Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών (Δήμοι)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 11:06, 19 Οκτωβρίου 2017 από τον Alkas (Συζήτηση | συνεισφορές) (Σχετική Νομοθεσία)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών

Πληρωμή Ενταλμάτων Προμηθευτών (Δήμοι)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων προμηθευτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2  Β.Δ της17/5-15/6 1959.

3  Ν.Δ.  356/74

4  Ν. 2362/95 τροπ. 3871/2010

5  ΠΟΛ.1116/23.5.2013

6   Φ. 21/116/2000 ΦΕΚ Β΄839/2000

7   ΠΟΛ. 1223/24.11.99  ΦΕΚ Β΄ 2134/99

.

Τρόπος διεκπεραίωσης

1 Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προμηθευτών από το Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών

2 Προβαίνει στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την έκδοση ημερήσιων δελτίων πληρωμής των διαχειριστών πληρωμών.

3  Μεριμνά για την έκδοση των γραμματίων απόδοσης κρατήσεων, που απορρέουν από τα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα, ανά ημέρα πληρωμής.

Έντυπο που χρησιμοποιείτα

1. Έντυπο εντολής πληρωμών από Δήμο Θεσσαλονίκης προς Τράπεζα Πειραιώς.

2. Έντυπο εντολής πληρωμής προς Εθνικής Τράπεζας για μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς ΝΠΔΔ με  εντολές πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα.

   3. Έντυπο αίτησης - δήλωσης για πραγματοποίηση πληρωμών με έμβασμα μέσω της Τραπέζης Πειραιώς, σε λογαριασμούς Πιστωτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού

4. Έντυπο παρακατάθεσης στο ΤΠ & Δ.

5. Έντυπο εντολής πληρωμής για απόδοση παρακράτησης ΔΟΥ.

6. Έντυπο εντολής πληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ.

7. Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών Υπάλληλος Ταμείου
2 Παραλαβή Χρηματικών Ενταλμάτων & αναζήτηση δικαιολογητικών Υπάλληλος Ταμείου
3 Εξόφληση χρηματοδοτούμενων ΧΕΠ – ΧΕΠΕΛ Υπάλληλος Ταμείου
4 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων μέσω ΟΠΣΟΥ Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπηρεσίες και διαφοροι Δημόσιοι Οργανισμοί- Φορείς

Μητρώα που τηρούνται

1.Αρχείο πληρεξουσίων και καταστατικών για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων (τηρείται φυσικό αρχείο σε κλασέρ στο χώρο εργασίας)

2.Ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών μέσω της τράπεζας Πειραιώς.