Κατηγορία:Ανάπτυξης (Διεύθυνση)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, ασκούν σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης και εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και δια βίου μάθησης οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων απαρτίζουν τα εξής τμήματα: α. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. β. Τμήμα Επαγγέλματος. γ. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού. δ. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης.