Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Νέος Πίνακας Υπηρεσιών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(νέο λημμα)
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας]]
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
|Τίτλος υπηρεσίας = Μεταβολή εργασιών Ν.Π.
+
|Τίτλος υπηρεσίας =  
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|εικόνα =   
 
|εικόνα =   
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ./Τμήμα Μητρώου  
+
|Από ποιους παρέχεται =Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  
|Σε ποιους παρέχεται =  Επιχειρήσεις
+
|Σε ποιους παρέχεται =  Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
 
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
Γραμμή 15: Γραμμή 15:
 
|Διαδικασία =
 
|Διαδικασία =
 
}}
 
}}
=='''ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ'''==
+
=='''Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)'''==
 
Ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο
 
Ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο
  
Γραμμή 38: Γραμμή 38:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί
+
|Απόφαση ορισμού Υπευθύνου Έργου
|Κατάθεση από τον αιτούντα
+
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Τίτλο σπουδών που απαιτείται
+
|Απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού Προγραμματισμού για τον τρόπο χρηματοδότησης
|Κατάθεση από τον αιτούντα
+
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Αντίστοιχως ξενόγλωσσος τιτλος όπου απαιτείται
+
|Αίτηση χρηματοδότησης, με τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα
|Κατάθεση από τον αιτούντα
+
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Αντιστοίχως Πιστοποιητικό Γνώσης Ηλ/κου Υπολογιστή όπου απαιτείται
+
|Απόφαση Ένταξης Πράξης
|Κατάθεση από τον αιτούντα
+
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Αναθεώρηση της 00:13, 14 Φεβρουαρίου 2020

Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο

Σχετική Νομοθεσία

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/87040 (1)ΠΟΛ. 1006/2014

https://diadikasies.gr/images/d/d5/%CE%91%CE%A1%CE%98._36_%CE%9D._2859_2000.pdf (2)

https://diadikasies.gr/images/4/48/%CE%91%CE%A1%CE%98._10_%CE%9D._4174_2013.pdf (3)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση ορισμού Υπευθύνου Έργου Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού Προγραμματισμού για τον τρόπο χρηματοδότησης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Αίτηση χρηματοδότησης, με τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Απόφαση Ένταξης Πράξης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20