Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
|
+
|1
 
|Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται
 
|Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται
 
η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης
 
η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|2
 
|Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει
 
|Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει
 
λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο
 
λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|3
 
|Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
 
|Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|4
 
|Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ  οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ53533Β’/2012)  (Έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα)
 
|Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ  οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ53533Β’/2012)  (Έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα)
 
|
 
|
Γραμμή 45: Γραμμή 45:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|1
 
|Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ή Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι
 
|Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ή Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι
 
τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006) «Λήψη μέτρων
 
τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006) «Λήψη μέτρων
Γραμμή 53: Γραμμή 53:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|2
 
|Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της
 
|Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της
 
επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και
 
επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και
Γραμμή 60: Γραμμή 60:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|3
 
|Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη
 
|Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη
 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με
 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με
Γραμμή 66: Γραμμή 66:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|4
 
|Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση
 
|Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση
 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ
 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ
Γραμμή 75: Γραμμή 75:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|5
 
|Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η
 
|Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η
 
δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο
 
δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο
Γραμμή 84: Γραμμή 84:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|6
 
|Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους
 
|Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους
 
ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό
 
ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό
Γραμμή 90: Γραμμή 90:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|7
 
|Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών
 
|Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών
 
υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως
 
υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως
Γραμμή 96: Γραμμή 96:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|8
 
|Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης,
 
|Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης,
 
εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με
 
εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με
Γραμμή 102: Γραμμή 102:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|9
 
|Άδεια χρήσης νερού, στην
 
|Άδεια χρήσης νερού, στην
 
περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις
 
περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις
Γραμμή 108: Γραμμή 108:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|10
 
|Άδεια κατασκευής λιμενικού
 
|Άδεια κατασκευής λιμενικού
 
έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας  
 
έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας  
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|11
 
|Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση
 
|Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση
 
ύπαρξης ή/και χρήσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2244 (ΦΕΚ168Α’/1994)
 
ύπαρξης ή/και χρήσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2244 (ΦΕΚ168Α’/1994)
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|12
 
|Άλλα δικαιολογητικά (εφόσον εφαρμόζονται ειδικές
 
|Άλλα δικαιολογητικά (εφόσον εφαρμόζονται ειδικές
 
διατάξεις ή κανονισμοί)
 
διατάξεις ή κανονισμοί)

Αναθεώρηση της 11:46, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Περιγραφή Υπηρεσίας: Σύμφωνα με το Ν. 3982/2011, για την έναρξη λειτουργίας μιας μονάδας χαμηλής όχλησης, δεν απαιτείται πλέον η έκδοση "Άδειας λειτουργίας" της μονάδας, αλλά η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο (ή τον εκπρόσωπό του) "Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας"

Από που παρέχεται Σε ποιους παρέχεται Κόστος Χρόνος υλοποίησης Τηλέφωνα
Κατά τόπους περιφέρειες Πολίτες 60 έως 1.500€ (30 % του παραβόλου που

προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης)

5 ημέρες

Δικαιολογητικά

Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται

η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης

2 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει

λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο

3 Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
4 Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ  οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ53533Β’/2012)  (Έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα)
Β Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα)
1 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ή Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι

τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, κλπ.»

2 Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης της

επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59KW (80HP)

3 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15 οικ.12710/860 (ΦΕΚ1026Β’/2007) και την Υ.Α.   Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ2718Β/2012)

4 Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) Ή Βεβαίωση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) Ή Άδεια λειτουργίας, από υγειονομικής πλευράς, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β’/2006) και το ΠΔ 79 (ΦΕΚ95Α’/2007)

5 Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η

δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο


�1187Β’/2006)

6 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους

ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υ.Α. 10735/651 (ΦΕΚ2656Β’/2012)

7 Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών

υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου

8 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης,

εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ119Α’/2006)

9 Άδεια χρήσης νερού, στην

περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 43504 (ΦΕΚ1784Β’/2005)

10 Άδεια κατασκευής λιμενικού

έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας  

11 Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση

ύπαρξης ή/και χρήσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2244 (ΦΕΚ168Α’/1994)

12 Άλλα δικαιολογητικά (εφόσον εφαρμόζονται ειδικές

διατάξεις ή κανονισμοί)

Διαδικασίες υλοποίησης

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
8 Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας και δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενο Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 1 εργάσιμη ημέρα
9 Πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Η΄ΔΑΟΚ) Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
12 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν. 3982 Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος τμήματος 1 ημέρα
13 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν. 3982 Διοικητική πρακτική Διευθυντής 1 ημέρα
14 Πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος 1 ημέρα
15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Υπάλληλος Γραμματείας 1 ημέρα
16 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ημέρα
17 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Διοικητική πρακτική Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Αρμόδιος υπάλληλος 10 ημέρες
20 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), Διευθυντής 1 ημέρα
21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 1 και 2 Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
22 ΑΥΤΟΨΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012) Αρμόδιοι Υπάλληλοι 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • ΥΓΕΙΑΣ, ΔΑΟΚ, ΓΧΚ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Nόμος 4262
  • Νόμος 3982
  • Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4
  • ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012 (ΦΕΚ 3533Β/2012)