Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Διαδικασίες)
(Διαδικασίες)
Γραμμή 93: Γραμμή 93:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
| Αμεση κοινοποίηση της εκθεσης η πρακτικού στην επιχείρηση
|
+
|αρθρο 34 Νόμου 4235/2014
 
|
 
|
 
|
 
|

Αναθεώρηση της 13:35, 17 Νοεμβρίου 2015

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [1] .
 2. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόϕιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασϕάλεια των Τροϕίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασϕαλείας των τροϕίμων [2] .

Τρόπος διεκπεραίωσης

 1. ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. Εκθεση κατάσχεσης Τροφίμων και Ζωοτροφών [3]
 2. Πρωτόκολλο καταστροφής Τροφίμων και Ζωοτροφών [4]
 3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής [5]
 4. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής [6]
 5. Εκθεση 1ης επανεξέτασης κατασχεθέντων τριμελούς επιτροπής [7]
 6. Εκθεση 2ης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταμελούς επιτροπής [8]
 7. Αδεια διακίνησης [9]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ελεγχος αρμοδίων αρχών
2 Σύνταξη αιτιολογημένης εκθεσης η πρακτικού κατάσχεσης σε ολα τα στάδια της παραγωγής,αποθήκευσης,διακίνησης και διάθεσης . αρθρο 7 Νόμου 4235/2014
3 Αμεση κοινοποίηση της εκθεσης η πρακτικού στην επιχείρηση αρθρο 34 Νόμου 4235/2014
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ )
 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης
 3. Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Σ.Δ.Ο.Υ
 2. Αστυνομική Διεύθυνση