Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών (Δήμοι)"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς)
 
(6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Πληρωμές (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Πληρωμές (Δήμοι)]]
 +
[[Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο (Δήμοι)]]
 +
 +
{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2
 +
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
 +
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 +
|εικόνα = 
 +
|μέγεθος_εικόνας =
 +
|λεζάντα        = λογότυπο
 +
|τίτλος          =
 +
|Από ποιους παρέχεται = 
 +
|Σε ποιους παρέχεται =
 +
|Νομοθετικό πλαίσιο =   
 +
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 
 +
|Κόστος σε ευρώ =         
 +
|Ταυτότητα υπηρεσίας2 =
 +
|Αρμόδια αρχή =
 +
}}
 +
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 +
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προμηθευτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 +
 +
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 +
''1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ –''
 +
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ''
 +
 +
2  Β.Δ της17/5-15/6 1959.
 +
 +
3  Ν.Δ. 
 +
356/74
 +
 +
4  Ν. 2362/95 τροπ. 3871/2010
 +
 +
5  ΠΟΛ.1116/23.5.2013
 +
 +
6   Φ. 21/116/2000 ΦΕΚ Β΄839/2000
 +
 +
7   ΠΟΛ. 1223/24.11.99  ΦΕΚ Β΄ 2134/99
 +
 +
.
 +
 +
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 +
1 Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προμηθευτών από το Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών
 +
 +
2 Προβαίνει στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την έκδοση ημερήσιων δελτίων πληρωμής των διαχειριστών πληρωμών.
 +
 +
3  Μεριμνά για την έκδοση των γραμματίων απόδοσης κρατήσεων, που απορρέουν από τα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα, ανά ημέρα πληρωμής.
 +
 +
==Έντυπο που χρησιμοποιείτα==
 +
1. Έντυπο εντολής πληρωμών από Δήμο Θεσσαλονίκης προς Τράπεζα Πειραιώς.
 +
 +
2.''' '''Έντυπο εντολής πληρωμής προς Εθνικής Τράπεζας για μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς ΝΠΔΔ με  εντολές πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα.
 +
 +
   3. Έντυπο αίτησης - δήλωσης για πραγματοποίηση πληρωμών με έμβασμα μέσω της Τραπέζης Πειραιώς, σε λογαριασμούς Πιστωτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού
 +
 +
4. Έντυπο παρακατάθεσης στο ΤΠ & Δ.
 +
 +
5. Έντυπο εντολής πληρωμής για απόδοση παρακράτησης ΔΟΥ.
 +
 +
6. Έντυπο εντολής πληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ.
 +
 +
7. <span lang="EN-US">Manual </span>του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται
 +
 +
== Δικαιολογητικά ==
 +
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 +
{| class="wikitable"
 +
!Α/Α
 +
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 +
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 +
|-
 +
|1
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|2
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|3
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|4
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|5
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|6
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|7
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|8
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|9
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|10
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==Διαδικασίες==
 +
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 +
{| class="wikitable"
 +
!Α/Α
 +
!Βήμα Διαδικασίας
 +
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 +
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 +
!Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
 +
|-
 +
|1
 +
|'''Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών'''
 +
1α) Τα ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ των προμηθευτών και τα εντάλματα για λογιστική τακτοποίησηπαραδίδονται στους ΥΥΔ (διαχειριστές πληρωμής) από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου εξόδων (διαδικασία Ελέγχου ΧΕΠ) του ΤΤ.
 +
 +
1β) Τα ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ εκδίδονται : i) για την πληρωμή Δαπανών των Υπηρεσιών του ΔΘ και ii) για  λογιστική τακτοποίηση.
 +
 +
1γ) Τα ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ, διαχωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησής τους i) με μεταφορά σε λογαριασμό (ΠΟΛ1116/23-5-2013) ii) πληρωμή με επιταγή στο δικαιούχο και ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο θα γίνει μεταφορά χρημάτων.  
 +
 +
1δ) Οι ΥΥΔ επικοινωνούν με τους δικαιούχους των ΧΕΠ- ΧΕΠΕΛ, και ζητούν βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις.
 +
|
 +
|Υπάλληλος Ταμείου
 +
|
 +
|-
 +
|2
 +
|'''Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών'''2α) Συντάσσονται τα έγγραφα που απαιτούνται για την πληρωμή των ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ με εντολή πληρωμής σε λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους και αναγράφονται στα εξώφυλλα των ενταλμάτων.
 +
 +
2β)  Εκδίδονται επιταγές ή εντολές μεταφοράς(εμβάσματα) για την μεταφορά σε λογαριασμούς των δικαιούχων σε τραπεζικά ιδρύματα στα οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν τηρεί λογαριασμό.
 +
 +
2γ) Εκδίδονται επιταγές για την πληρωμή παρακρατήσεων ΙΚΑ που προκύπτουν από τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου.
 +
 +
2δ) Εκδίδονται επιταγές για την πληρωμή ποσών απευθείας στους υπόλογους υπαλλήλους, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ή παγίας προκαταβολής (διαδικασία έκδοσης ΧΕΠ– ΧΕΠΕΛ του ΤΕΠΔ) . 
 +
 +
2ε)  Εκδίδονται εντολές πληρωμής για απόδοση παρακράτησης ΔΟΥ όπως αυτή προκύπτει από τις φορολογικές ενημερότητες των δικαιούχων προμηθευτών μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
 +
 +
2ζ) Εκδίδονται   εντολές πληρωμής για την πληρωμή ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ ΔΕΔΔΗΕ μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
 +
 +
2η) Εκδίδονται εντολές πληρωμής για πληρωμή ΧΕΠ με δικαιούχους που τηρούν λογαριασμό σε Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
 +
 +
2θ)   Για την πληρωμή προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Τράπεζας, η  οποία ενημερώνεται καθημερινά, εφόσον αυτό απαιτείται, με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.  
 +
 +
2ι)  Για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, προηγείτα αυτεπάγγελτος συμψηφισμός σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ3 του νδ 356/74 και στη συνέχεια πληρώνεται το υπόλοιπο του ποσού, εφόσον αυτό προκύπτει.
 +
|
 +
|Υπάλληλος Ταμείου
 +
|
 +
|-
 +
|3
 +
|'''Εξόφληση χρηματοδοτούμενων ΧΕΠ – ΧΕΠΕΛ '''3α)   Ελέγχονται τα τραπεζικά διαθέσιμα της
 +
Τράπεζας Ελλάδος για κάθε χρηματοδοτούμενο ένταλμα που παραλαμβάνεται στο ΤΤ.
 +
 +
3β)   Γίνεται ηλεκτρονικά η μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή των χρηματοδοτούμενων ενταλμάτων μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 +
 +
3γ) Εκδίδεται παραστατικό εξόφλησης μέσω της πλατφόρμας και επισυνάπτεται στο ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ.
 +
|
 +
|Υπάλληλος Ταμείου
 +
|
 +
|-
 +
|4
 +
|'''Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων μέσω ΟΠΣΟΥ'''4α) Εξοφλούνται τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
 +
προμηθευτών και τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για λογιστική τακτοποίηση μέσω του ΟΠΣΟΥ και εκδίδονται αντίστοιχες αποδείξεις.
 +
 +
4β) Συγκεντρώνονται τα παραστατικά κατάθεσης  και γίνεται αντιπαραβολή με τα χρηματικά εντάλματα.
 +
 +
4γ) Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά επί των εξοφλημένων ενταλμάτων και εκδίδεται κατάσταση διαχειριστή πληρωμών με αύξοντα αριθμό για τα εντάλματα της ημέρας.
 +
 +
4δ) Η κατάσταση εξοφλημένων ενταλμάτων προσκομίζεται στον αντίστοιχο υπάλληλο του τμήματος ταμείου για την έκδοση γραμματίου απόδοσης κρατήσεων εφόσον υπάρχουν.
 +
 +
4ε) Επισυνάπτεται το γραμμάτιο στα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα και το σύνολο των ενταλμάτων προσκομίζεται στο αντίστοιχο γραφείο του τμήματος ταμείου για έλεγχο και αρχειοθέτηση (διαδικασία ελέγχουΧΕΠ- ΧΕΠΕΛ) .
 +
 +
4ζ) Εκδίδεται ημερήσιο δελτίο πληρωμών διαχειριστή και προσκομίζεται στο αντίστοιχο γραφείο του τμήματος ταμείου (διαδικασία παρακολούθησης ταμειακών λογαριασμών)
 +
|
 +
|Υπάλληλος Ταμείου
 +
|
 +
|-
 +
|}
 +
 +
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 +
Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης
 +
 +
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 +
 +
Υπηρεσίες και διάφοροι Δημόσιοι Οργανισμοί - Φορείς
 +
==Μητρώα που τηρούνται==
 +
1.Αρχείο πληρεξουσίων και καταστατικών για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων (τηρείται φυσικό αρχείο σε κλασέρ στο χώρο εργασίας)
 +
 +
2.Ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών μέσω της τράπεζας Πειραιώς.

Τελευταία αναθεώρηση της 11:27, 19 Οκτωβρίου 2017

Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών

Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών (Δήμοι)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προμηθευτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2  Β.Δ της17/5-15/6 1959.

3  Ν.Δ.  356/74

4  Ν. 2362/95 τροπ. 3871/2010

5  ΠΟΛ.1116/23.5.2013

6   Φ. 21/116/2000 ΦΕΚ Β΄839/2000

7   ΠΟΛ. 1223/24.11.99  ΦΕΚ Β΄ 2134/99

.

Τρόπος διεκπεραίωσης

1 Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προμηθευτών από το Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών

2 Προβαίνει στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την έκδοση ημερήσιων δελτίων πληρωμής των διαχειριστών πληρωμών.

3  Μεριμνά για την έκδοση των γραμματίων απόδοσης κρατήσεων, που απορρέουν από τα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα, ανά ημέρα πληρωμής.

Έντυπο που χρησιμοποιείτα

1. Έντυπο εντολής πληρωμών από Δήμο Θεσσαλονίκης προς Τράπεζα Πειραιώς.

2. Έντυπο εντολής πληρωμής προς Εθνικής Τράπεζας για μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς ΝΠΔΔ με  εντολές πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα.

   3. Έντυπο αίτησης - δήλωσης για πραγματοποίηση πληρωμών με έμβασμα μέσω της Τραπέζης Πειραιώς, σε λογαριασμούς Πιστωτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού

4. Έντυπο παρακατάθεσης στο ΤΠ & Δ.

5. Έντυπο εντολής πληρωμής για απόδοση παρακράτησης ΔΟΥ.

6. Έντυπο εντολής πληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ.

7. Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών

1α) Τα ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ των προμηθευτών και τα εντάλματα για λογιστική τακτοποίησηπαραδίδονται στους ΥΥΔ (διαχειριστές πληρωμής) από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου εξόδων (διαδικασία Ελέγχου ΧΕΠ) του ΤΤ.

1β) Τα ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ εκδίδονται : i) για την πληρωμή Δαπανών των Υπηρεσιών του ΔΘ και ii) για  λογιστική τακτοποίηση.

1γ) Τα ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ, διαχωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησής τους i) με μεταφορά σε λογαριασμό (ΠΟΛ1116/23-5-2013) ii) πληρωμή με επιταγή στο δικαιούχο και ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο θα γίνει μεταφορά χρημάτων.  

1δ) Οι ΥΥΔ επικοινωνούν με τους δικαιούχους των ΧΕΠ- ΧΕΠΕΛ, και ζητούν βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπάλληλος Ταμείου
2 Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών2α) Συντάσσονται τα έγγραφα που απαιτούνται για την πληρωμή των ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ με εντολή πληρωμής σε λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους και αναγράφονται στα εξώφυλλα των ενταλμάτων.

2β)  Εκδίδονται επιταγές ή εντολές μεταφοράς(εμβάσματα) για την μεταφορά σε λογαριασμούς των δικαιούχων σε τραπεζικά ιδρύματα στα οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν τηρεί λογαριασμό.

2γ) Εκδίδονται επιταγές για την πληρωμή παρακρατήσεων ΙΚΑ που προκύπτουν από τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου.

2δ) Εκδίδονται επιταγές για την πληρωμή ποσών απευθείας στους υπόλογους υπαλλήλους, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ή παγίας προκαταβολής (διαδικασία έκδοσης ΧΕΠ– ΧΕΠΕΛ του ΤΕΠΔ) . 

2ε)  Εκδίδονται εντολές πληρωμής για απόδοση παρακράτησης ΔΟΥ όπως αυτή προκύπτει από τις φορολογικές ενημερότητες των δικαιούχων προμηθευτών μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

2ζ) Εκδίδονται   εντολές πληρωμής για την πληρωμή ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ ΔΕΔΔΗΕ μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

2η) Εκδίδονται εντολές πληρωμής για πληρωμή ΧΕΠ με δικαιούχους που τηρούν λογαριασμό σε Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

2θ)   Για την πληρωμή προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Τράπεζας, η  οποία ενημερώνεται καθημερινά, εφόσον αυτό απαιτείται, με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.  

2ι)  Για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, προηγείτα αυτεπάγγελτος συμψηφισμός σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ3 του νδ 356/74 και στη συνέχεια πληρώνεται το υπόλοιπο του ποσού, εφόσον αυτό προκύπτει.

Υπάλληλος Ταμείου
3 Εξόφληση χρηματοδοτούμενων ΧΕΠ – ΧΕΠΕΛ 3α)   Ελέγχονται τα τραπεζικά διαθέσιμα της

Τράπεζας Ελλάδος για κάθε χρηματοδοτούμενο ένταλμα που παραλαμβάνεται στο ΤΤ.

3β)   Γίνεται ηλεκτρονικά η μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή των χρηματοδοτούμενων ενταλμάτων μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3γ) Εκδίδεται παραστατικό εξόφλησης μέσω της πλατφόρμας και επισυνάπτεται στο ΧΕΠ - ΧΕΠΕΛ.

Υπάλληλος Ταμείου
4 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων μέσω ΟΠΣΟΥ4α) Εξοφλούνται τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής

προμηθευτών και τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για λογιστική τακτοποίηση μέσω του ΟΠΣΟΥ και εκδίδονται αντίστοιχες αποδείξεις.

4β) Συγκεντρώνονται τα παραστατικά κατάθεσης  και γίνεται αντιπαραβολή με τα χρηματικά εντάλματα.

4γ) Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά επί των εξοφλημένων ενταλμάτων και εκδίδεται κατάσταση διαχειριστή πληρωμών με αύξοντα αριθμό για τα εντάλματα της ημέρας.

4δ) Η κατάσταση εξοφλημένων ενταλμάτων προσκομίζεται στον αντίστοιχο υπάλληλο του τμήματος ταμείου για την έκδοση γραμματίου απόδοσης κρατήσεων εφόσον υπάρχουν.

4ε) Επισυνάπτεται το γραμμάτιο στα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα και το σύνολο των ενταλμάτων προσκομίζεται στο αντίστοιχο γραφείο του τμήματος ταμείου για έλεγχο και αρχειοθέτηση (διαδικασία ελέγχουΧΕΠ- ΧΕΠΕΛ) .

4ζ) Εκδίδεται ημερήσιο δελτίο πληρωμών διαχειριστή και προσκομίζεται στο αντίστοιχο γραφείο του τμήματος ταμείου (διαδικασία παρακολούθησης ταμειακών λογαριασμών)

Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπηρεσίες και διάφοροι Δημόσιοι Οργανισμοί - Φορείς

Μητρώα που τηρούνται

1.Αρχείο πληρεξουσίων και καταστατικών για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων (τηρείται φυσικό αρχείο σε κλασέρ στο χώρο εργασίας)

2.Ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών μέσω της τράπεζας Πειραιώς.