Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μετατροπή Εταιρειών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Περιγραφή Υπηρεσίας)
μ (Ο Akaraliotis μετακίνησε τη σελίδα Μετροπή Εταιρειών στη Μετατροπή Εταιρειών)
(Καμία διαφορά)

Αναθεώρηση της 09:46, 19 Ιανουαρίου 2016

Μετατροπή Εταιρειών
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Σε ποιους παρέχεται Α.Ε.
Νομοθετικό πλαίσιο Κ.Ν. 2190/20
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έλεγχος νομιμότητας πρακτικών Γ.Σ.

Σχετική Νομοθεσία

Κ.Ν.2190/20 άρθρα 66-67

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η αίτηση κατατίθεται από την ΑΕ στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΓΕΜΗ και διαβιβάζεται μέσω ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της έκαστης ΠΕ. Καταχωρείται η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρωτοκολείται. Γίνεται ο έλεγχος των πρακτικών των οργάνων της Α.Ε. και λοιπών δικαιολογητικών και αποστέλλεται η έγκριση ή η απόρριψη μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΓΕΜΗ.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Δικαιολογητικά Μετατροπής
1 Διαβιβαστικό ΓΕΜΗ ΓΕΜΗ
2 Αίτηση ανώνυμης εταρείας ΑΕ
3 Πρακτικό Γ.Σ. λήψης απόφασης για μετατροπή ΑΕ
4 Συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής ΑΕ

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση στην διαδικτυακή πύλη ΓΕΜΗ Υπηρεσία ΓΕΜΗ
2 Διαβίβαση της αίτησης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Υπηρεσία ΓΕΜΗ
3 Καταχώρηση και πρωτοκόληση αίτησης Τμήμα Γραμματείας Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
4 Έλεγχος Νομιμότητας δικαιολογητικών Τμήμα Εμπορίου
5 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη έγκρισης Μετατροπής της εταιρείας Τμήμα Εμπορίου
6 Διαβίβαση της απόφασης Περιφερειάρχη έγκρισης Μετατροπής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ Τμήμα Εμπορίου
7 Σύνταξη ανακοίνωσης Μετατροπής της εταιρείας από την

υπηρεσία ΓΕΜΗ

Υπηρεσία ΓΕΜΗ