Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 20:35, 19 Φεβρουαρίου 2019 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ; added Category:Τμήμα Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους υπηρεσίες - ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ
Σε ποιους παρέχεται Δικαιούχους και οικιστές εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ νυν ΟΑΕΔ
Νομοθετικό πλαίσιο ΥΑ13097/661/2017 (ΦΕΚ13097/Β/25-04-2017)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ -
Αρμόδια αρχή ΟΑΕΔ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών

Σχετική Νομοθεσία

Υ.Α. ΦΕΚ 1403Β25.04.2017 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δικαιούχοι κατοικίας σε οικισμούς τ.ΟΕΚ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα -portal του ΟΑΕΔ, στην κατηγορία Κοινωνική Πολιτική και μέχρι τις 25/04/2018. Η σύνδεσή του πολίτη στις υπηρεσίες του portal του ΟΑΕΔ γίνεται μέσω του συστήματος πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).Η υποβολή της αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 αρθ. 8 και συγχρόνως με την υποβολή δίνεται αριθμός κατάθεσης της αίτησης και μπορεί να εκτυπωθεί αποδεικτικό υποβολής,όπου αναφέρονται τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σύμφωνα με τις επιλογές του κάθε δικαιούχου.Στη συνέχεια ο πολίτης προσέρχεται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνεται η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, η προσέλευσή του γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη υπηρεσία και σε χρόνο που θα επιλέξει αυτός.Η Υπηρεσία εξετάζει το φάκελό και καλεί το δικαιούχο για την υπογραφή και παραλαβή της Εγκριτικής Απόφασης, η οποία θα αναγράφει τα νέα μειωμένα ποσά και τον τρόπο αποπληρωμής τους ή τα ποσά προς επιστροφή εάν τα δικαιούται.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής , που εξέπνεε αρχικά στις 25/10/2017, με απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ παρατάθηκε μέχρι τις 25/04/2018.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο portal ΟΑΕΔ από τον δικαιούχο και δεν χρησιμοποιείται έντυπο χειρόγραφης αίτησης

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανάλογα με τη δήλωση του δικαιούχου στην αίτηση, καθορίζονται και του γνωστοποιούνται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία συνολικά,για όλο το εύρος των κατηγοριών δικαιούχων, είναι τα εξής:

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αντίγραφο οριστικού τίτλου παραχωρητηρίου Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Αντίγραφο προσωρινού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Αντίγραφα - δύο τουλάχιστον- λογαριασμών κοινής ωφελείας Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης (2016) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (2016) Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Απόφαση συνταξιοδότησης από ασφαλιστικό φορέα Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Αποδείξεις πληρωμής δόσεων σε Τράπεζα Επίδειξη από τον αιτούντα
10 Ληξιαρχική πράξη θανάτου δικαιούχου Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από λοιπούς κληρονόμους Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Κληρονομητήριο από Πρωτοδικείο ή διαθήκη αν έχει δημοσιευτεί Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος Κατάθεση από τον αιτούντα
15 Απόφαση πρόσφατη πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ Κατάθεση από τον αιτούντα
16 Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνου Κατάθεση από τον αιτούντα
17 Διαζευκτήριο Κατάθεση από τον αιτούντα
18 Βεβαιώσεις σπουδών τέκνων ανω των 21 και κάτω των 25 ετών Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 υποβολή αίτησης από πολίτη ηλεκτρονικά και λήψη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής Portal ΟΑΕΔ με κωδικούς TAXISNET του δικαιούχου Ο πολίτης 10 min περίπου
2 εμφάνιση στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ της υποβληθείσας αίτησης και των στοιχείων του δικαιούχου Υπάλληλος - ελεγκτής για θέματα τ. ΟΕΚ
3 κλήση του αιτούντα και καθορισμός ημέρας και ώρας προσέλευσης στην Υπηρεσία και κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών Ο πολίτης ενημερώθηκε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά Υπάλληλος - ελεγκτής για θέματα τ. ΟΕΚ 10 min περίπου
4 κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών Υπάλληλος - ελεγκτής για θέματα τ. ΟΕΚ 20 min περίπου
5 Σε περίπτωση ύπαρξης απαιτούμενων προϋποθέσεων, προέγκριση της αίτησης ρύθμισης Υ.Α 13097/661/17 (ΦΕΚ 1403/Β/25-04-2017) Υπάλληλος - ελεγκτής για θέματα τ. ΟΕΚ 5 min περίπου
6 Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαιτούμενων προϋποθέσεων, προαπόρριψη της αίτησης ρύθμισης Υ.Α. 13097/661/17 (ΦΕΚ 1403/Β/25-04-2017) Υπάλληλος - ελεγκτής για θέματα τ. ΟΕΚ 5 min περίπου
7 Ο Προϊστάμενος ελέγχει το φάκελο του αιτούντα και αποφασίζει αν θα προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του υπαλλήλου Υ. Α. 13097/661/17 (ΦΕΚ 1403/Β/25-04-2017) Προϊστάμενος ΟΑΕΔ 15 min περίπου
8 Εκτύπωση ανάλογα με την περίπτωση, της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης και του πίνακα αποπληρωμής (α΄περίπτωση) Προϊστάμενος ΟΑΕΔ 5 min περίπου
9 Παραλαβή από αιτούντα της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης και του πίνακα αποπληρωμής (α΄περίπτωση) Υπάλληλος - ελεγκτής για θέματα τ. ΟΕΚ 10 min περίπου
10 Ενημέρωση και απάντηση σε τυχόν απορίες και ερωτήματα από δικαιούχο Υπάλληλος - ελεγκτής για θέματα τ. ΟΕΚ 10 min περίπου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΑΕΔ, Τμήμα Μελετών και Οργάνωσης ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Γιαννιτσών (όπου φυλάσσεται το αρχείο της περιοχής Έδεσσας, Αλμωπίας και Σκύδρας)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εμμέσως (απαιτούμενα δικαιολογητικά) εμπλέκονται: Δήμος , οργανισμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας(ΔΕΗ, Cosmote, Cyta, ΔΕΥΑ), ΔΟΥ, Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο,ΕΦΚΑ

Μητρώα που τηρούνται[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τηρείται φυσικό αρχείο με όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους και την εγκριτική ή απορριπτική απόφαση. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί ως τις 01/12/2017 στην υπηρεσία της Έδεσσας ανερχόταν στις 115, ενώ εκτιμάται ότι ως το τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ο αριθμός τους θα ανέλθει γύρω στις 200. Σε όλη την Ελλάδα αναμένεται να ρυθμιστούν οφειλές 83.000 οικιστών τ. ΟΕΚ περίπου.