Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [1]
 2. ΚΑΝ 178/2002 [2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

 1. ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. Εκθεση κατάσχεσης Τροφίμων και Ζωοτροφών [3]
 2. Πρωτόκολλο καταστροφής Τροφίμων και Ζωοτροφών [4]
 3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής [5]
 4. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής [6]
 5. Εκθεση 1ης επανεξέτασης κατασχεθέντων τριμελούς επιτροπής [7]
 6. Εκθεση 2ης επανεξέτασης κατασχεθέντων πενταμελούς επιτροπής [8]
 7. Αδεια διακίνησης [9]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ )
 2. Διεύθυνση Ανάπτυξης
 3. Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Σε περίπτωση ελέγχου απο μικτό κλιμάκιο :

 1. Σ.Δ.Ο.Υ
 2. Αστυνομική Διεύθυνση