Επιτροπή παραλαβής αγαθών και βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών στα Περιφερειακά ΓΑΚ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιτροπή παραλαβής αγαθών και βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών στα Περιφερειακά ΓΑΚ
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Επιτροπή αυτή παραλαμβάνει αγαθά και βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που έχουν λάβει χώρα στα Περιφερειακά Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ). Έχει ετήσια διάρκεια και αποτελείται από 3 μέλη, ένα εκ των οποίων εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύστασή της αποτελεί μια εσωτερική διαδικασία του Τμήματος Αρχειακής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ και των 65 περιφερειακών υπηρεσιών του Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 1946/1991

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.