Μετάθεση για Λόγους Υγείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μετάθεση για Λόγους Υγείας
Από ποιους παρέχεται Δικαστήρια
Σε ποιους παρέχεται Δικαστικοί υπάλληλοι
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 2218/2000
Αρμόδια αρχή Εφετείο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών υπαλλήλων (προαγωγή, τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη) και επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 2812/2000, όπως ισχύει σήμερα.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης , Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δια του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας του υπαλλήλου) Kατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ιατρικές γνωματεύσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Σύνταξη αίτησης και αποστολή προς Υπουργείο μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 2812/2000
2 Ερώτημα Υπουργού προς Πρόεδρο του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
3 Ορισμός Εισηγητή
4 Συνεδρίαση Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου
5 Έκδοση απόφασης και αποστολή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωμάτων ένας (1) μήνας
6 Απόφαση Υπουργού

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο δικαστικός υπάλληλος.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπηρεσία στην οποία επιθυμεί να μετατεθεί ο δικαστικός υπάλληλος.

Μητρώα που τηρούνται

Πρωτόκολλο καταχώρισης αποφάσεων.