Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πληρωμή ΧΕΠ Μισθοδοσίας Εργαζομένων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
Γραμμή 147: Γραμμή 147:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|'''Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και καταχώρησή τους στα βιβλία του τμήματος'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 153: Γραμμή 153:
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|'''Έλεγχος
 +
ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ.'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 159: Γραμμή 160:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
|'''Καταγραφή
 +
στοιχείων ΧΕΠ για επιβεβαίωση του ποσού μισθοδοσίας'''
 +
 
 +
'''       που 
 +
πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 165: Γραμμή 170:
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|'''Συμφωνία
 +
συνολικού καθαρού πληρωτέου ποσού των Ενταλμάτων'''
 +
 
 +
'''με το
 +
αντίστοιχο ποσό της ΕΑΠ.'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 171: Γραμμή 180:
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|'''Διαδικασία
 +
συναλλαγής με την Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή'''
 +
 
 +
'''      των δικαιούχων μέσω  μεταφοράς χρημάτων'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 177: Γραμμή 189:
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
|
+
|'''Εξόφληση
 +
όλων των ΧΕΠ μέσω Ο.Π.Σ.Ο.Υ.'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 183: Γραμμή 196:
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|
+
|'''Προώθηση''' '''υπογεγραμμένων καταστάσεων'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 189: Γραμμή 202:
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|
+
|'''Τακτοποίηση
|
+
εξοφλημένων ΧΕΠ'''
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|13
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|14
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|16
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|17
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 275: Γραμμή 217:
 
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
 
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
==Μητρώα που τηρούνται==
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
+
'''<span lang="EN-US">T</span>υποποιημένα
 +
έγγραφα'''
 +
 
 +
'''α)
 +
'''  Υπηρεσιακό μεταφοράς χρημάτων μισθοδοσίας.'''β) '''    Ενημερωτικό
 +
έγγραφο   προς τον αρμόδιο    Προϊστάμενο κεφαλαίου στην αντίστοιχη  ΔΟΥ 
 +
που ανήκει  ο υπάλληλος που έχει
 +
αποβιώσει  σχετικά με τους κληρονόμους
 +
που δικαιούνται το ποσό
 +
 
 +
'''Τήρηση
 +
ηλεκτρονικού αρχείου'''
 +
 
 +
Τα
 +
<span lang="EN-US">e</span>-<span lang="EN-US">mail</span> που μας στέλνει η ΕΑΠ:
 +
 
 +
'''1)   '''ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 +
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και
 +
 
 +
''' '''
 +
 
 +
''' 2)'''  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 +
 
 +
Μετά από την ολοκλήρωση της κάθε μισθοδοσίας,
 +
κρατάμε σαν φυσικό αρχείο κάποια έντυπα όπως: καταστάσεις εξοφλημένων
 +
ενταλμάτων, αναλυτικό ημερολόγιο εξόδων, την μεταφορά χρημάτων και τις
 +
καταστάσεις με τα εντάλματα προς πληρωμή που μας δίνουν από το τμήμα
 +
μισθοδοσίας (Αρχείο ΕΑΠ.....)

Αναθεώρηση της 10:12, 19 Οκτωβρίου 2017


Πληρωμή ΧΕΠ Μισθοδοσίας Εργαζομένων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή μισθοδοσίας των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

5.1.1       Β.Δ της17/5-15/6 1959.

5.1.2

Ν.3986/2011

5.1.3

ΚΥΑ2/37345/0004/2010

5.1.4

ΕΓΚ.2/57873/2010

5.1.5

ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. 2010

5.1.6  Ν 4210/2013

5.2.1 Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Τρόπος διεκπεραίωσης

Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής Μισθοδοσίας από το τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών και τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία του τμήματος. Ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα.

      Μεριμνά για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την προώθηση των καταστάσεων των εξοφλημένων ενταλμάτων στην έκδοση γραμματίου κρατήσεων υπέρ τρίτων. Τηρεί τη διαδικασία συναλλαγών με την τράπεζα για τη διενέργεια πληρωμής των υπαλλήλων μέσω εντολής πληρωμής.

Τηρεί αρχείο των εξοφλημένων ενταλμάτων πληρωμής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και καταχώρησή τους στα βιβλία του τμήματος
2 Έλεγχος

ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ.

3 Καταγραφή

στοιχείων ΧΕΠ για επιβεβαίωση του ποσού μισθοδοσίας

       που  πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα

4 Συμφωνία

συνολικού καθαρού πληρωτέου ποσού των Ενταλμάτων

με το αντίστοιχο ποσό της ΕΑΠ.

5 Διαδικασία

συναλλαγής με την Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή

      των δικαιούχων μέσω  μεταφοράς χρημάτων

6 Εξόφληση

όλων των ΧΕΠ μέσω Ο.Π.Σ.Ο.Υ.

7 Προώθηση υπογεγραμμένων καταστάσεων
8 Τακτοποίηση

εξοφλημένων ΧΕΠ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Tυποποιημένα έγγραφα

α)   Υπηρεσιακό μεταφοράς χρημάτων μισθοδοσίας.β)     Ενημερωτικό έγγραφο   προς τον αρμόδιο    Προϊστάμενο κεφαλαίου στην αντίστοιχη  ΔΟΥ  που ανήκει  ο υπάλληλος που έχει αποβιώσει  σχετικά με τους κληρονόμους που δικαιούνται το ποσό

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

Τα e-mail που μας στέλνει η ΕΑΠ:

1)   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και

 

 2)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Μετά από την ολοκλήρωση της κάθε μισθοδοσίας, κρατάμε σαν φυσικό αρχείο κάποια έντυπα όπως: καταστάσεις εξοφλημένων ενταλμάτων, αναλυτικό ημερολόγιο εξόδων, την μεταφορά χρημάτων και τις καταστάσεις με τα εντάλματα προς πληρωμή που μας δίνουν από το τμήμα μισθοδοσίας (Αρχείο ΕΑΠ.....)