Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικ...')
 
 
(15 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
+
|Τίτλος υπηρεσίας = Τμήμα Αδειών Διαμονής
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|εικόνα =   
 
|εικόνα =   
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =Αποκεντρωμένη Διοίκηση   
+
|Από ποιους παρέχεται =Τμήματα Αδειών Διαμονής ([[Αποκεντρωμένη Διοίκηση]])  
|Σε ποιους παρέχεται =  [[Πολίτες]]
+
|Σε ποιους παρέχεται =  Πολίτες τρίτων χωρών
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος 4251/2014
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    ν. 4251/2014
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =  300          
+
|Κόστος σε ευρώ =  500€          
 
|Σημειώσεις =  
 
|Σημειώσεις =  
|Διαδικασία =
+
|Διαδικασία =έως 2 μήνες (βάσει νόμου)
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97 του Ν.4251/2014
+
Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000€ χορηγείται, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου, πενταετής άδεια διαμονής με δυνατότητα ανανέωσης. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου ειδάλλως παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών. Επισημαίνεται πως συγκεκριμένη άδεια '''δεν''' παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
* ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80)  
+
* ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α'/ 01.04.2014) όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/ Α'/ 09.07.2015)  
* ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α ́ 76)
+
* Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014 περί καθορισμού δικαιολογητικών όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθμ. 68019/21.10.2015.
* ΚΥΑ 53821/2014 (ΦΕΚ Β΄2962)
 
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
* Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει τις προυποθέσεις( γέννηση στην Ελλάδα ή επιτυχής ολοκληρώση έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
+
* Ο πολίτης τρίτης χώρας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν.4251/2014 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Ν.4332/2015 συγκεντρώνει  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταθέτει  αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επενδυτή στο Τμήμα Αδειών Διαμονής (υπηρεσία μιας στάσης) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.
* Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για δεύτερη γενιά γίνεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε με εξουσιοδότηση από άτομο έως 2ου βαθμού συγγένειας.  
 
  
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
+
===Παράβολα που απαιτούνται και πού καταβάλλονται..===
*Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 300 Ευρώ για άδεια δεύτερης γενιάς το οποίο προμηθεύεται είτε από το ΚΕΠ είτε εκτυπώνεται από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
+
*Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) άδειας διαμονής έως 5 έτη αξίας 500€, το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί είτε από το ΚΕΠ είτε από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  (http://is.gd/2CZ1ht)  το οποίο καταβάλλει σε οποιαδήποτε Τράπεζα:
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!Α/Α
+
!α/α
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
+
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση μόνιμης άδειας επενδυτή βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
|1
+
|1  
|Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
+
|Έντυπη ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Εκτυπώνεται από το Π.Σ. της Υπηρεσίας
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας
+
|Παράβολο για άδεια διαμονής έως 5 χρόνια αξίας 500€ και αποδεικτικό πληρωμής του.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής
+
|Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Αποδεικτικό είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου για δεύτερη γενιά ύψους 300 Ευρώ
+
|Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Αντίγραφο βιβλιαρίου του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης με τις καλύψεις της ΚΥΑ 53821/2014
+
|Θεώρηση εισόδου.
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον ετών, σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή / και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης από ελληνικό ληξιαρχείο.
+
|Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, ''δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις'', το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με '''δίγραμμη''' τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του υπ' αριθ ....... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν .......»
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 +
|-
 +
|7
 +
|Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
 +
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
 +
|-
 +
|8
 +
|Βεβαίωση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
 +
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
Τα βήματα που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να παρουσιάζει μικρές διαφορές από Υπηρεσία σε Υπηρεσία όπως και από αλλοδαπό σε αλλοδαπό όπου η εξέταση της αίτησης γίνεται ''ad hoc'', είναι τα εξής:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!Α
+
!α/α
!Βήματα διαδικασίας
+
!Βήματα διαδικασίας για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
Γραμμή 73: Γραμμή 79:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών
+
|Συγκέντρωση δικαιολογητικών προς κατάθεση και πληρωμή παραβόλου.
|
+
|Δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον ν.4251/2014 και ΚΥΑ 68019/2015
 
|Ενδιαφερόμενος
 
|Ενδιαφερόμενος
|
+
|Εξαρτάται από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών
+
|Παραλαβή, πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών.
|
+
|Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος και δέσμευση e-παραβόλου
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής-Γ.Γ.Πληρ.Συστημ.
|
+
|Αυθημερόν
 +
|-
 +
|2.1
 +
|Αν είναι πλήρη χορηγείται προσωρινή άδεια διάρκειας ενός έτους.
 +
|Βεβαίωση Κατάθεσης
 +
(άρθρο 8 του ν.4251/2014)
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
 +
|Αυθημερόν
 +
|-
 +
|2.2
 +
|Αν είναι ελλιπή βεβαίωση παραλαβής αιτήματος και η διαδικασία αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση του ελλείποντος δικαιολογητικού.
 +
|Βεβαίωση παραλαβής αιτήματος (ν.4251/2014)
 +
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
 +
|Εξαρτάται από το χρόνο προσκόμισης του ελλείποντος
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
| Εφόσον τα δικαιολογητικά:
+
|Υποβολή ερωτήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που αφορά στον αιτούντα.
 
+
|Έλεγχος για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (άρθρο 6 του ν.4251/2014)
α) είναι πλήρη
+
|Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
|Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης (αποτελεί προσωρινή άδεια διαμονής διάρκειας 1 έτους έως ότου εξεταστεί η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής)
+
|Έως 60 ημέρες βάσει νόμου (αρθρο 6 του ν.4251/2014)
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
 
|
 
|-
 
|
 
|β) είναι ελλιπή
 
|Χορήγηση βεβαίωσης παραλαβής του αιτήματος και το αίτημα απορρίπτεται.
 
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Έλεγχος αίτησης
+
|Διενέργεια ελέγχων εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
|
+
|Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014)
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|Άλλες Υπηρεσίες
|
+
|Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
 
|-
 
|-
|
+
|5
|α) έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας
+
|Λήψη αποτελεσμάτων από τη διενέργεια ελέγχων από τις άλλες Υπηρεσίες.
|
+
|Παραλαβή απαντήσεων από τη διενέργεια ελέγχων
|Δημόσια Ασφαλιστικά ταμεία, Ιδιωτικες ασφαλιστικές εταιρίες
+
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
|
+
|Έως 50 ημέρες (άρθρο 4 του ν.2690/1999) χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η έκδοση άδειας.
 
|-
 
|-
|
+
|5.1
|β) έλεγχος αφιξαναχωρήσεων και ύπαρξη λόγων δημόσιας τάξης
+
|Αν από τη διενέργεια ελέγχων δεν προκύπτει κώλυμα εκδίδεται απόφαση και εκτυπώνεται η αυτοκόλλητη άδεια διαμονής (βινιέτα).
|
+
|Έκδοση απόφασης άδειας διαμονής
|Ελληνική Αστυνομία
+
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
|
+
|Εως 60 ημέρες βάσει νόμου (άρθρο 20, παρ.8 του ν.4251/2014)
 
|-
 
|-
|
+
|5.2
|γ) έλεγχος βεβαιώσεων φοίτησης, ληξιαρχικής πράξης γέννησης
+
|Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου καλείται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης η οποία γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω άδειας.
|
+
|Κλήση σε συνέντευξη (άρθρο 8 του ν.4251/2014)
|Σχολεία, Ληξιαρχεία
+
|Επιτροπή Μετανάστευσης
|
+
|Εξαρτάται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες και τη σύσταση της επιτροπής
 
|-
 
|-
|5
+
|5.3
|Οι έλεγχοι είναι σωστοί
+
|Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο σοβαρό κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου το αίτημά  του απορρίπτεται.
|Χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς με επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου εντύπου στο διαβατήριο και παραλαβή της απόφασης χορήγησης
+
|Έκδοση απορριπτικής απόφασης (άρθρο 24 του ν.4251/2014)
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
|
+
|Άμεσα και επιβάλλεται οικειοθελής αναχώρηση από τη χώρα.
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Οι έλεγχοι  δεν είναι σωστοί
+
|Κλήση του ενδιαφερομένου για να παραλάβει την απόφαση και να επικολληθεί η άδεια διαμονής του στο διαβατήριο ή να παραλάβει την απορριπτικής απόφαση με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα.
|Απορρίπτεται η αίτηση χορήγησης αδείας και οπολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να αποχωρήση από την χώρα μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης
+
|Παραλαβή άδειας διαμονής ή απορριπτικής απόφασης
|Τμήμα Αδειών Διαμονής
+
|Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
|
+
|Δυνατότητα online ενημέρωσης μέσω του site του ΥΠΕΣ
 +
 
 +
(pf.emigrants.ypes.gr)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
+
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ελληνική Αστυνομία, Ασφαλιστικά ταμεία, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σχολεία, Ληξιαρχεία
+
[[Κατηγορία:Άδειες (αποκεντρωμένες διοικήσεις)]]
 
+
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες μετανάστευσης (αποκεντρωμένες διοικήσεις)]]
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή δημόσιου φορέα]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες μετανάστευσης]]
 

Τελευταία αναθεώρηση της 21:26, 30 Δεκεμβρίου 2015

Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή
Από ποιους παρέχεται Τμήματα Αδειών Διαμονής (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες τρίτων χωρών
Νομοθετικό πλαίσιο ν. 4251/2014
Κόστος σε ευρώ 500€

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000€ χορηγείται, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου, πενταετής άδεια διαμονής με δυνατότητα ανανέωσης. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου ειδάλλως παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών. Επισημαίνεται πως συγκεκριμένη άδεια δεν παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

Σχετική Νομοθεσία

  • ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α'/ 01.04.2014) όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/ Α'/ 09.07.2015)
  • Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014 περί καθορισμού δικαιολογητικών όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθμ. 68019/21.10.2015.

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Ο πολίτης τρίτης χώρας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν.4251/2014 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Ν.4332/2015 συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επενδυτή στο Τμήμα Αδειών Διαμονής (υπηρεσία μιας στάσης) της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται και πού καταβάλλονται..

  • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) άδειας διαμονής έως 5 έτη αξίας 500€, το οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί είτε από το ΚΕΠ είτε από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://is.gd/2CZ1ht) το οποίο καταβάλλει σε οποιαδήποτε Τράπεζα:

Δικαιολογητικά

α/α Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση μόνιμης άδειας επενδυτή βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή. Εκτυπώνεται από το Π.Σ. της Υπηρεσίας
2 Παράβολο για άδεια διαμονής έως 5 χρόνια αξίας 500€ και αποδεικτικό πληρωμής του. Κατάθεση από τον αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
3 Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
4 Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
5 Θεώρηση εισόδου. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
6 Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του υπ' αριθ ....... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν .......» Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
7 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Κατάθεση από τον Αιτούντα ή πληρεξούσιο δικηγόρο
8 Βεβαίωση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Τα βήματα που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να παρουσιάζει μικρές διαφορές από Υπηρεσία σε Υπηρεσία όπως και από αλλοδαπό σε αλλοδαπό όπου η εξέταση της αίτησης γίνεται ad hoc, είναι τα εξής:

α/α Βήματα διαδικασίας για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συγκέντρωση δικαιολογητικών προς κατάθεση και πληρωμή παραβόλου. Δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον ν.4251/2014 και ΚΥΑ 68019/2015 Ενδιαφερόμενος Εξαρτάται από τον αιτούντα
2 Παραλαβή, πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος και δέσμευση e-παραβόλου Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής-Γ.Γ.Πληρ.Συστημ. Αυθημερόν
2.1 Αν είναι πλήρη χορηγείται προσωρινή άδεια διάρκειας ενός έτους. Βεβαίωση Κατάθεσης

(άρθρο 8 του ν.4251/2014)

Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Αυθημερόν
2.2 Αν είναι ελλιπή βεβαίωση παραλαβής αιτήματος και η διαδικασία αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση του ελλείποντος δικαιολογητικού. Βεβαίωση παραλαβής αιτήματος (ν.4251/2014) Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Εξαρτάται από το χρόνο προσκόμισης του ελλείποντος
3 Υποβολή ερωτήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που αφορά στον αιτούντα. Έλεγχος για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (άρθρο 6 του ν.4251/2014) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Έως 60 ημέρες βάσει νόμου (αρθρο 6 του ν.4251/2014)
4 Διενέργεια ελέγχων εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) Άλλες Υπηρεσίες Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
5 Λήψη αποτελεσμάτων από τη διενέργεια ελέγχων από τις άλλες Υπηρεσίες. Παραλαβή απαντήσεων από τη διενέργεια ελέγχων Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Έως 50 ημέρες (άρθρο 4 του ν.2690/1999) χωρίς ωστόσο να παρακωλύεται η έκδοση άδειας.
5.1 Αν από τη διενέργεια ελέγχων δεν προκύπτει κώλυμα εκδίδεται απόφαση και εκτυπώνεται η αυτοκόλλητη άδεια διαμονής (βινιέτα). Έκδοση απόφασης άδειας διαμονής Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Εως 60 ημέρες βάσει νόμου (άρθρο 20, παρ.8 του ν.4251/2014)
5.2 Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου καλείται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης η οποία γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω άδειας. Κλήση σε συνέντευξη (άρθρο 8 του ν.4251/2014) Επιτροπή Μετανάστευσης Εξαρτάται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες και τη σύσταση της επιτροπής
5.3 Αν από τους ελέγχους προκύπτει κάποιο σοβαρό κώλυμα κατά του ενδιαφερομένου το αίτημά του απορρίπτεται. Έκδοση απορριπτικής απόφασης (άρθρο 24 του ν.4251/2014) Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Άμεσα και επιβάλλεται οικειοθελής αναχώρηση από τη χώρα.
6 Κλήση του ενδιαφερομένου για να παραλάβει την απόφαση και να επικολληθεί η άδεια διαμονής του στο διαβατήριο ή να παραλάβει την απορριπτικής απόφαση με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα. Παραλαβή άδειας διαμονής ή απορριπτικής απόφασης Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής Δυνατότητα online ενημέρωσης μέσω του site του ΥΠΕΣ

(pf.emigrants.ypes.gr)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.