Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Νέος Πίνακας Υπηρεσιών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
(Διαδικασίες)
Γραμμή 26: Γραμμή 26:
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός αιτείται από την Διαχειριστική Αρχή συγχρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο έχει περιγράψει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και έχει τεκμηριώσει την ανάγκη και τα οφέλη για την υλοποίησή του.   
+
Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός αιτείται στην Διαχειριστική Αρχή συγχρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο έχει περιγράψει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και έχει τεκμηριώσει την ανάγκη και τα οφέλη για την υλοποίησή του.   
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
*[[Αίτηση]]
 
*[[Αίτηση]]
Γραμμή 56: Γραμμή 56:
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 
Γραμμή 65: Γραμμή 65:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Έγκριση της Απόφασης Ένταξης Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή (Δ/Α)
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 71: Γραμμή 71:
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Απόφαση Ένταξης Πράξης από την Δ/Α στον οργανισμό
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 77: Γραμμή 77:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
|Υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμό η Απόφαση Ένταξης Πράξης και επιστροφή στην Δ/Α
|
 
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|εντός 10 ημερών
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Σύνταξη Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 89: Γραμμή 89:
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 95: Γραμμή 95:
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|Κοινοποίηση σ΄ όλες τις μονάδες του οργανισμού για την ένταξη και την χρηματοδότηση
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 101: Γραμμή 101:
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|
+
|Σε περίπτωση απόρριψης της Απόφασης του οργανισμού από την Δ/Δ , ο οργανισμός αναζητά εναλλακτικούς πόρους
|
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|13
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|14
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|16
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|17
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
 
|
 
|
 
|
 
|

Αναθεώρηση της 01:16, 14 Φεβρουαρίου 2020

Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο

Σχετική Νομοθεσία

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/87040 (1)ΠΟΛ. 1006/2014

https://diadikasies.gr/images/d/d5/%CE%91%CE%A1%CE%98._36_%CE%9D._2859_2000.pdf (2)

https://diadikasies.gr/images/4/48/%CE%91%CE%A1%CE%98._10_%CE%9D._4174_2013.pdf (3)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός αιτείται στην Διαχειριστική Αρχή συγχρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο έχει περιγράψει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και έχει τεκμηριώσει την ανάγκη και τα οφέλη για την υλοποίησή του.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση ορισμού Υπευθύνου Έργου Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού Προγραμματισμού για τον τρόπο χρηματοδότησης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Αίτηση χρηματοδότησης, με τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Απόφαση Ένταξης Πράξης Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έγκριση της Απόφασης Ένταξης Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή (Δ/Α)
2 Απόφαση Ένταξης Πράξης από την Δ/Α στον οργανισμό
3 Υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμό η Απόφαση Ένταξης Πράξης και επιστροφή στην Δ/Α εντός 10 ημερών
4 Σύνταξη Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
5 Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
6 Κοινοποίηση σ΄ όλες τις μονάδες του οργανισμού για την ένταξη και την χρηματοδότηση
7 Σε περίπτωση απόρριψης της Απόφασης του οργανισμού από την Δ/Δ , ο οργανισμός αναζητά εναλλακτικούς πόρους