Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φλώρινας"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στη [[Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου...)
 
Γραμμή 179: Γραμμή 179:
 
Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και θεατές συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισμού. 
 
Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και θεατές συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισμού. 
  
[[Κατηγορία:Κανονισμοί]]
+
[[Κατηγορία:Κανονισμοί (Δήμοι)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 11:21, 13 Μαρτίου 2018

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/ υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας. 

Μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του ΝΠΔΔ με σκοπό: 

Την υποστήριξη και προαγωγή του ομαδικού-λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών. Την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού 

Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων 

Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να αναθέτει σε υπαλλήλους του ΝΠΔΔ την εφαρμογή μέρους ή συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο ΝΠΔΔ λειτουργούν τις καθημερινές (Δευτέρα-Παρασκευήή) από 07:00-22:00. Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη και τα σχολικά προγράμματα, τα προγράμματα του Δήμου Φλώρινας και οι προπονήσεις των αθλητικών σωματείων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών. 

Το Δ.Σ. με απόφαση του εισηγείται στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το Ν.1188/81 αρθρ. 89, για τις ώρες λειτουργίας και παίρνει σχετική έγκριση. Χωρίς έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης η λειτουργία του ΝΠΔΔ πέραν του ωραρίου των Δημοσίων υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται. 

Οι κλειστές αίθουσες ή οι άλλοι αθλητικοί χώροι, εφόσον προπονούνται επαγγελματικές ομάδες Εθνικών κατηγοριών, μπορεί να παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας τους κατά μία ή δύο ώρες με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και αργίες, οι χώροι άθλησης λειτουργούν μόνο για τη διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων. Το ωράριο των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

Κάθε υπηρεσία  Δημόσια,  ΝΠΔΔ ή Ν Π Ι Δ, αθλητικός φορέας ( Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο), ιδιωτικός φορέας  και άτομο που επιθυμεί  να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.,  απευθύνεται εγγράφως προς το Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, το οποίο και απαντά σε κάθε αίτημα μετά από σχετική ενημέρωση του Προέδρου . 

Η απάντηση πρέπει να δίνεται  το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε  (15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.Τα Αθλητικά Σωματεία/Σύλλογοι που χρησιμοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις κα συμμετέχουν στα Τοπικά, Περιφερειακά και Πανελλήνια πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν αίτημα χρήσης εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου. 

2.Οι Ομοσπονδίες/Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράμματα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα ανά ηλικιακή κατηγορία πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν αίτημα εγγράφως προς το αρμόδιο τμήμα. 

3.Ο προϊστάμενος  του τμήματος εξετάζει τα αιτήματα και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς καταρτίζουν το πρόγραμμα (δηλαδή κατανομή ωρών κατά ημέρα κα εβδομάδα για κάθε άθλημα, μπάσκετ, βόλεϊ  κ.λ.π.). Ενημερώνεται εγγράφως ο Πρόεδρος, που εγκρίνει το πρόγραμμα και αυτό αποστέλλεται στο κάθε ενδιαφερόμενο Σωματείο και αναρτάται στον κάθε αθλητικό χώρο. 

4.Ο Πρόεδρος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση σωματείου , όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5. Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα φροντίζει, σε κάθε αθλητική υποδομή ώστε να υπάρχουν, πέρα από ώρες προπονήσεων των σωματείων και ώρες για προγράμματα Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού και για μεμονωμένα άτομα που δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο/Σύλλογο. 

6.Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού αντιτίμου, που θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ  ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Για να επιτραπεί  η είσοδος  σε οποιονδήποτε αθλητικό χώρο του ΝΠΔΔ πρέπει: 

 1. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  του Αθλητικού σωματείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική  κατάσταση των αθλητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο σωματείο , έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται.
 2. Κάθε ομάδα αθλητών  να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ( για την πιστοποίηση της προπονητικής  ικανότητας του θα πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του ΝΠΔΔ σχετική άδεια από Γ.Γ.Α. ή πτυχίο Φ.Α. ή την επαγγελματική ταυτότητα προπονητή) ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στο χώρο μέχρι και την αποχώρηση του τελευταίου αθλητή.
 3. Η εμφάνιση  όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα  τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση π.χ. φόρμες, υποδήματα , μπάλες κ.λ.π.
 4. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο  είτε των αθλητών των σωματείων , είτε μεμονωμένων  ατόμων , είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα  της Γ.Γ.Α. που προπονούνται σε κάθε αθλητικό χώρο του ΝΠΔΔ  είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
 5. Οι προπονητές  είναι υποχρεωμένοι  να συνοδεύουν  τους αθλητές τους  και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν  ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους  στους χώρους άθλησης.
 6. Κανένας αθλητής δεν μπορεί κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών  οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή ,  ο οποίος  είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.
 7. Όταν εισέρχονται  σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη απομάκρυνσης έχει  ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου  τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο άθλησης.
 8. Ανάρμοστη  συμπεριφορά  αθλητών και παραγόντων  μπορεί να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης του ΝΠΔΔ  με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ 

 1. Κάθε προπονητής  υπεύθυνος Συλλόγου , αθλητές και μεμονωμένα άτομα,είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν  τις υποδείξεις του προσωπικού  του Τμήματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων π.χ. για την  έναρξη-λήξης προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κ.λ.π.
 2. Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια.
 3. Οι αθλητές , παράγοντες, θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών.
 4. Αθλητικό σωματείο που κατά επανάληψη χρησιμοποιεί την εγκατάσταση με μη ικανοποιητικό αριθμό αθλούμενων θα χάνει την προπονητική ώρα.
 5. Για κάθε παράπονο  ή πρόβλημα  που έχει ο αθλούμενος  στην προπόνηση  πρέπει να  απευθύνεται  στον Προϊστάμενο του τμήματος Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 

 1. Μετά την προπόνηση τα αθλητικά σωματεία συμβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται με πνεύμα οικονομίας αλλά και προστασίας από αδικαιολόγητες φθορές. 
 2. Οι φύλακες ή οι υπάλληλοι που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα φύλαξης, ελέγχουν μετά την προπόνηση και τους αγώνες τα αποδυτήρια για τυχόν φθορές οι οποίες χρεώνονται στο σωματείο του οποίου οι αθλητές τις δημιουργούν. 
 3. Το αθλητικό σωματείο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του φίλαθλου πνεύματος των οπαδών του καθώς επίσης και για τις τυχόν φθορές που θα προκληθούν. 
 4. Σε κάθε  περίπτωση φθορών , εσκεμμένων ή μη, το αθλητικό σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής , προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε,  υποχρεούται σε άμεση  αποκατάσταση  με δικές του δαπάνες , εκτός εάν  η φθορά  οφείλεται άμεσα στη συνθήκη  και κατά προορισμό χρήση  οργάνων, αποδυτηρίων  και γενικά των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 5. Οι εσκεμμένες φθορές  των οργάνων  και γενικά  των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε. 
 6. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων του παρόντος κανονισμού θα επιβάλλονται ανάλογες ποινές. 
 7. Η τιμωρία   είναι  η αποκατάσταση  των φθορών καθώς και η προσωρινή  ή οριστική αποβολή  του αθλητή , προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ. Ανάλογα  με τις περιστάσεις , η ίδια ή άλλη τιμωρία  επιβάλλεται στον Σύλλογο  όπου ανήκει  ο αθλητής , προπονητής  ή αθλητικός  παράγοντας. Η υποτροπή  θεωρείται  επιβαρυντική περίσταση  και τιμωρείται  ακόμα και με επιβολή προστίμου. 
 8. Αρμόδιο  για την επιβολή  τιμωρίας  είναι το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ , που επιλαμβάνεται  άμεσα  μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου  του Τμήματος. Ο ενδιαφερόμενος  Σύλλογος μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις  απόψεις του.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

 1. Κάθε  Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις  έχει δικαίωμα  να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.
 2. Ακόμη  πρέπει να έχει στη διάθεσή του  στο χώρο  που προπονείται , όλα τα όργανα π.χ. μπασκέτες, εστίες της Χειροσφαίρισης, Φιλέ για Πετοσφαίριση, όργανα στίβου, κ.λ.π.
 3. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του ΝΠΔΔ παραδίδονται προς χρήση   από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του κάθε αθλητικού σωματείου  υπογράφει σε σχετικό βιβλίο την παραλαβή τους . Μετά το πέρας της προπόνησης  επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο  και ξεχρεώνεται από το  σχετικό βιβλίο.
 4. Το προσωπικό του ΝΠΔΔ  δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί , μετακινεί ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα  τέρματα, μπασκέτες κλπ κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό  είναι ευθύνη του προπονητή  και των αθλητών  του Συλλόγου βοήθεια των υπαλλήλων.
 5. Σε  όλα  τα αθλητικά  και λοιπά σωματεία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
 6. Μετά το τέλος  των προπονήσεων και των αγώνων  οι χώροι  ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του ΝΠΔΔ. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 1. Για να διεξαχθεί  οποιοσδήποτε  αγώνας , διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας,  τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός,  σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από αρμόδιο φορέα  με μέριμνα  του γηπεδούχου Σωματείου ή  της οικείας Ομοσπονδίας.
 2. Υπεύθυνο για την έκδοση είναι το γηπεδούχο Σωματείο.
 3. Η ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ  γνωστοποιείται  στο ΝΠΔΔ τουλάχιστον 3 ημέρες  πριν  από την διεξαγωγή  κάθε αγώνα.
 4. Χωρίς άδεια αγώνα   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα.
 5. Απαραίτητος  όρος  για τη διεξαγωγή  οποιουδήποτε  αγώνα  είναι  η ύπαρξη αναγκαίου προσωπικού  που απαιτείται για την  ασφαλή διεξαγωγή του.   Στις περιπτώσεις  που δεν εργάζεται το προσωπικό  του ΝΠΔΔ απαγορεύεται  η διεξαγωγή  οποιουδήποτε  αγώνα  ή προπονήσεων  ομάδων  ή ατόμων  και γενικά ή χρήση  των χώρων  του ΝΠΔΔ. 

ΑΡΘΡΟ  11 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

 1. Όλοι οι αγώνες  διεξάγονται  σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
 2. Η διεύθυνση του ΝΠΔΔ  φροντίζει ώστε να υπάρχουν  στο Γυμναστήριο  όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
 3. Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ για τη διεξαγωγή Εθνικών πρωταθλημάτων, Διεθνών αγώνων κ.λ.π. κοινοποιεί την σχετική άδεια  στο Αστυνομικό τμήμα που έχει δικαιοδοσία  στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για αποφυγή βίας , φθορών ,  κ.λ.π. Μια ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια,  τα κλειδιά,  χρονόμετρα και ότι άλλο όργανο χρειασθεί , από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον υπεύθυνο του σωματείου. Με την έναρξη του αγώνα  εφαρμόζονται  οι κανονισμοί  του κάθε αθλήματος και το προσωπικό  δεν έχει καμία αρμοδιότητα  στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση  κάποιας ζημιάς  σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κ.λ.π. επιτρέπεται μετά την άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας του αγώνα και αφού έχει διακοπεί  ο αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου του ΝΠΔΔ προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς. Σε περιπτώσεις time -out ή άλλες διακοπές αγώνα, που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ, δηλ. το σκούπισμα γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.
 4. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου  Σωματείου  ή της Ομοσπονδίας  είναι να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής   του αγώνα   ιατρό-νοσοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό. Το ΝΠΔΔ  είναι υποχρεωμένο  να διαθέτει  επαρκώς εξοπλισμένο  χώρο ιατρείου ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 1. Για την διεξαγωγή αγώνων ποδόσφαιρου ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής όπως στο άρθρο 11.
 2. Υποχρέωση των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ  είναι η χάραξη των γραμμών  του αγωνιστικού χώρου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο.
 3. Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία του υπαλλήλου του ΝΠΔΔ.
 4. Τα αποδυτήρια παραδίδονται σε χρήση από τον υπεύθυνο του τοπικού σωματείου στον υπεύθυνο του φιλοξενούμενου σωματείου 90΄ πριν από τον αγώνα. Μετά την λήξη του αγώνα και αν ακολουθεί άλλος αγώνας οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν τα αποδυτήρια ελεύθερα. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 1. Απαιτείται άδεια του αγώνα.
 2. Όλα  τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα  παραδίδονται  από τις αποθήκες  του ΝΠΔΔ  και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί  με την προκήρυξη των αγώνων  και  επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο.
 3. Η τοποθέτηση  των οργάνων στις θέσεις τους, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα κ.λ.π. είναι αποκλειστική ευθύνη  του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ
 4. Σε περίπτωση αγώνων ενός συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω ευθύνεται ο ίδιος ο σύλλογος. Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη  των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου. Η αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού του ΝΠΔΔ. Το ΝΠΔΔ διαθέτει  τους υπαλλήλους  που απαιτούνται  για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η  χάραξη των γραμμών  σε στίβο με κουρασάνι   είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ καθώς και  η χάραξη των γραμμών  για τις ρίψεις και γίνονται από το προσωπικό του ΝΠΔΔ παρουσία  υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ.
 5. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου  ή της Ομοσπονδίας  είναι να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής   των αγώνων   ιατρό-νοσοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό. Το ΝΠΔΔ  είναι υποχρεωμένο  να διαθέτει  επαρκώς εξοπλισμένο  χώρο ιατρείου ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η πλήρωση  των θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. 

Τα ειδικότερα  τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του ΝΠΔΔ είναι τα προβλεπόμενα από τα 37 α/87, 22/90 και 50/2001 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 11/Α/87, 7/Α/90, 39/Α/01), όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το αρμόδιο τμήμα ανάλογα με τις ανάγκες της αθλητικής εγκατάστασης. 

Υπάλληλοι  χώρων άθλησης  απαγορεύεται για τα ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται  να προσφέρουν , να αμείβονται από συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους. 

Καθήκον των υπαλλήλων  κάθε χώρου άθλησης είναι η άψογη  συμπεριφορά προς όλους καθώς και όσους βάσει προγράμματος  κάνουν χρήση  των εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες κ.λ.π. 

Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων  του χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν  επειδή τους απαγορεύει  την είσοδο σε χώρο ( κλειστή αίθουσα , χλοοτάπητα, ή άλλο ) τότε ο υπάλληλος  καλεί την Αστυνομία.  

ΑΡΘΡΟ 15 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλους τους χώρους άθλησης , αποθηκών κ.λ.π. κλειδιά έχει το προσωπικό  του χώρου άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου. 

Όταν κάποιος σύλλογος χρειάζεται χώρο για τυχόν αποθήκευση οργάνων που χρησιμοποιούν στην προπόνησή τους δύναται το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ να τους παραχωρήσει  για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο με την υποχρέωση του συλλόγου να παραδώσει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου τον συγκεκριμένο χώρο όπως τον παρέλαβε. 

Η αθλητική εγκατάσταση διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Παράγοντες, γονείς κα φίλαθλοι οφείλουν να παρακολουθούν τις προπονήσεις και τους αγώνες από τις κερκίδες των γηπέδων χωρίς να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων. 

Το ΝΠΔΔ και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων δε φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα αποτελέσματά τους που προέρχονται από άτομα που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ούτε για προσωπικά ατυχήματα που οφείλονται στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων και κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο  και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί την αρμόδια αρχή. 

Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων. 

Ο κανονισμός αυτός έγινε με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, των προπονήσεων, την ασφάλεια και την υγεία των αθλουμένων. 

Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του αθλητικού σωματείου και των μεμονωμένων αθλητών από την αθλητική εγκατάσταση. 

Ο παρών κανονισμός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι στη διάθεση των αθλουμένων και η γνώση του περιεχομένου αποτελεί υποχρέωσή τους.  

ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε θέμα που αναφέρεται στην λειτουργία των χώρων άθλησης του  ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ. 

Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και θεατές συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισμού.