Μητρώο Κρατικών Οχημάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:11, 8 Φεβρουαρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Αποκεντρωμένες Διοικήσεις using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το "ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" αποτελεί μια προσπάθεια της δημόσιας διοίκησης για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων αναφορικά με τα κρατικά οχήματα με στόχο την ενδυνάμωση:

α) της παρακολούθησης και εποπτείας κρατικών οχημάτων

β) της ικανοποίησης αιτημάτων των δημοσίων φορέων από τις αντίστοιχες εποπτεύουσες αρχές τους

γ) των διαδικασιών συγκέντρωσης και παροχής στοιχείων επί των κρατικών οχημάτων στα πλαίσια της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης.

Η προσπάθεια ξεκίνησε από το π. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) το οποίο με την Α.Π.:οικ.2196/20936/24-07-2013 εγκύκλιό του, παρείχε οδηγίες στους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία και τήρηση του Μητρώου αυτού. Σύμφωνα με το τιθέμενο χρονοδιάγραμμα του ΥΔΙΜΗΔ κάθε φορέας έπρεπε να δημιουργήσει και να αποστείλει μέσω της Εποπτεύουσας Αρχής του, έως τις 31-10-2013 το δικό του Μητρώο Κρατικών Οχημάτων, δηλαδή τον Πίνακα excel που το ίδιο το Υπουργείο απέστειλε συν/νο με την ως ανω σχετική εγκύκλιο. Μετά την δημιουργία του Μητρώου, κάθε φορέας οφείλει να επαναλαμβάνει την ως άνω διαδικασία σε κάθε μεταβολή του Μητρώου του.

Για τους δημόσιους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση του Μητρώου σε επίπεδο νομού, είναι τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού του κάθε νομού. Σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι η Διεύθυνση Διοίκησης με έδρα την έδρα της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε εθνικό επίπεδο, η Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων που μετά την κατάργηση του ΥΔΙΜΗΔ, μετατράπηκε σε Τμήμα Κρατικών Αυτοκινήτων και υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Εσωτερικών. Για τους δημόσιους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα υπηρεσιών των αντίστοιχων Υπουργείων τους, αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση του Μητρώου ορίστηκαν οι Κεντρικές Υπηρεσίες του εκάστοτε Υπουργείου. Αυτός ο κατακερματισμός της αρμοδιότητας παρακολούθησης δημιουργίας και τήρησης του Μητρώου, συνετέλεσε στη μη ολοκλήρωση του μέχρι και σήμερα. Διότι ενώ οι υπηρεσίες οι υπαγόμενες στην εποπτεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συμμορφώθηκαν στη δημιουργία και επικαιροποίησή του (στην επικαιροποίηση παρατηρείται συνήθως μια καθυστέρηση από τη μεριά των δημοσίων φορέων), οι λοιπές υπηρεσίες δεν ως επί των πλείστων δεν εφάρμοσαν τις σχετικές οδηγίες. Πέραν του ανωτέρω λόγου, στη μη ολοκλήρωσή του συνετέλεσε και η κατάργηση του ΥΔΙΜΗΔ που το οραματίστηκε, η οικονομική κρίση (έλλειψη πόρων) αλλά και η απροθυμία κάποιων υπηρεσιών ή η κακή συνεννόησης μεταξύ υπηρεσιών. Επειδή δε, στο μεταξύ, για λόγους αποσυμφόρησης του ΥΔΙΜΗΔ, η αρμοδιότητα ικανοποίησης των αιτημάτων τους πέρασε και για τις υπηρεσίες αυτές στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο, να ικανοποιούνται αιτήματα δημοσίων φορέων που αφορούν σε κρατικά οχήματα, χωρίς τα οχήματα αυτά να εμφανίζονται στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ικανοποίησή τους. Δεν μπορεί όμως η Διοίκηση να πράξει διαφορετικά, διότι η Δημόσια Διοίκηση σε κρίσιμους τομείς όπως οι Ελεγκτικοί μηχανισμοί, η δημόσια υγεία κ.λπ. πρέπει να λειτουργεί και να μην παρακωλύεται από καθυστερήσεις στις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στο Μητρώο, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, εγγράφονται όλα τα κρατικά οχήματα που ανήκουν στην κυριότητα του κάθε δημόσιου φορέα, εξαιρουμένων:

i) των μηχανημάτων έργων

ii) των επιβατικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρησιακές μόνο ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ.

Οι δημόσιοι φορείς που έχουν στην κυριότητά τους κρατικά οχήματα και συνεπως υποχρεούνται στη δημιουργία και τήρηση "Μητρώου Κρατικών Οχημάτων" είναι οι εξής::

1.Υπουργεία

2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3.Ν.Π.Δ.Δ.

4. Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ.

5. Δήμοι

6.Περιφέρειες

7.Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

8.Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

9.Ειδικές Υπηρεσίες κ.λπ.

Το Μητρώο παρότι δεν ολοκληρώθηκε, αποτελεί αναγκαίο και χρήσιμο εργαλείο για τους δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη χρήση, διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία των κρατικών οχημάτων, και πρέπει να ολοκληρωθεί, διότι εκτός από τα οφέλη που θα προσδώσει στην καθημερινή διοικητική πρακτική, θα ωφεληθεί γενικά η δημόσια διοίκηση σε πολλαπλό επίπεδο (οικονομία, περιβάλλον, ασφάλεια κ.λπ.). Αναλυτικότερα, η κάθε εποπτεύουσα αρχή (Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση), θα μπορεί να παρακολουθεί και να εποπτεύει αποτελεσματικότερα τη χρήση των κρατικών οχημάτων από τους δημόσιους φορείς που υπάγονται στην εποπτεία της, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος (αρχή διαφάνειας, οικονομικότητας, εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση κ.λπ.). Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα της πολιτείας, σε κεντρικό επίπεδο (Τμήμα Κρατικών αυτοκινήτων του Υπουργείου Εσωτερικών), να παρακολουθεί το σύνολο, ανά την επικράτεια, του στόλου των κρατικών οχημάτων, να λαμβάνει αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο για την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίησή τους και να παρέχει στοιχεία στα πλαίσια της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Σε ότι αφορά τη χρηστικότητά του στην καθημερινή πρακτική, το μητρώο θα παρέχει, άμεσα και αξιόπιστα, απαραίτητες και κρίσιμες πληροφορίες σε κάθε αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, προκειμένου αυτή να εξετάζει και να αποφαίνεται επί των αιτημάτων των δημοσίων υπηρεσιών που αφορούν σε:

- Έγκριση αγοράς οχήματος.

- Έγκρισης Θέσης σε κυκλοφορία.

- Έγκριση άρσης κυκλοφορίας (απόσυρση).

- Έγκριση εξαίρεσης από την απόσυρση (αφορά επιβατικά άνω των 1400 cc).

- Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οδήγησης.

- Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων.

Σχετική Νομοθεσία

Α.Π.:Φ.021/3156/6-2-2014 εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α.Π.:οικ.2196/20936/24-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΜΧ-ΘΜΙ) εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α.Π.:οικ.2782/27234/30-12-2010 εγκύκλιος (ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-Ο) Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αριθμ. 129/2534/10 (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-2010 - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 152/Β/17-2-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Α.Π.:οικ.372/1709/26-1-1999 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αριθμ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/Β΄ και αναδημοσίευση ΦΕΚ 421/Β΄/26-6-1984) Υπουργική Απόφαση.

Αριθμ. 2396/53 (ΦΕΚ 117/Α΄) Νομοθετικό Διάταγμα.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κάθε υπηρεσία που οφείλει να τηρεί Μητρώο κρατικών οχημάτων, το στέλνει ηλεκτρονικά (καθώς και κάθε μεταβολή του) στην εποπτεύουσα αρχή της (Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Οι φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στέλνουν το Μητρώο στο Τμήμα Διοικητικό -Οικονομικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του εκάστοτε νομού. Το Τμήμα αυτό, το διαβιβάζει στη Δ/νση Διοίκησης που βρίσκεται στην έδρα της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διεύθυνση Διοίκησης το αποστέλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Κρατικών Οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα υπηρεσιών των Υπουργείων τους, στέλνουν το Μητρώο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου τους η οποία το διαβιβάζει στο Τμήμα Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Για το Μητρώο Κρατικών Οχημάτων που οφείλει κάθε δημόσια υπηρεσία να τηρεί, έχει σχεδιαστεί ειδικό Έντυπο σε μορφή Πίνακα excel και έχει διατεθεί στις δημόσιες υπηρεσίες ως συνημμένο αρχείο σε μορφή excel στην με Α.Π.:οικ.2196/24-07-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ο Πίνακας excel που υπάρχει συν/νος στην Α.Π.:οικ.2196/20936/23-7-13

εγκύκλιο ΥΔΙΜΗΔ

Αποστέλλεται από τον υπόχρεο δημόσιο φορέα στην εποπτεύουσα αρχή (Κεντρική Υπηρεσία

Υπουργείου ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση), σε ηλεκτρονική μορφή.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Οι φορείς που υποχρεούνται στη δημιουργία Μητρώου Κρατικών Οχημάτων, επικαιροποιούν το Μητρώο που τηρούν στην υπηρεσία τους, μετά την ολοκλήρωση κάθε μεταβολής που επέρχεται επί των οχημάτων τους. Δεν ετέθη χρονοδιάγραμμα ως προς το κάθε βήμα της διαδικασίας.

Ετέθη χρονοδιάγραμμα ως προς την δημιουργία του Μητρώου έως 31-102013, το οποίο δεν τηρήθηκε από όλους τους υπόχρεους φορείς.

Η δε επικαιροποίηση του Μητρώου, είναι μια συνεχής διαδικασία, που λαμβάνει χώρα σε κάθε μεταβολή του.

2 Οι Φορείς οι οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δήμοι, Περιφέρειες, Ν.Π.Δ.Δ Ο.Τ.Α., Επιμελητήρια κ.λπ.), στέλνουν το Μητρώο ή το επικαιροποιημένο Μητρώο, σε ηλεκτρονική μορφή, στα τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού του κάθε νομού.

Οι φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα υπηρεσιών του Υπουργείου τους, (ΙΚΑ, Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών, Αστυνομικές Υπηρεσίες κ.λπ.), στέλνουν το Μητρώο ή το επικαιροποιημένο Μητρώο, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου τους.

-//-
3 Τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού ενημερώνουν το Μητρώο Κρατικών Οχημάτων σε επίπεδο νομού (για τις υπηρεσίες αρμοδιότητας τους).

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων ενημερώνουν το Μητρώο Κρατικών Οχημάτων σε επίπεδο Υπουργείου (για τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους).

-//-
4 Τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού του κάθε νομού, στέλνουν το Μητρώο ή το επικαιροποιημένο Μητρώο, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

-//-

5 Η Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενημερώνει το Μητρώο Κρατικών Οχημάτων στα όρια της εδαφικής της περιφέρειάς. -//-
6 Η Διεύθυνση Διοίκησης της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή η Κεντρική Υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου, αποστέλλει, το Μητρώο ή το επικαιροποιημένο Μητρώο, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Κρατικών Οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Κεντρική Υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου, αποστέλλει, το Μητρώο ή το επικαιροποιημένο Μητρώο, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Κρατικών Οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

-//-
7 Το Τμήμα Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώνει το Μητρώο Κρατικών Οχημάτων σε εθνικό επίπεδο. -//-

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας:

Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

Η Διεύθυνση Διοίκησης της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Για τα Υπουργεία:

Η Κεντρική Υπηρεσία του κάθε Υπουργείου

Η Διεύθυνση Κρατικών Οχημάτων Υπουργείου Εσωτερικών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς:

Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.Π.Ι.Δ.

Δήμοι

Περιφέρειες

Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες σε επίπεδο νομού

Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

Ειδικές Υπηρεσίες

Λοιποί δημόσιοι Φορείς