Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σχολικές εκδρομές: Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου και Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Περιγραφή Υπηρεσίας)
(Σχετική Νομοθεσία)
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
+
129287/Γ2/10-11-2011
 +
Απόφαση Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄)
 +
 
 +
4802/ΙΑ/17-1-2012
 +
εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας
 +
 
 +
ΗΑΤΤΑ
 +
2012 - Μνημόνιο-Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού
 +
και Τουρισμού με τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
 +
Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.)
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===

Αναθεώρηση της 21:15, 7 Ιανουαρίου 2016

Σχολικές εκδρομές: Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου και Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούν ημερήσιες και πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων, διμερών προγραμμάτων και διαγωνισμών, καθώς και μετακινήσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Κάθε εκπαιδευτική εκδρομή που απαιτεί μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους με μέσα μαζικής μεταφοράς γίνεται βάσει Σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, την οποία υπογράφει ο Διευθυντής του σχολείου με ταξιδιωτικό γραφείο, που επιλέγεται μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

Σχετική Νομοθεσία

129287/Γ2/10-11-2011 Απόφαση Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄)

4802/ΙΑ/17-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας

ΗΑΤΤΑ 2012 - Μνημόνιο-Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού με τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.