από μεταβιβάσεις εν ζωή-συνέπεια θανάτου-δικαστικές πράξεις
 307. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠΠΕΘ)
 308. Έκδοση απόφασης παραχ. κατά χρ. με το Ν. 4099/2012 σε κατά κύριο επάγ. αγρότες ή ανέργους εγ. σε ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγρ. ακ. με την 95/75 ΠΥΣ.
 309. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση έναντι τιμήματος ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 310. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρ. σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 311. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων έναντι τιμήματος του άρθρου 4 Ν. 4061/2012 και Διακηρύξεις Ανοιχτών Δημοπρασιών
 312. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση σε αγρ. ακίνητα του Υπ.Οικ. καθώς και παραχ/ση κατά χρήση χωρίς δημοπρασία σε αγρότες μέχρι 20 στρ.
 313. Έκδοση απόφασης πράξης κατάτμησης από τον Περιφερειάρχη για ακίνητο, με εισήγηση της Δ. Χωρ. Σχεδ., όταν με απόφαση της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ.
 314. Έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, των άρθρων 7 και 8 Ν. 674/1977.
 315. Έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών α) Εκτιμήσεων και β) Κτηματολογίου
 316. Έκδοση απόφασης σύστασης Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης διαφορών του άρθρου 14 Ν. 4061/2012
 317. Έκδοση βεβαίωσης, που αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής για ακίνητα που μεταβ. στην οικεία Εκκλ. Επιτρ. ή στη Σχολ. Επιτρ. ή στο Σχολ. Ταμείο
 318. Έκδοση βεβαίωσης-καταλληλότητας-άδειας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης
 319. Έκδοση βεβαίωσης απόδοσης κρατήσεων για αγροτικούς ιατρούς
 320. Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας από οικείο Δήμο (Σχολείο, Σχολική Επιτροπή)
 321. Έκδοση βεβαίωσης κυριότητας νομής και κατοχής από Εκκλησιαστική Επιτροπή
 322. Έκδοση βεβαιώσεων / εγκρίσεων εμπόρων τροφίμων Ζωικής προέλευσης - Τήρηση μητρώου
 323. Έκδοση βεβαιώσεων και αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
 324. Έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν υπαλλήλους και Προϊστάμενους Τμημάτων της Διεύθυνσης, ατόμων που έχουν συνεργαστεί με την Διεύθυνση (πρ. εξ.)
 325. Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 326. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας σπουδαστή ΤΕΙ Θεσσαλίας
 327. Έκδοση γενικών οδηγιών και εγκυκλίων γενικού περιεχομένου προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 328. Έκδοση δελτίου τύπου
 329. Έκδοση εγγράφου κυκλοφορίας , υγειονομικού πιστοποιητικού για άμεση σφαγή λόγω βρουκέλλωσης
 330. Έκδοση εγκριτικής απόφασης για συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας
 331. Έκδοση ενταλμάτων
 332. Έκδοση εντολής πληρωμής παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Παραγωγής Σακχαρότευτλων
 333. Έκδοση ετήσιας έκθεσης απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και τήρηση αρχείου
 334. Έκδοση ετήσιας έκθεσης απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών του Τμήματος και τήρηση αρχείου
 335. Έκδοση ετήσιου απολογισμού, κλείσιμο πρωτοκόλλου - αρχείου
 336. Έκδοση κάρτας αλληλεγγύης
 337. Έκδοση και Αποστολή Αρχείων ΑΠΔ (Δήμοι)
 338. Έκδοση και Διαχείριση Αποφάσεων Δημάρχου για Επιβολή Τελών και Προστίμων για Αυθαίρετη Χρήση Κ.Χ. και Έξοδα Μεταφοράς και Αποθήκευσης
 339. Έκδοση και ανανέωση άδειας οχήματος κλειστού χώρου
 340. Έκδοση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας
 341. Έκδοση και υποβολή ερωτημάτων προς Υπουργεία ή εθνικές δομές, σε θέματα που αφορούν τη Διευθύνση
 342. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες Ζωικών προϊόντων και Ζωικών υποπροϊόντων
 343. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες ζώων συντροφιάς.
 344. Έκδοση νέας άδειας Δημοσίας Ανεξάρτητης μονάδος (Ρ) ΦΔΧ.
 345. Έκδοση νέας άδειας Δημοσίας σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος οχήματος Δημοσίας Χρήσης ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ.
 346. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Δημοσίων Υπηρ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου τομέα (N.Π.Δ.Δ, κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΟΤΑ α’ και β’ )
 347. Έκδοση πιστοποιητικού ελεύθερης κυκλοφορίας εξαγώμενων προϊόντων
 348. Έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής/ελέγχου
 349. Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης
 350. Έκδοση πιστοποιητικού φυτοϋγείας
 351. Έκδοση πιστοποιητικού φυτοϋγείας για εξαγωγές ξυλείας
 352. Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
 353. Έκδοση προκήρυξης πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή
 354. Έκδοση στατιστικών στοιχείων σχετικά με προσωπικό
 355. Έκδοση τίτλων κυριότητας
 356. Έκδοση τίτλων κυριότητας (άρθρο 21 του Ν. 4061/12).
 357. Έκδοση τίτλων κυριότητας για ακίν. που παραχωρ. με το από 24.04.1985 Π.Δ., το Α. 3 του Ν. 666/77, το Α. 2 του Ν. 3147/2003, το Α. 24 του Α.Κ. και το Α. 12 του Α.Ν. 1832/1951
 358. Έκδοση τίτλων σε εκκρεμείς υποθέσεις (άρθρο 36 παρ. 4 Ν. 4061/12).
 359. Έκδοση των τίτλων κυριότητας για τα άρθρα 22, 23 και 36 του Ν. 4061/2012, ((Παρ. 7α, β και γ του άρθρου 37 Ν. 4235/2014).
 360. Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού για βοοειδή , χοιροειδή , αιγοπρόβατα σφαγής/εκτροφής/αναπαραγωγής
 361. Έκδοση φύλλου διακοπής μισθοδοσίας
 362. Έκθεση Ελέγχου Παρακολούθησης - Λειτουργίας Ομάδας - Οργάνωσης Παραγωγών
 363. Έκθεση αυτοψίας κατά εφαρμογή των νόμων 4061/2012 και 4235/2014
 364. Έκτακτες ενέργειες
 365. Έλεγχο με αποστολές φυτών-στο Μπενάκειο με διαβιβαστικό αρ.πρωτ.
 366. Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων
 367. Έλεγχοι Σχολών - ΚΕΘΕΥΟ - Σχολών ΠΕΙ -
 368. Έλεγχοι Σχολών - ΚΕΘΕΥΟ - Σχολών ΠΕΙ - Σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ - ΣΕΚΑΜ
 369. Έλεγχοι και Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 370. Έλεγχοι περί απαγόρευσης του καπνίσματος
 371. Έλεγχοι φαρμακείων
 372. Έλεγχος & Διαβίβαση δικαιολογητικών
 373. Έλεγχος - Μη διαπίστωση παράβασης ή Διαπίστωση μικροπαραβάσεων που μπορούν να αρθούν - Συστάσεις
 374. Έλεγχος Απολογισμών
 375. Έλεγχος Αρδευτικών Υδάτων
 376. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Επώνυμης Αιτιολογημένης Καταγγελίας
 377. Έλεγχος Γεώτρησης κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή
 378. Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων
 379. Έλεγχος Δικαιολογητικών & Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής Μισθοδοσίας
 380. Έλεγχος Επάρκειας Πιστώσεων Μισθοδοσίας
 381. Έλεγχος Επενδύσεων στον επενδυτικό Νόμο Ν.3908/11
 382. Έλεγχος Εποπτεία ΚΤΕΛ Ν.2963/2001
 383. Έλεγχος Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (σε περιπτώσεις σοβαρής υποβάθμισης του περιβάλλοντος)
 384. Έλεγχος Κοινόχρηστων Χώρων
 385. Έλεγχος Λειτουργίας Γραφείων Παραγωγικών Ζώων
 386. Έλεγχος Λειτουργίας Ιατρείων Μικρών Ζώων
 387. Έλεγχος Λειτουργίας Καταστημάτων Λιανικής και Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
 388. Έλεγχος Λογιστικής Συμφωνίας Λογαριασμών Συν/μενων
 389. Έλεγχος Μητρώου Δεσμεύσεων
 390. Έλεγχος Νομιμότητας Αποφάσεων ΟΤΑ
 391. Έλεγχος Νομιμότητας Υπουργού Παιδείας επί εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης κλπ καθηγητών και λεκτόρων Πανεπιστημίων
 392. Έλεγχος Οχημάτων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων
 393. Έλεγχος Πρατηρίου
 394. Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας
 395. Έλεγχος Τήρησης Ωραρίου Εργασίας
 396. Έλεγχος Χρηματικών Ενταλμάτων
 397. Έλεγχος έργων ή δραστηριοτήτων - Διαπίστωση παράβασης - Επιβολή κυρώσεων
 398. Έλεγχος αδειών χρήσης νερού που εκδίδονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μας αποστέλλονται για περαιτέρω ενέργειες
 399. Έλεγχος αιτήσεων/καταστάσεων χορήγησης - θεώρησης Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ
 400. Έλεγχος αποζημίωσης Ιατρών Α/θμιας & Β/θμιας επιτροπής εξέτασης ιδιωτών για άδεια οδήγησης
 401. Έλεγχος αποσταγματοποιών (διήμερων)
 402. Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
 403. Έλεγχος γνησιότητας κατατεθέντων φωτοαντιγράφων
 404. Έλεγχος διάθεσης προϊόντων σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές
 405. Έλεγχος διατήρησης των όρων των Π.Π.Δ. πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων
 406. Έλεγχος δικαιολογητικών πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ / ΚΟΧ / ειδικού συμβούλου - συνεργάτη)
 407. Έλεγχος δικαιολογητικών υγραεριοκίνησης οχήματος
 408. Έλεγχος δραστικών ουσιών- ετικέτες προγραμμάτων ΥΠΑΑΤ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ πρωτ. ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ σε διαβιβαστικών προς το ΠΚΦ Θεσ/νίκης
 409. Έλεγχος εγγράφων επιβατηγού και δίκυκλου
 410. Έλεγχος εγκαταστάσεων-επιχειρήσεων αρ.πρωτ.
 411. Έλεγχος εισαγόμενου πατατόσπορου
 412. Έλεγχος εισερχόμενων εγγράφων και στοιχείων κυκλοφορίας στην Υπηρεσία από Δ.Ο.Υ λόγω Ακινησίας
 413. Έλεγχος εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών, λειτουργία καταστημάτων κατά τις Κυριακές
 414. Έλεγχος ενδείξεων επισημάνσεων - διάθεσης εδώδιμων προϊόντων που περιλαμβάνει
 415. Έλεγχος εσόδων Ο.Τ.Α.
 416. Έλεγχος εφαρμογής Ν.4264/2014 για άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος (λαϊκές, υπαίθριο, πλανόδιο)
 417. Έλεγχος ηλεκτρονικής καταγραφής ετησίων 44 καταστημάτων αρ.πρωτ. ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ διαβίβαση αποτελεσμάτων στο υπουργείο
 418. Έλεγχος ηλεκτρονικής καταγραφής τιμολογίων
 419. Έλεγχος και Νομιμότητα Δαπανών, Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής
 420. Έλεγχος και καθοδήγηση των συνεργείων περισυλλογής των Δήμων των αδέσποτων ζώων
 421. Έλεγχος και πίνακες πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όλων των υπαλλήλων της ΠΕΦ
 422. Έλεγχος καταβολή επιδόματος νεφροπαθών
 423. Έλεγχος καταβολής εφ’ άπαξ αποζημίωσης υπαλλήλων εκπαιδευτικής άδειας υπαλλήλων
 424. Έλεγχος καταβολής της αύξησης ή του αρχικού κεφαλαίου
 425. Έλεγχος καταγγελίας αυθαιρέτου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13
 426. Έλεγχος καταγγελιών για οικόσιτα ζώα και ανθυγιεινών εστιών
 427. Έλεγχος καταλληλότητας εγκαταστάσεων μεταποίησης - συσκευασίας προϊόντων
 428. Έλεγχος καυσίμων που περιλαμβάνει
 429. Έλεγχος κινήσεων λογαριασμών
 430. Έλεγχος κοινόχρηστων χώρων
 431. Έλεγχος μέσων συσκευασίας
 432. Έλεγχος μικροβιακού φορτίου επιφανειών εργασίας των επιχειρήσεων τροφίμων
 433. Έλεγχος μισθοδοσίας Ειδικού Συνεργάτη
 434. Έλεγχος νερών προς αναζήτηση λεγεωνέλλας
 435. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ
 436. Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων προσωπικού μητρώου υπαλλήλων
 437. Έλεγχος οδηγιών έγκρισης τύπου καινούργιου οχήματος χορήγηση κωδικού έγκρισης
 438. Έλεγχος οδοιπορικών –υπερωριών
 439. Έλεγχος παραστατικών τιμολογίων με τα πρωτόκολλα παραλαβής και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου
 440. Έλεγχος περί απαγόρευσης καπνίσματος και επιβολή προστίμου
 441. Έλεγχος ποιότητας αρδευτικών υδάτων
 442. Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είτε αυτεπάγγελτα είτε λόγω καταγγελιών.
 443. Έλεγχος προϋποθέσεων αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών αυτοκινήτων – μοτοσικλετών ( Αλλαγή κινητήρα κ.λ.π.)
 444. Έλεγχος σήμανσης ελαστικών επισώτρων
 445. Έλεγχος σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
 446. Έλεγχος σταυλικών εγκαταστάσεων
 447. Έλεγχος συσκευών για την συμμόρφωση τους ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) εποπτεία – έλεγχος – κυρώσεις Κ.Υ.Α. 94649/8682/1993.
 448. Έλεγχος σχετικά με την ενημέρωση καταναλωτών για την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 449. Έλεγχος τήρησης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας τροφίμων (μικτό κλιμάκιο ελέγχου τροφίμων)
 450. Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων για ολοκληρωμένα σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου
 451. Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους
 452. Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων & περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 453. Έλεγχος τήρησης πινακίδας
 454. Έλεγχος τήρησης των όρων, των αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων
 455. Έλεγχος της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ., Ε.Δ.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
 456. Έλεγχος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
 457. Έλεγχος των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα
 458. Έλεγχος υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων σε προϊόντα
 459. Έναρξη Δραστηριότητας Υποκαταστήματος Αλλοδαπής
 460. Ένδικα Μέσα (Δήμοι)
 461. Ένορκη Διοικητική Εξέταση (περιφέρεια)
 462. Ένταξη Διοικητικού Υπαλλήλου Α.Ε.Ι. σε Θέση Ε.ΔΙ.Π.
 463. Ένταξη Καθηγητή Α.Ε.Ι. σε Κατηγορία Μερικής Απασχόλησης
 464. Ένταξη και Δημοπράτηση έργου
 465. Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 466. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 467. Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών ανά μουσική ειδίκευση-Πρόσληψη στη γενική παιδεία και σε μουσικά σχολεία
 468. Έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα έγγραφα που αφορούν φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ για διενέργεια πρακτικής στην Π.Ε., τους σπουδαστές σε Π.Ε.
 469. Ένωση Ελλήνων Φυσικών
 470. Έξοδα Κηδείας (Δήμοι)
 471. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ
 472. Έρευνα Νομοθεσίας - Εκτύπωση Νομοθετημάτων - Αρχειοθέτηση
 473. Έρευνα εξεύρεσης εργαστηρίων για αναλύσεις νερού - Συμβάσεις
 474. Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
 475. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
 476. Ίδρυση - ανανέωση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων
 477. Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου
 478. Ίδρυση Ενορίας
 479. Ίδρυση Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου
 480. Ίδρυση Πολιτιστικού Συλλόγου
 481. Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ ) ΑΠΘ
 482. Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής
 483. Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση & θεώρηση βιβλίων
 484. Ίδρυση ή τροποποίηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματικής επιχείρησης για την καταπολέμηση εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένουν χώρους
 485. ΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 486. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 487. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΣΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡ.
 488. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 489. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
 490. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΡΘΡΟΥ 14Ν.3460/2006
 491. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 492. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 493. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 494. Αίτημα άρσης παρακράτησης
 495. Αίτημα χρηματοδότησης στα πλαίσια των εγκεκριμένων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων και Μελετών
 496. Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου
 497. Αίτηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
 498. Αίτηση Διακοπής Απόσπασης Εκπαιδευτικού στη ΓΓ ΥΠΠΕΘ
 499. Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας
 500. Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).