Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =Κώδικας Ποινικής Δικονομίας     
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =Κώδικας Ποινικής Δικονομίας     
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =Κόστος μεγαροσήμου           
+
|Κόστος σε ευρώ =Κόστος μεγαροσήμου - 2 ευρώ          
 
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =  
 
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =  
 
|Αρμόδια αρχή =Γραμματεία Δικαστηρίου / Φυλακών
 
|Αρμόδια αρχή =Γραμματεία Δικαστηρίου / Φυλακών
Γραμμή 22: Γραμμή 22:
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
Χειρόγραφος  
 
Χειρόγραφος  
==Έντυπο που χρησιμοποιείται: χορηγείται από την υπηρεσία του Εφετείου==
+
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 +
Χορηγείται από την υπηρεσία του Εφετείου
 +
 
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
*Μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ - 2 Ευρώ  
 
*Μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ - 2 Ευρώ  
Γραμμή 33: Γραμμή 35:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|αριθμός εκκαλουμένης αποφάσεως και είδος Δικαστηρίου
+
|Αριθμός εκκαλουμένης αποφάσεως και είδος Δικαστηρίου
|κατάθεση από τον αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|απόσπασμα εκκαλουμένης αποφάσεως
+
|Απόσπασμα εκκαλουμένης αποφάσεως
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|εξουσιοδότηση
+
|Εξουσιοδότηση
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
Γραμμή 61: Γραμμή 63:
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|συμπλήρωση- υποβολή έκθεσης έφεσης
+
|Συμπλήρωση- υποβολή έκθεσης έφεσης
 
|
 
|
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
Γραμμή 67: Γραμμή 69:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|διατύπωση λόγων έφεσης
+
|Διατύπωση λόγων έφεσης
 
|
 
|
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
Γραμμή 73: Γραμμή 75:
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|διορισμός αντικλήτου δικηγόρου
+
|Διορισμός αντικλήτου δικηγόρου
 
|
 
|
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
Γραμμή 79: Γραμμή 81:
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|υποβολή εξουσιοδότησης- μεγαροσήμου
+
|Υποβολή εξουσιοδότησης- μεγαροσήμου
 
|
 
|
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
 
|Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
Γραμμή 85: Γραμμή 87:
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|εύρεση αποφάσεως- δικογραφίας
+
|Εύρεση αποφάσεως- δικογραφίας
 
|
 
|
 
|Γραμματείς Εδρών Ποινικού Τμήματος
 
|Γραμματείς Εδρών Ποινικού Τμήματος
Γραμμή 94: Γραμμή 96:
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
  
Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης
+
Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
==Μητρώα που τηρούνται==
Βιβλίο Εφέσεων / Ενδίκων Μέσων ( ηλεκτρονικό)
+
Βιβλίο Εφέσεων / Ενδίκων Μέσων (ηλεκτρονικό).
  
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Εκκαθάρισης]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Εκκαθάρισης]]

Αναθεώρηση της 16:40, 18 Οκτωβρίου 2017

Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης
Από ποιους παρέχεται Δικαστήρια
Σε ποιους παρέχεται πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Κόστος σε ευρώ Κόστος μεγαροσήμου - 2 ευρώ
Αρμόδια αρχή Γραμματεία Δικαστηρίου / Φυλακών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση σύμφωνα με όσα ο Νόμος ορίζει.

Σχετική Νομοθεσία

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (αρ. 486 επ.)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Χορηγείται από την υπηρεσία του Εφετείου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ - 2 Ευρώ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αριθμός εκκαλουμένης αποφάσεως και είδος Δικαστηρίου Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Απόσπασμα εκκαλουμένης αποφάσεως Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Εξουσιοδότηση Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αναζήτηση-εύρεση καταδικαστικής αποφάσεως Γραφείο πληροφόρησης ποινικού τμήματος Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ. 457
2 Συμπλήρωση- υποβολή έκθεσης έφεσης Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
3 Διατύπωση λόγων έφεσης Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
4 Διορισμός αντικλήτου δικηγόρου Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
5 Υποβολή εξουσιοδότησης- μεγαροσήμου Γραφείο εκκαθάρισης- ενδίκων μέσων Εφετείου Θεσσαλονίκης - γρ.439
6 Εύρεση αποφάσεως- δικογραφίας Γραμματείς Εδρών Ποινικού Τμήματος

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Μητρώα που τηρούνται

Βιβλίο Εφέσεων / Ενδίκων Μέσων (ηλεκτρονικό).