Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πληρωμή ΧΕΠ Μισθοδοσίας Εργαζομένων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
Γραμμή 117: Γραμμή 117:
 
|'''Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και καταχώρησή τους στα βιβλία του τμήματος'''
 
|'''Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και καταχώρησή τους στα βιβλία του τμήματος'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 123: Γραμμή 123:
 
|'''Έλεγχος ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ.'''(Διενεργείται έλεγχος ως προς τις κρατήσεις , το ποσό του δικαιούχου και τα  δικαιολογητικά  παραστατικά αυτών)'''<nowiki/>'''
 
|'''Έλεγχος ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ.'''(Διενεργείται έλεγχος ως προς τις κρατήσεις , το ποσό του δικαιούχου και τα  δικαιολογητικά  παραστατικά αυτών)'''<nowiki/>'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 129: Γραμμή 129:
 
|'''Καταγραφή στοιχείων ΧΕΠ για επιβεβαίωση του ποσού μισθοδοσίας που  πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα'''
 
|'''Καταγραφή στοιχείων ΧΕΠ για επιβεβαίωση του ποσού μισθοδοσίας που  πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 135: Γραμμή 135:
 
|'''Συμφωνία συνολικού καθαρού πληρωτέου ποσού των Ενταλμάτων με το αντίστοιχο ποσό της ΕΑΠ.'''
 
|'''Συμφωνία συνολικού καθαρού πληρωτέου ποσού των Ενταλμάτων με το αντίστοιχο ποσό της ΕΑΠ.'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 141: Γραμμή 141:
 
|'''Διαδικασία συναλλαγής με την Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή των δικαιούχων μέσω  μεταφοράς χρημάτων'''
 
|'''Διαδικασία συναλλαγής με την Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή των δικαιούχων μέσω  μεταφοράς χρημάτων'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 147: Γραμμή 147:
 
|'''Εξόφληση όλων των ΧΕΠ μέσω Ο.Π.Σ.Ο.Υ.'''
 
|'''Εξόφληση όλων των ΧΕΠ μέσω Ο.Π.Σ.Ο.Υ.'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 153: Γραμμή 153:
 
|'''Προώθηση''' '''υπογεγραμμένων καταστάσεων'''
 
|'''Προώθηση''' '''υπογεγραμμένων καταστάσεων'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 159: Γραμμή 159:
 
|'''Τακτοποίηση εξοφλημένων ΧΕΠ'''
 
|'''Τακτοποίηση εξοφλημένων ΧΕΠ'''
 
|
 
|
|
+
|Υπάλληλος Ταμείου
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 177: Γραμμή 177:
 
β) Ενημερωτικό έγγραφο προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο κεφαλαίου στην αντίστοιχη  ΔΟΥ που ανήκει  ο υπάλληλος που έχει αποβιώσει  σχετικά με τους κληρονόμους που δικαιούνται το ποσό
 
β) Ενημερωτικό έγγραφο προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο κεφαλαίου στην αντίστοιχη  ΔΟΥ που ανήκει  ο υπάλληλος που έχει αποβιώσει  σχετικά με τους κληρονόμους που δικαιούνται το ποσό
  
Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου'''<nowiki/>'''
+
'''Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου<nowiki/>'''
  
 
Τα <span lang="EN-US">e</span>-<span lang="EN-US">mail</span> που μας στέλνει η ΕΑΠ:
 
Τα <span lang="EN-US">e</span>-<span lang="EN-US">mail</span> που μας στέλνει η ΕΑΠ:
  
 
1)   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και
 
1)   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και
 
''' '''
 
  
 
''' 2)'''  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 
''' 2)'''  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  
 
Μετά από την ολοκλήρωση της κάθε μισθοδοσίας τηρείται φυσικό αρχείο: καταστάσεις εξοφλημένων ενταλμάτων, αναλυτικό ημερολόγιο εξόδων, την μεταφορά χρημάτων και τις καταστάσεις με τα εντάλματα προς πληρωμή που μας δίνουν από το τμήμα μισθοδοσίας (Αρχείο ΕΑΠ)
 
Μετά από την ολοκλήρωση της κάθε μισθοδοσίας τηρείται φυσικό αρχείο: καταστάσεις εξοφλημένων ενταλμάτων, αναλυτικό ημερολόγιο εξόδων, την μεταφορά χρημάτων και τις καταστάσεις με τα εντάλματα προς πληρωμή που μας δίνουν από το τμήμα μισθοδοσίας (Αρχείο ΕΑΠ)

Αναθεώρηση της 10:35, 19 Οκτωβρίου 2017


Πληρωμή ΧΕΠ Μισθοδοσίας Εργαζομένων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την πληρωμή μισθοδοσίας των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

1.       Β.Δ της17/5-15/6 1959.

2. Ν.3986/2011

3. ΚΥΑ2/37345/0004/2010

4. ΕΓΚ.2/57873/2010

5. ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. 2010

6. Ν. 4210/2013

7.Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Τρόπος διεκπεραίωσης

Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής Μισθοδοσίας από το τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών και τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία του τμήματος. Ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα.

      Μεριμνά για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων και την προώθηση των καταστάσεων των εξοφλημένων ενταλμάτων στην έκδοση γραμματίου κρατήσεων υπέρ τρίτων. Τηρεί τη διαδικασία συναλλαγών με την τράπεζα για τη διενέργεια πληρωμής των υπαλλήλων μέσω εντολής πληρωμής.

Τηρεί αρχείο των εξοφλημένων ενταλμάτων πληρωμής.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας και καταχώρησή τους στα βιβλία του τμήματος Υπάλληλος Ταμείου
2 Έλεγχος ΧΕΠ και ΧΕΠΕΛ.(Διενεργείται έλεγχος ως προς τις κρατήσεις , το ποσό του δικαιούχου και τα  δικαιολογητικά  παραστατικά αυτών) Υπάλληλος Ταμείου
3 Καταγραφή στοιχείων ΧΕΠ για επιβεβαίωση του ποσού μισθοδοσίας που  πρέπει να κατατεθεί στην τράπεζα Υπάλληλος Ταμείου
4 Συμφωνία συνολικού καθαρού πληρωτέου ποσού των Ενταλμάτων με το αντίστοιχο ποσό της ΕΑΠ. Υπάλληλος Ταμείου
5 Διαδικασία συναλλαγής με την Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή των δικαιούχων μέσω  μεταφοράς χρημάτων Υπάλληλος Ταμείου
6 Εξόφληση όλων των ΧΕΠ μέσω Ο.Π.Σ.Ο.Υ. Υπάλληλος Ταμείου
7 Προώθηση υπογεγραμμένων καταστάσεων Υπάλληλος Ταμείου
8 Τακτοποίηση εξοφλημένων ΧΕΠ Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπάλληλοι Δήμου Θεσσαλονίκης και κληρονόμοι

Μητρώα που τηρούνται

Tυποποιημένα έγγραφα

α) Υπηρεσιακό μεταφοράς χρημάτων μισθοδοσίας.

β) Ενημερωτικό έγγραφο προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο κεφαλαίου στην αντίστοιχη  ΔΟΥ που ανήκει  ο υπάλληλος που έχει αποβιώσει  σχετικά με τους κληρονόμους που δικαιούνται το ποσό

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

Τα e-mail που μας στέλνει η ΕΑΠ:

1)   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ και

 2)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Μετά από την ολοκλήρωση της κάθε μισθοδοσίας τηρείται φυσικό αρχείο: καταστάσεις εξοφλημένων ενταλμάτων, αναλυτικό ημερολόγιο εξόδων, την μεταφορά χρημάτων και τις καταστάσεις με τα εντάλματα προς πληρωμή που μας δίνουν από το τμήμα μισθοδοσίας (Αρχείο ΕΑΠ)