Δημιουργία προτύπου: Purge/testcases

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κατηγορία οριζόμενη από πρότυπο (προαιρετικό):

Πεδία προτύπου

Για να μην χρειάζονται ονόματα τα πεδία αυτού του προτύπου, απλά εισαγάγετε τον αύξοντα αριθμό κάθε πεδίου (π.χ. 1, 2, 3, κλπ.) σαν όνομα, αντί για κανονικό όνομα.

       

   

Συνάθροιση

Για να εμφανίσετε, σε οποιαδήποτε σελίδα χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο, μια λίστα όλων των σελίδων που έχουν μια ορισμένη ιδιότητα που οδηγεί σε αυτήν τη σελίδα, καθορίστε την κατάλληλη ιδιότητα παρακάτω:

Σημασιολογική ιδιότητα:

Τίτλος για τη λίστα:

Μορφή δεδομένων εξόδου: