Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών (Δήμοι)"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
+
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προμηθευτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
+
''5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ –
 +
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ''
 +
 
 +
5.1.1  Β.Δ της17/5-15/6 1959.
 +
 
 +
5.1.2  Ν.Δ. 
 +
356/74
 +
 
 +
5.1.3  Ν. 2362/95 τροπ. 3871/2010
 +
 
 +
5.1.4  ΠΟΛ.1116/23.5.2013
 +
 
 +
5.1.5   Φ. 21/116/2000 ΦΕΚ Β΄839/2000
 +
 
 +
5.1.6   ΠΟΛ.
 +
1223/24.11.99  ΦΕΚ Β΄ 2134/99
 +
 
 +
.
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό  
 
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό  
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
+
==Έντυπο που χρησιμοποιείτα==
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
+
1. Έντυπο εντολής πληρωμών από Δήμο Θεσσαλονίκης προς Τράπεζα Πειραιώς.
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
+
 
 +
2.''' '''Έντυπο εντολής πληρωμής προς Εθνικής Τράπεζας για μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς ΝΠΔΔ με  εντολές πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα.
 +
 
 +
   3. Έντυπο αίτησης - δήλωσης για πραγματοποίηση πληρωμών με έμβασμα μέσω της Τραπέζης Πειραιώς, σε λογαριασμούς Πιστωτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού
 +
 
 +
4. Έντυπο παρακατάθεσης στο ΤΠ & Δ.
 +
 
 +
5. Έντυπο εντολής πληρωμής για απόδοση παρακράτησης ΔΟΥ.
 +
 
 +
6. Έντυπο εντολής πληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ.
 +
 
 +
7. <span lang="EN-US">Manual </span>του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Γραμμή 91: Γραμμή 119:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
 +
|'''Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 +
|'''Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
|'''Εξόφληση χρηματοδοτούμενων ΧΕΠ – ΧΕΠΕΛ '''
|
 
 
|
 
|
 +
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
 +
|'''Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων μέσω ΟΠΣΟΥ'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
|
 
|
 
|-
 
|5
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|6
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|7
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|13
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|14
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|16
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|17
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
|
 
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 213: Γραμμή 145:
  
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
  
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Υπηρεσίες και διαφοροι Δημόσιοι Οργανισμοί- Φορείς
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
==Μητρώα που τηρούνται==
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
+
1.Αρχείο πληρεξουσίων και καταστατικών για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων (τηρείται φυσικό αρχείο σε κλασέρ στο χώρο εργασίας)
 +
 
 +
2.Ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών μέσω της τράπεζας Πειραιώς.

Αναθεώρηση της 11:04, 19 Οκτωβρίου 2017

Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών

Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών (Δήμοι)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προμηθευτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

5.1.1  Β.Δ της17/5-15/6 1959.

5.1.2  Ν.Δ.  356/74

5.1.3  Ν. 2362/95 τροπ. 3871/2010

5.1.4  ΠΟΛ.1116/23.5.2013

5.1.5   Φ. 21/116/2000 ΦΕΚ Β΄839/2000

5.1.6   ΠΟΛ. 1223/24.11.99  ΦΕΚ Β΄ 2134/99

.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείτα

1. Έντυπο εντολής πληρωμών από Δήμο Θεσσαλονίκης προς Τράπεζα Πειραιώς.

2. Έντυπο εντολής πληρωμής προς Εθνικής Τράπεζας για μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς ΝΠΔΔ με  εντολές πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα.

   3. Έντυπο αίτησης - δήλωσης για πραγματοποίηση πληρωμών με έμβασμα μέσω της Τραπέζης Πειραιώς, σε λογαριασμούς Πιστωτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού

4. Έντυπο παρακατάθεσης στο ΤΠ & Δ.

5. Έντυπο εντολής πληρωμής για απόδοση παρακράτησης ΔΟΥ.

6. Έντυπο εντολής πληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ.

7. Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών Υπάλληλος Ταμείου
2 Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών Υπάλληλος Ταμείου
3 Εξόφληση χρηματοδοτούμενων ΧΕΠ – ΧΕΠΕΛ Υπάλληλος Ταμείου
4 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων μέσω ΟΠΣΟΥ Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπηρεσίες και διαφοροι Δημόσιοι Οργανισμοί- Φορείς

Μητρώα που τηρούνται

1.Αρχείο πληρεξουσίων και καταστατικών για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων (τηρείται φυσικό αρχείο σε κλασέρ στο χώρο εργασίας)

2.Ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών μέσω της τράπεζας Πειραιώς.