Προμήθεια Αγαθών ή Υπηρεσιών Εξωσυμβατικά

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 12:12, 29 Δεκεμβρίου 2017 από τον Dfot.pamak (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Προμήθεια Αγαθών ή Υπηρεσιών Εξωσυμβατικά
Από ποιους παρέχεται Ν.Π.Δ.Δ.
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερικά
Νομοθετικό πλαίσιο ν.4412/2016

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά Προμήθειες Αγαθών ή Υπηρεσιών από τα Διάφορα Τμήματα της Υπηρεσίας για να Καλυφθούν Έκτακτες Ανάγκες τους, Ποσού Μικρότερου των 2.500,00 €.

Σχετική Νομοθεσία

Ισχύει ο ν.4412/2016.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πρωτογενές Αίτημα Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 3 Προσφορές απο την Αγορά Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση Πρωτογενούς Αιτήματος Γραφείο Προμηθειών
2 Υπογραφή Πρωτογενούς Αιτήματος Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας και Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
3 Ενημέρωση του Αιτούντα να Προβεί στην Αγορά της Προμήθειας Γραφείο Προμηθειών
4 Εισαγωγή του Τιμολογίου στο Σύστημα και Ανάληψη Δαπάνης Αποθήκη
5 Μέτα την Ολοκλήρωση της Προμήθειας Αποστέλλεται στο Γραφείο Προμηθειών το Τιμολόγιο και το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υλικών ή η Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών
6 Έγκριση της Δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο και Ανάρτηση της στην Διαύγεια Δ.Σ.
7 Αποστολή των Δικαιολογητικών για Έκδοση Εντάλματος Λογιστήριο
8 Έκδοση Επιταγής και Πληρωμή Προμηθευτή Ταμείο

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.