Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Νέος Πίνακας Υπηρεσιών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
μ (Protected "Νέος Πίνακας Υπηρεσιών" ([Επεξεργασία=Να επιτρέπεται μόνο στους διαχειριστές] (επ' αόριστο) [Μετακίνηση=Να επιτρέπεται μόνο στους...)
 
(9 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
[[Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας]]
+
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
+
*Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο στον φυλλομετρητή (''browser'') του diadikasies.gr και γράψτε τον τίτλο της υπηρεσίας που θέλετε να εισάγετε. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο που θα εμφανιστεί μρε τον τίτλο της υπηρεσίας.  Κάντε αντιγραφή - επικόλληση (''copy-paste'') τo παρακάτω κείμενο στη νέα σελίδα που θα σας προτείνει στο νέο παράθυρο. Πατήστε αποθήκευση και μετά επεξεργασία. Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε τη νέα υπηρεσία.
|Τίτλος υπηρεσίας =  
+
*Δείτε στη σελίδα συζήτησης του παρόντος λήμματος οδηγίες συμπλήρωσης μιας υπηρεσίας.
 +
 
 +
 
 +
<!--Η αντιγραφή ξεκινά κάτω από εδώ:-->
 +
 
 +
{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2
 +
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 
|εικόνα =   
 
|εικόνα =   
Γραμμή 7: Γραμμή 13:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
+
|Από ποιους παρέχεται =  
|Σε ποιους παρέχεται = Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
+
|Σε ποιους παρέχεται =  
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =     
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ = 0       
+
|Κόστος σε ευρώ =        
|Σημειώσεις =  
+
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =  
|Διαδικασία =
+
|Αρμόδια αρχή =
 
}}
 
}}
=='''Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)'''==
+
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 +
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
 +
 
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
+
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
 
 
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Ο Δημόσιος ή Ιδιωτικός Οργανισμός αιτείται στην Διαχειριστική Αρχή συγχρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο έχει περιγράψει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και έχει τεκμηριώσει την ανάγκη και τα οφέλη για την υλοποίησή του. 
+
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
*[[Αίτηση]]
+
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
*Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου
+
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
*Περιγραφή οικονομικού αντικειμένου του έργου
 
 
 
==Δικαιολογητικά==
 
  
 +
== Δικαιολογητικά ==
 +
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 35: Γραμμή 41:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Απόφαση ορισμού Υπευθύνου Έργου
+
|
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού Προγραμματισμού για τον τρόπο χρηματοδότησης
+
|
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Αίτηση χρηματοδότησης, με τα συνοδευτικά, κατά περίπτωση, έγγραφα
+
|
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Απόφαση Ένταξης Πράξης
+
|
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
+
|
 +
|-
 +
|5
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|6
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|7
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|8
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|9
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|10
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
 
+
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
+
!Α/Α
!Βήματα διαδικασίας
+
!Βήμα Διαδικασίας
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
!Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
+
!Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Έγκριση της Απόφασης Ένταξης Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή (Δ/Α)
+
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 68: Γραμμή 98:
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Απόφαση Ένταξης Πράξης από την Δ/Α στον οργανισμό
+
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 74: Γραμμή 104:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμό η Απόφαση Ένταξης Πράξης και επιστροφή στην Δ/Α
+
|  
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|εντός 10 ημερών
 
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Σύνταξη Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
+
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 86: Γραμμή 116:
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
+
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 92: Γραμμή 122:
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|Κοινοποίηση σ΄ όλες τις μονάδες του οργανισμού για την ένταξη και την χρηματοδότηση
+
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 98: Γραμμή 128:
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|Σε περίπτωση απόρριψης της Απόφασης του οργανισμού από την Δ/Δ , ο οργανισμός αναζητά εναλλακτικούς πόρους
+
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|8
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|9
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|10
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|11
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|12
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|13
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|14
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|15
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|16
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|17
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|18
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|19
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|20
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 105: Γραμμή 213:
 
|}
 
|}
  
[[Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες (μετατάξεις)]]
+
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (περιφέρεια)]]
+
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή διαδικασιών (περιφέρεια)]]
+
 
 +
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 +
 
 +
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
 +
==Μητρώα που τηρούνται==
 +
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
 +
<!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή-->
 +
[[Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα]]

Τελευταία αναθεώρηση της 12:22, 25 Φεβρουαρίου 2020

  • Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο στον φυλλομετρητή (browser) του diadikasies.gr και γράψτε τον τίτλο της υπηρεσίας που θέλετε να εισάγετε. Πατήστε στον κόκκινο σύνδεσμο που θα εμφανιστεί μρε τον τίτλο της υπηρεσίας. Κάντε αντιγραφή - επικόλληση (copy-paste) τo παρακάτω κείμενο στη νέα σελίδα που θα σας προτείνει στο νέο παράθυρο. Πατήστε αποθήκευση και μετά επεξεργασία. Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε τη νέα υπηρεσία.
  • Δείτε στη σελίδα συζήτησης του παρόντος λήμματος οδηγίες συμπλήρωσης μιας υπηρεσίας.


Νέος Πίνακας Υπηρεσιών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.