Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:40, 22 Μαρτίου 2016 από τον Z.gakidis (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Τμήμα ΚΔΥ using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σε ποιους παρέχεται Στους κρεοπώλες
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. αριθμός 306272 / τεύχος Β /ΦΕΚ 1483/29 Ιουλίου 2008 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων».
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκδοση αδειας λειτουργίας παρασκευαστηρίου σε παρακείμενο χώρο καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείο ).

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ   79/2007 ΦΕΚ 95Α ¨Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ ( ΕΚ ) υπαριθμόν 178 / 2002 , 852 / 2004 , 853 / 2004 , 854 / 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης , των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπαριθμόν 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ¨.[1]
  2. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ." [2]
  3. Υ.Α. 464/92592/16.7.2014 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων  (ΦΕΚ Β' 2111/01-08-2014)[3]
  4. ΝΟΜΟΣ 4254/4-4-2014 ΦΕΚ 85Α. Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ΝΟΜΟΥ 4046/2012 και άλλες διατάξεις ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [4]
  5. ΚΑΝ (ΕΕ) 1169/2011 "Γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων" [5]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό -e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση παρασκευαστηρίου κρεάτων σε παρακείμενο χώρο κρεοπωλείου[6]

Αλλα χρήσιμα εντυπα

Υποχρεώσεις παραγωγών Ζωικών Υποπροιόντων τα οποία δεν καταναλώνονται απο τον ανθρωπο.[7]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης.(Δήμος ) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Γενικό σχεδιάγραμμα ( κάτοψη) των εγκαταστάσεων ( κρεοπωλείου και παρακείμενου χώρου ) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.
3 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα  1:500
4 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000
5 Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησης τους στο χώρο.
6 Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων, στις διαδικασίες παραγωγής καθώς και την τυχόν ένταξη σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα
7 Περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση
8 Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου παρασκευαστηρίου και κρεοπωλείου.
8

Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης  

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση καταχώρισης Υ. Α. αριθμ.464/92592/16.7.2014 (ΦΕΚ Β' 2111/01-08-2014) Τμήμα ΚΔΥ
2 Αυτοψία Επιτροπή κτηνιάτρων
3 Πρακτικό καταλληλότητας Επιτροπή κτηνιάτρων
4 Εισήγηση Διεύθυνσης Εισηγητής,Τμηματάρχης,Διευθυντής
5 Εκδοση αδειας Περιφερειάρχης
6 Καταχώρηση στο μητρώο παρ. 1β της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85). Τμήμα ΚΔΥ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Δήμοι : Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης.(Εκδίδεται από το Δήμο).

Επικοινωνία

  • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax: 2461049987/ e-mail: Z.gakidis@pdm.gov.gr