Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικ...')
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
+
|Τίτλος υπηρεσίας = Τμήμα Αδειών Διαμονής
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|εικόνα =   
 
|εικόνα =   
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =Αποκεντρωμένη Διοίκηση   
+
|Από ποιους παρέχεται =Τμήματα Αδειών Διαμονής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)  
|Σε ποιους παρέχεται =  [[Πολίτες]]
+
|Σε ποιους παρέχεται =  Πολίτες τρίτων χωρών
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος 4251/2014
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν. 4251/2014
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =  300          
+
|Κόστος σε ευρώ =  500          
 
|Σημειώσεις =  
 
|Σημειώσεις =  
|Διαδικασία =
+
|Διαδικασία =έως 2 μήνες (βάσει νόμου)
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97 του Ν.4251/2014
+
Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000€ χορηγείται, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου, πενταετής άδεια διαμονής με δυνατότητα ανανέωσης. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου ειδάλλως παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
* ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80)  
+
* Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α'/ 01-04-2014)  
* ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α ́ 76)
+
* Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/ Α'/ 09-07-2015)
* ΚΥΑ 53821/2014 (ΦΕΚ Β΄2962)
+
* Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014 περί καθορισμού δικαιολογητικών
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
* Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει τις προυποθέσεις( γέννηση στην Ελλάδα ή επιτυχής ολοκληρώση έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
+
* Ο πολίτης τρίτης χώρας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Ν.4332/2015 συγκεντρώνει  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταθέτει  αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επενδυτή στο Τμήμα Αδειών Διαμονής (υπηρεσία μιας στάσης) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.
* Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για δεύτερη γενιά γίνεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε με εξουσιοδότηση από άτομο έως 2ου βαθμού συγγένειας.  
 
  
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
*Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 300 Ευρώ για άδεια δεύτερης γενιάς το οποίο προμηθεύεται είτε από το ΚΕΠ είτε εκτυπώνεται από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
+
*Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) αξίας 500€ για την μόνιμη άδεια επενδυτή (σ.σ. πρώην άδεια ιδιοκτητών ακινήτων) το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί είτε από το ΚΕΠ είτε από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:  http://is.gd/2CZ1ht
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Γραμμή 38: Γραμμή 37:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
+
|
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας
+
|
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής
+
|
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Αποδεικτικό είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου για δεύτερη γενιά ύψους 300 Ευρώ
+
|
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Αντίγραφο βιβλιαρίου του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης με τις καλύψεις της ΚΥΑ 53821/2014
+
|
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον ετών, σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή / και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης από ελληνικό ληξιαρχείο.
+
|
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
Γραμμή 73: Γραμμή 72:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών
 
 
|
 
|
|Ενδιαφερόμενος
+
|
 +
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών
 
 
|
 
|
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|
 +
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
| Εφόσον τα δικαιολογητικά:
+
|
 
+
|
α) είναι πλήρη
+
|
|Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης (αποτελεί προσωρινή άδεια διαμονής διάρκειας 1 έτους έως ότου εξεταστεί η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής)
 
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|β) είναι ελλιπή
+
|
|Χορήγηση βεβαίωσης παραλαβής του αιτήματος και το αίτημα απορρίπτεται.
+
|
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Έλεγχος αίτησης
 
 
|
 
|
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|
 +
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|α) έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας
 
 
|
 
|
|Δημόσια Ασφαλιστικά ταμεία, Ιδιωτικες ασφαλιστικές εταιρίες
+
|
 +
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|β) έλεγχος αφιξαναχωρήσεων και ύπαρξη λόγων δημόσιας τάξης
 
 
|
 
|
|Ελληνική Αστυνομία
+
|
 +
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|γ) έλεγχος βεβαιώσεων φοίτησης, ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 
 
|
 
|
|Σχολεία, Ληξιαρχεία
+
|
 +
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Οι έλεγχοι είναι σωστοί
+
|
|Χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς με επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου εντύπου στο διαβατήριο και παραλαβή της απόφασης χορήγησης
+
|
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Οι έλεγχοι  δεν είναι σωστοί
+
|
|Απορρίπτεται η αίτηση χορήγησης αδείας και οπολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να αποχωρήση από την χώρα μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης
+
|
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 137: Γραμμή 134:
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
Ελληνική Αστυνομία, Ασφαλιστικά ταμεία, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σχολεία, Ληξιαρχεία
 
  
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή δημόσιου φορέα]]
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή δημόσιου φορέα]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες μετανάστευσης]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες μετανάστευσης]]

Αναθεώρηση της 13:58, 26 Δεκεμβρίου 2015

Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή
Από ποιους παρέχεται Τμήματα Αδειών Διαμονής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες τρίτων χωρών
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4251/2014
Κόστος σε ευρώ 500

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000€ χορηγείται, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου, πενταετής άδεια διαμονής με δυνατότητα ανανέωσης. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου ειδάλλως παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α'/ 01-04-2014)
  • Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/ Α'/ 09-07-2015)
  • Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014 περί καθορισμού δικαιολογητικών

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Ο πολίτης τρίτης χώρας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Ν.4332/2015 συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επενδυτή στο Τμήμα Αδειών Διαμονής (υπηρεσία μιας στάσης) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) αξίας 500€ για την μόνιμη άδεια επενδυτή (σ.σ. πρώην άδεια ιδιοκτητών ακινήτων) το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί είτε από το ΚΕΠ είτε από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς