Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Παραχώρηση χώρων Βαφοπούλειου Πνευαμτικού Κέντρου για διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(+ 3 categories using HotCat)
 
Γραμμή 221: Γραμμή 221:
  
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου]]
 +
[[Κατηγορία:Παραχωρήσεις (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]
 +
[[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]
 +
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή προτύπου BPMN (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 18:21, 31 Οκτωβρίου 2017

Παραχώρηση χώρων Βαφοπούλειου Πνευαμτικού Κέντρου για διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου της Διεύθυνσης Βαφοπούλειου και Πνευματικών Ιδρυμάτων που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΒΠΚ για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εικαστικών Τεχνών, με αντικειμενικό στόχο την πραγματοποίηση εικαστικών εκθέσεων.

Σχετική Νομοθεσία

-Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

-Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης

-Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε και ισχύει

-Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Συνήγορος του Πολίτη (Αθήνα 2012)

-Νομοθεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και Προσωπικών Δεδομένων (Ν.2472/1997, Ν.3448/2006, Ν.4305/2014), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν

-Νέος ΟΕΥ (ΦΕΚ 3360/2012 και 190/2013)

-Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, που εγκρίθηκε με την  952/1982 Α.Δ.Σ. καθώς και με την 1286/1982 εγκριτική Νομαρχίας

-Κανονισμός διάθεσης αιθουσών και χώρων της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου & Πνευματικών Ιδρυμάτων, που εγκρίθηκε με την 1006/2015 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:74ΧΥΩΡ5-Κ7Δ)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά (για αιτήσεις)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

-Ημερήσια Διάταξη Εφορευτικής Επιτροπής

-Πρακτικά Συνεδρίασης Εφορευτικής Επιτροπής Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου

-Συμφωνητικό παραχώρησης χώρου (για δωρεάν χρήση)

-Συμφωνητικό παραχώρησης χώρου (για συνδιοργάνωση)

-Συμφωνητικό παραχώρησης χώρου (με μίσθωση)

-Τιμολόγιο

-Διπλότυπο είσπραξης

-Βεβαιωτικό σημείωμα

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ενημερωτικό υλικό για το περιεχόμενο της έκθεσης Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ενημέρωση αιτούντων - Γενικές πληροφορίες Υπάλληλος
2 Παραλαβή, έλεγχος και πρωτοκόλληση αιτήσεων και δικαιολογητικών Υπάλληλος
3 Σύνταξη ημερήσιας διάταξης Εφορευτικής Επιτροπής Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου (ΒΠΚ) Υπάλληλος
Συνεδρίαση Εφορευτικής Επιτροπής Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου (ΒΠΚ) για έγκριση αιτήσεων
Σύνταξη πρακτικών συνεδρίασης Εφορευτικής Επιτροπής Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου (ΒΠΚ) Υπάλληλος
4 Απαντήσεις (θετικές ή αρνητικές) στους αιτούντες Υπάλληλος
5 Προγραμματισμός εκθέσεων Υπάλληλος
6 Σύνταξη εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Υπάλληλος
Σύνταξη εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή (όταν απαιτείται οικονομικό κόστος για τη διοργάνωση) Υπάλληλος
7 Επικοινωνία με συντελεστές Υπάλληλος
8 Έγκριση, σύνταξη και ανακοίνωση προγράμματος
9 Υλοποίηση εκθέσεων Υπάλληλος
Σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χώρων ΒΠΚ (ανάλογα το είδος της διοργάνωσης)
Καταβολή μισθώματος
Παράδοση μισθώματος στο Κεντρικό Ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης Υπάλληλος
10 Δωρεά εικαστικού έργου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
10α Σύνταξη και υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής έργου
10β Σύνταξη εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή Υπάλληλος
10γ Καταγραφή στοιχείων εικαστικού έργου στο Μητρώο Έργων Τέχνης του ΒΠΚ έργου Υπάλληλος
11 Απολογισμός και στατιστικά στοιχεία έκθεσης Υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

-Τμήμα Ταμείου

-Τμήμα Λογιστηρίου

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.