Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Έντυπο που χρησιμοποιείται)
(Έντυπο που χρησιμοποιείται)
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
 
# Πρωτόκολλο καταστροφής Τροφίμων και [[Ζωοτροφών]]  [https://wiki.ellak.gr/images/d/d7/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%CE%A3.pdf]   
 
# Πρωτόκολλο καταστροφής Τροφίμων και [[Ζωοτροφών]]  [https://wiki.ellak.gr/images/d/d7/%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%CE%A3.pdf]   
 
# Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής  [https://wiki.ellak.gr/images/3/3a/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3.pdf]   
 
# Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής  [https://wiki.ellak.gr/images/3/3a/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3.pdf]   
# ///////////////////                [https://wiki.ellak.gr/images/e/ee/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3_2%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf]   
+
# Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής  [https://wiki.ellak.gr/images/e/ee/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3_2%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf]   
 
# ////////////                    [https://wiki.ellak.gr/images/b/b3/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_1%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3.pdf]   
 
# ////////////                    [https://wiki.ellak.gr/images/b/b3/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_1%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3.pdf]   
 
# //////////////                  [https://wiki.ellak.gr/images/0/01/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2%CE%B7_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3.pdf]   
 
# //////////////                  [https://wiki.ellak.gr/images/0/01/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2%CE%B7_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3.pdf]   

Αναθεώρηση της 13:03, 17 Νοεμβρίου 2015

Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις τροφίμων
Νομοθετικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 .
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Σχετική Νομοθεσία

  1. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

  1. ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  1. Εκθεση κατάσχεσης Τροφίμων και Ζωοτροφών [2]
  2. Πρωτόκολλο καταστροφής Τροφίμων και Ζωοτροφών [3]
  3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής [4]
  4. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής [5]
  5. //////////// [6]
  6. ////////////// [7]
  7. //////////// [8]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.