Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πληρωμή ΧΕΠ Μισθοδοσίας Εργαζομένων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Πληρωμή ΧΕΠ Μισθοδοσίας Εργαζομένων
 
  
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]
Γραμμή 21: Γραμμή 20:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
+
Σκοπός
 +
της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των
 +
καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής
 +
& Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη
 +
λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή μισθοδοσίας των
 +
εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
+
5.1.1       Β.Δ
 +
της17/5-15/6 1959.
 +
 
 +
{| class="MsoTableGrid"
 +
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>5.1.2
 +
 
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>Ν.3986/2011 
 +
 +
|-
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>5.1.3
 +
 
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>ΚΥΑ2/37345/0004/2010 
 +
 +
|-
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>5.1.4
 +
 
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>ΕΓΚ.2/57873/2010 
 +
 +
|-
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>5.1.5
 +
 
 +
  |
 +
<nowiki>  </nowiki>ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ.
 +
<nowiki> </nowiki> 2010 
 +
 +
|}
 +
 
 +
5.1.<span lang="EN-US">6</span>  Ν
 +
4210/2013
 +
 
 +
5.2.1
 +
<span lang="EN-US">Manual</span> του ΟΠΣΟΥ για
 +
όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
+
Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
 +
Μισθοδοσίας από το τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών και τα καταχωρεί
 +
στα οικεία βιβλία του τμήματος. Ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα.
 +
 
 +
      Μεριμνά
 +
για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την προώθηση των καταστάσεων των
 +
εξοφλημένων ενταλμάτων στην έκδοση γραμματίου κρατήσεων υπέρ τρίτων. Τηρεί τη
 +
διαδικασία συναλλαγών με την τράπεζα για τη διενέργεια πληρωμής των υπαλλήλων
 +
μέσω εντολής πληρωμής.
 +
 
 +
Τηρεί αρχείο των εξοφλημένων ενταλμάτων
 +
πληρωμής.
 +
 
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===

Αναθεώρηση της 09:54, 19 Οκτωβρίου 2017


Πληρωμή ΧΕΠ Μισθοδοσίας Εργαζομένων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή μισθοδοσίας των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

5.1.1       Β.Δ της17/5-15/6 1959.

5.1.2

Ν.3986/2011

5.1.3

ΚΥΑ2/37345/0004/2010

5.1.4

ΕΓΚ.2/57873/2010

5.1.5

ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. 2010

5.1.6  Ν 4210/2013

5.2.1 Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Τρόπος διεκπεραίωσης

Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής Μισθοδοσίας από το τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών και τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία του τμήματος. Ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα.

      Μεριμνά για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την προώθηση των καταστάσεων των εξοφλημένων ενταλμάτων στην έκδοση γραμματίου κρατήσεων υπέρ τρίτων. Τηρεί τη διαδικασία συναλλαγών με την τράπεζα για τη διενέργεια πληρωμής των υπαλλήλων μέσω εντολής πληρωμής.

Τηρεί αρχείο των εξοφλημένων ενταλμάτων πληρωμής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.