Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μεταβίβαση Οχήματος στους Κληρονόμους του Θανόντος Κατόχου"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Διαδικασίες)
(Δικαιολογητικά)
 
Γραμμή 45: Γραμμή 45:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση το παρόν έντυπο. Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νομίμου  εκπροσώπου της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού ή ΦΕΚ (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ  Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από όποιον δεν παρίσταται.
+
|[https://wiki.ellak.gr/images/1/1f/AK13_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A4%CE%9F_%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%91_%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%A9%CE%9D_.pdf Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση] . Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νομίμου  εκπροσώπου της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού ή ΦΕΚ (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ  Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από όποιον δεν παρίσταται.
 
|Από τον αιτούντα
 
|Από τον αιτούντα
 
|-
 
|-

Τελευταία αναθεώρηση της 13:46, 7 Φεβρουαρίου 2016

Μεταβίβαση Οχήματος στους Κληρονόμους του Θανόντος Κατόχου
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα των κληρονόμων του θανόντος κατόχου του.

Σχετική Νομοθεσία

Εγκύκλιος Α 23122/1716/15-6-2001, όπως ισχύει.

Ν. 1350/83 (ΦΕΚ 55 Α), όπως ισχύει.

Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α), όπως ισχύει.

Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α), όπως ισχύει.

Εγκύκλιος  Β1/21712/2412/03-05-2012   

 N. 4093/20012 (ΦΕΚ 222 Α)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις συμβεβλημένες τράπεζες τέλος άδειας 75 ευρώ ή 9 ευρώ ή 100 ευρώ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση . Εάν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο (Εταιρία) απαιτείται η  υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του  νομίμου  εκπροσώπου της με την οποία να δηλώνονται όλα τα στοιχεία του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού ή ΦΕΚ (επωνυμία, έδρα , σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια) και φωτοαντίγραφο του καταστατικού ή ΦΕΚ  Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από όποιον δεν παρίσταται. Από τον αιτούντα
2 Βεβαίωση –Πιστοποιητικό της οικείας Οικονομικής εφορίας από την οποία προκύπτουν οι κληρονόμοι τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς. (Δήλωση φόρου  κληρονομιάς )  Από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση περί  μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ   Από τον αιτούντα
4 Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία  Π.Ε. του Τέλους Άδειας  75 ευρώ για ΕΙΧ  ή 9 ευρώ για  ΔΙΧ ή 100  ευρώ για Δημοσίας  Χρήσης οχήματα. Από τον αιτούντα
5 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Από τον αιτούντα
6 Βιβλιάριο μεταβολών σε περίπτωση  (Φ.Ι.Χ , Φ.Δ.Χ,  Λ.Ι.Χ , Ε.Δ.Χ, Λ.Δ.Χ).  Κατάθεση πινακίδων σε περίπτωση  ακινησίας.

Για τις  παραπάνω περιπτώσεις ελέγχεται το δικαίωμα κυκλοφορίας

Από τον αιτούντα
7 Ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου . (Δεν απαιτείται σε περίπτωση διαγραφής του οχήματος.)  Από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών από των αιτούντα
2 Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Καταχώρηση της μεταβίβασης -εκτύπωση νέας άδειας
4

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.