Επίδομα Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (20-29 ετών) - Ε.Σ.Π.Α.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:11, 8 Φεβρουαρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Απαιτείται τροποποίηση συνδέσμου νόμου using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επίδομα Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (20-29 ετών) - Ε.Σ.Π.Α.
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους μέχρι και 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους) οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Το επίδομα καταβάλλεται εφ’ όσον οι νέοι είναι άνεργοι και παραμείνουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το πόσο του επιδόματος ανέρχεται στα 73,37 ΕΥΡΩ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

Σχετική Νομοθεσία

  • Άρθρο 2 του Ν. 1545/85
  • ΦΕΚ-N.1545-1985.pdf
  • 31658/85 Υ.Α
  • 33967/91 Υ.Α
  • 32023/93 Υ.Α

Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα ανέργων το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από:

  • τη συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους ή
  • την απόκτηση του πτυχίου και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα ή
  • την απόλυση από το στρατό.

Δικαιολογητικά

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
2 Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3 Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
4 Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
5 Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αστυνομική ταυτότητα
2 Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας)
3 Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι :

Α) δεν πραγματοποίησε περισσότερα από 80 ημερομίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση μετά την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο ανέργων.

Β)  δεν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση του πατέρα, της μητέρας ή της (του) συζύγου.

Γ) δεν συνταξιοδοτείται και δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία

Δ) δεν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες.

Στ) εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το γνωρίσει αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία.

5 ΙΒΑΝ λογαριασμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ. Για την μετάβασή σας στο e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημά σας