Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 220: Γραμμή 220:
 
*ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)
 
*ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)
 
[[Κατηγορία:Πρόστιμα (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Πρόστιμα (περιφέρεια)]]
[[Κατηγορία:Ανάπτυξης (Διεύθυνση)]]
 
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος]]
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται κατηγοριοποίηση τμήματος]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού]]

Αναθεώρηση της 09:49, 5 Φεβρουαρίου 2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5 με 7 ημέρες
Κόστος σε ευρώ Ανάλογα


Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Εντολή ελέγχου από την υπηρεσία προς τους ελεγκτές
2 Έκθεση ελέγχου Ν.4177/2013

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου οίκοθεν Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης Ηλεκτρονικό

πρωτόκολλο

5 - 10 λεπτά
2 Έκδοση εντολής ελέγχου ΥΑ Α2-718/2014 Αρμόδιος υπάλληλος Αιτιολόγηση Πρόγραμμα ΟΠΣΠΑ Εντός 10 λεπτών
3 Υπογραφή εντολής ελέγχου Προϊστάμενος διεύθυνσης 1- 2λεπτά
4 Παράδοση εντολής σε ελεγκτές υπαλλήλους Αρμόδιος υπάλληλος Αναγραφόμενα στοιχεία Αμέσως
5 Μετάβαση σε χώρο ελέγχου Ελεγκτές υπάλληλοι Διαδικασία Αναλόγως απόστασης
6 Διενέργεια ελέγχου ΥΑ Α2-718/2014 Ν.4177/2013 Ελεγκτές υπάλληλοι Διαδικασία- Αποτέλεσμα ελέγχου
1- 10 λεπτά αναλόγως περίπτωσης
7 Διαπίστωση παράβασης Ελεγκτές υπάλληλοι Αποτέλεσμα ελέγχου 1- 5 λεπτά
8 Σύνταξη έκθεσης ελέγχου Ελεγκτές υπάλληλοι Συμπλήρωση στοιχείων στο μπλοκ είσπραξης 1 - 5 λεπτά
9 Κατάθεση έκθεσης ελέγχου στην υπηρεσία Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης Ορθότητα στοιχείων Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 5 - 10 λεπτά
10 Πρόσκληση διατύπωσης απόψεων Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων 1- 3 ημερες
11 Διατύπωση κατάθεση απόψεων ενδιαφερόμενου Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 1- 5 ημέρες
12 Έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων 1- 2 ώρες
13 Ανάρτηση απόφασης επιβολής προστίμου Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Πρόγραμμα Διαύγεια 1- 2 ώρες
14 Καταχώριση Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Πρόγραμμα ΟΠΣΠΑ Εντός 10 λεπτών
15 Αποστολή απόφασης επιβολής προστίμου προς κάθε ενδιαφερόμενο Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων 1- 2 ώρες
16 Πληρωμή προστίμου Αρμόδιος υπάλληλος Χρονικά όρια,χρηματικό ποσό, διπλότυπα ΔΟΥ Εντός 30 ημερών από τον ενδιαφερόμενο
16Α Αναμονή για ενδικοφανή προσφυγή σε διοικητικό δικαστήριο Αρμόδιος υπάλληλος Χρονικά περιθώρια 30 - 90 ημέρες
16Β Δικαίωση από την προσφυγή-διοικητικό δικαστήριο - Αρχειοθέτηση Αρμόδιος υπάλληλος 30 -90 ημέρες
16Γ Μη Δικαίωση από την προσφυγή-διοικητικό δικαστήριο - Αρχειοθέτηση Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός/ έντυπο χρηματικού καταλόγου 1- 2 ώρες

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο χρηματικού καταλόγου στο 16Γ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013)
  • ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)